IVM Caring Capital vermogensbeheer

IVM Caring Capital is in 2013 ontstaan uit een fusie tussen Birch Caring Capital en IVM vermogensbeheer. IVM Caring Capital is gevestigd in Haarlem en biedt vermogensbeheer en financiële planning aan. IVM stelt klanten in staat een financieel rendement te behalen en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen. Dit op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). Het motto van IVM Caring Capital: Wij hebben onze welvaart niet geërfd van vorige generaties, maar in bruikleen van volgende generaties. Vermogensbeheer wordt vanaf €100.000,- euro aangeboden.De beleggingsportefeuille van IVM Caring Capital vermogensbeheer bestaat uit een brede spreiding aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Alle producten in de portefeuille moeten voldoen aan de gestelde duurzame criteria van IVM. Ze maken hiervoor gebruik van een “best in class” methode.Vooraf inventariseert IVM de financiële situatie, wensen en doelstelling. Op basis hiervan wordt een risicoprofiel bepaald en wordt het vermogen belegt in de portefeuille. Het is mogelijk om hier specifieke beleggingswensen in op te nemen.

BeoordeeldIVM Caring Capital is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
IVM
Naam aanbieder
IVM Caring Capital
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
IVM Caring Capital B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 200.000,-
Vestiging(en)
Haarlem
Jaar actief
1994
Onderscheidingen
Genomineerd voor de Gouden Stier beste vermogensbeheerder 2014, 2015, 2016 en 2017

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid IVM Caring Capital


IVM Caring Capital is een verantwoord vermogensbeheerder. Dit betekent dat zij niet alleen streeft naar een optimaal financieel rendement op uw beleggingsportefeuille, maar ook het maatschappelijk rendement hierbij in ogenschouw nemen. Het oogmerk is een positieve bijdrage te leveren aan belangrijke ontwikkelingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur.

IVM Caring Capital belegt haar portefeuille middels een actieve beleggingsstrategie en wil zo een betere risico-rendementsverhouding realiseren voor haar klanten. De opbouw van de portefeuille gebeurd op individuele basis en is dus maatwerk.
Het beleggingsuniversum dat zij gebruikt voor zakelijke waarden (m.n. aandelen) en vastrentende waarden (m.n. obligaties) is gebaseerd op de Best in class analyse van Sustainalytics.

IVM Caring Capital is geaccrediteerd door de United Nations Principles of Responsible Investing (UNPRI). UNPRI beoordeelt of zij deze principes op een goede manier integreert in haar beleggingsbeleid.
Alleen beursgenoteerde financiële instrumenten komen in aanmerking voor een belegging: (certificaten van en preferente) aandelen, (converteerbare) obligaties (inclusief obligaties met een hoger risicoprofiel), beleggingsfondsen, opties en futures (slechts bij hoge uitzondering), alsmede overige financiële instrumenten zoals garantieproducten en soortgelijke instrumenten.

Aandelen
IVM Caring Capital belegt wereldwijd in aandelen, zowel in ontwikkelde markten als in opkomende markten. Zij belegt in individuele large cap aandelen in de ontwikkelde markten. Deze vult zij aan met beleggingsfondsen die beleggen in aandelen van ondernemingen in opkomende markten en in aandelen van small- en midcap ondernemingen.

Vastgoedbeleggingsfondsen
Voor onroerend goed beleggingen richt zij zich op internationaal beursgenoteerde vastgoedfondsen met aantrekkelijke en stabiele dividendrendementen.

Duurzame themafondsen
IVM Caring Capital belegt in bepaalde thema's zoals water en milieu. Hiervoor gebruikt zij veelal beleggingsfondsen om een goede spreiding te realiseren en gebruik te maken van de specialistische kennis van managers.

Obligaties
IVM Caring Capital beleggen direct in obligaties van overheden en bedrijven genoteerd in Euro die minimaal een investment grade rating hebben van Standard & Poors en/of Moody's. Via fondsen belegt zij een ook in zogenaamde high yield obligaties en obligaties in opkomende markten.
Uitgangspunt is het met u overeengekomen beleggingsprofiel dat de basis vormt voor de strategische asset allocatie ofwel de verdeling van uw vermogen over zakelijke waarden (m.n. aandelen) en vastrentende waarden (m.n. obligaties).

Het beleggingsproces zelf is een top-down proces waarbij de lange termijn visie de kaders van het beleggingsbeleid vormen. IVM Caring Capital streeft naar optimale diversificatie door wereldwijd te spreiden. Op basis van de actuele economische en marktontwikkelingen bepaalt zij haar marktvisie. Hieruit volgt de tactische asset allocatie, waarbij zij met inachtneming van de gestelde bandbreedtes kan afwijken van de norm allocatie met als doel extra rendement te genereren dan wel risico's te beperken.
Binnen de verschillende asset classes is het beleggingsproces een bottom up proces.


Video IVM Caring Capital


Best in class, Combinatie, Negatieve uitsluiting, SpecialiteitBeleggingen worden geselecteerd op basis van "best in class" benadering (Sustainalytics). Bedrijven die betrokken zijn bij de productie van tabak, wapens, (waaronder kernwapens, landmijnen en clustermunitie),schending van mensenrechten of milieuvervuiling worden uitgesloten.
ActiefBinnen de portefeuilles wordt ook gebruik gemaakt van passieve duurzame indexfondsen.
Maatwerk, Modelportefeuille
Duurzaam, Groei Focus op groei maar met oog op duurzaam beleggen
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, Obligatiesuitsluitend duurzame indextrackers
Nee
Abn Amro, Binck Bank, InsingerGilissen
Nee
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten IVM Caring Capital


Doorlopende kosten
Periodieke kostenGeen
BeheerfeeDe standaard beheerfee (incl. BTW) is 1.21% per jaar.
Boven de 1 miljoen zijn maatwerk tarieven mogelijk in overleg met de klant
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeDe all in service fee is 0,2% per jaar (incl. BTW).

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


IVM Caring Capital rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

De rendementen tot en met 2011 zijn de rendementen behaald door IVM vermogensbeheer. Het beleggingsbeleid in die periode was niet gebaseerd op het huidige duurzame beleggingsbeleid dat wij voeren sinds 2012, en gebaseerd op een inlegbedrag van €200.000,-.

* De getoonde rendementen over 2021 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

ProfielZeer defensiefDefensiefNeutraalOffensiefZeer offensief
2021*
-1,7%
3,4%
6,8%
10,4%
12,3%
2020
-2,1%
4,5%
9,4%
14,4%
18,4%
2019
2,7%
9,4%
15,3%
22,6%
29,0%
2018
-4,4%
-6,4%
-8,2%
-9,9%
-11,6%
2017
-0,9%
0,8%
2,4%
4,3%
6,0%

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Team IVM Caring Capital


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
de heer Hans Volberda Mr
Chief executive officer
Hans heeft meer dan 25 jaar ervaring in het effectenbedrijf en private banking, waarbij hij met name aan de ‘voorkant’ van organisaties werkzaam is geweest: gedreven voor klanten. Hij heeft diverse senior management posities bekleed binnen ING Bank en Nationale Nederlanden. Onder zijn verantwoordelijkheid als Directeur Effecten heeft ING in 2000 duurzaam beleggen geïntroduceerd. Van 2007 tot 2011 maakte Hans deel uit van de Raad van Bestuur van Theodoor Gilissen Bankiers, waar hij verantwoordelijke was voor de dienstverlening aan onafhankelijke vermogensbeheerders. Op basis van zijn brede ervaring heeft Hans in 2011 - als zijn antwoord op de verschillende crises – samen met Bob Stassar, Karel Vogel en Hans Molenaar een toekomstbestendige vermogensbeheerder opgericht, Birch Caring Capital. Die nu dus samen is gegaan met IVM.​Hans woont samen met Winne en zij hebben een zoon en twee dochters. In zijn vrije tijd mag hij graag lezen, wandelen, golfen en klassieke concerten bezoeken. Daarnaast is hij een liefhebber van koken en wijn. Als voorzitter van AquaQuest (in Rotary verband) werft hij fondsen om waterprojecten op te kunnen starten in Afrika, als impuls aan het economisch empowerment in Afrika. Verder is hij als voorzitter actief binnen de Commissie Private Banking van de VBA, en penningmeester van de Stichting tot Steun.
de heer Ilco Snoey Kiewit
Chief commercial officer
Ilco is zijn gehele loopbaan al actief in de financiële dienstverlening. Laatstelijk als directeur van IVM Vermogensbeheer. Daarvoor was hij hoofd relatiemanagement en marketingmanager. Hij heeft gedurende zijn loopbaan bij meerdere vermogensbeheerders en diverse effectenbanken gewerkt: Degroof Vermogensbeheer, Keijser Capital en Van der Hoop Effektenbank.Ilco Snoey Kiewit was daar onder meer actief als senior account-manager, financieel analist en senior private banker. Na het volgen van de leergang financiële planning is hij sinds 2009 bij IVM Vermogensbeheer o.a. verantwoordelijk voor de persoonlijke financiële planning van cliënten. Ilco streeft ernaar de soms vrij specialistische materie voor cliënten te vertalen naar een glasheldere analyse in begrijpelijk Nederlands.
de heer Maarten Friederich drs
portfolio manager
Tijdens zijn studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit verbleef Maarten enige tijd in Maleisië voor een studieproject en studeerde hij een semester aan de Fundacao Getulio Vargas in Sao Paulo, Brazilië. Na zijn afstuderen werkte hij 7 jaar lang in Brazilië, eerst als proprietary trader bij een bank, later als portfolio manager van een macro hedge fund. Nadat hij in Nederland was teruggekeerd, werkte hij bij Veer Palthe Voute als portfolio manager, treasurer en hoofd beleggingen om daarna deze functie bij IVM Vermogensbeheer te vervullen. Maarten heeft 20 jaar ervaring als belegger, is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij kookt, leest en reist graag.
de heer Vincent van Egmond
Account manager
Na het VWO heeft Vincent van Egmond verschillende bankopleidingen, waaronder financiële boekhouding en financiële rekenkunde, succesvol afgerond. Hij is zijn loopbaan begonnen bij Zen Options Group. Hier heeft hij de administratieprocessen gestroomlijnd. In 1998 is hij overgestapt naar IVM Vermogensbeheer. Vincent is als duizendpoot onder andere verantwoordelijk voor de gehele backoffice. Denkend hierbij aan o.a.: Onderhouden portfolio management systeem/relatiebeheersysteem (AIRS), Cliëntenadministratie, Archiveren & digitaliseren cliëntendossiers, Periodieke vermogensrapportages cliënten & tussenpersonen, Administratie effectentransacties/dividenden/betalingsverkeer e.d., Contactonderhoud depotbanken, hypotheekverstrekkers, bewaarders, tussenpersonen, cliënten, IT-leveranciër, Beheerder website, Ondersteuning directie, Ervaring met portals verschillende depotbanken, Social media (LinkedIn, Facebook, Twitter), Draaien schaduwboekhouding eigen Huisfonds incl. controle oplevering koers, Belangrijke schakel in spellingscontrole Nederlandse taal bij publicaties, Voorraadbeheer, Archief-beheer & Aanspreekpunt.
de heer Karel Vogel RA
Compliance/risk officer
Karel heeft na een loopbaan als register accountant bij PwC en als Hoofd Toezicht Financiële Instellingen bij de AFM, inmiddels meer dan 10 jaar een eigen adviespraktijk op het gebied van compliance, risicomanagement en het opzetten van nieuwe activiteiten voor partijen in de financiële sector. Hij richt zich met name op de relatie met toezichthouders, interne compliance en risicomanagement. Karel is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is een fervent fietser en heeft inmiddels veel bergen in Europa bedwongen.


IVM Caring Capital

Vergelijk met andere partijen
Analyse rendement & kosten
Hulp bij uw keuze of overstap

Contact Finner

Bart Spronk
010-3070880
Plan afspraak
Bart Spronk
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement