Review Ambassador Vermogensbeheer

Ambassador Vermogensbeheer scoort een 5 sterren review bij Finner. Dit betekent dat Ambassador vermogensbeheer de hoogst mogelijke beoordeling ontvangt van Finner en hiermee kan worden gezien als een betrouwbare vermogensbeheerder. De belangrijkste kenmerken zijn:

  •  Ambassador biedt voldoende transparantie over haar dienstverleningen en communiceert op een transparante en overzichtelijke wijze over kosten richting klanten.
  •  De beleggingsportefeuilles bestaan voornamelijk uit individuele aandelen en obligaties die Ambassador zelf selecteert. 
  •  De tarieven liggen hoger dan het marktgemiddelde voor vermogensbeheer.
  •  De vermogensbeheerder is geschikt voor beleggers die een voorkeur hebben voor een actief beleggingsbeleid met een ruime keuze uit verschillende actief beheerde portefeuilles.


Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid


Voor wie is Ambassador Vermogensbeheer geschikt?

Ambassador biedt haar vermogensbeheerdiensten aan vanaf een minimale inleg van € 200.000,- en richt zich op beleggers die een voorkeur hebben voor een actief beleggingsbeleid met een ruime keuze uit verschillende actief beheerde portefeuilles. Ze richt zich met name op beleggingen met een aantrekkelijke waardering en een relatief hoog dividendrendement. Daarnaast is Ambassador geschikt voor beleggers die de voorkeur geven aan een beleggingsportefeuille die is samengesteld uit individuele aandelen in plaats van beleggingsfondsen.


Ambassador gelooft in een persoonlijke benadering en biedt vanaf € 500.000,- de mogelijkheid tot een maatwerk portefeuille. U heeft een adviseur die een persoonlijke relatie met u onderhoudt en minimaal één keer per jaar de portefeuille evalueert. Als vermogensbeheerder ligt de focus voornamelijk op beleggen. Voor de aanvullende dienst financial planning beschikt Ambassador over een extern netwerk van financiële planners, waar klanten indien nodig naar doorverwezen kunnen worden.Ambassador biedt geen aanvullende diensten zoals vermogensregie of estate planning.


Bij de samenstelling van de portefeuilles wordt er in principe geen rekening gehouden met eventuele duurzame kenmerken. Wel worden beleggingen in de wapen- en tabaksindustrie uitgesloten.


Hoe werkt Ambassador Vermogensbeheer?

Op basis van uw persoonlijke wensen, rendements- en risicoverwachtingen wordt een breed gespreide portefeuille samengesteld, die vervolgens actief wordt beheerd. De portefeuilles bestaan uit een mix van aandelen, obligaties, beursgenoteerd vastgoed, alternatieve beleggingen en (closed-end) beleggingsfondsen. Indien nodig kan er aanvullend gebruik worden gemaakt van indextrackers om in te spelen op bepaalde thema's.


Het beleggingsbeleid van Ambassador Vermogensbeheer

Ambassador Vermogensbeheer is een actieve vermogensbeheerder die belegt volgens de value investing filosofie. Dit houdt in dat Ambassador zich richt op, in haar ogen, ondergewaardeerde aandelen. Deze onderwaardering wordt bepaald op basis van fundamenteel onderzoek, waarbij de marktwaarde van een bedrijf vergeleken wordt met de intrinsieke waarde of boekwaarde. Dit omvat de analyse van kwartaalcijfers en jaarverslagen, bedrijfsbezoeken, en het deelnemen aan conferenties voor investeerders. Elke investering in de portefeuilles wordt volgens Ambassador onderbouwd met een eigen analyse.


Naast een aantrekkelijke waardering kijkt Ambassador bij het selecteren van de beleggingen ook naar: 

  •  Bedrijven met (bij voorkeur) betrokken aandeelhouders.
  • Uit ontwikkelde markten in Europa, Noord-Amerika en delen van Azië.
  •  Die een lange historie hebben in het creëren van aandeelhouderswaarde.
  •  Met (bij voorkeur) een lange historie van consistent uitbetalen van dividenden.
  •  Met een toereikende solvabiliteit en voldoende liquiditeiten.
  • Waarbij een trigger aanwezig is om bestaande onderwaardering eruit te halen.


In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio's en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?

Ambassador is vooral gericht op de operationele en financiële prestaties van bedrijven, evenals op de personen en belangen die deze bedrijven drijven. Dit doen ze op basis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses. Hoewel macro-economische ontwikkelingen een minder prominente rol spelen in hun evaluatie, worden de rente-ontwikkelingen, valutabewegingen en het monetaire beleid van centrale banken nauwlettend in de gaten gehouden. Daarnaast wordt gelet op belangrijke maatschappelijke trends. Voorbeelden hiervan zijn de verdergaande urbanisatie, de opkomst van zelfrijdende auto's, Internet of Things, de groeiende energiebehoefte (zowel fossiele brandstoffen als alternatieve energie) en de groeiende welvaart in grote delen van de wereld, vooral in Azië.


Daarentegen zijn er ook diverse beleggingen die Ambassador mijdt, of waarbij ze erg voorzichtig is. Actuele voorbeelden hiervan zijn zonnepanelen, staal en de scheepsbouw. Ook sectoren die gevoelig zijn voor digitale disruptie, zoals de gedrukte media of de retailsector, worden zorgvuldig beoordeeld. Ambassador is kritisch op bedrijven of activiteiten waar het draait om volumes en de laagste prijs, naar eigen zeggen omdat de Chinese concurrentie nagenoeg iedereen uit de markt kan drukken. Tot slot wordt er onderzocht of een bedrijf heldere principes heeft voor deugdelijk bestuur.


Welke keuze heb ik bij Ambassador vermogensbeheer?

Ambassador biedt de keuze uit drie kernportefeuilles en biedt daarnaast de mogelijkheid tot een op maat gemaakte portefeuille vanaf € 500.000,- inleg:


BeleggingsportefeuilleDienstverlening
Value MandaatBeleggen in waarde aandelen met een onderwaardering

- Herkenbare beleggingen door zichtbare individuele aandelen
- Focus op Europese bedrijven
- Een dividendrendement van rond de 4% (2023)
- Inspelen op marktontwikkelingen
Dividend MandaatBeleggingsportefeuille gericht op periodieke dividendinkomsten

- Streeft naar een minimaal jaarlijks dividendrendement van 4%, met een huidig dividendrendement van rond de 6% (2023)
- Invulling met wereldwijd gespreide aandelen en aangevuld met beursgenoteerd vastgoed en hoogrenderende obligaties
- Inspelen op marktontwikkelingen
Vastgoed MandaatBeursgenoteerd vastgoed portefeuille

- Spreiding over verschillende categorieën vastgoed
- Wereldwijd gespreide vastgoedondernemingen, met focus op Europa
- Een dividendrendement van rond de 4% (2023)
- Inspelen op marktontwikkelingen

 
Ambassador
Naam aanbieder
Ambassador
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
Ambassador Vermogensbeheer B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 200.000,-
Vestiging(en)
Blaricum
Jaar actief
2002
Onderscheidingen
-


Hoe veilig is vermogensbeheer bij Ambassador

In 2023 beheert Ambassador meer dan een half miljard aan vermogen, waardoor het tot de middelgrote vermogensbeheerders van Nederland behoort. Daarnaast houdt de vermogensbeheerder zich aan de regels voor vermogensscheiding en staat ze onder direct toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze regels waarborgen dat de beleggingen van klanten zijn gescheiden van het vermogen van de beheerder. Hierdoor blijven de beleggingen van klanten in geval van een faillissement van de vermogensbeheerder buiten de failliete boedel van de beheerder. Voor de bewaring van effecten biedt Ambassador haar klanten de keuze uit drie verschillende depotbanken namelijk; SaxoBank, ABN AMRO en InsingerGilissen.


Wilt u achtergrondinformatie over veilig beleggen, lees dan ons artikel. 


Samenvatting van de dienstverlening

 
Ambassador
Naam aanbieder
Ambassador
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
Ambassador Vermogensbeheer B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 200.000,-
Vestiging(en)
Blaricum
Jaar actief
2002
Onderscheidingen
-
Negatieve uitsluitingAmbassador vermijdt investeringen in producenten van verboden wapens volgens Nederlandse verdragen, zoals clusterbommen, landmijnen en chemische/biologische wapens. Ook tabaksfabrikanten, kernwapenbedrijven, kinderarbeid en de seksindustrie worden vermeden. Daarnaast wordt er niet geïnvesteerd in staatsobligaties van landen die vallen onder het VN/EU wapenembargo.
Actief
Maatwerk, Modelportefeuille
Groei Hiernaast wordt ook nog een dividend en vastgoed mandaat aangeboden
Aandelen, Indextrackers, ObligatiesMinimaal
Nee
Abn Amro, InsingerGilissen, Saxo Bank
Nee


Wat zijn alternatieven voor Ambassador Vermogensbeheer? 

Vergelijkbare alternatieven voor Ambassador zijn andere actieve vermogensbeheerders met een individuele lijnen portefeuille zoals Mpartners, Heeren en Laaken Asset Management. Gaat uw voorkeur echter uit naar beleggingsfondsen of een passieve vermogensbeheerder? Dan kunnen andere vermogensbeheerders ook een interessante oplossing zijn. Vergelijk alle vermogensbeheerders eenvoudig in onze vergelijker. 


Kosten Ambassador Vermogensbeheer

De kosten bij Ambassador zijn afhankelijk van uw inlegbedrag, risicoprofiel en de door u gekozen beleggingsportefeuille (Value mandaat, Dividend mandaat of Beursgenoteerd Vastgoed mandaat). Ambassador hanteert een jaarlijkse beheervergoeding op basis van een staffel die lager uitvalt naarmate het inlegbedrag toeneemt. Daarnaast betaalt u kosten voor de beleggingsproducten die zijn opgenomen in de beleggingsportefeuilles. Aangezien de beleggingsportefeuilles voornamelijk uit individuele lijnen bestaan zullen deze kosten zich beperken tot enkele basispunten. Wel vallen de totale kosten van Ambassador hoger uit dan het marktgemiddelde voor vermogensbeheer.


Tabel: de kosten van Ambassador Value Mandaat in detail

Doorlopende kosten
Periodieke kostenKosten toezichthouders : € 242 incl. BTW op jaarbasis
BeheerfeeU betaalt een jaarlijkse beheerfee (incl. btw) afhankelijk van uw inleg via een degressieve staffel:

1,69% tot € 500.000
1,45% over het meerdere tot € 1.000.000
1,12% over het meerdere vanaf € 1.000.000
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeDe depotbank(en) brengen een all-in vergoeding rechtstreeks bij de cliënt in rekening. Deze vergoeding bedraagt naar verwachting tussen de 0,1% en 0,15% per jaar afhankelijk van de depotbank en de hoogte van het belegd vermogen.

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse


Wilt u meer weten over de kosten van vermogensbeheer in het algemeen, lees dan ons artikel.


Rendement Ambassador Vermogensbeheer

Tabel: Het nettorendement van Ambassador Vermogensbeheer (modelportefeuille Value Mandaat) in detail.


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

* De getoonde rendementen over 2024 zijn t/m 31 maart van dat jaar.

ProfielDefensiefGematigd DefensiefNeutraalOndernemendOffensief
2024*
Bekijk in uw analyse
2023
Bekijk in uw analyse
2022
-5,4%
-3,3%
-3,5%
-1,3%
-1,1%
2021
6,8%
8,8%
15,6%
18,9%
20,6%
Inzicht in alle rendementen van Ambassador?Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.


Wilt u meer weten over de valkuilen bij interpreteren van rendementscijfers, lees dan ons artikel Rendement vermogensbeheer vergelijken.


Over Ambassador

Ambassador is in 2013 in Blaricum ontstaan uit passie om vermogende particulieren, organisaties en stichtingen te begeleiden in value beleggen. In het voorjaar van 2018 is het huidige Ambassador Vermogensbeheer ontstaan uit de fusie tussen de vermogensbeheerders Antaurus en Ambassador Investments. Beide bedrijven hebben volgens Ambassador een goede reputatie opgebouwd als sparringpartner voor vermogende particulieren, organisaties en stichtingen sinds 2002.


Value beleggen staat bij Ambassador centraal, ze is constant op zoek naar ondergewaardeerde beursgenoteerde bedrijven. Volgens Ambassador is door het samenvoegen van twee zeer ervaren teams een organisatie ontstaan van 11 toegewijde beleggingsprofessionals op het gebied van vermogensbeheer met een belegd vermogen van meer dan € 500 miljoen.


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 

Dhr Mark de Bruijne Dr Ir CFA
Hoofd Beleggingen
Dhr Andy de Bruijne
Analist
Dhr. Niels Wouters
Senior Vermogensbeheerder
Mevr. Monique Zandvoort
Senior Vermogensbeheerder
Dhr. Mathijs Kinkel
Junior Vermogensbeheerder
Dhr. Erik Nugteren
Algemeen Directeur
Dhr. Erwin Blok
Directeur

eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement