Rendement vermogensbeheer | 5 valkuilen

Deel dit artikel
rendement vermogensbeheer

Voordat u kiest voor vermogensbeheer wilt u weten wat het rendement van vermogensbeheer is. Het langjarige gemiddelde rendement vermogensbeheer op een offensieve portefeuille van 70% aandelen en 30% obligaties bedraagt 6,4%*. Trap echter met zo’n cijfer niet in een valkuil. Hier zitten extreem goede en slechte jaren in verwerkt. 


Heeft het zin om de rendementen van vermogensbeheerders te vergelijken? Zeker, maar u moet weten hoe u de juiste cijfers vergelijkt. Het vergelijken van rendementen is lastiger dan het lijkt, voor u het weet vergelijkt u appels met peren. En soms is vergelijken niet mogelijk door een gebrek aan transparantie. In dit artikel leggen wij u uit hoe u rendementen van vermogensbeheerders vergelijkt en helpen we u op weg de beste vermogensbeheerder te vinden.


* https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/media-releases/credit-suisse-global-investment-returns-yearbook-2021-202103.html

     

Keypoints

 • Rendement hangt samen met risico
 • Op lange termijn is rendement vermogensbeheer altijd positief
 • Tips om rendement vermogensbeheer te vergelijken
 • Finner vergelijkt vermogensbeheer op veel meer dan rendementenInhoudsopgave

1. De gemiddelde rendementen vermogensbeheerders in Nederland

2. Vermogensbeheer rendement vergelijken

3. Tips voor rendement vermogensbeheer vergelijken

4. Tip 1 Netto of bruto rendement?

5. Tip 2 Slechte jaren horen erbij

6. Tip 3 Vergelijk een representatieve portefeuille

7. Tip 4 Tel achtereenvolgende rendementen niet bij elkaar op

8. Tip 5 Let op rendement én kosten

9. Rendement en risico’s van beleggen     

10. Conclusie - Finner maakt vergelijken eenvoudig

     


De gemiddelde rendementen vermogensbeheerders in Nederland

U wilt weten wat beheerd beleggen oplevert, oftewel wat is het rendement van vermogensbeheer? Een antwoord is niet eenvoudig te geven. Het hangt van uw risicoprofiel af. Vermogensbeheerders beleggen volgens risicoprofielen met daarbij passende modelportefeuilles. Stelregel is hoe meer risico u neemt, des te hoger is het te verwachten rendement. Maar de verliezen kunnen ook heftig zijn. Credit Suisse geeft de gemiddelden weer sinds 1950, met een asset allocatie van laag tot hoog risico. 


AandelenObligatiesHistorisch rendement (1950 – 2020)
0%100%3,6 %
100%0%7,1%
70%30%6,4%

Bron: Credit Suisse - https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/media-releases/credit-suisse-global-investment-returns-yearbook-2021-202103.html


Finner heeft voor elk risicoprofiel een gemiddeld rendement berekend: de ProNL Index. Dit is een samengestelde vermogensbeheer rendement index met de resultaten uit het verleden van 65 professionele vermogensbeheerders in Nederland. Het doel van de index is om consumenten een objectieve en realistische maatstaf te bieden om rendementen uit het verleden te vergelijken. 


Hieronder tonen wij het gemiddelde rendement van vermogensbeheerders in Nederland voor een neutraal risicoprofiel ná aftrek van kosten:


rendement vermogensbeheer

Bron: ProNL index van Finner. 


Wilt u weten wat het rendement van een specifieke vermogensbeheerder is? Vraag dan een gratis vergelijking aan en ontvang vrijblijvend een analyse van de partij van uw keuze. In elke analyse die u bij ons aanvraagt tonen we het rendement van de door u gekozen beheerder(s) vergeleken met dit marktgemiddelde. Tevens kunt u zowel de indirecte als directe kosten van vermogensbeheer vergelijken met de ProNL Index – Kosten.


Elk kwartaal publiceren we de gemiddelde behaalde resultaten van de partijen op finner.nl. Hier vindt u altijd de laatste update van de kwartaalrendementen.


Vermogensbeheer rendement – uw keuze is bepalend

Kiest u voor beheerd beleggen, dan zal het rendement afhangen van uw eigen keuzes en voorkeuren. Hoeveel risico wilt u lopen? Slaapt u slecht als de beurzen flink omlaaggaan? Zulke concrete vragen gaat een vermogensbeheerder stellen, omdat banken en vermogensbeheerders een zorgplicht hebben en alleen financiële producten met een passend risicoprofiel mogen aanbieden die aansluiten bij uw persoonlijke situatie.


Daarnaast is het belangrijk hoeveel geld u inlegt en voor hoe lang. Door periodiek geld in te leggen krijgt u een gemiddelde aankoopkoers en vermijdt u het risico dat u op een piekmoment instapt. Tijd is een belangrijke factor bij beleggen. U profiteert van het rente-op-rente-effect. En gemiddeld stijgen de beurzen altijd. Daar zitten goede en mindere jaren tussen. Als u langer kunt beleggen, dan hebt u de tijd om mindere jaren weer goed te maken en naarmate uw beleggingsdoel nadert kan uw risicoblootstelling worden afgebouwd. Vermogensbeheer rendement vergelijken

Vergelijk (online) vermogensbeheerders niet alleen op basis van behaalde rendementen. Kosten en risico’s, maar ook beleggingsbeleid en voorwaarden, zijn hele belangrijke factoren om mee te laten wegen in een vergelijking.


Belegt u al bij een vermogensbeheerder? Dan is het verstandig om van tijd tot tijd te kijken of dit nog steeds de beste keuze voor u is. Dit doet u onder meer door een vergelijking met concurrenten op basis van rendementen en kosten. Vermogensbeheer vergelijken doet u eenvoudig op Finner. U voert uw inleg, doel, beleggingshorizon en wensen in en vervolgens kunt u een gratis analyse aanvragen op basis van uw wensen en persoonlijke situatie. Tips voor rendement vermogensbeheer vergelijken

Zelf rendementen van vermogensbeheerders vergelijken lijkt eenvoudig, maar een verkeerde vergelijking is snel gemaakt. Daarom geven we de volgende tips om tot een goede vergelijking te komen: 


Tip 1. Netto of bruto rendement?

Sommige partijen communiceren alle rendementen vóór kosten (bruto), andere juist weer ná aftrek van kosten (netto). En als het netto is, zijn dan wel echt alle kosten eraf? U moet goed opletten dat u geen appels met peren vergelijkt. Op Finner.nl ziet u uitsluitend nettorendementen. Bij partijen die bruto rendementen aanleveren brengen wij de kosten in mindering, zodat er toch een netto rendement ontstaat. 


Tip 2. Slechte jaren horen erbij

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Vermogensbeheerders of banken zullen met name de positieve aspecten van hun dienstverlening communiceren, zoals goede rendementen. De partij probeert immers klanten binnen te halen! Het gevaar is dat de vermogensbeheerder de behaalde rendementen zo goed mogelijk voorspiegelt. Dit kan bijvoorbeeld door een zo gunstig mogelijke periode te laten zien. Zo komen wij veel partijen tegen die rendementen communiceren vanaf 2009 of 2012. Het negatief rendement uit verliesjaar 2011 en rampjaar 2008 vallen daarmee buiten het rendementsoverzicht. Dit geeft een vertekend beeld en kan leiden tot te hoge rendementsverwachtingen. De resultaten uit het verleden bieden een goede indicatie van het beleid, mits daar ook de slechte jaren in worden meegenomen.


Tip 3. Vergelijk een representatieve portefeuille

Let op dat de rendementen waar u naar kijkt afkomstig zijn van de portefeuille waarin u gaat beleggen. Beleggingsportefeuilles van vermogensbeheerders kunnen verschillende strategieën volgen. Zo bieden sommige vermogensbeheerders naast een standaard portefeuille ook een mandaat voor duurzaam beleggen. Er kunnen dan onderling grote verschillen zijn in de beleggingsportefeuilles en rendementen. 


Het komt ook voor dat partijen een selectie van tientallen risicoprofielen hebben, van zeer defensief profiel tot zeer offensief. Let er ook in dat geval op dat u uw vergelijking baseert op een representatief rendement en risico. U moet uw keuze voor een partij niet baseren op een rendement dat niet representatief is voor de portefeuille waar u in gaat beleggen. 


Tip 4. Tel achtereenvolgende rendementen niet bij elkaar op

Even wat wiskunde. Let goed op dat u de rendementen niet simpelweg bij elkaar optelt. Om een juist beeld te vormen dient u het meetkundig rendement te berekenen. Stel dat u 100.000 euro belegt en in het eerste jaar -50% rendement behaalt en in het tweede jaar +50%. U kunt dan via een simpele redenering (rekenkundige methode) concluderen dat het rendement op 0% uitkomt. Het lijkt logisch, maar het klopt dus niet! U berekent de daadwerkelijke waardeontwikkeling als volgt:


rendement berekenen

Afbeelding 2: meetkundig rendement berekenen


Uiteraard hebben wij op Finner.nl al dit werk al voor u gedaan. In de vergelijking ziet u uitsluitend netto rendementen berekend conform een meetkundig gemiddelde.


Tip 5. Let op rendement én kosten

Naast rendementen zijn natuurlijk ook vermogensbeheerkosten belangrijk. Die gaan namelijk ten koste van uw rendement. Lage kosten zijn een belangrijke voorwaarde om uw doel te halen. Naast inzicht in rendementen is inzicht in de directe én indirecte kosten van een partij belangrijk. Finner heeft de ProNL index – kosten gemaakt. Het is een samengestelde index van de totale kosten van vermogensbeheerders in Nederland. Zo kunt u eenvoudig en objectief rendementen en kosten vermogensbeheer vergelijken. Meer weten? Lees Kosten vermogensbeheer vergelijken.Rendement en risico’s van beleggen

Bent u zich bewust van de risico’s van beleggen? Immers, rendement en risico gaan hand in hand. Een hoger rendement gaat gepaard met een hoger risico. U ontkomt er dus niet aan om naast rendement ook het risico te vergelijken. Hier wordt het u soms moeilijk gemaakt. Partijen hanteren een groot scala aan risicoprofielen. En wat bij de ene vermogensbeheerder een neutraal profiel heet, is bij de andere vermogensbeheerder een matig defensief of matig offensief profiel. 


Een andere veelgemaakte fout is het vergelijken van vermogensbeheer rendementen met die van een index zoals de AEX. Deze index bestaat alleen uit Nederlandse aandelen en dat brengt door de beperkte spreiding een groter risico met zich mee. Dit is niet vergelijkbaar met een profiel van een vermogensbeheerder, zelfs niet met een zeer offensief profiel. 


Om het risico in uw vergelijking mee te nemen kunt u kijken naar de verdeling van het vermogen over risicovolle (aandelen) en risico-arme beleggingen (obligaties). Ook kunt u kijken naar wat de vermogensbeheerder doet om de risico’s van beleggen te beperken. 


Vergeet niet dat de gepresenteerde rendementen historische rendementen zijn. Deze resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in het verleden behaalde resultaten bieden wel een indicatie van het succes van het gevoerde beleid over verschillende periodes, mits u over een lange termijn vergelijkt. 


In een analyse van Finner maken we het risico en rendement per partij voor u inzichtelijk. U kunt dan eenvoudig vergelijken. Conclusie - Finner maakt vergelijken eenvoudig

Rendementen van vermogensbeheer vergelijken is niet eenvoudig. Let op dat u de juiste cijfers vergelijkt en rekening houdt met risico en kosten. Wij helpen u graag bij uw vergelijking.


In een analyse leggen we alle vermogensbeheerders langs dezelfde meetlat. We pakken de portefeuille en de risicocategorie die voor u relevant zijn. In de analyse ziet u de hele historie van nettorendement, inclusief slechte jaren, risicocijfers en de totale kosten. Zo maakt u zelf een objectieve vergelijking. U kunt hier (online) vermogensbeheer vergelijken en een gratis analyse aanvragen op basis van uw inlegbedrag en wensen.


Wilt u ondersteuning bij het vergelijken door een expert, plan dan een afspraak in met een van onze vermogenscoaches. Samen kijken wij dan naar de beste keuze voor uw vermogen.


Wilt u zich eerst eens rustig verdiepen in de materie en meer weten over hoe u de beste vermogensbeheerder vindt? Dan hebben wij een gratis ebook Kies uw ideale vermogensbeheerder. Onze ebooks zijn geschikt voor beleggers die zich eerst willen inlezen in bepaalde onderwerpen.Deel dit artikel

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
 • Help mij starten
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag

Contact Finner

Bart Spronk
010-3070880
Plan afspraak
Bart Spronk

2 reactie(s)

 • Evert van Finner
  21 maart 2022 om 13:39 uur

  Dear mr./mrs., thank you for your kind words! If you like to receive updates on our articles, you can also subscribe to our newsletter!

 • xVPqoulZQKqKEJ
  21 maart 2022 om 10:09 uur

  359361 261013magnificent submit, quite informative. I ponder why the opposite experts of this sector don�t realize this. You ought to proceed your writing. I�m confident, you�ve a terrific readers� base already! 711822

eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement