The Index People vermogensbeheer

The Index People is een zelfstandig vermogensbeheerder gevestigd in Haarlem. Eind 2007 is de vermogensbeheerder opgericht door Marc Vijver en Reinder Kuperus. The Index People wil een zo breed mogelijke spreiding tegen zo laag mogelijke kosten bieden. De vermogensbeheerder richt zich daarom voornamelijk op beleggen in indextrackers. De organisatie werkt voor vermogende particulieren, ondernemers en voor institutionele relaties zoals pensioenfondsen, charitas en kerkelijke instellingen.The Index people gelooft dat niemand de markt structureel kan verslaan en volgt daarom een passieve beleggingsstrategie. De modelportefeuille bestaat dan ook volledig uit indextrackers. Deze worden gespreid over de categorieën aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen. The Index People speculeert niet op bewegingen die verwacht worden (voorspellen) maar reageert op een beweging die heeft plaatsgevonden door de portefeuille te herbalanceren.Hoewel de dienstverlening voornamelijk online is ingericht is persoonlijk contact altijd mogelijk.
Boven de €2,500.000,- is maatwerk mogelijk.

                                            

 


Video The Index People


BeoordeeldThe Index People is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

The
Naam aanbieder
The Index People
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
The Index People B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Vestiging(en)
Haarlem
Jaar actief
2007
Onderscheidingen
-

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerdersBeleggingsbeleid The Index People


Index People tracht alle overbodige kosten in de beleggingsketen te vermijden zodat dit als rendement bijgeschreven kan worden bij het vermogen van haar relaties. Naast kosten is spreiding van essentieel belang. Bij aandelen doet zij dit op basis van de bijdrage van een land aan het wereldwijde GDP (Gross Domestic Product).

Rode draad in het beleggingsbeleid van Index People is dat zij NIET gelooft dat iemand 'de markt' structureel kan verslaan. Index People speculeert dan ook niet op bewegingen die ze verwacht. Zij reageert echter wel als er flinke bewegingen zijn geweest door te herbalanceren.

Het beleggingsbeleid van Index People wordt binnen de Index People Beleggingscommissie vastgesteld. Het beleggingsbeleid van Index People is een wereldwijd gespreide beleggingsportefeuille in verschillende asset classes. The Index People beoogt, met inachtneming van het gewenste risicoprofiel, de optimale balans te bereiken tussen efficiëntie en spreiding.
The Index People onderscheidt 3 verschillende hoofdgroepen waarin geïnvesteerd kan worden, te weten:
1. Aandelen
2. Obligaties
3. Alternatieven

De verdeling van het aandelenblok geschiedt op basis van de daadwerkelijke bijdrage van een land aan de mondiale economie. Input voor deze verdeling zijn de gegevens van het IMF met betrekking tot de bijdrage van een land aan het wereldwijde GDP (Gross Domestic Product).
Bij het obligatieblok wordt wereldwijd belegd in zowel staats als bedrijfsobligaties. Aangezien dit blok dient als het anker van de portefeuille worden valutarisico's bij obligaties afgedekt.
Het Alternatieve blok bestaat uit Onroerend Goed beleggingen en Grondstoffen.

Video The Index People


Negatieve uitsluitingBij gelijke geschiktheid wordt altijd gekozen voor de duurzame oplossing. In het beleggingsbeleid is tevens vastgelegd dat de duurzame variant ook een (beperkt) hogere kostenvoet mag hebben.
Passief
Maatwerk, ModelportefeuilleMaatwerk is mogelijk vanaf €2.500.000, 7 verschillende risicoprofielen varierend van Zeer-Behoudend' tot 'Zeer Offensief'
Groei Afhankelijk van het gekozen profiel. De meest offensieve profielen zijn gericht op groei van de waarde van de portefeuille.
IndextrackersPassieve indextrackers
Nee
Caceis
JaThe Index People is opgericht vanuit de beleggingsbehoefte van de eigenaar.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten The Index People


Doorlopende kosten
Periodieke kostenIndex People brengt geen periodieke kosten in rekening.
BeheerfeeDe all-in beheerfee per jaar is als volgt:Vermogen tot €250.000: 0,70% Over het meerdere van €250.000 tot €1.000.000: 0,50% Over het meerdere van €1.000.000 tot €2.500.000: 0,38% Over het meerdere van €2.500.000 tot €5.000.000,-: 0,27%Over het meerdere van €5.000.000,-: 0,16% (BTW vrijgesteld)
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
Servicefee-

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


The Index People rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Het getoonde rendement is gebaseerd op de modelportefeuille van €100.000. Bij een inlegbedrag groter dan €250.000 kan het rendement maximaal 0,3% hoger uitvallen doordat u lagere kosten betaalt voor het beheer.

* De getoonde rendementen over 2021 zijn t/m 31 maart van dat jaar.

ProfielZeer behoudendBehoudend tot neutraalNeutraalNeutraal tot offensiefZeer offensief
2021*
0,3%
3,4%
4,9%
6,4%
8,6%
2020
2,7%
4,1%
4,2%
4,4%
4,8%
2019
5,1%
11,4%
14,6%
18,0%
23,8%
2018
-2,8%
-4,8%
-5,7%
-6,6%
-8,2%
2017
0,9%
3,9%
5,2%
6,6%
9,2%

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Team The Index People


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
De heer Marc Vijver
Directeur
Marc is iemand die het ‘out-of-the-box’ denken omarmt, omdat het vaak nieuwe inzichten oplevert. Maar hij stopt niet bij het bedenken van nieuwe inzichten alleen. Marc is iemand die deze ideeën ook daadwerkelijk realiseert. Index People is hier het klinkende bewijs van. Marc is eindverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid en onderhoudt de relaties met institutionele klanten en family offices.
De heer Marc van Maarle RBA
Vermogensbeheerder
Marc heeft als vermogensbeheerder in dienst van pensioenfondsen met alle aspecten van institutioneel vermogensbeheer ervaring opgedaan. Bij Index People is hij medeverantwoordelijk voor alle beleggingsinhoudelijke zaken en de dienstverlening aan onze institutionele klanten.
De heer Jeroen Thijssen
Vermogensbeheerder
Jeroen heeft in eerdere dienstverbanden vastgesteld dat hoge kosten van vermogensbeheer niet evenredig zijn aan de rendementen. Voor Jeroen is duidelijk dat Index People dé oplossing biedt waar hij zijn tijd en energie in wil steken. Jeroen geldt als een aanspreekbaar en ervaren klankbord die het beleggingsbeleid afstemt op de wensen van vermogende particulieren, stichtingen en verenigingen.
De heer Taco Jongkind
Midoffice
Taco heeft ruime ervaring opgedaan in het ondersteunen van beleggingsafdelingen bij bekende Nederlandse banken. Bij Index People is hij verantwoordelijk voor het begeleiden en uitvoeren van effectentransacties en onderhoudt hij contacten met andere financiële instellingen.
De heer Marcel Luchtenveld
Vermogensbeheerder
Marcel is het eerste aanspreekpunt voor de meeste van onze particuliere relaties en financieel adviseurs. Hij past qua persoonlijkheid naadloos in ons bedrijfsprofiel. Marcel is breed inzetbaar, kan multitasken en is altijd zelfdenkend. Hij heeft veel geleerd in een eerder dienstverband, maar is nooit uitgeleerd.


The Index People

Vergelijk met andere partijen
Analyse rendement & kosten
Hulp bij uw keuze of overstap

Contact Finner

Bart Spronk
010-3070880
Plan afspraak
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement