Toezicht vermogensbeheer

Veiligheid en risico's

Als u op zoek gaat naar uw beste vermogensbeheerder is de kwaliteit een belangrijk uitgangspunt. In Nederland staan vermogensbeheerders daarom onder streng toezicht om de belangen van beleggers te waarborgen. Zij houden toezicht op de financiële dienstverleners zelf, de kwaliteit van de dienstverleningen en de producten. In dit artikel beschrijven we welke toezichthouders, organisaties en regels bij vermogensbeheer belangrijk voor u zijn.  Inhoud      

Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) 

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Nederlandsche Bank (DNB) 

Dutch Securities Institute (DSI)

Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (Kifid)

MiFID

Vermogensscheiding

Buitenlands toezicht
       


Bovenstaande toezichthouders, instanties en regels zijn van toepassing op alle vormen van vermogensbeheer, namelijk: private banks, individuele beheerders, online vermogensbeheerders en mixfondsen. ESMA

Financieel toezicht is bij wet geregeld. Op Europees niveau bepaalt de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) de normen op het gebied van financieel toezicht. Deze Europese instantie zet zich in om met universele normen de belegger te beschermen en de orde en stabiliteit van de financiële markten te bevorderen. Deze normen zijn bindend voor alle Europese lidstaten. AFM en DNB

Elk lidstaat maakt eigen wet en regelgeving die per land bepaalt hoe het toezicht op beheerders geregeld wordt. Op nationaal niveau regelt de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) in Nederland de manier van toezicht op financiële instellingen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) brengen deze regels in Nederland in de praktijk en houden toezicht. Daarbij zijn Europese normen leidend, maar nationale instellingen kunnen er voor kiezen om strenger te zijn. Een voorbeeld hiervan is het doorverkopen van orders door de Duitse broker FlatexDeGiro. Dit wordt op Europees niveau onder strenge regels toegestaan. In Nederland is het echter verboden om orders door te verkopen. 

   

Zowel de AFM als DNB houden toezicht op vermogensbeheerders. Zij hebben de taken als volgt verdeeld: 


De AFM houdt gedragstoezicht. Dit is toezicht op de deskundigheid, betrouwbaarheid, bedrijfsvoering en zorgvuldigheid van vermogensbeheerders. 


DNB houdt prudentieel toezicht. Dit is het toezicht op de bedrijfsvoering van de financiële dienstverlener. DNB controleert of de vermogensbeheerder financieel gezond is en de verplichtingen na kan komen. 


Het is belangrijk dat beheerders zich houden aan de Nederlandse wetgeving. Daarom nemen wij de AFM-vergunning van beheerders mee in onze beoordeling van partijen. Dan weet u zeker dat de partij met wie u zaken gaat doen, gerechtigd is om in Nederland haar diensten aan te bieden en onder toezicht staat.


Nationaal Regime vergunning

Een vermogensbeheerder in Nederland dient over één van de volgende drie volwaardige AFM-vergunningen te beschikken:


De Nationaal Regime-vergunning betreft een lichter toezichtregime dat beschikbaar is voor financiële dienstverleners van kleinere omvang die beperkte beleggingsdiensten aanbieden. Dit regime biedt vrijstelling van een deel van de MIFID II-eisen die gelden voor vermogensbeheerders. De belangrijkste kenmerken van het Nationaal Regime zijn:

  •  De vergunning is ontworpen voor ondernemingen die specifieke beleggingsdiensten aanbieden. Dit omvat bijvoorbeeld beleggingsadvies over beleggingsfondsen, zonder de noodzaak van een volledige MiFID II-vergunning.
  •  De vergunning mag niet worden ingezet voor het aanbieden van standaard vermogensbeheer waarbij de beheerder zelfstandig beleggingsbeslissingen neemt op basis van een vooraf met de klant overeengekomen strategie.
  •  Beleggingsondernemingen die onder het Nationaal Regime vallen, hebben minder strenge administratieve verplichtingen en rapportagevereisten.

Bij Finner vergelijken we alleen vermogensbeheerders die beschikken over een volledige AFM-vergunning.Stichting DSI - Integriteit en deskundigheid

Om de kundigheid en kwaliteit van vermogensbeheerders te waarborgen heeft de ESMA-vakbekwaamheidseisen vastgesteld. Vermogensbeheerders die voldoen aan deze eisen kunnen zich laten registreren bij het Dutch Securities Institute (DSI). DSI is een onafhankelijke stichting die de integriteit en deskundigheid binnen de financiële sector bewaakt. Om voor registratie in aanmerking te komen moet er een DSI-examen afgelegd worden. Beheerders met DSI-registratie voldoen aan de bekwaamheidseisen en worden door de AFM beschouwd als passend gekwalificeerd. 


Beheerders met DSI-registratie zijn opgenomen in het DSI-register. Wij controleren bij alle vermogensbeheerders of de medewerkers hierin zijn opgenomen. Dit nemen wij mee in de beoordelingen van de partijen. Zo weet u zeker dat vakbekwame en integere beheerders uw vermogen beleggen.'Kifid - Klachten vermogensbeheer

Beleggers die klachten hebben over financiële aanbieders, producten of diensten kunnen terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit kan wanneer consumenten er zelf niet uitkomen met de vermogensbeheerder, bank of broker in kwestie. Het KiFiD is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie waar u gratis uw klacht kunt indienen. Het KiFiD zal dan voor u bemiddelen, onderzoek doen in het geschil en een uitspraak doen. 


Vermogensbeheerders die zich bindend bij het KiFiD ingeschreven hebben, zijn verplicht te handelen naar het oordeel van het KiFiD. Bij niet-bindende inschrijvingen, hoeft de beheerder de uitspraak van het KiFiD niet te volgen. In dat geval zou u alsnog naar de rechter moeten. Dit zal dan ook gepaard gaan met extra kosten die u bij het KiFiD niet heeft. Het is dus belangrijk om te weten of een vermogensbeheerder is aangesloten bij het klachteninstituut - en de uitspraken als bindend accepteert. Uiteraard heeft Finner dit al voor u gecheckt. MiFID - Transparantie over kosten

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) is een Europese richtlijn die verslaggeving, over bijvoorbeeld kosten, op een geharmoniseerde manier heeft vastgesteld. MiFID en MiFID II zijn opgesteld door de Europese commissie en hebben  als doelstelling om de transparantie in de markt te bevorderen en beleggers beter te beschermen.  Een belangrijk voorbeeld hiervan is de TCO methodiek, de Total Cost of Ownership. Dit is een percentage dat de totale jaarlijkse kosten van beleggen bij een bepaalde vermogensbeheerder weergeeft. Hierin zouden alle soorten kosten meegenomen moeten zijn. Echter blijkt in de praktijk dat de meeste vermogensbeheerders zich hier nog niet goed aan houden. Check daarom altijd de totale kosten van een vermogensbeheerder in de vergelijking van Finner. Hierin worden de kosten berekend conform de TCO methodiek van MiFID II. Vermogensscheiding: de reden dat uw beleggingen van u blijven

De Wet giraal effectenverkeer (Wgt, hoofdstuk 2) vereist dat banken en beleggingsondernemingen vermogensscheiding naleven. Concreet betekent dit dat vermogensbeheerders de financiële instrumenten van klanten moeten scheiden van hun boedel. Om dit te realiseren worden uw beleggingen ondergebracht bij een aparte depotbank of bewaarbedrijf. Hierdoor blijven de beleggingen van beleggers veilig wanneer de vermogensbeheerder failliet wordt verklaard. Uw beleggingen zijn namelijk niet opgenomen in hun boedel. De AFM en DNB zien erop toe dat deze wet wordt nageleefd en dat elke beheerder de assets under management netjes gescheiden houdt.Buitenlands toezicht

Partijen met een buitenlandse vergunning in combinatie met een Europees paspoort mogen financiële diensten in Nederland aanbieden. Zij staan onder buitenlands toezicht en niet onder het relatief strenge Nederlandse toezicht van de AFM. Ook hoeven deze partijen geen Kifid-registratie te hebben. Bij problemen bent u dus afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst. 


In een aantal opzichten is de Nederlandse regelgeving strenger dan buitenlandse toezichthouders. Nederland kent bijvoorbeeld een provisieverbod en verbiedt het doorverkopen van orders, wat in andere Europese landen nog wel is toegestaan. De AFM krijgt regelmatig klachten over beleggingsplatformen met een Europees paspoort die risicovolle beleggingen aanbieden. Als u belegt via een buitenlandse aanbieder moet u dus extra alert zijn, omdat veel van de in dit artikel beschreven waarborgen niet gelden

     


Finner - De kracht van een onafhankelijke vergelijker

Toezicht vermogensbeheerFinner wil de consument een sterkere positie op de financiële markt geven. Goed en eerlijk toezicht op de beheerders is daarbij van groot belang. Wij bieden aan de hand van objectieve data een transparant overzicht van de markt en verifiëren daarbij of de vermogensbeheerders onder toezicht staan van de relevante instanties. Bij ons kunt u dus altijd nagaan of beheerders beschikken over een AFM, DSI of Kifid vergunning. En worden kosten conform de MiFID-richtlijnen getoond. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. 


Lees meer over Finner


eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement