Sparen en deposito’s vergelijken

sparen-vergelijken

U wilt een hoger rendement halen op uw spaargeld. Nu de rentes stijgen worden spaarrekeningen en deposito’s weer interessanter. Past in uw situatie een spaarrekening of een depositorekening beter? In dit artikel zetten wij de verschillen uiteen, dan kunt u zelf sparen en deposito’s vergelijken.

  1. Wat is een depositorekening
  2. Voor wie zijn deposito’s geschikt
  3. Wat zijn de rentes op deposito’s?
  4. Voor wie is sparen geschikt?
  5. Wat zijn de rentes op spaarrekeningen?
  6. Sparen en deposito’s vergelijken
  7. Wat is het depositogarantiestelsel?
  8. Welke banken vallen onder het depositogarantiestelsel?

Wat is een depositorekening?

Een depositorekening is een spaarrekening waar u uw geld voor een bepaalde periode vastzet. U doet dat tegen een vooraf afgesproken rente. De rente ligt vast, dus u merkt het niet als de spaarrente daalt, maar u profiteert ook niet van tussentijdse verhogingen. Die rente ligt doorgaans hoger dan op een gewone spaarrekening.

Verschillende deposito’s vergelijken

De looptijden kunnen verschillen. Er zijn korte termijn en lange termijn spaardeposito’s. De looptijden variëren van 3 maanden tot 20 jaar. Naast de looptijd, zijn er verschillen in voorwaarden. Vaak geldt een minimum inleg en mag u het geld tussentijds niet zomaar opnemen. Moet u tussentijds toch uw geld opnemen, dan zit daar meestal een boete aan. In sommige situaties mag soms wel geld worden opgenomen, denk dan aan uitzonderlijke omstandigheden als werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het kopen van een huis. Let daarom goed op de voorwaarden. Geld op een gewone spaarrekening is vrij opneembaar. Dat geeft veel vrijheid, er staat echter een relatief lage rente tegenover. 

Voor wie zijn deposito’s geschikt?

Een spaardeposito is geschikt voor mensen die hun geld een wat langere tijd kunnen vastzetten, maar het weer niet lang genoeg kunnen missen om te gaan beleggen. Depositosparen kan interessant zijn voor spaarders die een spaardoel op middellange termijn willen realiseren. Bijvoorbeeld het kopen van een nieuwe auto over 3 jaar. Het voordeel van een deposito is de hogere rente dan op een gewone spaarrekening. Hoe langer u uw geld vastzet, des te hoger is in de regel de rentevergoeding. Het nadeel is dat het geld tussentijds niet is op te nemen, terwijl spaargeld vooral nuttig is voor uitgaven op de korte termijn en als buffer.

Dankzij de oplopende rente wordt het ook interessanter om te spreiden over deposito’s in combinatie met beleggen op de beurs. Het biedt de zekerheid dat u voor een deel van het vermogen een stabiel rendement ontvangt. 

Beleggen en sparen vergelijken

Voor het deel van uw geld dat u voor langere tijd kunt missen, is het verstandig om beleggen te overwegen. Via onze tool kunt u de rendementen sparen en beleggen bij verschillende scenario’s vergelijken. De historische rendementen vermogensbeheer liggen met een langere beleggingshorizon hoger dan het rendement op een spaardeposito. 

De rentes op deposito’s vergelijken?

De rente stijgt weer en daarmee loopt ook de depositorente op. Bij spaardeposito’s is het zo dat de rente doorgaans hoger ligt naarmate de looptijd langer is. Ook is de rentevergoeding doorgaans hoger dan op een gewone spaarrekening. Wilt u de rentes van depositorekeningen vergelijken? De actuele depositorente bij verschillende looptijden kunt u hier via onze partner Independer deposito’s vergelijken. 

Voor wie is sparen geschikt?

sparen rendement

Mensen kiezen vaak voor sparen omdat het veilig is. Risico-aversie zet hen aan om het geld op een spaarrekening te stallen. Spaargeld bij een Nederlandse bank valt weliswaar tot een ton onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandse Bank. Het nadeel is echter dat sparen geld kost. Het lijkt een veilige oplossing voor uw vermogen, maar als u bedenkt dat de inflatie al vele jaren veel hoger ligt dan de rente op spaargeld, dan wordt uw vermogen in de loop van de tijd steeds minder waard.

Sparen is geschikt als u op korte termijn uw geld nodig hebt. Daarnaast is het altijd verstandig om een financiële buffer op uw spaarrekening te hebben. Voor geld dat u een paar jaar niet nodig heeft, kunt u een deposito overwegen. Voor geld dat u langere tijd kunt missen (5 jaar, 10 jaar, of langer), is beleggen meestal een verstandigere keuze. Benieuwd naar het verschil in rendement tussen sparen of beleggen? Finner heeft een rekentool die rekening houdt met de diverse scenario’s.

Rente van sparen vergelijken?

Lange tijd was de rente op spaargeld laag tot zelfs negatief. Daar is verandering in gekomen. Nu de Europese Centrale Bank de rente verhoogt, stijgt ook de spaarrente. Bij grootbanken ligt de spaarrente doorgaans wel lager dan bij andere aanbieders. Let wel op, of een partij onder het depositogarantiestelsel valt in Nederland of in een ander land. Wilt u de rentes van sparen vergelijken? De actuele spaarrente kunt u vergelijken via onze partner Independer. 

Sparen en deposito’s vergelijken

Wat zijn de verschillen tussen sparen en depositosparen? Hieronder zetten we in een tabel de belangrijkste verschillen tussen een spaarrekening en een spaardeposito op een rij.

Verschillen spaarrekening en spaardeposito

SpaarrekeningSpaardeposito
RenteVariabelVast
RenteniveauMeestal lager dan bij een depositoHogere rente dan op een spaarrekening
Rente-uitkeringBijschrijven op spaarrekeningUitkeren op betaalrekening of bijschrijven op spaardeposito
InlegGeen minimumMinimuminleg 
Tussentijdse opnameVrijNiet mogelijk of tegen boete
LooptijdVariabelVastgesteld, variërend van kortlopend tot langlopend

Twijfelt u nog wat in uw situatie beter is? Wilt u meer rendement behalen op uw vermogen, dan kan beleggen de betere keuze zijn. Lees meer over sparen of beleggen

Wat is het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel biedt een bepaalde bescherming voor de tegoeden van rekeninghouders als een bank failliet gaat. Alle banken met een Nederlandse bankvergunning vallen onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank. Daarmee is 100.000 euro per rekeninghouder per bank verzekerd.  De kosten daarvan worden achteraf omgeslagen over de deelnemende banken. 

Er zijn echter wel beperkingen aan het garantiestelsel voor banken. Niet alle financiële producten vallen onder het depositogarantiestelsel. Vrijwel alle spaarrekeningen, lopende rekeningen en spaardeposito’s vallen eronder, maar achtergestelde deposito’s vallen er in het algemeen niet onder. De bovengrens is 100.000 euro per rekeninghouder, dat is de totale som van alle rekeningen bij die bank of bankengroep. Sommige banken vormen een groep voor het depositogarantiestelsel. Het is eigenlijk één vergunninghouder, die opereert onder verschillende namen. 

De dekkingsregeling van 100.000 euro per rekeninghouder geldt binnen de hele Europese Unie. De nationale depositogarantiestelsels binnen Europa zijn afgelopen jaren meer op elkaar afgestemd, maar elk land moet die garantie zelf regelen en waarmaken. Als u sparen wilt vergelijken, let dan op of en waar uw bank onder het garantiestelsel valt. Het zijn namelijk vaak buitenlandse aanbieders die de hoogste spaarrente bieden. Bovendien loop je bij deposito’s in buitenlandse munteenheden ook een valutarisico. 

Welke banken vallen onder het depositogarantiestelsel?

Hieronder tonen wij een overzicht welke banken vallen onder het depositogarantiestelsel. Het overzicht is beperkt tot banken die spaardeposito’s aanbieden en die onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen. Of uw bank onder het Nederlandse depositogarantiestelsel valt, kunt u ook zelf opzoeken in het register van DNB. Er zijn ook verschillende aanbieders actief die vallen onder het garantiestelsel van het land van herkomst. Houd hier rekening mee wanneer u deposito’s wilt vergelijken.

Welke banken vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel

Statutaire naamHandelsnaam
ABN AMRO Bank N.V.ABN AMRO Bank
ABN AMRO Mees Pierson
Arn. Theod. Solling & Co
Bank voor Zeeland
Bankiershuis Mulder Ten Cate
Bethmann Bank
Centrumbank
Friesch-Hollandsche Hypotheekbank
Icestar
KBW Wesselius Effectenbank
Knoppers-Bogaers-de Wit Commissionairs
in Effecten en Vermogensbeheer
Lentjes & Drossaerts
MeesPierson
Moneyou
NCB Bank
Nederlandse Credietbank
Sallandsche Bank
Slavenburg’s Bank
Verenigde Spaarbank
VSB Bank
Achmea Bank N.V.Achmea Bank Acier Financieringen
Avéro Achmea
Centraal Beheer
FBTO
Levob
Woonfonds Hypotheken
Woonfonds
Zilveren Kruis Achmea
Zilveren Kruis
Aegon Bank N.V.Aegon Knab
Spaarbeleg
Anadolubank Nederland N.V.Anadolubank Nederland N.V.
bunq B.V.bunq.com
Coöperatieve Rabobank U.A.Rabobank
Credit Europe Bank N.V.Credit Europe Bank N.V.
de Volksbank N.V.Algemene Spaarbank voor Nederland ASN
ASN Bank
BLG Hypotheken
BLG Wonen
DBV Finance
de Volksbank Financial Markets
de Volksbank
EuropeLife Finance
FinanCenter
Holland Woningfinanciering
Innovatiebank
RegioBank
SNS Bank Zakelijk
SNS Bank
SNS Direct
SNS Effectenlijn
SNS FinanCenter
SNS Verzekeringen
DHB Bank N.V.DHB Bank Demir-Halk Bank (Nederland)
GarantiBank International N.V.Garanti BBVA International
ING Bank N.V.FINN Banking of Things ING Card
ING Corporate PKI
ING Direct
ING Financial Markets
ING InsideBusiness
ING PKI Service Centre
ING Real Estate Finance
ING Securities Services
Internationale Nederlanden Bank
Way2Pay
WestlandUtrecht Bank
Yolt
LeasePlan Corporation N.V.LeasePlan Bank
Nationale-Nederlanden Bank N.V.Brickler
Delta Lloyd Bank
Nationale-Nederlanden
NN Bank
OHRA Bank
Powerly
NIBC Bank N.V.NIBC Direct
OIMIO
Triodos Bank N.V.Triodos Bank – branch NL
Triodos Regenerative Money Centre
Van Lanschot Kempen N.V.Evi
Evi van Lanschot Kempen
F. van Lanschot Bankiers
Kempen & Co
Van Lanschot Bankiers
Yapi Kredi Bank Nederland N.V.Yapi Kredi Bank Nederland N.V.
Peildatum 1 mei 2023

Lees ook ons ebook Sparen of beleggen | 8 inzichten voor een goede keuze

Disclaimer

“De op of via dit artikel aangeboden informatie is enkel en alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als enige vorm van (beleggings)advies. De getoonde informatie is ook niet toegespitst op uw persoonlijke situatie.”