Het Amsterdamse Heeren Vermogensbeheer is opgericht in 2018 door Michel Schooneman en Hans van der Heijden. Beide heren hebben een uitgebreide ervaring in het bouwen van solide portefeuilles voor de vermogende particulier, vooral opgedaan bij Private Bank MeesPierson. Het team werd vanaf het begin uitgebreid met compliance manager Frank Hoogendijk (voorheen bestuurder Triodos MeesPierson) en later met Pieter de Borst en Willem Haasbeek, beiden hebben ook voor ABN AMRO MeesPierson gewerkt.

Heeren Vermogensbeheer richt zich op vermogende klanten met een minimale inleg van €500.000,-. U kunt kiezen uit vermogensbeheer, hierbij ontzorgt Heeren Vermogensbeheer u en neemt het beleggen voor u uit handen, of u kiest voor vermogensadvies, waarbij Heeren u adviseert over de invulling van de portefeuille.

Heeren bouwt na uitgebreide analyse een wereldwijd goed gespreide portefeuille op bestaande uit grote bedrijven die een gedegen en aantrekkelijk dividend uitkeren.

Heeren is van mening dat het mogelijk is om met een beleggingshorizon van minimaal vijf jaar een bovengemiddeld rendement te behalen ten opzichte van een relevante benchmark met een beperkt extra risico. Dit willen zij bereiken door het maken van uitgesproken keuzes binnen de beleggingscategorieën aandelen en vastrentende waarden.

BeoordeeldHeeren is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
Heeren
Naam aanbieder
Heeren
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
Heeren Vermogensbeheer B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Vestiging(en)
Amsterdam
Jaar actief
2018
Onderscheidingen
-

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid Heeren


Heeren Vermogensbeheer is van mening dat het mogelijk is om met een beleggingshorizon van minimaal vijf jaar een bovengemiddeld rendement te behalen ten opzichte van een relevante benchmark met een beperkt extra risico. Dit wil ze bereiken door het maken van uitgesproken keuzes binnen de beleggingscategorieën aandelen en vastrentende waarden.
Heeren gelooft dat actief beleggen loont. Dat hun kennis en ervaring, hun gedegen analyses en hun consistente stijl resultaat oplevert.

Heeren gelooft dat door een actieve, consistente, doelgerichte selectie van bedrijven een aandelenportefeuille kan worden samengesteld die op langere termijn beter presteert dan de wereldwijde aandelenmarkt. Dit doet zij door een combinatie van kwantitatieve screening en fundamentele analyse. Ook zij gebruiken data, maar het is geen mechanisch proces. Eerder "science and art". Ze kiezen voor de lange termijn en beleggen in grote, degelijke, bekende bedrijven die een hoog dividend betalen. In sectoren met goede lange termijn vooruitzichten of defensieve kwaliteiten. Heeren houdt haar beleggingen graag lang aan en ze beleggen niet in fondsen. Zo blijven de kosten laag. En dat ziet u volgens hen terug in het rendement van uw portefeuille.

Ook is Heeren ervan overtuigd dat maatwerk en echte persoonlijke aandacht zonder hogere kosten mogelijk zijn. Maar ze kunnen u alleen goed van dienst zijn wanneer ze voldoende van u weten. Daarom gaat ze eerst uitgebreid met u in gesprek. Wat zijn uw doelstellingen met het vermogen? Hoeveel risico wilt en kunt u lopen? Wat is uw beleggingservaring en uw beleggingshorizon? De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk voor het bepalen van uw risicoprofiel. Dat is volgens hun de basis voor de portefeuille.

Als u ervoor kiest om uw vermogen door Heeren te laten beheren, dan gaan zij voor u aan de slag volgens hun beleggingsfilosofie. Zij nemen u de zorg uit handen en kijken voortdurend naar de portefeuille en naar de ontwikkelingen in de markt. Als zij vinden dat het nodig is om iets te wijzigen in de portefeuille, dan doen zij de transactie. Hierover informeren ze u regelmatig via gesprekken, rapportages en nieuwsbrieven. Zo bent u altijd op de hoogte, maar doen zij het dagelijkse werk.

Bij de obligatiebeleggingen denken zij niet dat ze door actief te beleggen in individuele obligaties, zonder grote risico’s te nemen, structureel een beter rendement kunnen behalen dan de markt. Zeker niet bij de huidige lage rente. Daarom kiezen ze voor het samenstellen van een portefeuille collectieve beleggingen, voor het merendeel passieve beleggingen in Exchange Traded Funds. Zo bereiken ze een brede spreiding tegen lage kosten. Heeren probeert een beter rendement te behalen dan de benchmark. Dit doet ze door het variëren van de belangen in euro staatsobligaties, investment grade bedrijfsobligaties en door activa gedekte obligaties.

Uw portefeuille
Op basis van een inventarisatie maakt Heeren vermogensbeheer een uitgebreid beleggingsvoorstel. Dat bespreken ze graag met u en passen ze zo nodig aan. Wanneer het geheel aan uw wensen voldoet leggen ze de afspraken vast in een beheer- of adviesovereenkomst. U houdt uw vermogen in een portefeuille op uw eigen naam aan bij één van de depotbanken waarmee ze samenwerken, ABN AMRO en Binck Bank. Uw effecten worden veilig bewaard in een apart bewaarbedrijf van de depotbank. Zij stellen een tripartiete overeenkomst op tussen u, de depotbank en Heeren vermogensbeheer waarmee u Heeren machtigt om alleen effectentransacties te doen in uw portefeuille. Zij mogen en kunnen geen betalingen doen, behalve naar een door uzelf opgegeven eigen tegenrekening. U ontvangt naar wens per maand/kwartaal een performancerapportage. Ze bespreken uw portefeuille en de resultaten op regelmatige basis met u in een persoonlijk gesprek. Ook daarbij geeft u aan hoe vaak u dat wilt doen.GeenHeeren neemt bij het nemen van beleggingsbeslissingen bij vermogensbeheer en het geven van beleggingsadviezen eventuele ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking. In de eerste plaats omdat de informatie om deze effecten te bepalen op dit moment nog niet tegen voor Heeren aanvaardbare kosten te verkrijgen is. In de tweede plaats omdat het door Heeren beheerd en geadviseerd vermogen afgezet tegen de omvang van de wereldeconomie dermate gering is dat eventuele negatieve effecten verwaarloosbaar klein zijn. Heeren evalueert beide redenen minimaal jaarlijks en past het beleid aan indien de uitkomst van deze evaluatie daartoe aanleiding geeft.Heeren integreert de effecten van duurzaamheidsrisico's op het rendement van de vermogensbeheerportefeuille niet in het beleggingsbeslissingsproces omdat deze portefeuille overwegend aandelen van grote internationaal opererende bedrijven bevat waarvan Heren verwacht dat het management ervan dergelijke effecten in aanmerking neemt bij het besturen van de betreffende bedrijven.
ActiefIndividuele aandelen, wereldwijd beleggen, dividend van belang.
ModelportefeuilleMaatwerk binnen modelportefeuille bespreekbaar
Groei Goed dividend uit de portefeuille is een belangrijk selectiecriterium (maart 2021 ca 3,5% op jaarbasis).
Aandelen, IndextrackersIndividuele aandelen., Voor het obligatiegedeelte wordt belegd via ETF's (goedkope beleggingsfondsen die een index volgen).
NeeTransparantie is voor Heeren vermogensbeheer van belang; derhalve geen eigen producten.
Abn Amro, Binck Bank
NeeStaat op de agenda.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten Heeren


Doorlopende kosten
Periodieke kostenGeen
BeheerfeeU betaalt een jaarlijkse beheerfee (incl. btw) afhankelijk van uw inleg via een vaste staffel:

1,03% tot € 1 miljoen
0,85% van € 1 miljoen tot € 2,5 miljoen
0,79% van € 2,5 miljoen tot € 5 miljoen
0,61% vanaf € 5 miljoen

*U betaalt alleen een beheerfee over het bedrag dat belegt is. Uw liquiditeiten zijn vrijgesteld.
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeService fee via Binckbank (btw-vrij):
< € 50.000 = 0.22% (per jaar)
< € 250.000 = 0.11% over het meerdere
< € 5.000.000 = 0.055% over het meerdere
€ 5.000.000 = 0.011% over het meerdere

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Heeren rendement


Het getoonde rendement is het bruto rendement van de modelportefeuilles. Dit is voor aftrek van de beheervergoeding, transactiekosten en service fees.

* De getoonde rendementen over 2021 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

ProfielZeer defensiefDefensiefGemiddeldOffensiefZeer offensief
2021*
-1,9%
3,1%
6,4%
9,6%
13,6%
2020
3,3%
1,6%
0,5%
-0,5%
-1,5%
2019
4,9%
12,2%
16,6%
21,1%
26,5%
2018
-1,7%
-0,4%
0,5%
1,3%
2,2%
2017
-
-
-
-
-

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Team Heeren


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
De heer Michel Schooneman
Directie
‘Van jongs af aan heb ik interesse in cijfers en het investeren in geld. Zo richtte ik op mijn achttiende al met enkele vrienden een beleggingsclub op. Mijn passie voor beleggen leidde tot de keuze voor een studie bedrijfseconomie met als specialisatie bank- en verzekeringswezen. Damstaete was mijn eerste werkgever. Dat was een commissionair in effecten, gevestigd aan de Dam dichtbij Beursplein 5. Hier voelde ik mij als een vis in het water. Ik leerde veel van de bevlogenheid en jarenlange ervaring van mijn directe collega’s. Vijf jaar later werd ik beleggingsadviseur bij ABNAMRO MeesPierson. Daar hield ik mij bezig met inhoudelijke vraagstukken. De ontwikkelingen in de wereld hebben direct invloed op de beurs. Daarom houd ik mij niet alleen bezig met cijfers, maar verdiep ik mij vooral ook in het wereldnieuws. Dat maakt beleggen het leukste vak dat er is! Naast mijn werk houd ik van hardlopen, lezen en tuinieren. Met mijn jonge gezin woon ik in een landelijke omgeving.’
De heer Hans van der Heijden
Directie
Als bedrijfseconoom vind ik het geven van advies aan cliënten en het met hen sparren over hun financiële keuzes, een mooi vak. Ik praat graag en uitgebreid met mensen over wat hen beweegt en over de redenen waarom ze willen beleggen. Hierdoor leer ik cliënten goed kennen en kan ik goed met ze meeleven in goede, maar ook in slechte tijden. Een aantal van mijn cliënten ken ik al vele jaren en heb ik een uitgebreide vertrouwensband mee opgebouwd. Ik woon in het centrum van Amsterdam maar ga ook graag de stad uit om te genieten van het ‘buitenleven’. Verder sport ik regelmatig; ik houd van rennen, golfen en zeilen.
De heer Frank Hoogendijk
Directie/compliance
‘Bij mijn studiekeuze twijfelde ik tussen geschiedenis en economie, uiteindelijk koos ik voor bedrijfseconomie. In 1986 startte ik als beleggingsanalist bij Pierson, Heldring & Pierson. Als analist heb ik veel bedrijfstakken gevolgd. De oliesector vond ik een van de interessantste. Vooral omdat geopolitiek zo'n grote invloed heeft op de olieprijs en op de kaders waarbinnen de bedrijven opereren. Uiteindelijk heeft alles wat er in de wereld gebeurt invloed op de financiële markten. Dat maakt mijn vak zo boeiend, daarom werk ik al meer dan dertig jaar met veel plezier in het beleggingsvak. Bij MeesPierson werkte ik onder meer als hoofd aandelenresearch, hoofd beleggingsstrategie, hoofd vermogensbeheer en Chief Investment Officer. In alle functies bleef ik sterk betrokken bij de "inhoud": beleggen en cliënten. Daarna was ik twaalf jaar Managing Director van Triodos MeesPierson Sustainable Investment Management. In mijn vrije tijd bezoek ik graag musea en houd ik van lezen. Ik maak ook graag stedentrips met mijn kinderen.’
De heer Willem Haasbeek
Beleggingsadviseur
Na mijn studie HEAO studie stapte ik in 1994 in het beleggingsvak en werd meteen gegrepen door de diversiteit en dynamiek ervan. De effectenbeurzen vormen voor mij het centrum van de financiële wereld waar aspecten zoals economie, ondernemerschap, politiek en emoties samen komen. Al snel ontdekte ik dat ik het ook erg leuk vond deze wereld voor cliënten toegankelijk te maken.Meer dan 25 jaar begeleid ik nu zowel beginnende als ervaren beleggers op de effectenbeurs en sta ik hen met raad en daad bij: eerst vanuit teams bij ABN AMRO MeesPierson, Staalbankiers en andere banken en nu bij Heeren. Een beleggingsadviseur fungeert in mijn ogen als de ‘stuurman’ naast de ‘kapitein’ die samen de boot op de juiste koers houden, en die rol ligt mij goed.Ik woon met mijn gezin in Kennemerland, geniet ik van het buitenleven rond ons huisje in Friesland en vaar ik graag over de Friese meren. Met hond Moos trek ik er graag op uit. Voetbal volg ik met plezier langs de lijn en voor de buis. Boven de boomgrens ben ik een fervent skiër.
De heer Pieter de Borst
Relatiemanager
Cijfers zijn mijn ding. Daarom was een baan in het bankwezen voor mij een logische keuze. In 1978 ben ik als trainee begonnen bij de AMRO Bank. Daarna was ik kantoorbeheerder van verschillende vestigingen in en rondom Amsterdam. Na een periode als financieel planner maakte ik de overstap naar Marketing Particulieren op het hoofdkantoor. Tenslotte ben ik bijna twintig jaar Private Banker bij ABN AMRO Mees Pierson in Amsterdam geweest. Door deze verscheidenheid aan functies heb ik veel ervaring opgedaan in financiële advisering.Vertrouwen, oprechte interesse en meedenken staan bij mij bovenaan. Ik vind het een uitdaging om op een zo breed, en diepgaand mogelijke wijze met mijn cliënten te spreken over hun financiële situatie. En te onderzoeken op welke manier ik kan helpen op het gebied van fiscaliteit, erfrecht en vermogensopbouw. Ik voel mij een bevoorrecht mens. Samen met mijn vrouw woon ik in een fijne groene omgeving en wij hebben twee zonen. Golfen en de sportschool helpen mij om fit te blijven. Ook geniet ik van mijn oldtimer en van een goed glas wijn.


Heeren

Vergelijk met andere partijen
Analyse rendement & kosten
Hulp bij uw keuze of overstap

Contact Finner

Bart Spronk
010-3070880
Plan afspraak
Bart Spronk
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement