IBS Capital Allies (IBS) beheert sinds 1987 het vermogen van goede doelen organisaties, kerkelijke instellingen, brancheorganisaties, woningcorporaties, landgoederen en zeer vermogende particulieren. IBS Capital Allies is de handelsnaam waarmee zij uiting geeft aan haar belofte: een bondgenoot zijn in de steeds complexere financiële wereld. Door het verschil te maken en met zelfkritisch en actief oog. Voor de wereld en hun rol daarin.

Het aan IBS toevertrouwde vermogen bedraagt circa € 4,5 miljard vermogen. Beleggen bij IBS kan vanaf een vrij belegbaar vermogen van € 1 miljoen. Naast asset management biedt IBS fiduciair management, fund management en corporate finance.

Omdat IBS onafhankelijk is, partners zelf mee beleggen en uitsluitend een marktconforme beheerfee ontvangt, zijn hun doelstellingen bij het vermogensbeheer hetzelfde als die van hun klanten: lange-termijnrendement en risicobeheersing. IBS heeft een ISAE 3402 verklaring type II voor haar administratieve processen en intern beheer. De verklaring heeft ook betrekking op relevante IT processen, systemen en applicaties.

Bij IBS werken circa 85 professionals.BeoordeeldIBS Capital Allies is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
IBS
Naam aanbieder
IBS Capital Allies
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
IBS Asset Management B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 1.000.000,-
Vestiging(en)
Amsterdam
Jaar actief
1987
Onderscheidingen
-Beleggingsbeleid IBS Capital Allies


Het beleggingsbeleid van IBS komt voort uit de beleggingsdoelstelling van de klant. Afhankelijk van de looptijd van de dienstverlening, de draagkracht, en de risicobereidheid van de klant wordt een beleggingsdoelstelling en een daarbij horend risicoprofiel vastgelegd. Met systematisch beleggingsbeleid werken wij naar de beleggingsdoelstelling van de klant toe.
Afhankelijk van het risicoprofiel beleggen zij in aandelen, obligaties en eventueel alternatieven. In defensieve profielen wordt een groter deel van de portefeuille gealloceerd naar obligaties. In offensievere profielen wordt een groter deel van de portefeuille gealloceerd naar aandelen.

De aandelenselectie van IBS bevat ongeveer 30 bedrijven met volgens hun onder meer de volgende kenmerken:
1. Een competitief voordeel.
2. Een hoog rendement op het geïnvesteerde kapitaal en een hoge cash conversie.
3. Een aantrekkelijk lange termijn groeipotentieel in de eindmarkt. En die groei moet winstgevend zijn.
4. Managers die blijven investeren in de competitieve positie van de onderneming. En gelijke belangen hebben met die van de aandeelhouders en de andere stakeholders.
5. Een solide balans: weinig tot geen schuld en een positieve cash balans.
De bedrijven in portefeuille worden aan de hand van deze kenmerken gemonitord. Hierbij wordt beoordeeld of het bedrijf op de lange termijn nog een verwachte positieve bijdrage kan leveren aan het behalen van de beleggingsdoelstelling van de klant. Natuurlijke momenten voor de monitoring van bedrijven zijn de publicatie van kwartaalcijfers van het bedrijf of concurrenten. Daarnaast wordt gekeken significante sectorontwikkelingen en duurzaamheid.

Obligaties
Bij het samenstellen en wijzigen van de obligatieportefeuille is het uitgangspunt de risico-rendementsverhouding voor het behalen van de beleggingsdoelstelling van de klant. Er wordt belegd in een combinatie van staatsobligaties, bedrijfsobligaties en eventueel obligatiefondsen alternatieve fixed income producten. Obligaties dienen als het veiligere deel van de portefeuille zodat dit deel kan worden aangewend in het geval van een herbalancering.

Systematisch herbalanceren
Per risicoprofiel zijn strategische gewichten en bandbreedtes tussen aandelen en obligaties vastgelegd. Wanneer de gewichten de vastgelegde bandbreedtes overschrijden, zal de portefeuille worden geherbalanceerd naar het strategische gewicht.

Duurzaamheid
IBS hanteert een duurzaam beleggingsbeleid. Dit doen zij omdat zij geloven dat duurzame bedrijven beter zijn voorbereid op de toekomst. Niet alleen omdat ze dat geloven. ze willen graag duurzaam beleggen voor hun klanten. Om dit beleid vorm te geven sluiten zij actief bedrijven uit. Uitsluitingen zijn gebaseerd op basis van UN Global Compact Principles, aangevuld met richtlijnen van Goede Doelen Nederland en IBS richtlijnen. Dit is een integraal onderdeel van het beleid en geldt voor aandelen, obligaties en alternatieven.

De 4 van IBS
1. Risicomanagement: Een goed risicomanagementproces draagt meer bij aan het behalen van de beleggingsdoelstelling dan het te allen tijde najagen van het hoogste rendement. Ons beleid is er expliciet op gericht om grote verliezen te vermijden. Grote verliezen verstoren de mate waarin het vermogen groeit.
2. Modelmatig: Onderzoek toont aan dat simpele beslissingsmodellen beter presteren dan de voorspellingen van experts. Experts laten hun beslissingen teveel beïnvloeden door emoties en ingeslepen gedragspatronen die het rationele besluitvormingsproces verstoren.
3. Maatschappelijk verantwoord: Maatschappelijk verantwoord beleggen verlaagt het risico en levert een positieve bijdrage aan een betere wereld.
4. Actief: Door middel van actief beleid stelt IBS een geconcentreerde portefeuille samen van kwalitatief goede en ondergewaardeerde effecten.


Negatieve uitsluitingIBS belegt 100% duurzaam door uitsluiting volgens de richtlijnen van UN Global Compact aangevuld met de Richtlijnen Goede Doelen Nederland. Wij monitoren dit met de data van de MSCI ESG Database. IBS hanteert hierbij bewust strengere duurzaamheidseisen dan over het algemeen gebruikelijk is in de markt.
ActiefActief beleggingsbeleid met individuele aandelen, obligaties, indextrackers en actieve beleggingsfondsen
Maatwerk, ModelportefeuillePrimair een modelportefeuille. Voor klanten die maatwerk wensen biedt IBS beleggingsadvies aan.
Groei Het behalen van de beleggingsdoelstelling van de klant door het vermijden van grote verliezen.
Aandelen, Obligaties
Nee
Caceis, Saxo BankKas Bank is de meest gebruikte depotbank. Binck Bank wordt als alternatief aangeboden.
Ja
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten IBS Capital Allies


Doorlopende kosten
Periodieke kostenGeen
BeheerfeeBeheerfee p/jr (incl. BTW):
1,33% tot en met €2.5 mln;
1,02% over het meerdere tot €5 mln;
0,88% over het meerdere tot €10 mln;
0,76% over het meerdere tot €20 mln;
0,64% over het meerdere boven €20 mln.
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeService fee (Binckbank) is afhankelijk van waarde portefeuille (LET OP: geen BTW van toepassing):
0.10% tot en met € 2,5 mln;
0.04% over het meerdere tot € 5 mln;
0.03% over het meerdere boven € 5 mln.

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


IBS Capital Allies rendement


De getoonde rendementen zijn bruto: beheerfee, depotbankkosten (inclusief bewaarloon, transactiekosten en FX kosten) moeten er nog af. Kijk in de vergelijker voor de nettorendementen.

Let op: Vanaf 1 januari 2021 volgt IBS een aangepast beleggingsbeleid met geupdate risicoprofielen. De getoonde rendementen in uw analyse zijn op basis van het risicoprofiel voor 1 januari. Uw verwachte rendementen kunnen hierdoor afwijken. Analyseer het rendement altijd in relatie tot het risico om de juiste conclusies te trekken.

* De getoonde rendementen over 2024 zijn t/m 31 maart van dat jaar.

ProfielZeer defensiefDefensiefNeutraalOffensiefZeer offensief
2024*
Bekijk in uw analyse
2023
Bekijk in uw analyse
2022
-17,0%
-17,8%
-19,2%
-20,2%
-21,1%
2021
4,6%
12,5%
20,9%
29,6%
37,4%
Inzicht in alle rendementen van IBS Capital Allies?Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.


Team IBS Capital Allies


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
Dhr Hans Betlem
CIO
WO geschoold.
Dhr Reinder Wietsma CFA
Head of Investments
WO geschoold, CFA afgerond.
Dhr Johannes Smit CFA
Portfolio Manager
WO geschoold, CFA afgerond.
Dhr Edo Scholts CFA
Senior Investment Analyst
WO geschoold, CFA afgerond.
Dhr Tiemen Van der Kolk
Investment Analyst
WO geschoold, in opleiding voor CFA
Dhr Hidde Mandemaker CFA
ESG Analyst
WO geschoold


eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement