Kosten vermogensbeheer vergelijken

kosten vermogensbeheer

Vermogensbeheer wordt steeds toegankelijker. Dat is te danken aan toenemende transparantie, concurrentie en automatisering. U kunt al bij een vermogensbeheerder terecht met kleine bedragen en tegen lage kosten. Gemiddeld liggen de kosten op 1% tot 2% van het belegd vermogen, maar goedkoper is ook mogelijk. Let echter op, er zijn nog steeds vermogensbeheerders waar u veel meer betaalt en vaak zitten die extra kosten verborgen in de producten. 


Welke kosten rekenen vermogensbeheerders dan? 

    • Directe kosten, die vindt u op de factuur. 
    • Indirecte kosten of verborgen kosten, die zijn verwerkt in de beleggingsportefeuille. 


Om partijen goed te kunnen vergelijken op kosten moeten alle kosten van vermogensbeheer inzichtelijk zijn, ook de verborgen kosten. Finner biedt als enige partij inzicht in alle kosten van vermogensbeheer. Dat is belangrijk, want kosten gaan direct ten koste van uw rendement. Lage kosten zijn dus belangrijk om uw beleggingsdoel te behalen. Dat telt nog meer als u belegt met kleine bedragen.


Benieuwd geworden? Lees meer:


Bereken onafhankelijk uw kosten:
Bent u op zoek naar de kosten van een specifieke partij of wilt u snel inzicht krijgen in wat beleggen in uw situatie kost? Finner geeft u direct inzicht in de totale kosten beleggen, of u dat via een vermogensbeheerder of via zelf beleggen doet. Via deze links kunt u direct vermogensbeheerpensioenbeleggen of brokers vergelijken.Wat zijn de kosten vermogensbeheer?

Om de kosten van laten beleggen te kunnen vergelijken, moet u weten wat de totale kosten zijn. Het valt niet mee om alle directe en indirecte kosten helder te krijgen. Vermogensbeheerders zijn niet uniform en soms niet transparant in het presenteren van de kosten. Hierdoor kan een belegger op het verkeerde been worden gezet. Ook zijn de gemiddelde kosten afhankelijk van uw inlegbedrag en risicoprofiel. Finner berekent daarom van elke vermogensbeheerder de kosten op basis van uw situatie. 


Om te beoordelen of een vermogensbeheerder duur of goedkoop is vergelijkt Finner de kosten van elke partij met het gemiddelde van de markt via de Pro NL index – kosten. De Pro NL index is een samengestelde index van de kosten van meer dan 70 Nederlandse vermogensbeheerders. De index biedt consumenten een objectieve maatstaf om kosten te vergelijken. Zo krijgt u direct inzicht in de totale kosten en kunt u de kosten van beheerd beleggen vergelijken. Ook kunt u direct zien of de kosten van uw vermogensbeheerder boven of onder het gemiddelde liggen.


Om een indruk te krijgen wat de kosten van vermogensbeheer zijn, zetten we de gemiddelde kosten beheerd beleggen bij een gemiddeld profiel in een tabel (peildatum 24 maart 2022).   

Inlegbedrag Gemiddelde kosten vermogensbeheer (Pro NL index)
€ 25.000 1,20%
€ 100.0001,53%
€ 1.000.0001,50%
€ 5.000.0001,35%


De beleggingskosten kunnen flink verschillen per vermogensbeheerder. U kunt vanaf ongeveer 0,5% starten bij een online beheerder, maar er zijn ook partijen die 3% aan totale kosten rekenen. Een goede vergelijking van de kosten voor vermogensbeheer is daarom cruciaal. Als u bij Finner een vergelijking van vermogensbeheerders aanvraagt, krijgt u een persoonlijke kostenberekening. Welke kosten rekenen vermogensbeheerders?

Op uw factuur vindt u diverse soorten kosten (directe kosten). Maar dat is vaak nog niet alles. Sommige kosten zitten verborgen in de beleggingsproducten, dat zijn de indirecte kosten. Veel kosten komen keer op keer terug. Denk aan de kosten voor de producten, zoals fondskosten en transactiekosten. Daarnaast zijn er kosten voor de vermogensbeheerder zelf, zoals de beheervergoeding, een prestatievergoeding of periodieke kosten voor het aanhouden van een rekening. Ten slotte zijn er kosten voor het aanhouden en administreren van uw beleggingen door derden. Uw vermogen wordt ondergebracht bij een depotbank, waarvoor ook kosten in rekening worden gebracht.


Elke belegger zou vooraf inzicht moeten hebben in de totale kosten om een goede keuze te maken bij het beleggen van zijn geld. Een goede vergelijking tussen vermogensbeheerders en banken is alleen mogelijk op basis van alle kosten (zowel directe als indirecte kosten). De Europese Unie heeft hiervoor richtlijnen opgesteld (Mifid II) en pleit voor een total cost of ownership (TCO), wat uniformiteit moet brengen in alle kosten van een product. Finner maakt de totale kosten inzichtelijk volgens de TCO methodiek.

In onderstaande tabel vindt u een kostenberekening conform deze TCO methodiek.


KOSTEN VERMOGENSBEHEERDER%Toelichting
Beheerskosten0,67%Vergoeding die u aan de vermogensbeheerder betaalt voor het beheer van de portefeuille. Soms moet u hier de BTW nog bij optellen (21%).
Periodieke kosten0,09%Periodiek terugkerende kosten. Zoals abonnementskosten of toezichtskosten van de AFM die de partij doorbelast.
Performance fee0,04%Vergoeding over het gemaakte rendement.
KOSTEN DEPOTBANK/DERDEN

Transactiekosten0,06%Kosten voor aan- en verkoop van producten in de portefeuille, zoals aandelen. Spreadkosten vallen ook onder deze categorie. Elke transactie leidt tot spreadkosten en daarmee tot indirecte transactiekosten. 
Bewaarloon/service fee0,00%Kosten die betaald worden aan de depotbank voor bewaring en administratieve afhandeling.
KOSTEN PRODUCTEN

Fondskosten0,37%Kosten voor beheer van het fonds. De meeste partijen beleggen niet rechtstreeks in aandelen en obligaties maar via fondsen. U betaalt dan fondskosten.
TOTAAL1,24%

Tabel: De Pro NL kosten index: een samengestelde index van de kosten van professionele vermogensbeheerders. Dit betreft een echte berekening van de totale kosten van een willekeurig gekozen partij. 


De “Kosten Producten” zitten verwerkt in de koers. Daar krijgt u dus geen aparte rekening voor. Ook bij “Kosten Depotbank/Derden” zijn er “transactiekosten” waar u niet altijd een aparte rekening voor krijgt. Dit zijn brokerkosten en spreadkosten die verwerkt zitten in de transacties. Dat zijn indirecte kosten. Daarnaast kunnen er nog kosten zijn, die u eenmalig betaalt. Bijvoorbeeld alleen als u begint met beheerd beleggen, of wanneer u stopt en de portefeuille moet worden verkocht. Kosten drukken direct op uw rendement!

Elke euro kosten die u als belegger jaarlijks betaalt, gaat ten koste van uw uiteindelijke rendement. Lage kosten bepalen in hoge mate of u uw beleggingsdoel haalt. Het is daarom belangrijk dat u inzicht hebt in de totale kosten van vermogensbeheer. De tabel hieronder maakt dat duidelijk.De invloed van kosten vermogensbeheer op termijn met een inleg van € 100.000,- bij een gemiddeld bruto rendement van 6%, met de kosten als enige variabele. 

bron: Finner.nl


Hogere jaarlijkse kosten drukken de groei van het vermogen over lange periodes aanzienlijk. De impact van kosten is groot. Kosten tellen namelijk exponentieel door, wat vooral op de lange termijn tot grote verschillen in netto rendement kan leiden. In bovenstaand voorbeeld scheelt een besparing van 1% op de kosten na 20 jaar € 48.203,- aan vermogen (€ 262.314 - € 214.111). Na 30 jaar hebt u zelfs € 111.548,- meer vermogen opgebouwd.Kosten vermogensbeheer vergelijken

Vaak maken beleggers alleen een kostenvergelijking op basis van de directe kosten. En dat is ook niet zo gek, vermogensbeheerders communiceren namelijk lang niet altijd alle kosten. Helaas kan dat leiden tot verkeerde keuzes, want er kunnen veel verschillende kosten verborgen zitten in de producten van uw portefeuille. Die kosten worden dus in mindering gebracht op de waarde van de beleggingen. Een goede vergelijking tussen banken en vermogensbeheerders is alleen mogelijk op basis van alle kosten (zowel directe als indirecte kosten).

De kosten die u betaalt verschillen per partij, per inlegbedrag en per risicoprofiel. De kosten van beheerd beleggen vergelijken is daarom aan te raden. Bij een kleiner belegd vermogen betaalt u in veel gevallen meer voor vermogensbeheer dan bij grote vermogens. Ook zijn er verschillen wanneer u bijvoorbeeld defensief of offensief laat beleggen. In de vermogensbeheer vergelijking houden wij rekening met alle kostensoorten (incl. btw) en tarieven van vermogensbeheerders. Per situatie berekent Finner vervolgens uw totale kosten. Zo kunt u eenvoudig alle kosten vermogensbeheer vergelijken.

Kosten zijn een zekerheid, die betaalt u elk jaar. Beheerd beleggen vergelijken doet u echter op meer dan alleen de kosten. Belangrijk is om ook te kijken naar het behaalde rendement, hoe de portefeuille wordt opgebouwd en de risico’s van beleggen. U belegt immers om een bepaald rendement te behalen. Kosten en rendement vermogensbeheer vergelijken doet u eenvoudig via Finner. We maken de kosten, rendementen, risicoprofielen en voorwaarden inzichtelijk, afgestemd op uw situatie.


Beleggen met kleine bedragen: let op de kosten!

Bij beleggen telt de lange termijn. Dus hoe eerder u begint met beleggen, des te beter. Ook beleggen met kleine bedragen is een slimme keuze. Kies dan voor maandelijks of periodiek beleggen. Op termijn profiteert u van het voordeel van rendement-op-rendement. Het is als een sneeuwbal die van de berg rolt en steeds groter wordt. 

Bij investeren met kleine bedragen is het extra belangrijk om op de kosten te letten. Een kosteneffectieve oplossing vindt u door te vergelijken en de juiste keuze te maken voor uw situatie. Voor kleine beleggers is online vermogensbeheer de meest logische keuze. U kunt met een klein bedrag instappen en u krijgt risicoadvies. De gehele dienstverlening verloopt online en er is sprake van collectief vermogensbeheer: u heeft uw eigen portefeuille, maar die is hetzelfde voor iedereen met een gelijk risicoprofiel.

Partijen die de online dienstverlening ‘beleggen kleine bedragen’ aanbieden zijn onder andere Semmie, Doelbeleggen, Fitvermogen en Bright. Maar het kan ook bij banken zoals ABN AMRO Begeleid Beleggen of Rabobank Beheer Basis. Op Finner.nl vindt u een overzicht van alle (online) vermogensbeheerders in Nederland.

Het is niet altijd eenvoudig om de ideale aanbieder te vinden als u wilt beginnen met beleggen. Finner heeft alle partijen beoordeeld op rendementen en kosten beheerd beleggen. Maak een vergelijking en ontvang gratis en vrijblijvend een analyse van de partijen van uw keuze, afgestemd op uw situatie!


Vraag ons gratis ebook aan!

eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement