Auréus is in 2010 gestart met een kantoor in Venlo. Inmiddels zijn is er naast Venlo, ook een kantoor in Heerlen en zijn er vertegenwoordigers in Brabant, Gelderland en Belgisch Limburg. Auréus levert vermogensbeheer en vermogensadvies aan particulieren & families, ondernemers, verenigingen en instituten. De kern van hun dienstverlening bestaat uit beursgenoteerde beleggingen, maar afgelopen jaren zijn ze ook gestart met begeleiden van hun klanten bij vastgoedinvesteringen.

De beleggingsstrategie van Auréus is gebaseerd op beleggingsovertuigingen die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek. In het beleggingsbeleid is veel aandacht voor kosten en risico's. Bij de invulling van de portefeuilles wordt bij voorkeur gekozen voor niet-complexe oplossingen. Dat wil zeggen producten die eenvoudig te begrijpen en uit te leggen zijn en waar geen verborgen kostenstructuren in zitten. Auréus biedt vermogensbeheer vanaf € 250.000,- en beleggingsadvies vanaf € 500.000,-.

BeoordeeldAureus Vermogen is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
Aureus
Naam aanbieder
Aureus Vermogen
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
Aureus Vermogen & Advies B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 250.000,-
Vestiging(en)
Venlo, Heerlen
Jaar actief
2010
Onderscheidingen
FD Gazelle 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid Aureus Vermogen


De beleggingsfilosofie is gebaseerd op uitgangspunten waarmee Auréus streeft naar rust in de portefeuilles en waardoor ze uiteindelijk een optimaal beleggingsresultaat verwachten te realiseren. Het beleggingsbeleid is dan ook gebaseerd een aantal beleggingsprincipes:

-markten zijn efficiënt
-risico en rendement zijn gerelateerd
-de asset allocatie bepaalt het rendement
-spreiding is essentieel
-geen timing, wél herbalanceren
-wetenschappelijk onderbouwd beleid
-minimaliseren van kosten

Deze beleggingsfilosofie is verweven in de strategie. Dat betekent onder meer dat er wereldwijd belegd wordt. Daarbij gaat de voorkeur uit naar zowel indexfondsen alsook breed gespreide factor fondsen. Ook kan er door de klant voor gekozen worden om het aandelengedeelte van de portefeuille in te vullen met individuele aandelen.

Gebruik van deze fondsen moet ervoor zorgen dat er op langere termijn een hoger, voor risico gecorrigeerd, rendement wordt behaald ten opzichte van de markt. De kostenstructuur van deze passieve en factor fondsen zijn beduidend lager dan die van actief beheerde fondsen. Omdat de verhouding tussen risico en rendement op dit moment uit balans lijkt, biedt Auréus haar klanten de mogelijkheid om het renterisico van de portefeuille te beperken. Dit doen ze door te beleggen in obligaties met kortere gemiddelde looptijd en daarmee een lagere rentegevoeligheid. Daarnaast beleggen ze in alternatieven met laag risico. Het rendement van deze alternatieven komt volledig losstaand van de renteniveaus tot stand, waarmee deze fondsen derhalve geen renterisico kennen. Deze alternatieven zijn ook vrijwel geheel ongecorreleerd met de aandelenmarkten.

Best in classAlle beleggingen van Auréus worden gescreend op de UNPRI principes. Daarnaast wordt er zo veel mogelijk gekozen voor fondsen die werken met uitsluiting en engagement in het kader van duurzaamheid.In het beleid heeft duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid een plaats. Ten eerste hebben ze voor al hun beleggingen in beeld gebracht in welke mate ze aan de ESG-criteria voldoen. ESG staat voor Environmental, Social en Governmental. Dit wil zeggen dat er wordt beoordeeld hoe bedrijven presteren op het gebied van milieu, mensenrechten, bedrijfsvoering en overige ethische zaken. De producten waarin ze beleggen voldoen in principe aan de basisvereisten die zijn vastgelegd in de “United Nations Principles for Responsible Investment”.
ActiefAuréus is kritisch op de toegevoegde waarde van actief management. Als een actief fonds wordt opgenomen in hun portefeuilles is het aan een grondige analyse onderworpen en heeft het aan kunnen tonen aan hun beoordelingscriteria te kunnen voldoen. In de meeste gevallen worden er alleen actieve fondsen opgenomen die werken op basis van wetenschappelijk aangetoonde meerwaarde (factorbeleggingen).
Maatwerk, ModelportefeuilleMaatwerk portefeuilles zijn mogelijk vanaf een vermogen van € 500.000,-
Groei De insteek van het beleggingsbeleid van Auréus is groei van portefeuilles, maar daarbij is er wel veel aandacht voor beheersing van de neerwaartse risico's.
Beleggingsfondsen, Indextrackers
Nee
InsingerGilissen
JaDe partners beleggen voor zichzelf op een zelfde manier als voor hun klanten. Dat vinden ze een vanzelfsprekend vanuit oogpunt van ondernemerschap en commitment.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten Aureus Vermogen


Doorlopende kosten
Periodieke kostenNiet van toepassing
Beheerfee0,50% - 0,95% excl. btw afhankelijk van de grootte van het vermogen, risicoprofiel en specifieke wensen van de klant
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
Servicefee0,01% + € 50,- per kwartaal met een maximum van € 750,- per jaar

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Aureus Vermogen rendement


Om deze kosten netto te maken, dienen de beheerfee en kosten van de depotbank in mindering te worden gebracht.

ProfielZeer defensiefDefensiefGemiddeldOffensiefZeer offensief
2020
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2018
-3,3%
-4,4%
-5,8%
-7,3%
-8,5%
2017
2,8%
4%
5,6%
7,2%
8,5%

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Team Aureus Vermogen


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
Roy Hillen
Partner
Drs. Gijs Hermans
Partner


Aureus Vermogen

Vergelijk met andere partijen
Analyse rendement & kosten
Hulp bij uw keuze of overstap

Contact Finner

Bart Spronk
010-3070880
Plan afspraak
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement