Passief beleggen of toch actief beleggen?

passief beleggen

Wanneer u uw beste vermogensbeheerder zoekt, staat u ook voor de keus: passief beleggen of actief beleggen. De meeste vermogensbeheerders beleggen actief. Passief beleggen wint echter steeds meer terrein. Beide strategieën kunnen op verschillende manieren worden ingevuld en hebben hun eigen voor- en nadelen. In dit artikel zetten we het op een rij om u te helpen kiezen.

In dit artikel vindt u informatie over:

Passief of actief beleggen – Wat kiezen de professionals?

Professionele partijen hanteren uiteenlopende strategieën om het vermogen van hun klanten te beheren. De bekendste beleggingsstrategieën zijn:

 • passief beleggen
 • actief beleggen gericht op outperformance
 • actief beleggen gericht op vermogensbehoud
 • actief beleggen gericht op duurzaamheid

De ruime meerderheid van de vermogensbeheerders belegt actief. Het doel is dan om een hoger, stabieler of duurzamer rendement te behalen dan een bepaalde index. Dit blijkt echter in de praktijk lastig te zijn, daarom zijn er steeds meer passieve vermogensbeheerders. Een passieve belegger heeft juist als doel om qua rendement en risico zo dicht mogelijk bij een bepaalde index te blijven.

Hoe kiest u de beste vermogensbeheerder? Dat hangt af van wat u nodig heeft en waar u in gelooft. Hieronder gaan we dieper in op deze strategieën.

Wat is passief beleggen?

Een passieve belegger gelooft niet dat de ontwikkeling van de financiële markten te voorspellen valt. Het is daarom maar beter de markt te volgen en de kosten laag te houden. Het is een effectieve aanpak, omdat op de langere termijn de markten altijd stijgen. 

Passief vermogensbeheer

Superbelegger Warren Buffett – zelf een zeer succesvolle actieve belegger – adviseert beleggers vooral om te kiezen voor passief beleggen. Met de keuze voor indexbeleggen zullen zij, volgens Buffett, de meeste beleggingsprofessionals verslaan.

‘De meeste beleggers, zowel institutionele als individuele beleggers, zullen merken dat de beste manier om aandelen te bezitten, een indexfonds is dat minimale kosten in rekening brengt. Degenen die dit pad volgen, zullen zeker de nettoresultaten (na vergoedingen en onkosten) van de overgrote meerderheid van beleggingsprofessionals verslaan.’ Warren Buffett aan zijn aandeelhouders

Het grootste voordeel van passief beleggen is vaak de lagere kosten. De aanbieder hoeft geen dure research in te kopen en niet wekelijks te vergaderen met het beleggingscomité of er bijvoorbeeld meer of minder in China belegd zal worden. Daarnaast is het een voorspelbare strategie. Als de markt omhooggaat, gaan uw beleggingen mee. Maar ook omgekeerd. Via indexbeleggen kan eenvoudig spreiding worden aangebracht in een portefeuille. 

Voordelen

 • Lage kosten 
 • Goed rendement 
 • Voorspelbaar, want je volgt de markt

Nadelen

 • Saai, het gaat om de effectiviteit
 • Je beweegt met de markt mee en dat kan uitdagend zijn 

Kiest u voor passief vermogensbeheer, dan zal de vermogensbeheerder op basis van een vooraf vastgesteld risicoprofiel de portefeuille beleggen in trackers of indexfondsen met aandelen, obligaties en grondstoffen en de beleggingen wereldwijd spreiden. Herbalanceren van de portefeuille wordt periodiek gedaan om deze in lijn te houden met het risicoprofiel en uw situatie. Enkele voorbeelden van overtuigd passieve vermogensbeheerders zijn: Brand New DayThe Index PeopleiBeleggenStoic en Index Capital.

Mocht u zich willen verdiepen in het fenomeen passief beleggen, dan is het boek “de beleggingsillusie” een aanrader. Of lees het artikel ‘Indexbeleggen – eenvoudig en voordelig’ op Finner. 

Wat is actief beleggen?     

De tegenhanger van passief beleggen is actief beleggen. Er zijn vele vormen van actief vermogensbeheer. Kenmerkend is dat een vermogensbeheerder door het innemen van afwijkende posities ten opzichte van een benchmark, een bepaalde doelstelling probeert te realiseren. 

In vergelijking met passief beleggen zijn de kosten van een actieve strategie vaak hoger. De beheerder zal immers research doen of inkopen en zal op basis hiervan frequenter (dan bij passief beleggen) beslissen om de beleggingen aan te passen. Dat gaat gepaard met hogere transactiekosten. 

Actief beleggen kan een bewuste keuze zijn voor mensen die een specifieke doelstelling voor hun vermogen hebben. Die doelstelling kan variëren, van bijvoorbeeld vermogensbehoud of outperformance, tot duurzaam beleggen. Hieronder gaan wij nader op die strategieën in.

Voordelen

 • Mogelijk hogere of stabielere winst 
 • Mogelijk een duurzamere portefeuille, afhankelijk van de invulling van de beheerder
 • Leuker en spannender

Nadelen

 • Hogere kosten
 • Mogelijk lagere winst doordat beleggingskeuzes verkeerd uitpakken
 • Vooral op langere termijn is hoger rendement moeilijk vast te houden

Actief beleggen gericht op outperformance

Van de vermogensbeheerders die actief beleggen, doen de meeste dat om een beter rendement te halen dan de markt. Hierbij zijn een goede timing en het selecteren van de juiste beleggingen cruciaal. Een actief beleggingsbeleid kan op verschillende manieren tot uiting komen: 

 • Er wordt actief gezocht naar kansrijke bedrijven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van fundamentele analyse
 • Er kan tijdelijk worden in- of uitgestapt op basis van de marktontwikkelingen
 • Er wordt bewust meer of minder in een bepaalde sector of regio belegd dan een portefeuille die de brede markt volgt

Toch blijkt het in de praktijk uitdagend voor veel beheerders om consistent een outperformance te behalen. Als er al een outperformance wordt behaald, dan is deze vaak tijdelijk. Volgens toezichthouder AFM is het zeer moeilijk om op middellange en lange termijn als actief fonds persistente positieve buitengewone rendementen te behalen. Bekijk daarom altijd wat het rendement op lange termijn is geweest en welk risico daarbij is genomen. Ook is het belangrijk om inzicht te krijgen hoe zo’n strategie in een slecht beleggingsjaar presteert. Want met een actieve strategie is de kans in ieder geval groot dat het rendement, zowel in de positieve als negatieve zin, afwijkt van het marktgemiddelde. 

De grootbanken zijn vanuit historisch perspectief vaak actieve beleggers. Bekende voorbeelden zijn: ABN Amro vermogensbeheerING Vermogensbeheer en Rabo beheerd beleggen actief.

Actief beleggen gericht op vermogensbehoud

Een doelstelling bij actief vermogensbeheer kan zijn om het vermogen zo lang mogelijk in stand te houden. Diverse actieve vermogensbeheerders spelen hierop in met een strategie gericht op vermogensbehoud. De overtuiging is dat in eerste instantie bescherming moet worden geboden tegen grote koersdalingen.

Defensief beleggen is vaak van belang voor beleggers die tegen pensionering aanzitten en beseffen dat het opgebouwde vermogen een belangrijk middel is om hun doelen te behalen. 

De belangrijkste methode om dit toe te passen is door in tijden van onrust de risicovolle beleggingen in de portefeuille tijdig af te bouwen. In mindere tijden op de beurs bouwen zij bijvoorbeeld de blootstelling aan aandelen af. Zij zijn actief bezig om uw portefeuille zo optimaal mogelijk te beschermen en uw vermogen in stand te houden. Voorbeelden van partijen die een dergelijke strategie hanteren zijn: Care IS VermogensbeheerOHV Vermogensbeheer en Optimix Vermogensbeheer.

Een andere strategie die tegen pensionering interessant kan zijn is om zoveel mogelijk inkomen uit de portefeuille te genereren. Dit kan dan door dividenduitkerende aandelen of obligaties met een hoge rente te selecteren. Meestal gaat dit goed samen met een waardebehoud doelstelling. 

Actief beleggen gericht op duurzaamheid

Een andere afweging om voor actief vermogensbeheer te kiezen, is de mate van duurzaamheid. Om een duurzame portefeuille samen te stellen, moeten immers actieve duurzame keuzes worden gemaakt. Zo kunnen bijvoorbeeld niet-duurzame sectoren worden uitgesloten, of juist bedrijven worden gekozen die duurzame impact willen maken. 

Wel is de markt voor duurzaam beleggen aan het veranderen. Er zijn steeds meer duurzame indextrackers te koop waardoor passief beleggen óók duurzaam kan zijn. Toch geldt momenteel nog dat meest duurzame vermogensbeheerders actief beleggen. De bekendste voorbeelden van actieve duurzame vermogensbeheerders zijn Triodos en ASN

Passief of actief beleggen – Wat past bij u?

Er is een voortdurend debat gaande tussen voorstanders van actief en passief beleggen. Wat de beste strategie of beheerder is, is afhankelijk van uw situatie en voorkeuren.

Voor beginnende zelfbeleggers is passief beleggen een relatief veilige keuze. U maakt zelf uw keuzes, in welke indextrackers of indexfondsen u belegt. Zo doet u ervaring op. Daarnaast kunt u actief zelf beleggen, door zelf aandelen te kiezen, of een actief beleggingsfonds dat probeert beter te presteren dan een index. U bent wel zelf verantwoordelijk voor een goede risicoafweging en spreiding in uw portefeuille. Dit vraagt kennis en tijdsinspanning en begint met een goede vergelijking van brokers.

Wilt u het beleggen uitbesteden aan een vermogensbeheerder? Dan zult u merken dat de meeste beheerders een actief beleid voeren. Bedenk uzelf daarom of de voordelen van een actieve beleggingsstrategie het voor u waard zijn. In een gratis vergelijkingsrapport van Finner tonen wij de actuele prestaties en voor- en nadelen van uw persoonlijke top 5 van beheerders. Bent u op zoek naar een beheerder? Start dan hier met vermogensbeheerders vergelijken.