Beoordeling Stoic Vermogensbeheer

Stoic heeft een 5 sterren beoordeling bij Finner. Dit betekent dat Stoic vermogensbeheer de hoogst mogelijke beoordeling ontvangt van Finner. Hiermee kan Stoic worden gezien als een betrouwbare vermogensbeheerder. De belangrijkste kenmerken zijn:

  •  De vermogensbeheerder biedt voldoende transparantie over haar dienstverleningen en communiceert op een transparante en overzichtelijke wijze over kosten richting klanten.
  •  Dankzij het passieve beleggingsbeleid zijn de tarieven lager dan het marktgemiddelde voor vermogensbeheer.
  •  De beleggingsportefeuille bestaat volledig uit passieve indextrackers waardoor u het marktrendement volgt. 
  •  De vermogensbeheerder is minder geschikt voor beleggers die een actief of duurzaam beleggingsbeleid prefereren en veel waarde hechten aan uitgebreid persoonlijk contact met hun adviseur.


Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

Hoe werkt Stoic Vermogensbeheer?

Stoic vermogensbeheer behoort tot de categorie passieve vermogensbeheerders die in tegenstelling tot actieve vermogensbeheerders de markt niet proberen te verslaan. Stoic is ervan overtuigd dat het onmogelijk is om consistent te bepalen welke beleggingscategorieën 'duur' of 'goedkoop' zijn en daar vervolgens beslissingen op te baseren. Deze filosofie geldt ook voor het voorspellen van economische ontwikkelingen. Met deze beleggingsovertuiging heeft Stoic een portefeuille ontwikkeld die gespreid is over verschillende beleggingscategorieën en de markt volgt. Stoic houdt de verschillende beleggingscategorieën in een vaste verhouding aan. Een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat er minder transacties plaatsvinden dan bij actieve beheerders, wat resulteert in aanzienlijk lagere kosten. Hierdoor is Stoic één van de goedkoopste partijen in de markt.


Stoic onderscheidt zich van andere passieve beheerders door een ultra-passieve beleggingsstijl toe te passen. Ze is van mening dat de markt de best mogelijke waardering van bedrijven kan bepalen, en daarmee ook de verhoudingen binnen de fondsen waarin Stoic belegt. De fondsen hebben een zeer brede spreiding en beleggen wereldwijd in meer dan 11.000 aandelen. Het bedrijf met de hoogste marktwaarde zal binnen de fondsen dus automatisch de grootste weging krijgen. Stoic ziet het inspelen op duurzaamheid als een actieve keuze die niet overeenkomt met hun beleggingsfilosofie. Ze is van mening dat milieuvervuilende bedrijven vanzelf uit de markt zullen verdwijnen wanneer er rendabele groene alternatieven zijn. 


Voor wie is Stoic Vermogensbeheer geschikt?

Stoic biedt haar vermogensbeheer dienstverlening vanaf € 500.000,- inleg aan en is geschikt voor beleggers die een voorkeur hebben voor een passief beleggingsbeleid tegen lage kosten. Het profiel ‘Stoic100’, met enkel aandelenfondsen, wordt aangeboden vanaf een inlegbedrag van € 200.000,-. Vermogensbeheer bij Stoic is uitermate geschikt voor beleggers die zich niet maandelijks willen bezighouden met de beleggingen en er zo min mogelijk naar willen omkijken. Met enkel een jaarlijks evaluatiegesprek is het persoonlijk contact met de vermogensbeheerder beperkter dan bij een vermogensbeheerder waar persoonlijk contact en een goede relatie met uw adviseur centraal staan.


In tegenstelling tot diverse vermogensbeheerders en private banks biedt Stoic geen aanvullende diensten aan, zoals vermogensregie, financiële planning of estate planning. Ook zijn er geen duurzaamheidscriteria meegenomen bij het samenstellen van de beleggingsportefeuille. 


 
Stoic
Naam aanbieder
Stoic
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
Stoic Capital B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Vestiging(en)
Amsterdam
Jaar actief
2011
Onderscheidingen
Winnaar Gouden Stier 2017: Beste vermogensbeheerder van Nederland.


Visie Stoic 2024

Finner vroeg Stoic naar haar visie voor 2024:


"Wij hebben geen visie omtrent de toekomst van de economie, zeker niet op korte termijn. Door gelden om te zetten in waardepapieren die passen bij het moment dat gelden weer nodig zijn (staatsobligaties met een korte looptijd voor gelden die op korte termijn nodig zijn en aandelen voor gelden die over 10 jaar of langer nodig zijn, waarbij wel alles direct kan worden opgenomen in tijden van nood) hoeven wij ons niet druk te maken over wat de nabije toekomst ons gaat brengen. Kortom, wij hebben de glazen bol bij het grof vuil gezet."


Beleggingsbeleid Stoic - Calm Capital Control

Stoic is van mening dat het voorspellen van koersen geen zin heeft. Daarom spreidt zij uw vermogen over de gehele wereldeconomie. Op deze manier groeit uw vermogen op termijn gestaag mee met de inflatie, dividendopbrengsten en de wereldwijde economische groei. Deze benadering wordt door hen 'Calm Capital Control' genoemd.


Samenstelling van de beleggingsportefeuilles bij Stoic

De beleggingsportefeuille van Stoic bestaat uit een combinatie van ‘risicovolle’ aandelen, die bedoeld zijn voor het genereren van rendement, en ‘risicomijdende’ obligaties/grondstoffen, die bedoeld zijn om het risico van koersdalingen te verminderen. De namen van de risicoprofielen bij Stoic weerspiegelen het percentage aandelen in de portefeuille. Zo bestaat Stoic 50 voor 50% uit aandelen en voor de rest uit obligaties en grondstoffen, terwijl bij Stoic 70, de portefeuille voor 70% uit aandelen bestaat, enzovoort.


Risicoprofiel

Vermogensbeheerders schatten doorgaans uw risicoprofiel in om daar een bijpassende beleggingsportefeuille van aandelen en obligaties aan te koppelen. Stoic echter, baseert zich op de stoïcijnse filosofie, waarbij emoties zoveel mogelijk worden uitgeschakeld en belangrijke beslissingen enkel op basis van feiten worden genomen. Volgens Stoic voldoet de traditionele manier van risico-inschatting in de vermogensbeheersector niet. Zij geloven dat risico's effectiever beoordeeld kunnen worden op basis van de daadwerkelijke looptijd van de belegging: de periode waarin het vermogen belegd kan zijn.


Looptijd langer dan 10 jaar: volledig in aandelen

Stoic stelt dat historische data aantoont dat het na een beurskrach ongeveer tien jaar duurt voordat de koersen volledig hersteld zijn. Dit betekent dat als een cliënt zijn of haar geld langer dan tien jaar kan missen, het volledige vermogen prima in wereldwijde aandelen belegd kan worden. Hoewel aandelen worden gezien als 'risicovol', is het risico dat het vermogen na tien jaar minder waard is dan bij aanvang van de belegging volgens Stoic klein.


Looptijd tussen de 4 en 9 jaar: obligaties

Cliënten die van plan zijn hun geld binnen 4 tot 9 jaar te gebruiken, lopen het risico dat de koersen juist op een dieptepunt staan wanneer ze het geld opnemen. Voor deze kortere beleggingshorizon kiest Stoic ervoor om het vermogen te beleggen in risicomijdende obligaties. Op deze manier is men verzekerd dat het geld er op het moment van opname nog steeds is.


Looptijd tussen de 0 en 3 jaar: cash aanhouden

Stoic adviseert dat geld dat binnen de komende drie jaar nodig is, beter als cash geld aangehouden kan worden bij een bank. Als dit bedrag groter is dan de €100.000,- die gedekt wordt door het depositogarantiestelsel bij een faillissement van de bank, biedt Stoic de optie om dit bedrag te beleggen in veilige, kortlopende staatsobligaties.


Kortom: risico’s zijn er altijd bij beleggen, maar bij Stoic zegt deze geminimaliseerd te hebben door volledig te focussen op de feitelijke looptijd.


Hoe veilig is Vermogensbeheer bij Stoic?

Stoic heeft meer dan een miljard aan vermogen onder beheer (peildatum 2023) en behoort hierdoor tot een van de grotere partijen in de markt. Daarnaast houdt Stoic zich aan de regels voor vermogensscheiding en staat de vermogensbeheerder onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze regels waarborgen dat de beleggingen van klanten zijn gescheiden van het vermogen van de bank. Hierdoor blijven de beleggingen van klanten in geval van een faillissement van de vermogensbeheerder buiten de failliete boedel van de bank. Voor de bewaring van effecten voor klanten wordt gebruik gemaakt van depotbank SaxoBank.


Wilt u achtergrondinformatie over veilig beleggen, lees dan ons artikel. 


Samenvatting van de dienstverlening

 
Stoic
Naam aanbieder
Stoic
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
Stoic Capital B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Vestiging(en)
Amsterdam
Jaar actief
2011
Onderscheidingen
Winnaar Gouden Stier 2017: Beste vermogensbeheerder van Nederland.
GeenStoic houdt geen rekening met duurzaamheidscriteria.
PassiefOnze beleggingsovertuiging is dat het bijna onmogelijk is om consistent te bepalen welke beleggingscategorie ‘duur’ is en welke ‘goedkoop’ is en daar beslissingen op te baseren. Dit geldt ook voor het voorspellen waar de economie naar toegaat. Met deze overtuiging in het achterhoofd stellen wij portefeuilles samen die de markt volgen en gespreid zijn over verschillende beleggingscategorieën. Dit noemt men ook wel een passieve beleggingsstijl. Wij kopen en volgen de markt.
Modelportefeuille
Groei
Indextrackers
Nee
Saxo Bank
Ja


Wat zijn alternatieven voor Stoic Vermogensbeheer? 

Vergelijkbare alternatieven voor Stoic zijn andere passieve vermogensbeheerders zoals The Index People, Semmie en VanEck Beheerd Indexbeleggen. Gaat uw voorkeur echter uit naar een actieve vermogensbeheerder? Dan kunnen de overige vermogensbeheerders ook een interessante oplossing zijn. Vergelijk alle vermogensbeheerders eenvoudig in onze vergelijker


Hoeveel kost Stoic Vermogensbeheer?

Rendementen zijn moeilijk voorspelbaar, maar de kosten zijn een feit. Hoge kosten kunnen zelfs een goed rendement in rook doen opgaan. Omdat de portefeuille van Stoic volledig bestaat uit indextrackers en er daarnaast beperkt wordt gehandeld, zijn zowel de fonds- als transactiekosten relatief laag. Verregaande automatisering zorgt daarnaast voor meer efficiëntie en daarmee ook voor lagere kosten. Hierdoor zijn de kosten van Stoic één van de laagste in de markt.


Tabel: de kosten van Stoic Vermogensbeheer in detail

Doorlopende kosten
Periodieke kostenNiet van toepassing.
BeheerfeeU betaalt een jaarlijkse beheerfee (incl. btw) afhankelijk van uw inleg via een degressieve staffel:

0,42% t/m € 1 miljoen
0,30% over het meerdere t/m € 5 miljoen
0,21% over het meerdere t/m € 10 miljoen
0,12% over het meerdere vanaf € 10 miljoen
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeDe servicefee is afhankelijk van het inlegbedrag maar kost gemiddeld 0,05% (incl. btw) per jaar.

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse


Wilt u meer weten over de kosten van vermogensbeheer in het algemeen, lees dan ons artikel. 


Wat is het rendement van Stoic Vermogensbeheer?

Tabel: Het netto rendement van Stoic Vermogensbeheer (modelportefeuille standaard) in detail


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

* De getoonde rendementen over 2024 zijn t/m 31 maart van dat jaar.

ProfielZeer defensief (Stoic 10)Defensief (Stoic 30)Neutraal (Stoic 50)Offensief (Stoic 70)Zeer offensief (Stoic 90)
2024*
Bekijk in uw analyse
2023
Bekijk in uw analyse
2022
-8,7%
-9,7%
-10,8%
-11,9%
-13,0%
2021
3,6%
7,9%
12,8%
18,2%
23,8%
Inzicht in alle rendementen van Stoic ?Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.


Wilt u meer weten over de valkuilen bij interpreteren van rendementscijfers, lees dan ons artikel Rendement vermogensbeheer vergelijken.


Over Stoic 

Stoic (voorheen Blu Asset Management) is in 2012 begonnen met het beleggen van het familiekapitaal van één van de partners. De oprichters hadden en hebben de overtuiging dat heel actief beleggen (met als gevolg vaker aan- en verkopen van aandelen) geen enkele zin heeft. Volgens Stoic zijn de beurskoersen inmiddels volstrekt onvoorspelbaar geworden. Ze kunnen de ene dag stijgen en de andere dag dalen, maar sinds de metingen vanaf de jaren dertig is de langetermijntrend van de wereldeconomie overwegend opwaarts. Economen van Stoic gaan ervan uit dat deze trend zich in de toekomst zal voortzetten.


Stoic belegt volgens haarzelf op zo’n passieve manier van beleggen, dat kan volgens Stoic eigenlijk geen vermogensbeheer meer heten. Daarom noemt Stoic dit Calm Capital Control. Dat is volgens henzelf vermogensbeheer zonder de poespas.


Video Stoic


Team

Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 

Dhr. Henk Kras M.Sc. RBA
Directeur
Henk (1981) is na zijn studie bedrijfseconomie aan de UVA te Amsterdam aan de slag gegaan bij een grote internationale vermogensbeheerder. Na een aantal jaren het vak te hebben geleerd en de postdoctorale studie gerelateerd aan beleggen te hebben afgerond, deed zich de mogelijkheid voor om familiekapitaal te beheren. Heel fijn was daarbij dat er écht naar de beste oplossing voor de familie kon worden gezocht, zonder rekening te houden met andere belangen dan die van de familie. Heel snel werd duidelijk dat er weinig professionele partijen in de markt waren die enerzijds niet lopen te worstelen met de verschillende belangen en anderzijds gelijke beleggingsovertuigingen hebben dan de partners en werd besloten de dienstverlening ook aan te bieden aan retail en (semi-) institutionele partijen. Henk is binnen Stoic verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van het bedrijf en maakt deel uit van de beleggingscommissie.
Dhr. Freddy Forger M.Sc.
Directeur
Freddy (1975) kwam na een studie bedrijfseconomie aan de UvA te Amsterdam in 1997 terecht op de Amsterdamse beursvloer als hoekman bij AOT. Hij is in de afgelopen 19 jaar werkzaam geweest binnen de actieve kant van de financiële wereld als handelaar en fondsmanager en weet als geen ander hoe moeilijk het is om de markten te verslaan. Tijdens zijn postdoctorale opleiding aan de VU te Amsterdam kwam hij meer te weten over beleggen voor de lange termijn en raakte hij steeds meer overtuigd van het feit dat de benadering van de institutionele beleggers nog veel te weinig beschikbaar was voor de particuliere markt. De particuliere markt was nog veel te veel een markt waarin verkoper (de vermogensbeheerder) tegenover koper (de belegger) stond en de belangen duidelijk niet op 1 lijn lagen. Toen hij Henk leerde kennen tijdens deze studie werd er al regelmatig gebrainstormd over hoe het anders kon en moest. Nadat Henk en Christian in 2012 in Nederland startten met deze andere benadering werd Freddy meteen enthousiast en in 2013 is Freddy bij Stoic begonnen. Freddy is verantwoordelijk voor de sales binnen Stoic en maakt onderdeel uit van de beleggingscommissie.
Dhr. Paul Snoek M.Sc.
Vermogensbeheerder
Paul (1982) heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de UvA te Amsterdam en kwam tijdens zijn studie terecht bij een vermogensbeheerder in Amsterdam. Hier heeft hij het vak geleerd en alle facetten van het vermogensbeheer gezien. Paul hield zich voornamelijk bezig met de operationele activiteiten inzake Portfolio, Fund en Risk Management. Paul heeft tijdens deze periode ook kort samengewerkt met Henk. Na bijna 11 jaar bij dezelfde vermogensbeheerder werd het tijd voor een nieuwe uitdaging en die heeft Paul gevonden bij Stoic. Paul is binnen Stoic verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van het bedrijf en maakt deel uit van de beleggingscommissie.


Stoic in de media

‘Zoektocht naar rendement is absolute waanzin’

(Investment Officer; 1 juni 2022) Steeds meer vermogensbeheerders wijken uit naar andere activaklassen om de slecht presterende obligatiemarkt te mijden. Freddy Forger van Stoic deelt zijn mening over deze ontwikkeling. eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement