Stoic (voorheen Blu Asset Management) is in 2012 begonnen met het beleggen van het familiekapitaal van één van de partners. De oprichters hadden en hebben de overtuiging dat heel actief beleggen (dus voortdurend aan- en verkopen van aandelen) geen enkele zin heeft: beurskoersen zijn inmiddels volstrekt onvoorspelbaar geworden. Ze kunnen de ene dag stijgen en de andere dag dalen, maar één ding is wél kraakhelder: op de langere termijn groeit de wereldeconomie altijd.

Ultra-passief
Daarom heeft men bij Stoic een ultra-passieve beleggingsstrategie omarmd: het vermogen wordt altijd gespreid in de volledige wereldeconomie. Zo groeit het vermogen heel rustig en stoïcijns mee met de inflatie en de economische vooruitgang en dat levert op termijn volgens Stoic gewoon het beste rendement op.

De laagste kosten en stoïcijns beleggen
Omdat er zo weinig wordt gehandeld, zijn de kosten van Stoic een van de laagste in de markt. Hoe lager de kosten, hoe meer rendement er over blijft. Maar wat volgens Stoic in feite nog belangrijker is: ze helpen hun klanten het hoofd stoïcijns koel te houden. Als u bijvoorbeeld bij een beurskrach uit paniek liever even uit wilt stappen, dan kan dat natuurlijk altijd. Alleen niet nadat de mensen van Stoic u met de feiten overtuigen dat u er veel verstandiger aan doet om gewoon te blijven zitten.

Dit is zo’n passieve manier van beleggen, dat kan volgens Stoic eigenlijk geen vermogensbeheer meer heten. Daarom noemt men bij Stoic dit Calm Capital Control. Dat is volgens henzelf vermogensbeheer zonder de poespas.


BeoordeeldStoic is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
Stoic
Naam aanbieder
Stoic
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
Stoic Capital B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Vestiging(en)
Amsterdam, Soest
Jaar actief
2011
Onderscheidingen
Winnaar Gouden Stier 2017: Beste vermogensbeheerder van Nederland.

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Visie Stoic 2023

Finner vroeg Stoic naar zijn visie voor 2023:


"Wij hebben geen visie omtrent de toekomst van de economie, zeker niet op korte termijn. Door gelden om te zetten in waardepapieren die passen bij het moment dat gelden weer nodig zijn (staatsobligaties met een korte looptijd voor gelden die op korte termijn nodig zijn en aandelen voor gelden die over 10 jaar of langer nodig zijn, waarbij wel alles direct kan worden opgenomen in tijden van nood) hoeven wij ons niet druk te maken over wat de nabije toekomst ons gaat brengen. Kortom, wij hebben de glazen bol bij het grof vuil gezet."

Beleggingsbeleid Stoic


Volgens Stoic heeft het voorspellen van koersen totaal geen zin, dus beleggen zij uw vermogen door het te spreiden in de volledige wereldeconomie. Zo groeit uw vermogen op termijn heel stoïcijns mee met de inflatie, dividend-opbrengsten en de wereldwijde economische vooruitgang. Calm Capital Control noemen ze dat.

Ultra-passief beleggen
Stoic onderscheidt zich van andere passieve beheerders door ultra-passief te beleggen. Veel ‘gewone’ passieve vermogensbeheerders handelen weliswaar niet tot nauwelijks, maar kiezen wel voor een specifiek beleggingsfonds. Daarmee maken ze alsnog een ‘actieve’ keuze: want doordat men bijvoorbeeld belegt in een fonds met westerse aandelen, kiest men er in feite ‘actief’ voor om dus niet te beleggen in andere regio’s, die ook gewoon onderdeel zijn van de wereldeconomie. Stoic belegt het aandelengedeelte van de portefeuille altijd in een ‘wereldfonds’.

Samenstelling van de beleggingsportefeuilles bij Stoic
De beleggingsportefeuille bestaat voor een deel uit ‘risicovolle’ aandelen die voor het rendement moeten zorgen en voor een deel uit ‘risicomijdende’ obligaties / grondstoffen die het risico van eventuele koersdalingen moeten temperen. De namen van de risicoprofielen bij Stoic geven het percentage aandelen weer. Stoic 50 betekent dat de portefeuille voor 50% uit aandelen bestaat en voor 50% uit obligaties en grondstoffen. Bij Stoic 70 bestaat 70% van de portefeuille uit aandelen, enz.

Risicoprofiel
Vermogensbeheerders maken een inschatting van uw risicoprofiel, om daar vervolgens een beleggingsportefeuille met de juiste verhouding aandelen-obligaties aan te koppelen. Maar bij Stoic baseert men zich op de stoïcijnse filosofie. Dat betekent: emoties zoveel mogelijk uitschakelen en belangrijke beslissingen puur op basis van feiten nemen. In de ogen van Stoic schiet een risico-inschatting zoals gebruikelijk in de vermogensbeheer-wereld ernstig te kort. Risico’s kunnen veel beter ingeschat worden op basis van de feitelijke lengte van de looptijd: de periode dat het vermogen kan worden belegd.

Looptijd langer dan 10 jaar: volledig in aandelen
Volgens Stoic toont historische data aan dat het in een gitzwart scenario ongeveer tien jaar duurt voordat de koersen hersteld zijn van een beurskrach. Als een client het geld langer dan tien jaar kan missen, dan betekent dit dat men prima het volledige vermogen in aandelen wereldwijd kan beleggen. Aandelen gelden weliswaar als ‘risicovol’, maar het risico dat het vermogen na die tien jaar minder waard is dan op het moment van instappen is immers nihil.

Looptijd tussen de 4 en 9 jaar: obligaties
Cliënten die hun geld over 4 tot 9 jaar willen gebruiken, lopen serieus kans dat de koersen net op een dieptepunt staan op het moment van opname. Voor deze kortere looptijd zal Stoic besluiten om het vermogen in risicomijdende obligaties te beleggen: men weet dan zeker dat het geld er op het moment van opname gewoon nog staat.

Looptijd tussen de 0 en 3 jaar: cash aanhouden
Volgens Stoic kan al het geld dat men tussen nu en drie jaar nodig heeft, beter cash aangehouden worden bij een bank. Mocht dat geldbedrag groter zijn dan de €100.000,- die het depositogarantiestelsel vergoedt bij een eventueel failliet van de bank, dan biedt men bij Stoic de mogelijkheid om dit bedrag in veilige kortlopende staatsobligaties te beleggen.

Kortom: risico’s zijn er bij beleggen altijd, maar bij Stoic zegt men deze geminimaliseerd te hebben door volledig te focussen op de feitelijke looptijd.

Kosten
Rendementen zijn onvoorspelbaar, maar kosten zijn een feit. Hoge kosten kunnen zelfs een goed rendement in rook doen opgaan. Omdat Stoic niet tot nauwelijks handelt zijn de transactiekosten relatief laag. Verregaande automatisering zorgt voor meer efficiëntie en daarmee ook voor lagere kosten.

Video Stoic


GeenStoic houdt geen rekening met duurzaamheidscriteria.
PassiefOnze beleggingsovertuiging is dat het bijna onmogelijk is om consistent te bepalen welke beleggingscategorie ‘duur’ is en welke ‘goedkoop’ is en daar beslissingen op te baseren. Dit geldt ook voor het voorspellen waar de economie naar toegaat. Met deze overtuiging in het achterhoofd stellen wij portefeuilles samen die de markt volgen en gespreid zijn over verschillende beleggingscategorieën. Dit noemt men ook wel een passieve beleggingsstijl. Wij kopen en volgen de markt.
Modelportefeuille
Groei
Indextrackers
Nee
Saxo Bank
Ja
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten Stoic


Doorlopende kosten
Periodieke kostenNiet van toepassing.
BeheerfeeJaarlijkse beheervergoeding van vast: € 1210,- (incl. btw) plus variabel van 0,30% over het vermogen (incl. btw).
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeDe servicefee is afhankelijk van het inlegbedrag maar kost gemiddeld 0,05% (incl. btw) per jaar.

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Stoic rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

* De getoonde rendementen over 2023 zijn t/m 31 maart van dat jaar.

ProfielZeer defensief (Stoic 10)Defensief (Stoic 30)Neutraal (Stoic 50)Offensief (Stoic 70)Zeer offensief (Stoic 90)
2023*
1,9%
2,7%
3,5%
4,3%
5,2%
2022
-8,7%
-9,7%
-10,8%
-11,9%
-13,0%
2021
3,6%
7,9%
12,8%
18,2%
23,8%
2020
1,2%
3,6%
5,1%
5,9%
5,8%
Inzicht in alle rendementen van Stoic ?Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.


Team Stoic


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
Dhr. Henk Kras M.Sc. RBA
Directeur
Henk (1981) is na zijn studie bedrijfseconomie aan de UVA te Amsterdam aan de slag gegaan bij een grote internationale vermogensbeheerder. Na een aantal jaren het vak te hebben geleerd en de postdoctorale studie gerelateerd aan beleggen te hebben afgerond, deed zich de mogelijkheid voor om familiekapitaal te beheren. Heel fijn was daarbij dat er écht naar de beste oplossing voor de familie kon worden gezocht, zonder rekening te houden met andere belangen dan die van de familie. Heel snel werd duidelijk dat er weinig professionele partijen in de markt waren die enerzijds niet lopen te worstelen met de verschillende belangen en anderzijds gelijke beleggingsovertuigingen hebben dan de partners en werd besloten de dienstverlening ook aan te bieden aan retail en (semi-) institutionele partijen. Henk is binnen Stoic verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van het bedrijf en maakt deel uit van de beleggingscommissie.
Dhr. Freddy Forger M.Sc.
Directeur
Freddy (1975) kwam na een studie bedrijfseconomie aan de UvA te Amsterdam in 1997 terecht op de Amsterdamse beursvloer als hoekman bij AOT. Hij is in de afgelopen 19 jaar werkzaam geweest binnen de actieve kant van de financiële wereld als handelaar en fondsmanager en weet als geen ander hoe moeilijk het is om de markten te verslaan. Tijdens zijn postdoctorale opleiding aan de VU te Amsterdam kwam hij meer te weten over beleggen voor de lange termijn en raakte hij steeds meer overtuigd van het feit dat de benadering van de institutionele beleggers nog veel te weinig beschikbaar was voor de particuliere markt. De particuliere markt was nog veel te veel een markt waarin verkoper (de vermogensbeheerder) tegenover koper (de belegger) stond en de belangen duidelijk niet op 1 lijn lagen. Toen hij Henk leerde kennen tijdens deze studie werd er al regelmatig gebrainstormd over hoe het anders kon en moest. Nadat Henk en Christian in 2012 in Nederland startten met deze andere benadering werd Freddy meteen enthousiast en in 2013 is Freddy bij Stoic begonnen. Freddy is verantwoordelijk voor de sales binnen Stoic en maakt onderdeel uit van de beleggingscommissie.
Dhr. Christian Armbruester MBA
Directeur
Christian (1969) is al ruim 20 jaar actief in de financiële wereld en hij kan oprecht zeggen dat hij in alle ‘keukens’ van de vermogensbeheerwereld heeft kunnen kijken. Christian en Henk werken sinds 2009 samen, in eerste instantie bij een gerenommeerde internationale vermogensbeheerder en sinds 2011 bij Stoic. Christian is afgestudeerd in bedrijfseconomie aan de universiteit van Miami en heeft een MBA behaald aan de Columbia Business School. Christian is binnen Stoic de managing partner van de vestiging van Stoic in Londen en maakt deel uit van de beleggingscommissie.
Dhr. Paul Snoek M.Sc.
Vermogensbeheerder
Paul (1982) heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de UvA te Amsterdam en kwam tijdens zijn studie terecht bij een vermogensbeheerder in Amsterdam. Hier heeft hij het vak geleerd en alle facetten van het vermogensbeheer gezien. Paul hield zich voornamelijk bezig met de operationele activiteiten inzake Portfolio, Fund en Risk Management. Paul heeft tijdens deze periode ook kort samengewerkt met Henk. Na bijna 11 jaar bij dezelfde vermogensbeheerder werd het tijd voor een nieuwe uitdaging en die heeft Paul gevonden bij Stoic. Paul is binnen Stoic verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van het bedrijf en maakt deel uit van de beleggingscommissie.


Stoic

Vergelijk met andere partijen
Analyse rendement & kosten
Hulp bij uw keuze of overstap

Contact Finner

Stephan Freelink
010-3070880
Plan afspraak
Stephan Freelink
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement