ABN AMRO is met circa 7 miljoen klanten en 20.000 medewerkers één van de drie grootste banken van Nederland. Op beleggingsgebied is de bank al jaren actief. Voor zowel kleine als grote portefeuilles heeft ABN AMRO mogelijkheden.

Zo richt ABN AMRO zich met Vermogensbeheer op consumenten die hun vermogen willen uitbesteden. Klanten kunnen vanaf €50.000,- beleggen in Vermogensbeheer, waar gekozen kan worden uit vier verschillende mandaten (portefeuilles). Hierbij zit persoonlijk advies inbegrepen.

Naast ABN AMRO Vermogensbeheer kunt u ook kiezen voor Begeleid Beleggen. Voor eigen rekening handelen met keuze uit meer dan 500 beleggingsfondsen kan via Zelf Beleggen Basis of Zelf Beleggen Plus. De Plus rekening is vooral geschikt voor klanten die actief handelen en uitgebreide (koers)informatie en analysetools wensen.

Lees hier meer over zelf beleggen bij ABN AMRO.

BeoordeeldABN AMRO is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
ABN
Naam aanbieder
ABN AMRO
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
ABN AMRO Bank N.V.
Minimum inlegbedrag
€ 50.000,-
Vestiging(en)
Geheel Nederland
Jaar actief
1720
Onderscheidingen
ABN AMRO MeesPierson voor de 15e keer uit tot beste private bank in Nederland

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid ABN AMRO


Bij ABN Amro Vermogensbeheer maakt u de keuze uit een van de volgende mandaten:

Multi Manager Mandaat: De portefeuille bestaat uit beleggingsfondsen van diverse fondshuizen.
ESG Fondsen Mandaat: De portefeuille bestaat uit duurzame beleggingsfondsen.
Impact Fondsen Mandaat: De portefeuille bestaat uit beleggingsfondsen waarvan de beleggingen een meetbare en positieve impact maken.
Comfort Inkomsten Mandaat: De portefeuille bestaat uit beleggingsfondsen gericht op genereren van inkomsten en dividend.

Waarin onderscheidt ABN Amro in haar beleggingsbeleid van andere banken en beleggingsondernemingen?
- Interne expertise van ABN Amro wordt gecombineerd met externe expertise op deelgebieden zoals ondernemingsanalyse, duurzaamheidsbeleid en technische analyse.
- ABN Amro gelooft dat een actief beleid waarde toevoegt bij de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën. Binnen de fondsmandaten wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van actief beheerde beleggingsproducten voor markten waar bewezen is dat deze waarde hebben kunnen toevoegen. Voor markten waar dit niet het geval is concentreert ABN Amro zich op passieve beleggingsproducten.
-Beleggingsbeslissingen worden genomen door een ervaren team van beleggingsspecialisten.
- ABN Amro is ervan overtuigd dat een analyse van duurzaamheid factoren en bijbehorende duurzaamheidsscores helpt bij het beoordelen van de kwaliteit van individuele ondernemingen.
- Risicoanalyse en meting van de resultaten zijn standaard onderdeel van het beleggingsproces

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl heeft ABN Amro?
ABN Amro heeft een actief beleggingsbeleid wat gebaseerd is op fundamentele gronden en kwantitatieve modellen. In het beleggingsproces onderscheidt ABN Amro de volgende samenhangende stappen:
- Macro-economisch onderzoek: de analisten van ABN AMRO analyseren de onderliggende fundamentele ontwikkelingen en verkennen de impact op de toekomstige beleggingsomgeving.
- Tactisch beleid: actief inspelen op verwachte marktontwikkelingen op basis van de toekomstige beleggingsomgeving. Het ABN AMRO Beleggingscomité is verantwoordelijk voor de tactische vermogensverdeling en komt wekelijks samen.
- Modelportefeuille-constructie: samenstellen van concrete beleggingsportefeuilles per risicoprofiel door het selecteren van beleggingsinstrumenten in lijn met de gekozen verdeling van beleggingen over de verschillende vermogenscategorieën.
- Communicatie en implementatie: doorvoeren van de beleggingsbeslissingen in de beleggingsportefeuilles van de vermogensbeheerklanten en het geven van beleggingsadviezen aan de klanten die hebben gekozen voor het concept beleggingsadvies.

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio's en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?
Voor alle mandaten binnen ABN Amro Vermogensbeheer wordt gebruik gemaakt van actief beheerde beleggingsfondsen van verschillende fondshuizen. Voor markten waarvan niet bewezen is dat actief beheer waarde toevoegt wordt gekozen voor indextrackers. Binnen het aandelengedeelte wordt er een wereldwijde spreiding gehanteerd, inclusief opkomende markten. Afhankelijk van het mandaat kan er ook worden belegd alternatieve beleggingen zoals hedge funds, onroerend goed en grondstoffen.

Negatieve uitsluitingUitsluitingen en hierbij gehanteerde omzetdrempels zijn afhankelijk van het gekozen mandaat.
ActiefIn het Multi Manager Mandaat heeft ABN over het algemeen de voorkeur voor actief belegde oplossingen. Voor een aantal beleggingscategorieen geven wij de voorkeur voor een passieve oplossing. Ook geldt dat we voor de overige categorieen altijd kunnen keizen voor een passieve oplossing voor een korte of langer periode als marktomstandigheden hier aanleiding toe geven.
ModelportefeuilleVoor de invulling van het Multi Manager Mandaat gebruikt ABN een modelportefeuille. Er is een modelportefeuille per risicoprofiel. Deze verschillen van elkaar in de invulling en de gekozen Mandaten en fondsen. Op deze manier kan volgens ABN beter worden ingespeelen op de risicohouding die de klant in zijn risicoprofiel heeft aangegeven.
Groei Voor de risicoprofielen 4 t/m 6 geldt dat deze meer gericht zijn op de groei van het vermogen op de langere termijn. Voor de risicoprofielen 2 t/m 3 geldt dat deze meer gericht zijn op het behoud van het vermogen op de langere termijn.
Beleggingsfondsen, IndextrackersIn het Multi Manager Mandaat wordt er niet direct belegd in aandelen en obligaties. Dit gaat via beleggingsfondsen en ETFs of Indexfondsen. In het geval van passief heeft ABN een voorkeur voor indexfondsen. Hoe een categorie wordt ingevuld hangt af van hun beleggingsbeleid en marktomstandigheden.Voor de onderliggende Managers is er geen beperking in het assortiment. Behalve de controversiële wapenlijst die in Nederland wettelijk verplicht is.
In het Multi Manager Mandaat is het niet toegestaan om derivaten te gebruiken rechtstreeks in de portefeuille van de klant. In de gebruikte beleggingsfondsen is dit wel toegestaan. Als het gaat om gebruik van derivaten voor efficiente portefeuille inrichting. Het gebruik van derivate voor leverage is niet toegestaan.
JaABN AMRO heeft de beschikking over een eigen beleggingsfondsenplatform in Luxemburg. Via dit platform geven wij mandaten uit aan externe beheerders van over de hele wereld. Geen van deze externe beheerders staat bij ABN AMRO op de loonlijst. ABN AMRO is wel de juridisch eigenaar van de producten maar huurt de beleggingsexpertise in. Hiermee hebben we het beste van beiden werelden. De controle over de gelden gebeurd door ABN AMRO en op deze manier kunnen wij de beste beheerders van de wereld inhuren om deze gelden voor ons te beheren. Het zijn dus geen huisfondsen in de klassiek zin van het woord.
Abn Amro
NeeABN AMRO is een beursgenoteerde onderneming er is dus geen sprake van een partnerstructuur. Wel beleggen de meeste ABN AMRO medewerkers in de producten van ABN AMRO.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten ABN AMRO


Doorlopende kosten
Periodieke kostenGeen
BeheerfeeAll-in beheer fee (incl BTW) per jaar afhankelijk van uw risicoprofiel;
Defensief (1.21%)
Matig Defensief (1.27%)
Matig Offensief (1.27%)
Offensief (1.39%)
Zeer Offensief (1.39%)

*Boven de 2.5 miljoen euro geldt een staffelkorting.
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeGeen

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


ABN AMRO rendement


De getoonde rendementen zijn BRUTO voor aftrek van de beheervergoeding. In onze vergelijkingsmodule berekenen we de netto rendementen voor uw situatie.

* De getoonde rendementen over 2024 zijn t/m 31 maart van dat jaar.

ProfielDefensiefMatig defensiefMatig offensiefOffensiefZeer offensief
2024*
Bekijk in uw analyse
2023
Bekijk in uw analyse
2022
-11,6%
-12,2%
-12,3%
-13,3%
-12,5%
2021
4,5%
8,7%
14,7%
19,9%
23,7%
Inzicht in alle rendementen van ABN AMRO?Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.


Team ABN AMRO


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
Richard de Groot CFA
Roel Barnhorn CFA
Drs. Nick Kounis
Reinhard Pfingsten
Olivier Raingeard


eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement