DoubleDividend is een onafhankelijke vermogensbeheerder en specialist op het gebied van verantwoord beleggen. DoubleDividend is opgericht in 2004 en biedt sinds 2011 vermogensbeheer aan. Ze heeft volgens eigen zeggen een onderscheidende beleggingsfilosofie en wil met haar beleggingsbeleid een brug slaan tussen financieel en maatschappelijk rendement, waarbij een balans wordt gezocht tussen risico, rendement en impact. Dit in de overtuiging dat duurzaamheid een positieve bijdrage levert aan het risico- rendementsprofiel van een beleggingsportefeuille. De beleggingsportefeuille van een klant wordt in overleg samengesteld, afhankelijk van de financiële situatie, beleggingsdoelstelling, beleggingshorizon, duurzaamheidsvoorkeuren en risicobereidheid.

Voor de invulling van de beleggingsportefeuille wordt in beginsel gebruik gemaakt van fondsen beheerd door DoubleDividend. Deze fondsen sluiten volgens hen volledig aan bij hun onderscheidende beleggingsfilosofie, voldoen aan hun hoge kwaliteitsvereisten en zijn goed gespreid. Er worden geen dubbele kosten gerekend over het vermogen in de fondsen beheerd door DoubleDividend.

DoubleDividend is betrokken bij de klant, de beleggingen en de maatschappij. De partners van DoubleDividend beleggen een substantieel deel van hun vermogen in de beleggingsfondsen beheerd door DoubleDividend.

DoubleDividend heeft een AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) -vergunning en staat sinds 2006 onder volledige toezicht van de AFM en DNB. DoubleDividend biedt vermogensbeheer aan vanaf een vrij belegbaar vermogen van € 250.000.

BeoordeeldDoubleDividend is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
DoubleDividend
Naam aanbieder
DoubleDividend
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
DoubleDividend Management B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 250.000,-
Vestiging(en)
Amsterdam
Jaar actief
2004
Onderscheidingen
Vijf jaar op rij winnaar van FD Gazelle

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerdersVisie Double Dividend 2024

Finner vroeg Double Dividend naar haar visie voor 2024:


"We verwachten dat in 2024 de financiële markten opnieuw worden beïnvloed door dezelfde belangrijke thema's als in 2023. Een cruciale vraag is of de neerwaartse trend in de inflatie zich voortzet en of centrale banken daardoor overgaan tot renteverlagingen. Daarnaast is het onzeker in hoeverre de economische groei zal vertragen in 2024. Ook de voortdurende politieke en geopolitieke ontwikkelingen, zoals de conflicten in Oekraïne en Gaza en de spanningen tussen het Westen en andere regio's, zullen een belangrijke rol blijven spelen. Verkiezingen vinden wereldwijd plaats, met als hoogtepunt natuurlijk de Amerikaanse presidentsverkiezingen.


De financiële markten zullen daarom naar verwachting volgend jaar blijven opereren in een sterk onzekere omgeving, wat resulteert in aanhoudende volatiliteit. Ons basisscenario, dat uitgaat van verdere inflatiedaling, renteverlagingen in de loop van 2024, geen ernstige recessie en geen aanzienlijke verslechtering in de relatie tussen de VS en China, is gunstig voor zowel aandelen als obligaties. Echter, gezien de aanzienlijke onzekerheden, blijft een langetermijnhorizon essentieel, vooral voor beleggers met een meer risicovol risicoprofiel."


Beleggingsbeleid DoubleDividend


DoubleDividend onderscheidt zich in haar beleggingsfilosofie waar kwaliteit, duurzaamheid en een focus op de lange termijn voorop staan. De beleggingen komen tot stand op basis van een gedisciplineerd beleggingsproces met een geïntegreerde diepte-analyse van financiële en duurzaamheidsaspecten. Het proces is gericht op het behalen van een absoluut rendement dat aansluit bij de beleggingsvraag en niet op het verslaan van een benchmark (de 'markt').
DoubleDividend wil met haar beleggingsbeleid een brug slaan tussen financieel en maatschappelijk rendement.
DoubleDividend gelooft dat duurzame ondernemingen op lange termijn kansrijker zijn, minder risico lopen en daardoor een beter financieel en maatschappelijk rendement opleveren. Dit heeft een positieve invloed op het risico- rendementsprofiel van een beleggingsportefeuille op lange termijn.

Voor de invulling van de beleggingsportefeuille wordt in beginsel gebruik gemaakt van fondsen beheerd door DoubleDividend. Deze fondsen sluiten volledig aan bij onze onderscheidende beleggingsfilosofie, voldoen aan onze hoge kwaliteitsvereisten en zijn goed gespreid. Er worden geen dubbele kosten gerekend over het vermogen in de fondsen beheerd door DoubleDividend.

De kwaliteitsanalyse voor de fondsen beheerd door DoubleDividend is weergegeven in de DoubleDividend 'schijf van vijf'. Om voor opname in de fondsen in aanmerking te komen moet een onderneming voldoen aan 1. een hoge score op duurzaamheid 2. een sterk bedrijfsmodel met goede vooruitzichten 3. een goed track record/management 4. een sterke balans en 5. een aantrekkelijke waardering. Duurzaamheid is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces.


Negatieve uitsluitingAantal sectoren zoals tabak, gokken, porno en controversiële wapens. Daarnaast worden enkele ondernemingen uitgesloten die zich bezighouden met bijvoorbeeld controversiële activiteiten en schending mensenrechten of milieu.
ActiefDoubleDividend onderscheidt zich in haar beleggingsfilosofie waar kwaliteit, duurzaamheid en een focus op de lange termijn voorop staan. Volgens deze beleggingsfilosofie wordt belegd.
Maatwerk, ModelportefeuilleOnder meer aan de hand van de ingevulde vragenlijst wordt bepaald welk risicoprofiel (defensief, gematigd defensief, neutraal, offensief, zeer offensief) bij de klant past gezien de beleggingsdoelstelling, - horizon, kennis en ervaring, financiële situatie en risicobereidheid. , De beleggingsportefeuille wordt in beginsel samengesteld door actieve duurzame beleggingsfondsen beheerd door DoubleDividend. Hierdoor worden dubbele kosten vermeden.
Duurzaam, Groei DoubleDividend belegt in ondernemingen van hoge kwaliteit die vooroplopen op het gebied van duurzaamheid. Bij DoubleDividend is de analyse op duurzaamheids- en financiële aspecten volledig geïntegreerd. Duurzaamheid levert een positieve bijdrage levert aan het risico- rendementsprofiel van een aandelenportefeuille., Iedere klant heeft een eigen doelstelling: aanvulling inkomen, groei, waardebehoud of iedere combinatie hiervan. De beleggingsportefeuilles worden dientengevolge op maat samengesteld.
BeleggingsfondsenPortefeuilles worden in principe kostenefficiënt ingevuld met actieve duurzame beleggingsfondsen beheerd door DoubleDividend (DD-Fondsen).
JaIn beginsel wordt de allocatie duurzame aandelen, obligaties en alternatieven belegt in respectievelijk DD Equity Fund, DD Income Fund en DD Alternative Fund. Naar gelang de situatie wordt gekeken naar aanvulling met fondsen van derden, deze dienen complementair te zijn. Het is ook mogelijk direct in aandelen of obligaties te beleggen.
Saxo Bank
JaEen substantieel deel van het vermogen van de partners is belegd in de fondsen beheerd door DoubleDividend.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten DoubleDividend


Doorlopende kosten
Periodieke kostenDoubleDividend brengt een vaste servicevergoeding in rekening van € 100 exclusief BTW per kwartaal (€ 484 per jaar incl. btw) voor de dienstverlening die met vermogensbeheer samenhangt, zoals de allocatie naar de beleggingscategorieën, rapportagekosten en kosten voor toezicht.
BeheerfeeDe variabele vermogensbeheervergoeding per jaar (incl. BTW):
0,97% tot €1.000.000;
0,79% €1.000.000 tot €5.000.000;
0,61% €5.000.000 tot €10.000.000;
0,42% boven €10.000.000;

Over het % belegd in fondsen beheerd door DoubleDividend betaalt u geen vermogensbeheervergoeding.
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeAll-in servicevergoeding depotbank (bewaarvergoeding en transactiekosten) staffel:
< € 500.000: 0,125%
Van € 500.000 t/m € 1.000.000: 0,10%
Bij grotere vermogens daalt het percentage. Er geldt een minimumvergoeding van €250,- per jaar.

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


DoubleDividend rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Dit betreffen de netto rendementen van de strategische assetallocatie van de modelportefeuille. Deze wordt elke maand berekend. Uw individuele gerealiseerde netto rendement kan hier van afwijken.

* De getoonde rendementen over 2024 zijn t/m 31 maart van dat jaar.

ProfielDefensiefgematigd defensiefNeutraalOffensiefZeer offensief
2024*
Bekijk in uw analyse
2023
Bekijk in uw analyse
2022
-19,6%
-21,0%
-22,5%
-24,5%
-26,2%
2021
5,4%
8,0%
11,2%
14,7%
18,6%
Inzicht in alle rendementen van DoubleDividend?Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.


Team DoubleDividend


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
Dhr Ward Kastrop Drs
Portefeuillemanager
Na zijn studie bedrijfseconomie begon Ward in 1997 als analist van vastgoedaandelen bij Global Property Research. Hier kon hij invulling geven aan zijn fascinatie voor getallen. De combinatie van het goed kunnen analyseren van ondernemingen met een pragmatisch wereldbeeld bracht hem in 1999 naar Achmea Global Investors. Samen met Remco Vinck beheerde Ward een wereldwijde portefeuille van vastgoedaandelen. Het team heeft sindsdien altijd zakelijk samengewerkt. In 2001 werd de overstap gemaakt naar ABN AMRO om zich de andere kant van het vak eigen te maken. Daarna volgden Petercam Bank en Kempen & Co. Bij al deze partijen werd succesvol de brokeractiviteit in vastgoedaandelen opgebouwd. Inhoudelijke kennis, het gaan voor hoge kwaliteit en daardoor het kunnen uitbouwen van een franchise van klanten lagen hieraan ten grondslag. Na hectische jaren in de financiële industrie besloot Ward in 2009 dat ook andere zaken in zijn leven van belang zijn. Na een wereldreis sloot Ward zich in 2010 aan bij DoubleDividend. De verbintenis van getallen en duurzaamheid kreeg zo gestalte. Ward houdt zich binnen DoubleDividend bezig met de beleggingen. Daarnaast is hij mede statutair bestuurder van DoubleDividend.
Dhr Remco Vinck Drs/MBA
Portefeuillemanager
Voor Remco was zijn studie Economie een logisch gevolg van zijn grote passie; het bezig zijn met beleggen. Van kleins af aan werd de economische pagina in de krant gelezen en het eerste spaargeld werd belegd in dollars. Na zijn studie Economie aan de Universiteit van Amsterdam werd de City University Business School te Londen aangedaan met als specialisatie ‘property investments’. Een baan als portefeuillemanager van vastgoedaandelen bij Achmea Globale Investors was dan ook een logische stap. Al snel kwam Ward Kastrop het team versterken en sindsdien werken zij samen. In 2001 werd Remco verantwoordelijk voor de research van beursgenoteerde vastgoedaandelen bij ABN AMRO. Dit kreeg vervolg bij Petercam Bank en Kempen & Co waar hij de vastgoedactiviteiten stevig op de kaart zette. Remco neemt niet met minder genoegen, uitsluitend hoge kwaliteit voldoet. Als geen ander weet hij dat consistentie voor de lange termijn belegger onontbeerlijk is. In 2009 besloot Remco zijn blik te verbreden en uit zijn eigen comfort zone te stappen. Samen met zijn zwager nam hij een café-restaurant over. Zijn grote hobby bleef echter beleggen. In 2013 besloot Remco zich dan ook aan te sluiten bij DoubleDividend waar hij met het DoubleDividend team geheel op zijn eigen wijze invulling kan geven aan beleggen: kwaliteit staat voor alles en duurzaamheid maakt daar een onderdeel van uit. Remco is verantwoordelijk voor de beleggingsportefeuilles.
Mevr. Marian Hogeslag Drs
ESG-analyses
Na haar studie Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht kwam Marian in 1991 te werken bij Paribas Deelnemingen, de participatiemaatschappij van BNP Paribas in Nederland. Daar ontdekte zij haar passie voor het beleggen in voornamelijk familiebedrijven. Ook werkte ze meerdere jaren voor dochteronderneming Paribas Advies, zowel in Amsterdam als Parijs. Hier was ze verantwoordelijk voor verschillende fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties. In 2001 maakte zij de overstap naar Petercam Bank als Director Corporate Finance. Hier leerde zij ook Ward Kastrop en Remco Vinck kennen. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van goed ondernemingsbestuur en betrokken aandeelhouderschap besloot Marian in 2005 ActivInvestor Management op te zetten. ActivInvestor Management specialiseerde zich in het beleggen in vastgoedaandelen, corporate governance en betrokken aandeelhouderschap. 1 april 2014 fuseerde ActivInvestor Management met DoubleDividend. Door deze fusie is de verbinding geslagen tussen de verschillende disciplines binnen de twee ondernemingen: duurzaamheid, beleggen en corporate governance. Marian ondersteunt de portefeuillemanagers. Daarnaast houdt zij zich binnen DoubleDividend bezig met de ESG-analyses en is zij als mede statutair bestuurder primair verantwoordelijk voor de interne organisatie.


eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement