Dividendbeleggen om inkomen te genereren

dividendbeleggen geeft u cashflow

Dividendbeleggen, ook wel inkomstenbeleggen genoemd, is een bekende beleggingsstrategie, die erop gericht is om inkomen te genereren uit aandelenaandelenfondsen en etf’s. Het kan ook een interessante strategie zijn als u financieel onafhankelijk bent. U gebruikt de dividendinkomsten om (een deel van) uw kosten te betalen of als periodiek extraatje. In dit artikel leest u meer over dividendbeleggen, de voor- en nadelen en nog veel meer.

9 aandachtspunten bij dividendbeleggen

Wat is dividend?

Hoe werkt dividend?

Voor wie is dividendbeleggen geschikt?

Welke soorten dividend zijn er?

De voordelen en nadelen van dividendbeleggen

Kiest u voor hoog dividend of groeidividend?

Het risicoprofiel van dividendbeleggen

Inkomstenbeleggen bij een vermogensbeheerder

Zelf dividendbeleggen – Pas op voor de dividendval!

Wat is dividend?

Bedrijven kunnen hun winst investeren in het eigen bedrijf, of (deels) uitkeren aan de aandeelhouders. Dat laatste heet dividend uitkeren. De hoogte van het dividend is meestal gerelateerd aan de winst die behaald is. Het uitgekeerde dividend gaat vervolgens ten koste van het eigen vermogen van het bedrijf. 

Dividend is een winstuitkering van een bedrijf aan de aandeelhouder(s). Het woord komt van het Latijnse dividere, dat ‘verdelen’ betekent, (wikipedia)

Een dividenduitkering is een soort beloning voor aandeelhouders als mede-eigenaren van een bedrijf. Het maakt de aandelen aantrekkelijker, vooral als een bedrijf de reputatie heeft dat het al jaren een stabiel of stijgend dividend uitkeert. 

Hoe werkt dividend?

Dividend wordt meestal jaarlijks uitgekeerd, na bekendmaking van de jaarcijfers. Soms gebeurt het ook tussentijds en dit wordt dan interimdividend genoemd. Op een dividendagenda, zoals bijvoorbeeld de dividendagenda van IEX, vindt u een dividendoverzicht met daarin de informatie over de hoogte van het dividend, ex dividend datum en wanneer het dividend betaalbaar is.

Het dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders die op de dag voordat het aandeel ex dividend gaat het aandeel in bezit hebben. Vanaf de datum dat een aandeel ex dividend gaat, geeft dat aandeel geen recht meer op het dividend over de voorgaande periode. Het uitkeren van dividend heeft invloed op de koers van een aandeel. Zo kan de  koers iets oplopen naarmate de uitbetaling nadert. Als een aandeel ex dividend gaat, daalt de koers meestal met ongeveer de waarde van het dividend. Koersschommelingen zorgen ervoor dat dit nooit één-op-één het geval is. 

Beleggers ontvangen het geld niet op de ex dividend datum, maar enige tijd later. Vaak ziet u het bedrag al aangekondigd staan bij uw beleggingsportefeuille, terwijl op een later tijdstip het geld op uw beleggingsrekening wordt bijgeschreven. Over de dividenduitkering moet ook belasting worden betaald. Deze wordt ingehouden door het bedrijf dat het dividend uitkeert. Verdiep u goed in de dividendbelasting, want er kan dividendlekkage optreden.

Voor wie is dividendbeleggen geschikt?

Dividendbeleggen is een populaire manier van beleggen, die voor meerdere doeleinden kan worden aangewend. Dividendaandelen worden wel gekozen omdat ze minder volatiel zouden zijn. Maar het koersrisico blijft altijd aanwezig.  

Dividendbeleggen is één van de opties voor beleggers die op zoek zijn naar regelmatige inkomsten vanuit hun beleggingen. Dividend is een stabiele bron van passief inkomen. Als eigenaar van dividendaandelen krijgt u regelmatig geld op uw rekening gestort. Het is een vorm van passief inkomen die met name interessant kan zijn voor pensioenbeleggers, die hun pensioen willen aanvullen met een inkomen vanuit hun beleggingen.

Het kan ook een passieve inkomstenbron vormen voor mensen die financieel onafhankelijk willen zijn. In deze gevallen gebruikt u dividend als dekking van uitgaven en trekt u het geld dus feitelijk uit uw beleggingen zonder dat u beleggingen hoeft te verkopen.

Toch kan dividendbeleggen ook interessant zijn voor beleggers die vermogensgroei nastreven. Wel doet u er dan goed aan om het uitgekeerde dividend weer te herbeleggen. De nieuwe aandelen waarin u investeert leveren ook weer rendement op. Zo benut u het principe van rendement-op-rendement, waarmee uw vermogen exponentieel kan groeien. 

Welke soorten dividend zijn er

Een bedrijf kan zijn winst op verschillende manieren uitkeren. De meest bekende vorm is een winstuitkering in cash. Daarom wordt dit cashdividend genoemd. Een cashdividend heeft effect op de koers van een aandeel. Op de ex dividend datum daalt de prijs van het aandeel ongeveer met de hoogte van het dividend, natuurlijk afhankelijk van de rest van de marktwerking. Over het uitgekeerde geldbedrag moet meestal dividendbelasting worden afgedragen.

Een andere vorm is dat een bedrijf de winst uitkeert via nieuw uitgegeven aandelen, of aandelen die het bedrijf nog in reserve heeft. Dit heet stockdividend. Een aandeelhouder ontvangt dan in plaats van geld, extra aandelen in het bedrijf. Hierbij kan het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf wijzigen. In de toekomst moet de winst dan verdeeld worden over meer aandelen. Voordeel van stockdividend voor het bedrijf is dat de dividenduitkering in dit geval niet ten koste gaat van de kasreserves. 

In sommige gevallen kunnen aandeelhouders kiezen tussen geld of aandelen. Dat wordt keuzedividend genoemd. Als belegger moet u dan kiezen wat voor u gunstiger is. 

De voordelen en nadelen van dividendbeleggen

Wat zijn de voordelen van dividendbeleggen?

  • U profiteert van extra periodiek inkomen.
  • Doorgaans zijn het volwassen bedrijven, waarvan de aandelenkoers ook minder volatiel is. Bedrijven met een lang trackrecord van stabiele dividenduitkeringen, realiseren doorgaans een stabiele winst en kasstroom. Het zijn bedrijven die minder hard groeien, waardoor een groter deel van de winst overblijft om uit te keren aan de aandeelhouders.
  • Dividendaandelen bieden enige bescherming tegen inflatie, omdat de uitkering doorgaans mee omhoog gaat.

Wat zijn de nadelen van dividendbeleggen?

  • Als u dividend opneemt dan gaat dit ten koste van het rente-op-rente effect. Op lange termijn kan dit veel gemist rendement kosten. Dividend wat u niet nodig heeft, kunt u daarom meestal beter herbeleggen. Anders wordt dividendbeleggen een dure sigaar uit eigen doos. 
  • Een deel van het rendement kan verloren gaan door dividendbelasting die niet terug te vragen is, ook wel dividendlekkage genoemd. 
  • Ook historisch stabiele of stijgende dividenden zijn geen garantie voor de toekomst. Met dividendbeleggen loopt u nog steeds koersrisico, verbonden met beleggen in aandelen(fondsen) en/of etf’s.
  • Het dividend gaat telkens af van de aandelenkoers, waardoor u mogelijk minder koerswinst boekt op het aandeel zelf.

Kiest u voor hoog dividend of voor groeidividend?

Dividendaandelen worden vaak ingedeeld in twee categorieën: van bedrijven die hoog dividend uitkeren en van bedrijven waarvan het dividend relatief laag is en potentie heeft om te groeien, ook wel groeidividend genoemd. De eerste zijn vaak volwassen en solide bedrijven met een een lange historie van stabiele of groeiende dividenduitkeringen. Of zij komen uit stabiele, gevestigde sectoren, zoals olie-, telecom, nuts-, bankbedrijven of verzekeraars, en worden dividend aristocraten genoemd. Een voorbeeld hiervan is Shell. Decennia lang had het olie- en gasbedrijf een stabiel stijgend dividend. Daarom was de schok groot, toen tijdens de coronacrisis in 2020 de oliereus onverwachts de winstuitkering verlaagde. Beleggers moeten wel alert zijn bij bedrijven met een extreem hoog dividend, zij moeten zich dan afvragen of zo’n winstuitkering wel houdbaar is op de lange termijn. 

De tweede categorie betreft bedrijven die een relatief laag dividend uitkeren, maar de potentie hebben dat de winstuitkering in de toekomst gaat stijgen. Het zijn bedrijven die laten zien dat ze hun omzet en winst kunnen laten groeien. Er is een groep van inkomstenbeleggers, genaamd ‘growth dividend investors’ (groeidividendbeleggers), die proberen om deze groeidividendaandelen te identificeren. Om deze aandelen te vinden is wel degelijke research nodig. Een belegger dient dan de balansen en vele andere fundamentele indicatoren te kunnen lezen en begrijpen. 

Het risicoprofiel van dividendbeleggen

Ook dividendbeleggen gaat met risico’s gepaard, zoals koersrisico en valutarisico. De risico’s bij dividendbeleggen kunt u beheersen door goed te spreiden. Daar kunnen beleggingsfondsen of etf’s bij helpen, maar er blijft altijd een marktrisico. 

Indien u dividendbeleggen overweegt als passieve bron van inkomsten, dan kunt u ook (deels) beleggen in vastrentende waarden. Dit zijn beleggingen met een relatief lager risico dan aandelen, maar wel met een regelmatige rentevergoeding. Ook daar geldt de stelregel, dat een hoger rendement gepaard gaat met een hoger risico. Alvorens te beleggen in obligaties moet u de risico’s goed beoordelen. Met een aandeel bent u voor een gedeelte eigenaar van een bedrijf, daarom hebt u recht op een gedeelte van de winst (dividend). Als obligatiehouder bent u een kredietverstrekker aan het bedrijf, dat verplicht is die schuld tegen een vergoeding (couponrente) af te lossen. Beide leveren dus inkomen op, maar zijn heel verschillend van aard. Belangrijk is dat het risico dat u aangaat past bij uw risicoprofiel als belegger

Inkomstenbeleggen bij een vermogensbeheerder

Inkomstenbeleggen bij een vermogensbeheerder is mogelijk. Vaak is het een combinatie van dividendaandelen en vastrentende waarden. Maar er zijn ook gespecialiseerde aanbieders die dividendbeleggen of beleggen in obligaties als aparte strategie aanbieden. Finner geeft in de vergelijking ook informatie over het beleggingsbeleid van een partij. Vergelijk daarom vermogensbeheer op Finner.

Dividendbeleggen bij een vermogensbeheerder

Vindt u het lastig om zelf een goede dividendportefeuille samen te stellen? Dan kunt u het overlaten aan professionals. Diverse vermogensbeheerders bieden  een dividendstrategie aan. Vaak is het een strategie waarbij niet alleen in dividendaandelen wordt belegd, maar om de risico’s te beperken ook in vastrentende waarden. Voorbeelden van gespecialiseerde vermogensbeheerders die dividendbeleggen aanbieden zijn ABN AmroAmbassadorAureusCare-IS en OHV.

Beleggen in obligaties bij een vermogensbeheerder

Ook beleggen in obligaties bij een vermogensbeheerder is mogelijk. Het kiezen van obligaties vereist ervaring, tijd en onderzoek. Sommige partijen bieden inkomstenbeleggen aan, met als doel extra inkomsten voor de belegger te genereren. Beleggen in fixed income is daar vaak een onderdeel van. Voorbeelden hiervan zijn Care-IS en OHV vermogensbeheerVan Eck biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te beleggen in obligaties via ETFs.

Zelf dividendbeleggen: pas op voor de dividendval

Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf dividendaandelen te selecteren. Zoek daarbij niet alleen naar aandelen met een hoog rendement, maar let ook op de dividendval. Het dividendrendement zegt niet direct of het een goed aandeel is. De verhouding van de aandelenkoers en het uitgekeerde dividend kan fluctueren omdat een van beide factoren wijzigt. Een hoog dividendrendement kan dus ook komen omdat de koers van het aandeel gezakt is. Dan lijkt het ineens of het dividendpercentage veel hoger ligt. Maar een koersdaling drukt wel het totale rendement omlaag. Dat heet een dividendval. Een hoog dividendrendement kan dus een waarschuwing zijn dat er iets mis is met het bedrijf. 

Als belegger moet u dus alert zijn. U kunt zelf onderzoek doen naar bedrijven die een goed dividend uitkeren, maar er zijn ook ETF’s en beleggingsfondsen die specifiek gericht zijn op een hoog dividendrendement. Een eenvoudige manier om blootstelling aan een breed scala van dividendaandelen te krijgen is via een dividend-ETF. Zo koopt u in één keer een mandje met allerlei dividendaandelen. Hiermee verlaagt u het risico van een dividendval. Het gemak en de eenvoud van indexbeleggen stimuleren de populariteit ervan. Zelf beleggen via een broker? Vergelijk brokers op Finner.