ING Groep N.V. is een van de 3 grootste Nederlandse banken die wereldwijd actief is. In 2007 werd de samenvoeging van Postbank en ING aangekondigd en deze werd in 2009 gerealiseerd waardoor ze gezamenlijk verder gingen als de ING Groep N.V.. ING heeft alleen al in Nederland meer dan 14.000 medewerkers en ca. 8 miljoen klanten.

ING biedt onder het label ING Private banking verschillende beleggingsdiensten aan voor klanten met een vermogen van minimaal € 500.000,-. U heeft dan toegang tot de private banking faciliteiten van ING. Naast ING Private Banking Vermogensbeheer worden dezelfde mogelijkheden ook geboden voor ING Private Banking Vermogensadvies. U neemt hier alleen zelf de beslissingen op basis van advies van ING.

Het beleggingsbeleid wordt bepaald door het ING Investment Office. Hier vergelijkt een team van 19 beleggers verschillende industrieën en regio’s op zoek naar interessante beleggingsmogelijkheden. Deze worden vervolgens binnen elk strategie vertaald in concrete beleggingsproducten. Uw portefeuille wordt belegd in individuele lijnen, indextrackers en beleggingsfondsen.


BeoordeeldING Private Banking is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
ING
Naam aanbieder
ING Private Banking
Type beheer
Private banking
Onderdeel van
ING Bank N.V.
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Vestiging(en)
Geheel Nederland
Jaar actief
1991
Onderscheidingen
-

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid ING Private Banking


Bij ING Vermogensbeheer kunt u kiezen uit vijf beleggingsstrategieën: Actueel, Inkomen, Duurzaam, Index en Impact. U kiest samen met uw beleggingsadviseur welke strategie past bij uw doel. De strategie is, samen met uw beleggingsprofiel, bepalend voor de invulling van uw beleggingsportefeuille. ING belegt in een subfonds, afhankelijk van het risicoprofiel. Daarbinnen worden producten aangekocht die passen bij uw beleggingsstrategie, zoals een groter deel in aandelen bij een offensiever profiel en een groter deel in obligaties bij een defensief profiel. Daarnaast kunt u kiezen voor Vermogensadvies Select. Hierbij heeft u de mogelijkheid om de portefeuille aan te vullen met aandelen, obligaties, opties en indextrackers zoals ETF's. Samen met uw beleggingsadviseur kunt u uw persoonlijke wensen in de portefeuille verwerken.

Op welke beleggingsovertuigingen baseert ING haar dienstverlening?
De dienstverlening is gebaseerd op de overtuigingen dat de financiële markten vooral worden gestuurd door de economie. En dat spreiding, ook binnen vermogenscategorieën, de risico-rendementverhouding optimaliseert. De assetallocatie is de belangrijkste keuze bij het bepalen van een beleggingsstrategie. De 'tactische' assetallocatie varieert binnen grenzen rond de vermogensverdeling voor de lange termijn, die de 'strategische' assetallocatie wordt genoemd. De strategische assetallocatie bepaalt ING op basis van historische en verwachte rendement- en risicokenmerken voor de middellange termijn.

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de beleggingsonderneming?
Voor de beleggingsstrategieën wordt het beleggingsbeleid centraal ontwikkeld. Daarbij maakt ING vooral gebruik van fundamentele analyse en duurzaamheidsanalyse, aangevuld met technische analyse. Van een voorkeur voor een beleggingsstijl is sprake bij de strategie Inkomen ('waarde' beleggen;), bij de strategie Index ('passief' beleggen) en bij de strategie Duurzaam ('duurzaam' beleggen). Het beleggingsproces is vastgelegd, evenals de monitoring daarvan. Ook is er maandelijks een bespreking van het beleid met vertegenwoordigers van de private bankers en beleggingsadviseurs van ING.

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio's en financiële instrumenten wordt belegd?
Er wordt bij ING Vermogensbeheer 'Actueel' voornamelijk direct belegd in aandelen en obligaties van bedrijven en overheden aangevuld met beleggingsfondsen. Aan de vastrentende kant wordt, naast staatsobligaties en/of bedrijfsobligaties van goede kwaliteit (investment grade's) ook belegd in risicovollere obligatiefondsen zoals fondsen die beleggen in high-yieldobligaties of obligaties uit opkomende markten. De beleggingsfondsen waarin derivaten de basis vormen, of fondsen waarbij op andere wijze tegenpartijrisico van toepassing is, moeten voldoen aan 'UCITS'; en in het bezit zijn van een vergunning voor de Nederlandse consumentenmarkt.

Hoe wordt de portefeuille opgebouwd?
ING onderhoudt diverse beleggingsstrategieën, die in meer of mindere mate van elkaar verschillen qua opbouw. Maar door het centrale beleggingsbeleid zijn er ook overeenkomsten. Zo worden alle beleggingsstrategieën beheerd volgens de langetermijnvisie zoals die tot uitdrukking komt in de strategische assetallocatie (SAA). Iedere beleggingsstrategie kent vijf varianten: één voor elk van de vijf beleggingsprofielen van ING. Daardoor kan voor elke belegger een passende portefeuille worden opgebouwd wat betreft de verhouding tussen zakelijke waarden en vastrentende waarden. Deze verhouding bepaalt in belangrijke mate het beleggingsrisico. Liquiditeiten maken geen deel uit van de assetallocatie.

Elke maand vindt beleidsoverleg plaats: de vergadering van het Investment Committee van het ING Investment Office. Het Investment Committee bepaalt vervolgens zijn visie op de financiële markten en stelt

Negatieve uitsluitingUitsluitingen en de hiervoor gehanteerde omzetdrempels zijn afhankelijk van de gekozen strategie.
Actief
Maatwerk, ModelportefeuilleVanaf €2.500.000
Groei Het is mogelijk bij ING om voor verschillende strategieen te kiezen, groei (actueel), inkomen en duurzaam.
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, Obligaties
Nee
ING
Nee
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten ING Private Banking


Doorlopende kosten
Periodieke kostenVaste basis fee van € 20,- (incl BTW) per jaar voor de rekening
BeheerfeeVariabele service fee (incl BTW) per jaar via een staffel:

0,65% over vermogen 0 tot 500.000
0,40% over meerdere van 500.000 - 1.000.000
0,20% over meerdere van 1.000.000 - 2.500.000
0,10% over deel 2.500.000

Kiest u voor Vermogensbeheer Select dan betaalt u een service fee van 1100 euro per jaar en een Beheer fee (incl BTW) per jaar afhankelijk van de producten in uw portefeuille; Aandelen-indextrackers en aandelenfondsen (1,01%), Obligatie-indextrackers en obligatiefondsen (0,61%), Individuele aandelen (1,12%), Individuele obligaties (0,45%).
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeGeen

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


ING Private Banking rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Het getoonde nettorendement is na aftrek van alle kosten (inclusief de service fee) en is gebaseerd op een geïnvesteerd startvermogen van € 500.000 in 2009. Bij een bedrag boven de €500.000 zullen deze rendementen hoger uitvallen ivm een lagere service fee.

ProfielZeer defensiefDefensiefNeutraalOffensiefZeer offensief
2023
Bekijk in uw analyse
2022
Bekijk in uw analyse
2021
1%
5,3%
10,3%
15%
19,7%
Inzicht in alle rendementen van ING Private Banking?Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.


Team ING Private Banking


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
Dhr. Bob Homan
Hoofd Investment Officer
Bob is sinds 2008 hoofd van het ING Investment Office. Met zijn team ontwikkelt hij de beleggingsvisie van ING en de vertaling daarvan in de beleggingsstrategieën voor ons vermogensbeheer. Bob studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam en was eerder onder meer directeur Beleggen bij WestlandUtrecht Effectenbank.


eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement