Financiële planning of vermogensplanning - wat zijn de verschillen?

Het is belangrijk om een goed overzicht te hebben over uw totale financiële situatie en na te denken over wat u wanneer wilt bereiken. Het gaat immers over uw geld, uw doelen en uw toekomst. Een goede financiële planning helpt u met de route om financieel onafhankelijk te worden. Of heeft u een ander doel met uw vermogen? Of meer nodig dan alleen een totaalbeeld van uw financiële situatie? Met vermogensplanning kijkt u met hulp van een professional hoe u uw vermogen het beste kunt inzetten om uw doelen daadwerkelijk te bereiken. Vermogensplanning is meer dan financiële planning. In dit artikel zetten we de verschillen op een rij.

          

Inhoudsopgave

 1. Wat is financiële planning?
 2. Wat doet een financieel planner?
 3. Voor wie is financiële planning?
 4. Wat is vermogensplanning?
 5. Wat doet een vermogensplanner?
 6. Voor wie is vermogensplanning?
 7. Vermogensplanning, vermogensbegeleiding of vermogensregie?


Wilt u gratis en vrijblijvend kennismaken met een financieel planner of een vermogensplanner? Neem contact met ons op en wij zoeken een geschikte partij uit ons landelijk netwerk van private bankers, financieel planners en pensioenadviseurs. 



Wat is financiële planning?

Financiële planning geeft een totaalbeeld van iemands financiële situatie. Hoe deze nu is en geprojecteerd in de tijd. Hoewel er altijd onzekerheden blijven, probeert een financieel planner een zo goed en volledig mogelijk beeld te geven van de inkomens- en vermogenspositie op korte en lange termijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de verdere levensloopplanning.


Het leven is verrassend en valt niet te plannen. Met financial life planning krijgt u voor uzelf uw doelen helder en wat er nodig is om die te bereiken. Zo komt u uiteindelijk tot een financieel plan dat aansluit op uw levensdoelen. U kunt bijvoorbeeld toewerken naar financiële onafhankelijkheid, om tijd te hebben voor de dingen die u echt belangrijk vindt. Het leven gaat al snel genoeg. In een persoonlijke financiële planning worden in elk geval onderstaande componenten meegenomen:

 • belastingen
 • hypotheek of andere financieringen
 • huwelijksvermogensrecht en erfrecht
 • levensverzekeringen en pensioenen
 • sociale zekerheid
 • sparen en beleggen
 • tegenslagen, risico’s


Een persoonlijk financieel plan geeft een actueel en volledig inzicht in uw huidige financiële situatie. Vervolgens komt er een analyse van de ontwikkeling van uw inkomen en vermogen. Welke uitgaven komen eraan? Met welke risico’s moet u rekenen? Als derde component is er advies hoe u uw financiële situatie kunt optimaliseren en uw doelen kunt bereiken. Door een compleet overzicht kunt u op het juiste moment de juiste beslissingen nemen om financieel onafhankelijk te worden.

 • Inventarisatie
  • Inkomen
  • Loopbaan
  • Woonlasten
  • Pensioen

 • Analyse
  • Groei inkomen en vermogen
  • Risico’s (bijv. arbeidsongeschiktheid)

 • Advies
  • Een stappenplan om uw doelen te bereiken
  • Praktische adviezen om risico’s af te dekken


Wat zijn de kosten voor financiële planning?

Er zijn aan financiële planning kosten verbonden. De kosten financiële planning hangen af van uw adviesvraag en de complexiteit van uw situatie. Maar het levert ook iets waardevols op. De financial planner houdt na het maken van het plan de vinger aan de pols. Hij stuurt bij en adviseert. Om te zorgen dat uw grote doel op de lange termijn voor u binnen bereik blijft.





Wat doet een financieel planner?

Misschien bent u vertrouwd met financieel advies. U heeft bijvoorbeeld al eens gezeten met een hypotheek- of verzekeringsadviseur. Toch is er een groot verschil tussen een financieel adviseur en een financieel planner. Een adviseur brengt op een specifiek onderwerp advies uit. Vaak is een adviseur gespecialiseerd op een bepaald aspect van een financieel plan. Dat kan gaan over bijvoorbeeld een hypotheek, of over verzekeringen. Een adviseur wordt betaald voor het verkopen van bepaalde financiële producten. Financiële vragen worden opgelost met een passend product. Het totaalplaatje ontbreekt hierdoor in veel gevallen.   

  

Een persoonlijk financieel planner kijkt naar uw hele leven als een samenhangend geheel. Wat voor leven wilt u leven, nu en straks? Het gaat over uw toekomst en ambities. En over de weg om dat te bereiken. Dat lukt niet alleen met een financieel product. Daar is een plan voor nodig. Dat maakt een onafhankelijk financieel planner voor u en dat doet hij samen met u. Uw doelen zijn daarbij leidend. Wilt u eerder stoppen met werken, financieel onafhankelijk worden, een bepaalde levensstandaard na pensionering bereiken, of komen er grote uitgaven aan, zoals studiekosten van de kinderen? Een financial planner rekent meerdere scenario’s door. U krijgt inzicht in waar de risico’s zitten en u krijgt zo meer grip op uw financiën. 


Financieel planner is geen beschermde titel. Wilt u een professional in de arm nemen? Kies dan voor een onafhankelijke financieel planner, een certified financial planner (cfp) beschikt over een keurmerk. FFP is de beroepsvereniging voor gecertificeerde financieel planners, die de wft examens hebben afgelegd. Hulp nodig? Finner kan u in contact brengen met een onafhankelijk financieel planner uit ons landelijke netwerk.



Voor wie is financiële planning?

Een (gecertificeerd) financial planner kan zowel particulieren als ondernemers helpen bij hun financiële planning. Voor ondernemers is een financieel plan een goede aanvulling op wat de accountant doet. De planner kijkt naar uw hele financiële situatie en kijkt vooruit hoe u uw doelen kunt bereiken. U kunt u op ondernemen focussen. De financial planner waakt over de financiële doelen op de lange termijn. 


Voor een particulier kan de aanleiding heel verschillend zijn. Vaak zijn het grote levensgebeurtenissen. U komt er ineens alleen voor te staan, uw kinderen gaan studeren, of u wilt een woning kopen. Samen met de financial planner zet u op een rij waar u staat en hoe u uw doel zo optimaal mogelijk kunt bereiken. 


Wat doet financial planning met mensen? 

De meeste mensen die gebruik hebben gemaakt van een financieel planner, geven daarna aan dat een persoonlijk financieel plan hen rust, duidelijkheid en grip op de financiën oplevert. Ze worden er zelfverzekerder door. 


Is het ook mogelijk om zelf een financiële planning te maken? 

Ja. U hoeft niet een financieel planner in de arm te nemen. U kunt het ook zelf doen door inzicht te creëren hoe u er financieel voor staat en te kijken of er iets te optimaliseren valt. Het vraagt wel de nodige tijd en aandacht. U gaat integraal kijken naar uw eigen financiën. U brengt uw huidige financiële situatie in kaart, hebt inzicht in uw pensioen en stippelt uw levensloop uit. Het voordeel van zelf een financieel plan maken is dat u tussentijdse wijzigingen eenvoudig kunt doorvoeren. 


Tools om zelf een financiële planning te maken

Wilt u zelf een financieel plan maken? Daar zijn handige tools voor. Vaak bieden deze online tools ook de mogelijkheid om eventueel (online) met een adviseur uw situatie door te spreken. Er bestaan kant en klare online geldplannen voor verschillende situaties (opgesteld door Nibud, VEH, VEB en FFP). Bijvoorbeeld voor sparen, aflossen en beleggen; voor studie (klein)kinderen; en voor pensioen. U kunt ook zelf een plan maken met een spreadsheet.



Wat is vermogensplanning?

Vermogensplanning is meer dan financiële planning. Het gaat eigenlijk aan vermogensbeheer vooraf. Voordat u uw vermogen aan een expert toevertrouwt om het conform uw risicobereidheid en wensen te laten beheren, moeten er een aantal zaken duidelijk zijn. Wat zijn uw wensen? Waar wilt u naartoe met uw vermogen? Hoe haalbaar zijn uw financiële doelstellingen? Vermogensplanning kunt u vergelijken met het bouwplan van de architect om een huis te bouwen. Met vermogensplanning kijkt u met hulp van een professional hoe u uw vermogen kunt inzetten om uw doelen te bereiken. Het is gericht op de private banking klant.


 


Betekenis vermogensplanning en financiële planning

Met vermogensplanning kiest u voor een bredere dienstverlening dan financiële planning. Financiële planning geeft u ook inzicht in uw financiële situatie. Maar de uitvoering moet u zelf doen. Vermogensplanning geeft inzicht in uw complete financiën en de dienstverlening gaat vervolgens een stap verder. De vermogensplanner is eigenlijk een persoonlijke adviseur. Een vraagbaak voor al uw financiële vragen. Hij maakt een vermogensplan op basis van uw wensen en doelen. De vermogensplanner is actief betrokken bij de uitvoering ervan. Ook waakt hij over de doelstellingen die u hebt vastgelegd en stuurt zo nodig bij. Dat is veel meer dan een financial planner doet. 



Wat doet een vermogensplanner?

Een vermogensplanner is een expert op een breed terrein, iemand die overzicht kan houden. Hij gaat met u in gesprek om alle aspecten rond uw vermogen in kaart te brengen, hij vraagt u naar uw wensen en doelen. En hij houdt de doelen in het oog. Verder kijkt een vermogensplanner naar uw wensen rond vermogensoverdracht (estate planning). Maar ook verder. Is bijvoorbeeld de nalatenschap goed geregeld? Of gaat het u om de overdracht van uw bedrijf? Een vermogensplanner helpt u om inzicht in uw vermogen te krijgen en de mogelijkheden daarmee. Zodat u de juiste beslissingen met uw geld kunt maken. 


Samen met een vermogensplanner stelt u een persoonlijk vermogensplan op om de ambities en wensen die u met uw vermogen hebt te verwezenlijken. Daarbij spelen veel zaken een rol: beleggen, erfrecht, huwelijksvermogen, vermogensoverdracht, en nog veel meer. Een vermogensplanner dient dus kennis te hebben van alle aspecten die met uw vermogen te maken hebben. De taak van een vermogensplanner is om alles te overzien en u onafhankelijk te adviseren hoe u uw financiële situatie het beste kunt structureren. Het is maatwerk, omdat het over uw specifieke situatie en uw wensen voor uw vermogen gaat.


Als het plan helder is, kan het zijn dat de vermogensplanner u concrete aanbevelingen geeft voor vermogensstructurering. Bijvoorbeeld om uw financiële of fiscale situatie te verbeteren. Of voor het aanpassen van uw testament. Omstandigheden kunnen veranderen. Regelmatig houdt een vermogensplanner uw plan tegen het licht en checkt uw situatie, of u op koers ligt, of dat er bijgestuurd moet worden.


Wat is het verschil tussen een vermogensplanner en een financieel planner?

Wat doet een financial planner?Wat doet een vermogensplanner?
Gesprekken voerenGesprekken voeren
Inzicht krijgen in uw doelen en situatieInzicht krijgen in uw doelen en situatie
Financieel en fiscaal adviesFinancieel en fiscaal advies
Financieel plan opstellenFinancieel plan opstellen
Doel plan is om de financiën nu en in de toekomst te optimaliserenDoel is het vermogen nu en in de toekomst zo optimaal mogelijk aan te wenden voor de doelen die u hebt
Uitvoering van het plan moet u zelf doenActief betrokken bij de uitvoering van het plan (beleggingsbeleid, spreiding, etc.)
Regelmatige check. Bijsturen moet u zelf eventueel doenAanbevelingen voor vermogensstructurering

Aanbevelingen rond nalatenschap

Overzicht houden en doorlopende begeleiding van u als vermogende

Regelmatige check en bijsturen van het plan



Voor wie is vermogensplanning?

Een vermogensplan geeft inzicht en overzicht en is gericht op de klanten van private banken. Het helpt bij het nemen van de juiste beslissingen met uw vermogen. Niet gebaseerd op emotie, maar goed gefundeerd op een plan. Vermogensplanning is eigenlijk vooruitdenken. De redenen om een vermogensplanner in de arm te nemen, kunnen heel verschillend zijn. 

Bijvoorbeeld:

 • omdat u eerder wilt stoppen met werken
 • u vraagt zich af of het beter is te beleggen in box 3 of box 2
 • of u wilt al nadenken over het doorgeven van uw vermogen aan de volgende generatie


Met al die vragen kunt u bij een vermogensplanner terecht. Een vermogensplan is vaak ook onderdeel van de private banking dienstverlening.


Wat kost vermogensplanning?

De kosten van vermogensplanning zijn doorgaans afhankelijk van uw situatie en de grootte van uw vermogen. Soms wordt een vast bedrag gerekend voor het opstellen van een vermogensplan en zijn er daarna variabele kosten voor het vervolgtraject. 



Vermogensplanning, vermogensbegeleiding of vermogensregie?

Er is verschil tussen vermogensplanning, vermogensbegeleiding en vermogensregie. Vermogensbegeleiding is gericht is op onafhankelijke begeleiding richting een vermogensbeheerder. Het is de begeleiding bij de uitvoering van het vermogensplan. Daarbij is het goed dat iemand meekijkt en overzicht houdt – een vermogensplanner zorgt hier voor en dat is het doel van een vermogensplan. Finner kan vermogensbegeleiding voor u verzorgen - geheel onafhankelijk. In elk geval bij grotere inlegbedragen is dit vaak lucratief.


Bij vermogensregie gaat het meer over de regie over het beleggen en het beheer over meerdere partijen. Het wordt ook wel gebruikt als Nederlandse term voor een family office. Vermogensregie kan gedaan worden door een onafhankelijke partij, een vermogensbeheerder of een family office. Die moet ervoor zorgen dat uw persoonlijke doelstellingen met uw vermogen bereikt worden en stemt daarvoor de verschillende vermogensbeheerders en experts op elkaar af.


Bent u op zoek naar een vermogensplanner om uw doelen helder te krijgen? Of zoekt u specifiek een vermogensbegeleider? Finner staat klaar om u te helpen. 



Uw financiële toekomst plannen? Finner helpt u op weg

Beleggen is iets voor de lange termijn en zeker het vermogen dat u opbouwt vraagt een duidelijke visie op de toekomst. Daar is planning voor nodig. Financiële planning of vermogensplanning hebben alles te maken met het goed voorbereid de toekomst tegemoet zien. Bent u op zoek naar een financieel planner of een vermogensplanner om uw doelen helder te krijgen? Finner staat klaar om u te helpen. Wij helpen u graag met een onafhankelijk advies op maat. Wanneer wij in een gesprek met u ontdekken dat er eigenlijk een bredere behoefte is dan beleggen, kunnen wij u in contact brengen met een vermogensplanner uit ons netwerk. 


Finner beschikt over een database met financial planners die kunnen adviseren over uw complete financiële situatie. Dit kan gaan over pensioen, vermogen, eerder stoppen met werken, fiscaliteiten en vele andere zaken die nodig zijn voor een goed financieel plan. Mail ons op [email protected] Wij helpen u om de beste keuze te maken voor uw vermogen.


Wilt u eerst zelf partijen vergelijken? Vergelijk vermogensbeheer of vergelijk private banking eenvoudig en onafhankelijk op Finner.nl. 


eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement