Zakelijk beleggen vergelijken? Beleggen in privé of bv?

zakelijk beleggen

Als ondernemer of zzp’er investeert u natuurlijk in uw bedrijf. Maar wat doet u met vermogen dat niet direct nodig is? En hoe bouwt u vermogen voor later op? Een zakelijke beleggingsrekening kan een interessante optie zijn. Overtollig geld kunt u namelijk fiscaal aantrekkelijk zakelijk beleggen. Kies u uiteindelijk voor zakelijk beleggen in privé of de bv? In dit artikel leest u meer over de voor- en nadelen van zakelijk beleggen. 


In dit artikel:Zakelijk beleggen - vermogensbeheer of zelf beleggen

Overweegt u om zakelijk te beleggen? Maak dan eerst de keuze hoe u wilt beleggen. 

 • Wilt u als ondernemer uw handen vrij hebben voor de zaak en hebt u geen tijd voor beleggen? Kies dan voor het gemak van zakelijk vermogensbeheer of private banking. Beleggen laat u over aan de experts. Ieder zijn eigen vak. 
 • Of spreekt het u juist aan om zelfstandig beleggingsbeslissingen te nemen? Risico’s afwegen. Keuzes maken. U doet het dagelijks. Dan kiest u voor zakelijk zelf beleggen bij een broker. Uw zakelijke beleggingsrekening vergelijken doet u op Finner. Zelf beleggen vereist een ander kennisniveau dan beheerd beleggen. U bepaalt zelf hoeveel risico u wilt lopen, hoe u spreidt tussen aandelen, obligaties en andere beleggingsinstrumenten. 


Vindt u het lastig om te bepalen of laten beleggen of zelf beleggen de beste beleggingsvorm voor u is?  Op Finner vindt u een test die u helpt om de juiste keuze te maken.Maak de afweging - zakelijk of privé beleggen? 

De volgende keuze is of u privé belegt, of zakelijk. Dat is met name een fiscale afweging. Het zakelijk belegd vermogen belast de fiscus namelijk anders dan privévermogen. Bovendien hangt de belasting bij zakelijk beleggen af van de bedrijfsvorm. Hieronder lichten we de verschillende belastingtarieven toe. 


Belasting privé beleggen box 3

Als particulier vallen uw beleggingen in box 3. Die belastingheffing zal de komende jaren fIink veranderen. In 2023 bedraagt het vrijgestelde vermogen 57.000 euro per persoon. In 2022 was dit 50.650 euro. Over de rest van het vermogen rekent de fiscus met een fictief of forfaitair rendement volgens de forfaitaire spaarvariant. U betaalt als privé-belegger in 2023 32% belasting over de werkelijke verdeling van uw vermogen tussen een spaardeel en beleggingsdeel. Hoe meer vermogen u belegt, des te hoger de vermogensbelasting die u betaalt De fiscus rekent met een (hoog) fictief rendement, vanaf 2026 wordt de belasting gebaseerd op werkelijke rendementen.Rendementspercentages 2022 en 2023*


20222023^
Sparen0,00%0,36%
Beleggen5,53%6,17%
Schulden2,46%2,57%
Belasting box 331%32%

Bron: Belastingdienst.nl

* Begin 2024 worden de percentages 2023  definitief vastgesteld.


De fictieve rendementen past u toe op het spaardeel en beleggingsdeel van uw vermogen. Dat levert het totale veronderstelde rendement op. Het totale vermogen is de som van beleggingen en sparen, maar de schulden mogen hierop in mindering worden gebracht, evenals het heffingsvrije deel. Vervolgens berekent de fiscus de verhouding tussen het vermogen minus het heffingvrije deel (grondslag) en het vermogen minus de schulden. Het percentage dat daaruit komt wordt vermenigvuldigd met het veronderstelde rendement en zo komt u op het zogenoemde voordeel uit sparen en beleggen. Daarover wordt dan in 2023 32% belasting geheven. Het is een complexe berekening. Hieronder tonen we een rekenvoorbeeld, voor iemand die privé €100.000 belegt en €50.000 spaargeld bezit.


Stap


1Verdeling vermogen€50.000
€100.000
Geen schuld
Totaal vermogen
€150.000
2Aftrek heffingsvrije deel€57.000Grondslag
€93.000
3Rendement (fictief)€50.000 x 0,36% = €180
€100.000 x 6,17% = €6170
Totaal veronderstelde rendement:
€6360
4Rendementsgrondslag€93.000 / €150.000 x 10062%
5Box 3 inkomen€6350 x 62%€3937
6Heffing box 332% over €3937€1259


Met deze handige rekentool berekent u eenvoudig het bedrag dat u als particulier aan belasting in box 3 betaalt. Belasting zakelijk beleggen Box 2 - bv

Heeft u een besloten vennootschap? Als directeur-grootaandeelhouder van een bv betaalt u belasting over het werkelijk behaalde rendement. Afhankelijk van de hoogte van de winst betaalt u 19% (winst <200k) of 25,8% (winst >200k) vennootschapsbelasting (2023). Verder betaalt u nog eens 26,9% belasting over het aanmerkelijk belang (aanmerkelijk belangheffing) in box 2 indien u vermogen vanuit de bv uitkeert naar privé. De gecombineerde belastingdruk (vennootschapsbelasting vpb en belasting aanmerkelijk belang) is dan tussen de 40,8% en 45,2%, afhankelijk van de winst van de onderneming. Deze box 2 belasting betaalt u alleen wanneer u kiest voor uitkering. Zolang het vermogen binnen de bv blijft betaalt u alleen de vennootschapsbelasting. Hiermee kunt u een groot deel van de belasting uitstellen naar het moment van uitkeren in de toekomst. Alles wat u voorlopig nog niet aan belasting hoeft te betalen kunt u dus blijven beleggen. Omdat u meer geld over houdt om te beleggen kunt u meer profiteren van het rente-op-rente effect.  Beleggen in privé of bv? Omslagpunt beleggen in bv of prive 2021

Beleggen in privé of bv? Omslagpunt beleggen in bv of prive

Wat is voor u het beste, beleggen in privé of in de bv? Mocht u als directeur-grootaandeelhouder vermogen willen opbouwen, dan kunt u vermogen in de bv houden en sparen of beleggen, of u kunt het bedrag aan uzelf als dividend uitkeren en dit vervolgens privé sparen of beleggen. Er zijn veel factoren die meespelen in de afweging tussen privé of in de bv beleggen. Waar ligt het omslagpunt beleggen in bv of privé? Het omslagpunt beleggen in bv of privé hangt af van uw situatie:

 • de hoogte van het vermogen, 
 • hoeveel rendement u behaalt, 
 • welk percentage vennootschapsbelasting u betaalt, 
 • of u een fiscale partner hebt,
 • of er meer vermogen in box 3 zit of juist schulden.
 • de mogelijkheid om te profiteren van het rente-op-rente effect door vermogen nog niet uit te laten keren. 


Bij grotere vermogens kan het aantrekkelijker zijn om vermogen in de bv te beleggen. Grotere vermogens worden in box 3 namelijk relatief zwaarder belast dan kleine vermogens. Finner heeft dit meer in detail uitgewerkt in een apart artikel over de vermogensbelasting. Zolang het geld in de bv zit, betaalt u alleen vennootschapsbelasting over het rendement. Wel wordt beleggen in de bv minder gunstig naarmate het rendement hoger ligt. Hoe hoger het rendement, des te meer belasting u betaalt. Daar staat tegenover dat u niets betaalt bij een rendement van nul procent. En boekt u een keer verlies, dan kunt u dat aftrekken van de bedrijfswinst. Zo is het mogelijk uw vermogen optimaal te laten renderen. 


Het is ook een optie om het vermogen te splitsen in zakelijk en privé beleggen. Doordat bij zakelijk beleggen specifiek het rendement wordt belast, wordt dit bij een hoog rendement minder aantrekkelijk. Het gedeelte met hoog rendement zou u dan kunnen gebruiken om privé te beleggen, het gedeelte met een laag rendement in de bv.  Neem contact op met een fiscalist als u het exacte omslagpunt en de meest optimale verdeling voor uw situatie wilt laten berekenen.


Belasting zakelijk beleggen Box 1 - eenmanszaak

Heeft u een eenmanszaak, bijvoorbeeld omdat u zzp’er bent? Dan kunt u zakelijk beleggen. U betaalt dan belasting in box 1*. In box 1 wordt het werkelijk behaalde rendement belast. 


SchijfBelastbaar inkomenPercentage
1tot € 73.03136,93%
2vanaf € 73.03149,50%

Tabel: Als u in 2023 de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt, gelden de volgende tarieven in box 1 (inkomen uit werk en woning). Bron: belastingdienst


*In box 1 vallen ook nog andere rechtsvormen zoals een VOF en maatschap. 


In tegenstelling tot privé beleggen, betaalt u bij zakelijk sparen of beleggen in box 1 alleen belasting over het rendement. Dit wordt gezien als onderdeel van de bedrijfswinst. Ondanks dat de belastingpercentages in box 1 hoger liggen dan in box 3, kan het dus aantrekkelijk lijken om het vermogen in box 1 te houden. U verkleint daarmee het deel waarmee u in box 3 eventueel boven de vrijstelling zou komen. Als u een klein rendement of helemaal geen rendement maakt, bijvoorbeeld omdat u spaart in plaats van belegt, betaalt u zelfs weinig tot geen belasting. Bovendien heb je als zzp’er veel aftrekposten.  


Echter zijn er een aantal haken en ogen. De mogelijkheden voor zakelijk beleggen bij een eenmanszaak zijn namelijk beperkter dan bij een bv. Als zzp’er of eenmanszaak mag alleen geld voor een zakelijk doel of tijdelijke buffer voor de korte termijn worden aangehouden. Anders ziet de fiscus het vermogen alsnog als privévermogen dat buiten box 3 wordt gehouden. Om als eenmanszaak zakelijk te beleggen moet dus goed te verantwoorden zijn naar de belastingdienst. Het zakelijk vermogen dient ook voor de zaak bestemd te zijn. Dit maakt beleggen voor de lange termijn lastiger en daardoor profiteert u minder van het rente-op-rente effect. Binnen de bv mag in principe wél ongelimiteerd vermogen worden opgebouwd. Ook kun je als zzp’er niet bij elke vermogensbeheerder of broker een zakelijke rekening openen. Privé of vanuit de bv beleggen biedt meestal meer mogelijkheden. 


Beleggen met een eenmanszaak wordt om deze redenen in de praktijk niet heel vaak gedaan.Eenmanszaak of bv? 

Los van dat de mogelijkheden om te beleggen met een eenmanszaak beperkt zijn, spelen er nog een aantal andere aandachtspunten. 


Een aspect dat snel over het hoofd gezien kan worden bij zakelijk beleggen, zijn de regels rond privacy. Voor alle bv’s geldt de verplichting een beknopt jaarverslag te deponeren. Dit is voor iedereen toegankelijk. Een DGA moet daarom de afweging maken tussen privacy en fiscaal voordeel. Het financiële voordeel van zakelijk beleggen kan voor veel ondernemers ruimschoots opwegen tegen een beperkte privacy.


Ook de kosten en de administratie kunnen een element zijn. Een BV is namelijk administratief een stuk duurder. De omvang van het vermogen en de winst een belangrijke factor. De KVK hanteert als vuistregel dat pas bij een bedrijfswinst van 150.000 euro in je eenmanszaak de bv fiscaal aantrekkelijker is. Verschillen bij faillissement

Beleggen vanuit uw bedrijf is niet zonder risico’s. Uw zakelijke beleggingen tellen namelijk mee in de boedel in geval van faillissement. Naast de risico’s van beleggen kunt u in geval van faillissement het zakelijk belegd vermogen kwijtraken. Dit kan een nadeel zijn ten opzichte van beleggen in privé. Zakelijke beleggingsrekening openen

Het openen van een zakelijke rekening kan niet bij iedere aanbieder. Soms kan het ook niet online en is er een afspraak nodig. Voor een zakelijke beleggingsrekening openen zijn meer gegevens nodig dan voor een privé beleggingsrekening. Zorg ervoor dat u een aantal gegevens bij de hand hebt om een zakelijke beleggingsrekening te openen, zoals:


 • Uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van iedere bestuurder
 • Kopie bedrijfsstatuten
 • Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende
 • Formulier Bepalen Buitenlandse Belastingstatus
 • Legal Entity Identifier – meer info hierover vindt u op kvk.nl 
 • Indien van toepassing een verklaring bevoegden 


Zodra uw aanvraag is verwerkt en goedgekeurd, kunt u geld storten naar uw beleggingsrekening en beginnen met zakelijk beleggen. Zakelijk vermogensbeheer - kijk verder dan uw huisbank

Overweegt u uw zakelijk vermogen te laten beleggen? Op een paar uitzonderingen na, kunt u bij de meeste vermogensbeheerders wel voor een zakelijke vermogensbeheerrekening terecht. Meestal kan het ook bij uw eigen bank. Nederlandse grootbanken, zoals ABN AMRO of Rabobank, bieden vrijwel allemaal zakelijke beleggingsrekeningen aan. Toch is het vaak lonend om verder te kijken dan uw huisbank. Heeft u hulp nodig bij het vinden van een geschikte vermogensbeheerder? Vraag een gratis advies op maat aan. Finner helpt u bij het vinden van de juiste partij om uw zakelijke vermogen te beleggen. Finner helpt u met zakelijk beleggen vergelijken en wij kunnen de beste partijen voor zakelijk vermogensbeheer of private banking voor u selecteren. Maar let op: Finner geeft geen fiscaal advies. Hiervoor kunt u terecht bij een fiscalist. 


Finner beoordeelt alle vermogensbeheerders op 80 punten. Dit betreft organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. We controleren of partijen over de vereiste vergunningen beschikken. Verder kijken wij naar de onafhankelijkheid van partijen. Wanneer een partij volledig transparant is over rendement, risico, kosten en beleid, wegen wij dat mee als belangrijk voordeel. De beoordelingen vindt u terug in onze vermogensbeheer vergelijking. Zakelijk zelf beleggen bij een broker - mogelijkheden zijn beperkt

Wilt u zakelijk zelf beleggen? Dan heeft u een broker nodig. Helaas is het aanbod van zakelijke brokerrekeningen de afgelopen jaren flink afgenomen. Een aantal brokers is hiermee gestopt, waaronder Degiro, die in de tweede helft van 2021 alle zakelijke klanten heeft verzocht om te vertrekken


Hieronder tonen wij alle Nederlandse brokers waar u zelf zakelijk kunt beleggen in aandelen en/of indexfondsen. BrokerProductaanbodZakelijk Beleggen

ABN AMRO Zelf Beleggen

(Basis en Plus)

AllroundAlleen met persoonlijke holding, stamrecht- of pensioen B.V.

Brand New Day

Alleen indexfondsenAlleen met een B.V. met één aandeelhouder en één bestuurder. 

Easybroker

AllroundJa. Geen aanvullende voorwaarden bekend. 

ING

Zelf op de Beurs

AllroundZakelijke betaalrekening verplicht. 

Lynx

AllroundAlleen als u door de MiFID als professionele belegger wordt gekwalificeerd.

Meesman


Alleen indexfondsenJa. Geen aanvullende voorwaarden bekend. 

Mexem


AllroundJa. Geen aanvullende voorwaarden bekend. 

Rabobank

Zelf Beleggen

AllroundAlleen als u al zakelijk bankiert bij de Rabobank. Openen kan alleen via de lokale bank. 


Saxo Bank


AllroundJa. Geen aanvullende voorwaarden bekend. 


Bron: Finner, overzicht brokers Nederland met een zakelijke rekening, peildatum 15 november 2021. Let op: het aanbod voor zakelijk vermogensbeheer (laten beleggen) is aanzienlijk groter. Vermogensbeheerders zijn in dit overzicht niet meegenomen. Naast bovengenoemde partijen zijn er nog een aantal andere buitenlandse brokers die in Nederland de diensten aanbieden zoals Etoro, IG, Openbank, TradeRepublic en Scalable Capital. Deze zijn niet meegenomen omdat ze geen AFM vergunning hebben. Bij de volgende brokers is het momenteel niet mogelijk om een zakelijke zelf beleggen rekening te openen:


BrokerProductaanbodZakelijk beleggen?

Bux Zero

AllroundNee

Degiro

AllroundNee, eind 2021 gestopt

Fitvermogen

(Index)fondsenNee

Trade Republic

AllroundNee

MeDirect

AllroundNee


De markt voor zakelijk beleggen is continu in verandering. Heeft u aanvullingen op bovenstaande tabel? Laat het ons weten en wij vullen de tabel aan. 


De meeste zelf beleggers kiezen voor een gespecialiseerde online broker. Op Finner kunt u eenvoudig alle brokers in Nederland vergelijken. Op basis van uw wensen en handelsprofiel selecteren wij de beste brokers voor uw situatie. Finner maakt de kosten van het platform inzichtelijk en zet alle opties, voorwaarden en mogelijkheden van het platform op een rij. De op of via dit artikel aangeboden informatie is enkel en alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als enige vorm van deskundig (financieel, juridisch of fiscaal) advies. De getoonde informatie is ook niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. 


eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement