Ambassador is in 2013 in Blaricum ontstaan uit passie om vermogende particulieren, organisaties en stichtingen te begeleiden in value beleggen. In het voorjaar van 2018 is het huidige Ambassador Vermogensbeheer ontstaan uit de fusie tussen de vermogensbeheerders Antaurus en Ambassador Investments. Beide bedrijven hebben volgens Ambassador een goede reputatie opgebouwd als sparringpartner voor vermogende particulieren, organisaties en stichtingen sinds 2002.

Value beleggen staat bij Ambassador centraal, ze zijn constant op zoek naar ondergewaardeerde beursgenoteerde bedrijven. Volgens Ambassador is door het samenvoegen van twee zeer ervaren teams een organisatie ontstaan van 9 toegewijde beleggingsprofessionals op het gebied van vermogensbeheer en beleggingsadvies met een belegd vermogen van meer dan € 300 mln.

Ambassador Vermogensbeheer creëert meer slagkracht door onder andere in eigen research te investeren, hierdoor kunnen zij nog meer onderscheid voor hun relaties maken. Het beleggingsteam staat onder supervisie van de ervaren analist Dr. Ir. Mark de Bruijne CFA.

BeoordeeldAmbassador is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
Ambassador
Naam aanbieder
Ambassador
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
Ambassador Vermogensbeheer B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 200.000,-
Vestiging(en)
Blaricum
Jaar actief
2002
Onderscheidingen
-

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid Ambassador


- Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl heeft Ambassador?

Bij Ambassador wordt er belegd volgens de principes van de value investing filosofie. In essentie komt deze filosofie erop neer dat Ambassador bedrijven selecteert, waarvan de prijs die ze betalen met een flinke korting noteert op de door hen zelf berekende intrinsieke waarde van het betreffende bedrijf. De onderwaardering wordt vastgesteld op basis van gedegen fundamenteel onderzoek. De basis voor deze aanpak is gelegd in de jaren ’20 en ‘30 van de vorige eeuw door Benjamin Graham, een Amerikaanse investeerder en professor aan de Colombia University en heeft later veel bekendheid gekregen dankzij de succesvolle invulling van onder meer Warren Buffet. Door de jaren heen heeft de value filosofie zich bewezen als een zeer succesvolle lange termijn beleggingsstrategie.

Ambassador zoekt naar beleggingen:
- Die ondergewaardeerd zijn;
- Met een voorkeur voor betrokken aandeelhouders;
- Waarbij het accent vooral ligt op Europa, Noord-Amerika en delen van Azië;
- Die een lange historie hebben in het creëren van aandeelhouderswaarde;
- Die bij voorkeur een lange historie hebben in het consistent betalen van dividenden;
- Die een toereikende solvabiliteit en voldoende liquiditeit hebben;
- Waarbij een trigger aanwezig is om de bestaande onderwaardering eruit te halen.

- In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio' s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?

Ambassador is vooral gericht op de operationele en financiële prestaties van bedrijven, evenals op de personen en belangen die deze bedrijven drijven. Dit doen ze op basis van kwantitatieve als kwalitatieve analyses. Hoewel macro-economische ontwikkelingen een minder prominente rol spelen in hun evaluaties, worden de rente-ontwikkelingen, valutabewegingen en het monetaire beleid dat door de Centrale Banken wordt gevoerd nauwlettend in de gaten gehouden. Daarnaast let Ambassador op belangrijke maatschappelijke trends die kunnen bijdragen aan het vinden van passende beleggingen. Voorbeelden van dergelijke trends zijn de verdergaande urbanisatie, de opkomst van zelfrijdende auto's, Internet of Things, de groeiende energiebehoefte (zowel fossiele brandstoffen als alternatieve energie) en de groeiende welvaart in grote delen van de bevolking, vooral in Azië.

Daarentegen zijn er ook diverse zaken die Ambassador mijdt, of waarbij ze erg voorzichtig zijn. Ambassador is bedachtzaam bij sectoren met overcapaciteit, zoals momenteel zonnepanelen, staal en de scheepsbouw. Ook sectoren die gevoelig zijn voor digitale disruptie, zoals de gedrukte media of de retailsector, worden zorgvuldig beoordeeld. Ambassador is kritisch op bedrijven of activiteiten waar het draait om volumes en de laagste prijs, aangezien de Chinese concurrentie nagenoeg iedereen uit de markt kan drukken. Tot slot onderzoekt Ambassador of een bedrijf heldere principes heeft omtrent deugdelijk bestuur.

Op basis van persoonlijke wensen en rendements- en risicoverwachtingen stelt Ambassador een breed gespreide portefeuille samen, die vervolgens actief wordt beheerd. Hun portefeuilles bestaan uit een mix van aandelen, obligaties, beursgenoteerd vastgoed, alternatieve beleggingen en (closed-end) beleggingsfondsen. Indien nodig maakt Ambassador ook gebruik van indextrackers om in te kunnen spelen op bepaalde thema's die met individuele beleggingen niet voorhanden zijn.

Negatieve uitsluitingAmbassador kiest er bij de selectie van haar beleggingen voor om niet te beleggen in producenten van wapens die verboden zijn volgens internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend. Het gaat hier om bedrijven die betrokken zijn bij het maken van clusterbommen, anti-persoons(land)mijnen en chemische en biologische wapens. We beleggen ook niet in tabaksfabrikanten en bedrijven die betrokken zijn bij de productie van (belangrijke onderdelen van) kernwapens. Eveneens zullen we niet beleggen in bedrijven waarvan bekend is dat ze gebruik maken van kinderarbeid en ook de seksindustrie sluiten we uit. Tenslotte beleggen we niet (langer) in staatsobligaties van een land wanneer de VN of de Europese Unie een land straft met een bindend wapenembargo.
Actief
Maatwerk, Modelportefeuille
WaardebehoudHiernaast wordt ook nog een dividend mandaat aangeboden
Aandelen, Indextrackers, ObligatiesMinimaal
Nee
Abn Amro, InsingerGilissen, Saxobank
Nee
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten Ambassador


Doorlopende kosten
Periodieke kostenKosten toezichthouders : € 242 incl. BTW op jaarbasis
BeheerfeeAll-in Fee Staffel (degressief, incl. BTW):
1,69% tot € 500.000
1,45% over het meerdere tot € 1.000.000
1,12% over het meerdere vanaf € 1.000.000
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeDe depotbank(en) brengen een all-in vergoeding rechtstreeks bij de cliënt in rekening. Deze vergoeding bedraagt naar verwachting tussen de 0,1% en 0,15% per jaar afhankelijk van de depotbank en de hoogte van het belegd vermogen.

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Ambassador rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

* De getoonde rendementen over 2023 zijn t/m 31 maart van dat jaar.

ProfielDefensiefGematigd DefensiefNeutraalOndernemendOffensief
2023*
0,8%
0,9%
2,2%
3,2%
3,5%
2022
-5,4%
-3,3%
-3,5%
-1,3%
-1,1%
2021
6,8%
8,8%
15,6%
18,9%
20,6%
2020
-1,0%
-2,0%
-2,5%
-4,3%
-7,7%
Inzicht in alle rendementen van Ambassador?Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.


Team Ambassador


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
Dhr Mark de Bruijne Dr Ir CFA
Hoofd Beleggingen
Dhr Andy de Bruijne
Analist
Dhr. Niels Wouters
Senior Vermogensbeheerder
Mevr. Monique Zandvoort
Senior Vermogensbeheerder
Dhr. Mathijs Kinkel
Junior Vermogensbeheerder
Dhr. Erik Nugteren
Algemeen Directeur
Dhr. Erwin Blok
Directeur


Ambassador

Vergelijk met andere partijen
Analyse rendement & kosten
Hulp bij uw keuze of overstap

Contact Finner

Stephan Freelink
010-3070880
Plan afspraak
Stephan Freelink
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement