Beleggen voor uw (klein)kind

U gunt als ouder uw kind natuurlijk het beste. Wat is mooier dan je kind financieel goed op weg helpen in het leven? Veel ouders beginnen daarom al vroeg met sparen voor hun kind. Beleggen voor uw kind is ook een hele goede optie. Het biedt een groot voordeel om er vroeg mee te beginnen. Hoe kunt u beleggen voor uw (klein)kind, wat zijn de voordelen en wat zijn fiscale opties? U leest het in dit artikel.

Inhoudsopgave

Beleggen voor je kind – een ideale beleggingshorizon!

Hoe kunt u beleggen voor uw kind?

Voordelen van beleggen voor uw kind

En als u wilt beleggen voor uw kleinkind?

Beste beleggingsrekening kind vinden? Eerst vergelijken!

Beleggen voor je kind – een ideale beleggingshorizon!

Veel ouders beginnen al vroeg met geld opzijzetten voor hun kind. U kunt op twee manieren vermogen opbouwen voor uw kind: via sparen of beleggen. Als u kijkt naar het te verwachten rendement, dan levert beleggen op de langere termijn meer op dan sparen. U ziet het verschil in één oogopslag met onze sparen of beleggen tool

Beleggen gaat met risico’s gepaard, maar op de langere termijn ligt het verwachte rendement ook hoger. Het hogere rendement is een van de redenen waarom veel mensen al vroeg beginnen met beleggen voor hun kind, want de kans op succes is veel groter met een langere beleggingshorizon.

Als u vroeg begint met beleggen, dan profiteert u optimaal van het rente-op-rente effect, ook wel het achtste wereldwonder genoemd. Het behaalde rendement op uw beleggingen doet meteen mee om weer rendement te maken. Daardoor kan het bedrag exponentieel groeien.

Hoe kunt u beleggen voor uw kind?

Er zijn grofweg twee manieren om te beleggen voor uw kind. Direct beleggen op naam van uw kind, of beleggen op eigen naam en het resultaat op een zeker moment schenken aan uw kind. Hieronder leggen we het verschil en de fiscale consequenties van beide opties uit.

Direct beleggen op naam van uw kind

Beleggen voor uw kind kan door een beleggingsrekening op naam van het kind te openen. Dit wordt ook wel een kinderrekening of soms een kindrekening genoemd. Alles wat u stort op die rekening is een schenking aan het kind en wordt daarmee zijn/haar eigendom. Ouders mogen elk jaar een bepaald bedrag belastingvrij schenken aan hun kind. Informatie hierover vindt u op belastingdienst.nl. Uw kind mag zelfstandig over dat vermogen beschikken zodra het 18 jaar is geworden. Tot het kind meerderjarig wordt telt het vermogen op de beleggingsrekening van het kind mee bij het vermogen in box 3 van de ouders. 

Een nadeel van een beleggingsrekening op naam van het kind, kan zijn dat een jongere nog niet verantwoordelijk genoeg is om op zijn 18e ineens de beschikking te krijgen over een groot bedrag. Het is echter wettelijk vastgelegd dat het geld op een rekening op naam van uw kind met de 18e verjaardag automatisch aan het kind toekomt.

Beleggen op uw eigen naam

Als u het bezwaarlijk vindt dat uw kind op zijn 18e vrij over het geld kan beschikken, dan kunt u er ook voor kiezen om een beleggingsrekening op uw eigen naam te openen. U kunt dan ook gewoon beleggen voor uw kind en u bepaalt zelf het moment dat u het geld schenkt aan uw kind. In dat geval blijft het geld van u tot het moment dat u het schenkt aan uw kind. Dat kan later zijn dan het 18e levensjaar. Tot die tijd betaalt u (eventueel) vermogensbelasting en het moment van overdracht is ook het moment dat u (eventueel) schenkbelasting betaalt.

Hieronder zetten we de verschillen op een rij tussen een beleggingsrekening op naam van het kind en beleggen voor uw kind op eigen naam. 


Beleggingsrekening kind
Beleggingsrekening op uw eigen naam
U beheert het vermogen van uw kind tot het 18 jaar is, daarna mag het kind vrij beschikken over het vermogenU behoudt zelf alle zeggenschap
Elke storting is een schenking aan uw kindElke storting blijft van u
Jaarlijks kunt u de schenkingsvrijstelling benutten. Daarmee kunt u erf- of schenkbelasting voorkomen of verminderenAls u het geld wilt schenken aan het kind moet u rekening houden met de dan geldende vrijstellingen. U schenkt dan namelijk ineens een groot bedrag
Het geld is van het kind en niet meer van uHet geld blijft van u, ook nadat uw kind meerderjarig is
Grootouders of anderen zullen eerder geneigd zijn ook te schenken op deze rekeningPrivéproject van de ouder(s)
Ouder mag zelf vóór de 18e verjaardag van het kind geld opnemen van de rekening, maar dan heeft het kind een vordering op de ouderVrijheid om geld eventueel anders aan te wenden
Vermogen telt mee in box 3 van de ouder tot kind 18 isVermogen telt mee in box 3 ouder tot u het wegschenkt
Bij overlijden valt vermogen toe aan kindBij overlijden valt het vermogen in de totale nalatenschap
Tabel 1: hoe te beleggen voor kinderen? 

Schenking aan kinderen en schenkbelasting

Aan een beleggingsrekening voor een kind zijn geen speciale fiscale voordelen verbonden. Wel stelt de fiscus elk jaar de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind vast. Door jaarlijks onder die schenkingsvrijstelling te blijven voorkomt u dat u schenkbelasting moet betalen. Let wel op, de fiscus ziet beide ouders als één schenker, ook als zij gescheiden zijn. Dat betekent dat de bedragen die beide ouders schenken bij elkaar worden opgeteld. Er moet schenkbelasting worden betaald over de stortingen op de beleggingsrekening boven de vrijstelling. Onder de schenkingsvrijstelling voor een kind vallen ook pleegkinderen of stiefkinderen. 

Kiest u voor beleggen op eigen naam en schenkt u het bedrag later ineens, dan dient u schenkbelasting af te dragen aan de fiscus als het bedrag boven de vrijstelling uitkomt. Wel biedt de fiscus de mogelijkheid om eenmalig een hoger belastingvrij bedrag aan uw kind te schenken. Hiervan mag u enkel gebruik maken voor een dure studie óf een bestedingsdoel waarover het kind zelf beslist. Uw kind moet dan tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. U mag slechts van één van de verhoogde vrijstellingen gebruik maken. Als u gebruik maakt van de eenmalige verhoogde vrijstelling komt de jaarlijkse vrijstelling dat jaar te vervallen. Let wel, degene die de schenking ontvangt is verantwoordelijk voor het eventueel betalen van de schenkingsbelasting  of de aanvraag voor vrijstelling.

Staat de rekening op naam van het kind en bent u jaarlijks onder de schenkingsvrijstelling gebleven, dan krijgt het kind belastingvrij de beschikking over het vermogen op de 18e verjaardag. Het geld op de rekening op naam van uw kind telt mee in met het vermogen in box 3 van de ouder tot het kind meerderjarig is. Staat de beleggingsrekening op uw eigen naam, dan blijft het vermogen daarop meetellen voor de vermogensbelasting tot u het wegschenkt. Lees meer over wanneer u vermogensbelasting betaalt.

Voordelen van beleggen voor uw kind

Er zitten veel voordelen aan beleggen voor uw kind. Hieronder een aantal van de voordelen. 

  • Hoger rendement dan sparen bij een langere horizon
  • Mogelijkheid te beginnen met het eenmalig grote vrijgestelde bedrag voor maximaal rente-op-rente effect
  • U betaalt geen schenkbelasting over het rendement en de rente-op-rente
  • Via periodiek beleggen kunt u gestructureerd de jaarlijkse schenkingsvrijstelling benutten
  • Mogelijkheid voor een fiscaal aantrekkelijke vermogensoverdracht (estate planning)
  • Uw kind leert al als jongvolwassene omgaan met vermogen 

En als u wilt beleggen voor uw kleinkind?

In principe hebt u als grootouders dezelfde mogelijkheden om te beleggen voor uw kleinkind als ouders voor hun kind. Wilt u echter direct beleggen op naam van uw kleinkind, dan dienen de ouders (of de voogd) de benodigde beleggingsrekening te openen. Aandachtspunt bij een beleggingsrekening op naam van uw kleinkind is dat het vermogen meetelt in box 3 van de ouders en niet van de grootouders. Als grootouder(s) hebt u geen zeggenschap meer over het geld en de ouders beheren de rekening.

Schenken aan uw kleinkind

Het geld dat u periodiek belegt voor uw kleinkind ziet de fiscus als een schenking. Let dus op de maximale vrijstelling per jaar, want die ligt voor opa’s en oma’s lager dan voor ouders. U vindt de actuele bedragen op de site van de belastingdienst.

U kunt ook een fiscaal vriendelijke manier kiezen. Want indirect schenken aan de kleinkinderen is fiscaal veel gunstiger dan direct schenken. U schenkt dan eerst aan de ouders (uw eigen kind) en maakt daarbij gebruik van een hogere (eenmalige) vrijstelling. De ouders kunnen het geld vervolgens schenken aan hun kinderen en ook gebruik maken van de hogere vrijstellingen. Dit gaat wel ten koste gaat van de feitelijke schenkingsmogelijkheden aan het kind. Er mag slechts 1x gebruik gemaakt worden van de verhoogde vrijstelling voor een schenking. Deze constructie loont dus vooral bij kleinere bedragen tot de schenkingsvrijstelling, omdat die voor kinderen dubbel zo hoog is als voor kleinkinderen. 

U kunt als grootouder(s) ook een beleggingsrekening op uw eigen naam openen, dan telt het vermogen mee in box 3 bij u als grootouders. Als uw kleinkind meerderjarig is kunt u het ineens of in delen schenken. Daarbij is het ook belangrijk te letten op de schenkingsvrijstelling. 

Beste beleggingsrekening vinden? Eerst vergelijken!

De meeste banken in Nederland bieden rekeningen voor kinderen, zoals de beleggingsrekening kind van ABN AMRO of ING Kinderrekening. Speciale beleggingsrekeningen voor kinderen worden ook aangeboden door online vermogensbeheerders zoals Semmie voor kinderen, Brand New Day Kinderrekening, Evi4Kids of Meesman Kinderrekening. Beheerd beleggen voor uw kind is relatief gemakkelijk en het vergt minder van uw kennis en tijd. Via onze vermogensbeheer vergelijking ontdekt u zelf de kinderrekening die het beste bij u past. 

In principe kunt u bij alle aanbieders terecht om te laten beleggen voor uw kind, als u dat op uw eigen naam doet. Maar niet elke partij biedt de mogelijkheid om een rekening op naam van het kind te openen. Kijk goed wat de voor- en nadelen zijn van een beleggingsrekening op naam van uw kind. In onze vergelijker kunt u bij het invullen van de vragen aangeven dat het om een beleggingsrekening voor een kind gaat. U kunt dan een vergelijkingsrapport aanvragen met de beste opties voor u.

Maar een zelf beleggen rekening openen voor uw kind kan natuurlijk ook. Vergelijk brokers om de juiste keuze te maken voor zelf beleggen voor uw kind.