De Rabobank Groep is ontstaan in 1972 door een fusie van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. En sinds 1980 wordt de bank alleen nog maar aangeduid als Rabobank. Rabobank is een van de 3 grote banken in Nederland en bestaat uit 139 zelfstandige aangesloten banken waarbij Rabobank Nederland de centrale coöperatie vormt.

Voor beleggers biedt Rabobank verschillende diensten aan. Met Rabobank beheerd beleggen biedt de bank vermogensbeheer aan. De Rabobank neemt dan het beheer van uw vermogen uit handen. U kunt kiezen voor beheerd beleggen basis (vanaf €1000,-) of beheerd beleggen actief (vanaf €20.000,-) Bij beide dienstverleningen wordt uitsluitend belegd in indexfondsen. Vanaf €500.000,- komt u in aanmerking voor de vermogensbeheer dienstverlening 'Exclusief'.

Beleggers die zelf willen beleggen kunnen kiezen voor Rabobank Zelf Beleggen. U stelt dan zelf een portefeuille samen en u doet zelf de beurstransacties.

Als u aanvullend pensioen wilt opbouwen, kunt u ook bij Rabobank terecht. Ze biedt hiervoor verschillende mogelijkheden. Ten eerste Rabo ToekomstBeleggen. Uw geld wordt belegd door specialisten en u bouwt aanvullend pensioen op met belastingvoordeel. Wat u inlegt bij Rabo ToekomstBeleggen mag u namelijk aftrekken van uw inkomen, waardoor u minder inkomstenbelasting betaalt. U dient zich hierbij wel te houden aan uw jaarruimte; uw pensioentekort van het voorafgaande jaar. Als u meer dan dat bedrag inlegt, vervalt uw belastingvoordeel. Als u Rabo ToekomstBeleggen afsluit dan wordt automatisch een rekening Rabo ToekomstSparen met variabele rente voor u geopend. Hiermee kunt u zelf de verhouding kiezen tussen beleggen en sparen en kosteloos bedragen tussen deze rekeningen overboeken. Naast deze rekeningen kunt u kiezen voor het afsluiten van Rabo ToekomstSparen met vaste rente. Op de website van Rabobank staan de actuele rentetarieven genoemd. Uw geld staat vast tot de door u gekozen einddatum (vaak AOW-leeftijd) en u spaart met belastingvoordeel.
Tenslotte kunt u via alle andere spaar- en beleggingsvormen bij Rabobank pensioen opbouwen. U profiteert dan niet van belastingvoordeel, maar daartegenover staat dat u uw geld altijd kunt opnemen en dat u geen rekening hoeft te houden met de jaarruimte.

Lees hier meer over zelf beleggen bij Rabobank.

BeoordeeldRabobank is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
Rabobank
Naam aanbieder
Rabobank
Type beheer
Private banking
Onderdeel van
Coöperatieve Rabobank U.A.
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Vestiging(en)
Geheel Nederland
Jaar actief
1972
Onderscheidingen
-

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Visie Rabobank 2024

Finner vroeg Rabobank naar haar visie voor 2024:


"De wereldeconomie zal naar verwachting in 2024 blijven groeien, zij het in een iets trager tempo. Deze groeivertraging wordt vooral toegeschreven aan de afnemende economische activiteit in de Verenigde Staten en Europa. Hoewel we een zwakkere economische vooruitblik zien, verwachten we geen sterke verslechtering van de wereldwijde economische groei. De arbeidsmarkt blijft over het algemeen robuust en, in combinatie met een afnemende inflatie en bovengemiddelde loongroei, zal de koopkracht van consumenten naar verwachting toenemen. Dit zal de consumentenbestedingen ondersteunen en de wereldwijde groeivertraging enigszins verzachten. Bovendien zijn we steeds zekerder dat we ons op een houdbaar traject bevinden richting de langetermijndoelstellingen voor inflatie van centrale banken. De kapitaalmarktrente kan enigszins dalen door een versoepeling van het monetaire beleid, terwijl de renteopslagen voor bedrijfsobligaties naar verwachting stabiel zullen blijven. De financiële gezondheid van bedrijven is solide en goed in staat om een gematigde groeivertraging op te vangen.


We zien voldoende perspectief voor rendement in 2024, ondanks de vertraging van de groei. Dit komt doordat de groei van de wereldeconomie in nominale termen naar verwachting voldoende hoog zal blijven, waardoor er ruimte is voor winstgroei. We voorzien dan ook geen winstrecessie in het komende jaar. De waarderingen van aandelen zijn gemiddeld, en in tegenstelling tot voorgaande jaren bieden obligaties nu aantrekkelijke rendementskansen. Daarom kiezen we aan het begin van het nieuwe jaar voor een neutrale weging van zowel aandelen als obligaties."


Beleggingsbeleid Rabobank


Het beleggingsbeleid richt zich voornamelijk op de spreiding over de verschillende beleggingscategorieën (de beleggingsmix). De beleggingscategorieën bestaan uit aandelen en obligaties en worden ingevuld met beleggingsfondsen (actief) en indexfondsen (passief). Binnen de aandelencategorie wordt een spreiding aanbracht over regio’s en sectoren. Binnen obligaties doen zij dat onder meer over staatsobligaties, bedrijfsobligaties en obligaties van financiële instellingen. De beleggingsmix wordt aangepast wanneer er veranderingen optreden in uw risicoprofiel door bijvoorbeeld veranderde marktomstandigheden. Lees hier meer over bij risicobeleid.

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de Rabobank?

Bij beleggingsbeslissingen maakt Rabobank gebruik van fundamentele analyse. De beslissingen zijn gericht op de lange termijn, waarbij ze uiteraard wel inspeelt op de actualiteit. Rabobank gelooft echter niet in het kunnen timen van de markt: in- en uit de markt stappen kost de klant uiteindelijk alleen maar geld. Dit doet ze daarom niet. Technische analyse of marktgevoel maken geen onderdeel uit van het proces. Ook gebruikt Rabobank geen kwantitatieve modellen om beleggingen te vinden.

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten belegt de Rabobank?

Rabobank vindt het belangrijk dat haar klanten hun beleggingen optimaal kunnen spreiden en daarmee hun risico’s verkleinen. Daarom biedt ze de mogelijkheid om in aandelen en obligaties over de gehele wereld te beleggen. Ze heeft een ruim assortiment beleggingsfondsen en index trackers van een groot aantal zorgvuldig geselecteerde aanbieders wereldwijd. Rabobank maakt geen gebruik van gestructureerde producten of alternatieve beleggingen in haar beleggingsadvies en vermogensbeheer. Alternatieve beleggingen biedt ze wel aan als een klant hier specifiek om vraagt.

Hoe bouwt Rabobank een portefeuille op voor haar klanten?

Voordat Rabobank de portefeuille gaat samenstellen, vindt er een inventarisatie gesprek plaats met de klant. Daarin achterhaalt Rabobank onder andere de doelstellingen en de voorwaarden waarmee de klant wil beleggen. Ook brengt ze het risico in kaart dat de klant wil nemen. De basis voor haar vermogensbeheerportefeuilles en voor haar beleggingsadvies is de strategische allocatie. Deze hangt af van de doelstelling en de risicobereidheid. Het beleggingskader geeft aan welke regels Rabobank hanteert voor de spreiding van risico’s over de verschillende soorten beleggingen. Dit kader geeft de uiterste bandbreedtes voor de opbouw van uw portefeuille. Bij klanten die beleggen via een adviesconcept gebruiken ze dit kader om samen de portefeuille op te bouwen. Daarnaast is er ook ruimte als klanten willen kiezen voor eigen beleggingskeuzes bij de samenstelling van hun portefeuille. Rabobank monitort voortdurend of de portefeuille in lijn blijft met de afspraken en of de risico’s binnen de grenzen blijven.

Negatieve uitsluiting
ActiefKeuze verschillende strategieën die u met uw accountmanager kunt afstemmen.
Maatwerk, ModelportefeuilleMaatwerk mogelijk vanaf €2.000.000
Groei
Beleggingsfondsen, Indextrackers
Nee
Rabobank
Nee
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten Rabobank


Doorlopende kosten
Periodieke kostenGeen
BeheerfeeBeheerfee per jaar inclusief BTW (minimaal 5000 euro):
t/m 2 mln; 0.92%
het meerdere boven 2 t/m 5 mln; 0.8%
het meerdere boven 5 mln; 0.6%
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeDe jaarlijkse kosten van de basisdienstverlening bedragen (btw vrij):
0,24% tot €100.000
0,12% over het meerdere tot €500.000
0,04% over het meerdere tot €2.000.000
0,01% over het meerdere vanaf €2.000.000

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Rabobank rendement


Het getoonde rendement is het bruto rendement van de modelportefeuilles. Dit is voor aftrek van de beheervergoeding, transactiekosten en service fees.

Dit betreft het rendement van onze eigen echt-geld portefeuilles. Alle portefeuilles worden gespiegeld aan de modelportefeuilles. Onze eigen portefeuille is dus vergelijkbaar met een klantportefeuille. Portefeuilles kunnen slecht heel minimaal afwijken van de modelportefeuilles. De rendementen zijn dus zeer representatief voor alle klanten in dit concept.

* De getoonde rendementen over 2024 zijn t/m 31 maart van dat jaar.

ProfielZeer DefensiefDefensiefNeutraalOffensiefZeer Offensief
2024*
Bekijk in uw analyse
2023
Bekijk in uw analyse
2022
-14,4%
-14,7%
-14,7%
-14,5%
-14,4%
2021
2,5%
8,6%
14,1%
19,9%
26,5%
Inzicht in alle rendementen van Rabobank?Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.


Team Rabobank


Rabobank biedt (nog) geen inzage in het beleggingsteam.

eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement