Defensief beleggen – Als behoud van uw vermogen het belangrijkste is

Defensief beleggen heeft te maken met het risicoprofiel dat u hebt gekozen voor vermogensbeheer. Het is een stijl van beleggen die bedoeld is om vooral uw vermogen te beschermen. U poogt de risico’s te beperken tot een minimum. Winst of groei van vermogen is daaraan ondergeschikt. Deze vorm van beleggen is geschikt voor beleggers die risico’s zoveel mogelijk willen vermijden, bijvoorbeeld gepensioneerden zonder vast salaris, of beleggers die hun beleggingsdoel naderen. Het wordt met name gedaan als de (resterende) tijd om te beleggen kort is, met vermogensbehoud als belangrijkste reden.

Defensief klinkt veilig, maar beleggen gaat altijd met risico’s gepaard. Wees u daarom bewust van de risico’s van defensief beleggen. Zoals met alle beleggingen is er het koersrisico, dat uw beleggingen minder waard worden. Een aspect dat weleens over het hoofd wordt gezien is het risico dat u uw doelen niet haalt. Deze manier van beleggen levert een lager gemiddeld rendement op, met het risico dat dit onvoldoende is om uw doelen te halen. 

U kunt defensief beleggen via een vermogensbeheerder of zelf defensief beleggen. Vermogensbeheerders zijn verplicht te beleggen volgens een risicoprofiel dat bij u past. Dat kan dus een defensief profiel zijn. Zelfbeleggers kunnen ook kiezen voor een defensieve strategie. Typische defensieve beleggingen zijn onder meer kortlopende obligaties van hoge kwaliteit of defensieve aandelen.

Wilt u meer weten? Klik door naar de verdiepende paragrafen:

Wat is defensief beleggen?

Voor wie is defensief beleggen geschikt?

Wat zijn de risico’s van defensief beleggen?

Hoe werkt defensief beleggen bij een vermogensbeheerder?

Defensief beleggen voor zelfbeleggers

Wat is defensief beleggen?

Bij defensief beleggen gaat het om het beperken van de risico’s op een waardedaling van uw vermogen. Uw risicoprofiel bepaalt hoeveel risico u wilt lopen met uw beleggingen. Het zegt iets over u en over uw beleggingen. Het houdt in dat u liever voor beleggingen met lage risico’s kiest, al leveren die ook minder rendement op. Risico en rendement gaan immers hand in hand. Deze strategie gaat daarom gepaard met gemiddeld lagere rendementen dan een offensieve strategie. Op de langere termijn valt er wel winst te halen door dividend of koersstijgingen, maar dat is niet de eerste drijfveer van de defensieve belegger. De doelstelling is vermogensbehoud.

Bij een defensief risicoprofiel belegt de vermogensbeheerder voor ongeveer 70% in obligaties, al dan niet via index- of beleggingsfondsen. Daarnaast wordt de beleggingsportefeuille gevuld met aandelen en soms ook alternatieve beleggingen zoals edelmetalen. Het historisch gemiddeld nettorendement van vermogensbeheerders met een defensief profiel ligt tussen de 2% en 4% per jaar. Wel zitten hier jaren tussen waarin veel meer rendement wordt behaald, maar ook jaren waarin een verlies wordt geboekt. 

Voor wie is defensief beleggen geschikt?

Defensief beleggen is geschikt voor de voorzichtige belegger, die wel een hoger rendement wil behalen dan een spaarrekening maar daarbij zo min mogelijk risico wil nemen. Defensieve beleggers zijn wars van de risico’s en bewegingen van de markt en kunnen beter leven met een lager rendement. Het is niet bedoeld voor het behalen van snelle winsten. Een defensief belegger is niet bezig met de dagelijkse koerswijzigingen of het laatste nieuws. Het is een strategie afgestemd op beleggers die hechten aan vermogensbehoud op de korte termijn en minder gericht zijn op vermogensgroei op de lange termijn. 

De strategie is vooral geschikt voor mensen die op korte termijn geen grote risico’s meer willen lopen, omdat bijvoorbeeld hun beleggingsdoel in zicht komt en de resterende beleggingstijd kort is. Dit wordt ook wel de lifecycle-beleggen genoemd. Het risico wordt stapsgewijs afgebouwd naarmate de datum van het beleggingsdoel in zicht komt. Pensioenbeleggers maken gebruik van deze methode. Op die manier wordt uw vermogen minder kwetsbaar voor onverwachte gebeurtenissen. Want de tijd om eventuele verliezen nog goed te maken ontbreekt. U wilt dan een beperkte kans lopen op vermogensverlies aan het einde van uw beleggingshorizon.

Belegt u via een vermogensbeheerder, dan bouwt deze het risico in uw portefeuille af naarmate de eindstreep in zicht komt. Dit kan door minder in aandelen te gaan beleggen en meer in obligaties of zelfs liquiditeiten als uw doel heel dichtbij komt. 

Wat zijn de risico’s van defensief beleggen?

Defensief beleggen klinkt redelijk veilig. Maar beleggen gaat altijd met risico’s gepaard. Verdiep u daarom goed in de risico’s bij beleggen. Want die spelen ook bij een defensieve portefeuille een rol. 

– Koersrisico

Doorgaans wordt in een defensieve portefeuille meer belegt in obligaties dan in aandelen. Aandelen kopen is risicovoller, dan obligaties kopen. Want aandelenkoersen zijn beweeglijker dan obligatiekoersen, maar ook bij obligaties is er een koersrisico. Looptijd en de rente liggen vast, maar de koers van obligaties reageert tegenovergesteld op de renteontwikkeling. 

– Renterisico

Stijgt de rente, dan daalt de koers van een obligatie. Dus met obligaties is ook sprake van een renterisico. Dat is op zich geen probleem, als u de obligatie aanhoudt tot het einde van de looptijd. Moet u eerder verkopen, kan dit gepaard gaan met verliezen. In 2022 liepen zowel aandelenbeleggers als obligatiebeleggers tegen forse verliezen aan. De beleggingen behorend bij een defensief profiel bleken niet bestand tegen de combinatie van een plotseling hogere inflatie en de stijgende rente.

– Risico om uw doelen te missen

Een ander risico heeft te maken met uw beleggingsdoel. U kiest voor beleggen omdat dit een hoger rendement oplevert dan sparen. De reële rente is al jaren negatief, waardoor uw geld minder waard wordt.  Maar het rendement defensief beleggen ligt gemiddeld lager, waardoor het risico bestaat dat u uw doel niet bereikt. Eigenlijk loopt u met defensief beleggen dus een vergelijkbaar risico als met sparen. Als inflatie en belastingen hoger zijn dan het rendement van defensief beleggen verliest u vermogen, met het gevaar uw doelen niet te halen.

Hoe werkt defensief beleggen bij een vermogensbeheerder?

U kunt ervoor kiezen om uw geld defensief te laten beleggen door een bank of vermogensbeheerder. Samen met de vermogensbeheerder kiest u dan voor een defensief risicoprofiel, als dat het beste bij u past. Het risicoprofiel geeft aan hoeveel risico een partij mag nemen met uw vermogen. De vermogensbeheerder belegt uw vermogen volgens dit profiel. Niet elke vermogensbeheerder biedt een defensieve portefeuille aan. Vergelijk partijen om te zien of defensief beleggen mogelijk is.

De ESB constateerde onlangs dat er veel verschil bestaat tussen partijen hoe zij vormgeven aan een defensief profiel. Een defensief profiel kan voor de ene vermogensbeheerder bestaan uit 30% aandelen, voor de ander uit 50%. Daarnaast hanteren de partijen een bandbreedte voor hun portefeuilles, waardoor de percentages fluctueren. Verdiep u daarom ook in het beleggingsbeleid van uw partij. Vermogensbeheer vergelijken – ook op beleggingsbeleid – doet u eenvoudig op Finner.

Bij lifecycle-beleggen via een vermogensbeheerder bouwt deze altijd het risico van uw portefeuille af naarmate het beleggingsdoel dichterbij komt. Een offensief belegger eindigt op deze manier met een defensief profiel aan het einde van de beleggingsperiode.

Defensief beleggen voor zelfbeleggers

Het is ook mogelijk zelf te beleggen volgens een defensief profiel. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van de producten en de spreiding van uw portefeuille. Voor zelf defensief beleggen kunt u beleggen in indexproducten of in staatsobligaties. Er zijn ook wat defensieve aandelen waaruit u kunt kiezen. Hier gaan beleggers regelmatig de fout in. Een portefeuille met enkele grote stabiele bedrijven is erg beperkt. Professionele beleggers zien dat juist als een zeer offensieve portefeuille. Aandelen kunnen sterk fluctueren en hebben over het algemeen een hoger risico en rendement dan obligaties. Staatsobligaties, of obligaties van bedrijven met een hoge kredietwaardigheid bieden doorgaans minder risico, maar hebben ook een lager rendement. Geldmarktfondsen en cash zijn relatief defensieve beleggingen met weinig risico. Voor veilig beleggen is spreiden ontzettend belangrijk.

Bent u een zelfbelegger, dan is het afschalen van het risicoprofiel van uw beleggingen een aspect dat u in uw planning mee moet nemen. Op die manier is uw vermogen minder kwetsbaar voor koersdalingen. U dient dan jaarlijks uw risicoprofiel opnieuw vast te stellen, passend bij uw actuele situatie.  Zelf defensief beleggen is geschikt voor beleggers die voldoende kennis en ervaring hebben om hun eigen defensieve portefeuille samen te stellen. U hebt goed inzicht in de risico’s van beleggen en wilt zelf de verantwoording dragen voor de spreiding van uw beleggingen. Anders kunt u beleggen beter overlaten aan experts en kiezen voor vermogensbeheer.

Vergelijk brokers op Finner op handelsmogelijkheden, kosten, voorwaarden en mogelijkheden van het platform. Brokers met een breed aanbod van beleggingen zijn over het algemeen geschikt. Brokers waar u alleen kunt beleggen in aandelen of CFD’s zijn niet geschikt voor een defensieve wijze van beleggen.