Beoordeling Van Lanschot Kempen  

Van Lanschot Vermogensbeheer wordt door Finner met 5 sterren beoordeeld. Dit betekent dat Van Lanschot Kempen de hoogst mogelijke beoordeling ontvangt van Finner en hiermee kan worden gezien als een betrouwbare vermogensbeheerder. De belangrijkste opvallendheden bij Van Lanschot zijn:

  •  Van Lanschot Kempen biedt voldoende transparantie over haar dienstverleningen en communiceert op een transparante en overzichtelijke wijze over kosten richting klanten.
  •  Als private bank biedt Van Lanschot Kempen meerdere financiële diensten onder één dak en heb je keuze uit meerdere beleggingsportefeuilles.
  •  Het gebruik van eigen beleggingsfondsen resulteert in het mislopen van enkele beoordelingspunten voor Van Lanschot Kempen. Wel past Van Lanschot Kempen een korting toe op hun opgenomen eigen fondsen.
  •  De tarieven bij Van Lanschot Kempen vallen niet lager uit dan het marktgemiddelde; het pakket aan financiële diensten dat je hiervoor terugkrijgt, is wel uitgebreider dan bij de gemiddelde vermogensbeheerder.   


Voor wie is Van Lanschot Kempen geschikt?

Vanaf €500.000 inleg is het mogelijk om te beleggen bij Van Lanschot Kempen. Van Lanschot Private Banking biedt dan uitgebreide mogelijkheden. U kunt kiezen uit Vermogensbeheer en Beleggingsadvies.


Bij Van Lanschot Private Banking vormt beleggen een integraal onderdeel van een breed pakket aan financiële diensten. Deze omvatten, naast beleggen, diensten zoals financiering, hypotheken en verzekeringen. Specifieke beleggingsexpertise ligt in de groep bij de dochteronderneming Kempen & Co.


Via de online vermogensbeheerder Evi van Lanschot is het mogelijk om uw vermogen vanaf €10.000 te laten beheren. Bent u benieuwd of Van Lanschot Kempen de beste partij voor u is? Maak dan gebruik van onze vermogensbeheer vergelijking.


 
Van
Naam aanbieder
Van Lanschot Kempen
Type beheer
Private banking
Onderdeel van
Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V.
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Vestiging(en)
Geheel Nederland
Jaar actief
1737
Onderscheidingen
Incompany Award 2015 voor beste Private Bank


Hoe werkt Van Lanschot Kempen?

Bij Van Lanschot Vermogensbeheer maakt een private banker op basis van uw uitgangspunten en wensen een beleggingsvoorstel. De portefeuille wordt vervolgens belegd conform een afgesproken risicoprofiel. Het daadwerkelijke beleggingsbeleid wordt bepaald door de beleggingsexperts van Kempen & Co. Vervolgens is er periodiek contact met de private banker om de voortgang te bewaken. Bij vermogensbeheer bestaat de portefeuille voornamelijk uit beleggingsfondsen. Dit zijn zowel eigen beleggingsproducten (fondsen van Kempen & Co) als actieve fondsen en indexfondsen van andere aanbieders.


Kiest u voor Beleggingsadvies dan kunt u volgens Van Lanschot Kempen rekenen op een sparringpartner die u op koers houdt om uw doelen te bereiken. Van Lanschot Kempen gelooft in persoonlijk contact en in de toegevoegde waarde van maatwerk. U krijgt een beleggingsadvies dat is afgestemd op uw wensen. Daarnaast biedt Van Lanschot Kempen online toegang tot actuele fondsinformatie, beursnieuws, opinies en visies.


Wat is het beleggingsbeleid van Van Lanschot Kempen?

Van Lanschot Kempen baseert haar dienstverlening op deze uitgangspunten:


Fondsselectie

Van Lanschot Kempen selecteert alleen actieve beleggingsfondsen waarvan zij de fondsmanagers persoonlijk kent en die zelf ook in het fonds investeren. Van Lanschot Kempen hecht veel waarde aan selectie door uitgebreid onderzoek. Hierbij zijn kwalitatieve factoren (zoals kwaliteit van het beleggingsteam, een consistente beleggingsaanpak, transparantie, verantwoord beleggen) minstens zo belangrijk als kwantitatieve (zoals behaalde rendementen uit het verleden).


Spreiding

Spreiding van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën zorgt voor het verlagen van het risico van portefeuilles. Zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het rendement op lange termijn. Door spreiding verhoogt u als belegger de kans dat u de gestelde doelen kunt halen. De samenstelling en gewichten van deze spreiding kunnen wisselen naargelang de marktontwikkelingen.


Verantwoord Beleggen

De fondsen in de vermogensbeheerportefeuilles worden periodiek getoetst op milieu-, sociale en maatschappelijke criteria. Fondsen die niet aan het beleid voldoen worden hierop aangesproken.


Wat is de beleggingsstrategie van Van Lanschot Kempen?

De beleggingsstrategie van Van Lanschot Kempen is gebaseerd op fundamentele analyse. Van Lanschot Kempen maakt daarbij gebruik van een economisch 'centraal scenario'. Dit is het economische scenario dat Van Lanschot Kempen het meest waarschijnlijk acht. Het bevat haar langetermijnvisie op de wereldwijde macro-economische ontwikkelingen, zoals bevolkingsopbouw (demografie), arbeidsproductiviteit en inflatie. 

Vanuit deze verwachtingen bepaalt Van Lanschot Kempen de waardering. Deze waardering is een belangrijk signaal voor haar langetermijnvermogensverdeling en stelt de vermogensbeheerders in staat koers te houden. Voor de middellange en korte termijn wordt gebruik gemaakt van economische ontwikkelingen en sentiment als signalen om bij te sturen als dat nodig is. Samen vormt dit de dynamische vermogensverdeling, het 'hart' van iedere portefeuille.

Naast het centrale scenario houdt Van Lanschot Kempen rekening met onverwachte stresssituaties en de gevolgen hiervan. Achten de vermogensbeheerders de kans op deze stress scenario's groter dan normaal? Dan kunnen zij hier rekening mee houden in de portefeuilles.

Welke keuze heb ik bij Van Lanschot Kempen?

Van Lanschot vermogensbeheer biedt de keuze uit vier kernportefeuilles:

BeleggingsportefeuilleDienstverlening
ActiefBeleggen in bedrijven en fondsen van hoge kwaliteit

- Herkenbare beleggingen door zichtbare individuele aandelen
- Focus op aandelen van bedrijven met een sterke marktpositie
- Aangevuld met de beste actieve en index-volgende fondsen
- Inspelen op marktontwikkelingen
DuurzaamBeleggingen die bijdragen aan een duurzame samenleving

- Gericht op milieu, sociale thema's en goed bestuur
- Invulling uitsluitend 'best in class' en impactfondsen
- In lijn met klimaatverdrag Parijs: nul-emissie in 2050 - 50% minder CO2 uitstoot dan de gemiddelde markt
- Maatschappelijke en financiële waarde even belangrijk
- Inspelen op marktontwikkelingen
IndexKostenefficiënt beleggen

- Invulling met indexvolgende beleggingen
- Lage kosten door gebruik van indexvolgende fondsen
- Beleggingen met een hoge mate van verhandelbaarheid
- Inspelen op marktontwikkelingen
SmartBeleggen op basis van een kwantitatief model

- Modelmatig gestuurde beleggingsportefeuille
- Gericht op risicobeheersing en optimalistatie
- Invulling met indexvolgende beleggingen
- Beleggingen in goed verhandelbare beleggingscategorieën
- Lage kosten door portfoliomanagers 'uit te schakelen'
- Model (Black-Litterman) bepaalt de samenstelling
Bij vermogens vanaf 2,5 miljoen euro kunnen (aanvullend) de volgende specifieke beleggingen in de portefeuille worden opgenomen:


Privaat

Niet-beursgenoteerde beleggingen


Megatrends

Inspelen op grote ontwikkelingen


Alternatief Vastrentend

Beleggen in risicomijdende strategieën


Impact

Extra stappen zetten in duurzaamheid


Hoe veilig is Vermogensbeheer bij Van Lanschot Kempen?

Van Lanschot Kempen houdt zich aan de regels van vermogensscheiding, onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze regels waarborgen dat de beleggingen van klanten zijn afgescheiden van het vermogen van de bank. Hierdoor blijven de beleggingen van klanten in geval van een faillissement van Van Lanschot Kempen buiten de failliete boedel van de bank.


Lees ons artikel over veilig beleggen voor meer achtergrondinformatie.


Samenvatting van de dienstverlening

 
Van
Naam aanbieder
Van Lanschot Kempen
Type beheer
Private banking
Onderdeel van
Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V.
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Vestiging(en)
Geheel Nederland
Jaar actief
1737
Onderscheidingen
Incompany Award 2015 voor beste Private Bank
Best in class, Negatieve uitsluitingVan Lanschot selecteert alleen actieve beheerders van een aandelenfonds indien de fondsbeheerder gebruik maakt van een “best-in-class benadering”. Dit betekent dat ze zelf actief bedrijven selecteren op ESG-criteria en daarbij de minst duurzame bedrijven uitsluiten.
Actief
Maatwerk, ModelportefeuilleVanaf 5 miljoen, U belegt via de modelportefeuille van Van Lanschot. U hebt wel de mogelijkheid om voorkeuren aan te geven voor beleggingsproducten. Zo kunt u ook kiezen voor indextrackers in plaats van beleggingsfondsen en wel of niet te beleggen in alternatieve beleggingen zoals hedgefondsen.
Groei Bij offensieve profielen ligt de focus meer op groei.
Beleggingsfondsen, Indextrackers
JaEr wordt (ook) belegd in Van Lanschot Kempen beleggingsfondsen.
Van Lanschot
Nee

Wat zijn de alternatieven voor Van Lanschot Kempen?

Vergelijkbare alternatieven voor Van Lanschot Kempen zijn andere private banks en grootbanken. Maakt u echter geen gebruik van de aanvullende diensten van private banking? Dan kunnen onafhankelijke vermogensbeheerders ook een interessante oplossing zijn. In dat geval zijn er meer dan 130 vermogensbeheerders in Nederland om uit te kiezen. Vergelijk private banks en vermogensbeheerders. 

Hoeveel kost Van Lanschot Kempen?

De kosten bij Van Lanschot Kempen zijn afhankelijk van uw inlegbedrag, risicoprofiel en de door u gekozen beleggingsportefeuille (Actief, Duurzaam, Smart of Index). Van Lanschot Kempen hanteert een jaarlijkse beheervergoeding op basis van een staffel die lager uitvalt naarmate het inlegbedrag toeneemt. Daarnaast betaalt u kosten voor de beleggingsproducten die zijn opgenomen in de beleggingsportefeuilles. Over het algemeen zijn deze kosten niet voor de vermogensbeheerder, maar voor de fondsbeheerders. Dit is echter niet helemaal het geval bij Van Lanschot Kempen, aangezien sommige portefeuilles (Actief en Duurzaam) bij Van Lanschot Kempen zijn gevuld met een beperkt deel eigen beleggingsproducten (fondsen van Kempen & Co). 


Tabel: de kosten van Van Lanschot Kempen in detail 

Doorlopende kosten
Periodieke kostenGeen
BeheerfeeU betaalt een jaarlijkse beheerfee (incl. btw) afhankelijk van uw inleg via een degressieve staffel:

0,57% tot € 500.000,-
0,51% over het meerdere tot € 1 miljoen
0,48% over het meerdere tot € 2,5 miljoen
0,42% over het meerdere tot € 5 miljoen
0,38% over het meerdere tot € 7,5 miljoen
0,31% over het meerdere vanaf € 7,5 miljoen

De beheervergoeding wordt per kwartaal achteraf in rekening gebracht.
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeGeen

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

Wilt u meer weten over de kosten van vermogensbeheer in het algemeen, lees dan ons artikel.


Wat is het rendement van Van Lanschot Kempen?

Tabel: Het rendement van Van Lanschot Kempen (modelportefeuille Duurzaam) in detail
De getoonde rendementen zijn BRUTO voor aftrek van de beheervergoeding van de portefeuille en na aftrek van indirecte kosten. In onze vergelijkingsmodule berekenen we de netto rendementen voor uw situatie.

De getoonde rendementen betreffen de modelportefeuille strategie Duurzaam.

* De getoonde rendementen over 2024 zijn t/m 31 maart van dat jaar.

ProfielZeer DefensiefDefensiefNeutraalMatig OffensiefOffensiefZeer Offensief
2024*
Bekijk in uw analyse
2023
Bekijk in uw analyse
2022
-15,3%
-15,6%
-15,4%
-15,9%
-16,6%
-16,4%
2021
4,2%
8,5%
13,7%
18,5%
23,6%
26,4%
Inzicht in alle rendementen van Van Lanschot Kempen?Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.

Wilt u meer weten over de valkuilen bij interpreteren van rendementscijfers, lees dan ons artikel Rendement vermogensbeheer vergelijken.

Over Van Lanschot Kempen

Van Lanschot Kempen is in 1737 opgericht en is de oudste private bank van Nederland. Van Lanschot Kempen is sinds 1999 genoteerd aan de Euronext in Amsterdam en heeft kantoren in Nederland, België en Zwitserland. Bij van Lanschot Private banking is beleggen onderdeel van een breed pakket aan financiële diensten zoals o.a. financieren, hypotheken, verzekeren. Specifieke beleggingsexpertise ligt in de groep bij de dochteronderneming Kempen & Co.

Beleggingsteam

Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
Dhr. Jan van de Ven
Director
Mevr. Effi Bialkowski
Vice President
Dhr. Tycho van Denderen
Analyst

Video Van Lanschot KempenVan Lanschot Kempen in de media

Van Lanschot Kempen verliest deel small cap team

(Het Financieele Dagblad; 4 april 2023) Een deel van het team van Van Lanschot Kempen, dat gespecialiseerd is in beleggingen in smallcaps, vertrekt naar een concurrent. Vier leden van het team gaan aan de slag bij een andere partij. Jan Willem Berghuis neemt samen met zijn andere teamleden de werkzaamheden over.  Ondertussen kaapt Van Lanschot Kempen weer bankiers bij InsingerGilissen weg. Vier private bankiers maken de overstap naar de Bossche bank.


Van Lanschot Kempen neemt beleggingsplatform Robeco over

(Het Financieele Dagblad; 2 februari 2023) Van Lanschot Kempen neemt het online beleggingsplatform van Robeco over. Op deze manier kan de digitale dienstverlener Evi fors groeien, terwijl Robeco al geruime tijd de aandacht verlegt van de particuliere naar de institutionele belegger. Voor Van Lanschot is dit een buitenkans om in een keer het marktaandeel significant te vergroten. Er is heel veel competitie, met nieuwe partijen en alternatieven zoals apps. Dan is deze acquisitie een hele mooie kans om te groeien. Robeco heeft een lastige periode achter zich en hanteert al 2 jaar een klantenstop. De klanten van Robeco behouden de dienstverlening inclusief hun beleggingen. Evi van Lanschot gaat beleggingsfondsen van Robeco op het eigen platform en onder eigen naam aanbieden.


Van Lanschot Kempen neemt Mercier Vanderlinden over.

(Het Financieele Dagblad; 22 december 2022) Van Lanschot Kempen, de private bank uit ’s-Hertogenbosch, neemt Mercier Vanderlinden geheel over. Al eerder had de Bossche bank een belang van 70% in de Belgische vermogensbeheerder genomen. Van Lanschot Kempen geeft 1,5 miljoen nieuwe aandelen uit om de overname te financieren. In de toekomst gaat de nieuwe combinatie verder onder de naam Mercier Van Lanschot.


Van Lanschot Kempen neemt Hof Hoorneman over.

(Finner; 30 september 2021) Hof Hoorneman is in 2021 overgenomen door van Lanschot. Klanten werden ondergebracht bij één van de bestaande dienstverleningen van Van Lanschot Kempen. Een overstap naar Evi van Lanschot betekent qua kosten, rendement en beoordeling meestal een verbetering in vergelijking met Hof Hoorneman. De klanten gaan erop vooruit. Voor private banking klanten van Van Lanschot is het beeld anders. Van Lanschot rekent relatief hoge kosten en de behaalde rendementen lagen in het recente verleden beneden het marktgemiddelde. Hier tegenover staan extra diensten van Van Lanschot, maar het is onzeker of die door alle klanten gewenst worden.

eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement