Mpartners (voorheen Melles & Partners) is opgericht in 2010 en is gevestigd in Amsterdam. Mpartners biedt vermogensbeheer aan vanaf €250.000,- aan particuliere beleggers, stichtingen en instituten. Uniek aan Mpartners is dat de belangen van de cliënten en partners gelijk zijn, beide beleggen namelijk in dezelfde portefeuille.

Mpartners is opgericht met als doel vermogen te beheren op een wijze waarop de partners hun eigen vermogen willen beheren. De partners waren ook de eerste cliënten van Mpartners. Dit heeft als gevolg dat Mpartners maar één soort beleggingsportefeuille hanteert. Deze portefeuille belegt conform een neutraal / gemiddeld beleggingsprofiel. Het belangrijkste doel dat Mpartners hiermee nastreeft is kapitaalbehoud en een realistisch rendement (5%-7%). Behoud van de waarde van de portefeuille gaat altijd boven groei. Mpartners gebruikt overwegend een bottom up aanpak voor haar beleggingen. Zij beleggen direct in aandelen, obligaties, liquid middelen en wanneer opportuun in beursgenoteerd vastgoed en commodities.

BeoordeeldMpartners is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
Mpartners
Naam aanbieder
Mpartners
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
Mpartners B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 250.000,-
Vestiging(en)
Amsterdam
Jaar actief
2010
Onderscheidingen
-

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid Mpartners


De beleggingsfilosofie van Mpartners kan worden samengevat als een lange termijn, op waardering gerichte benadering. De belangrijkste doelstelling van de portefeuille is om de waarde van de portefeuille te behouden en het vermogen te laten groeien. Op basis van drie pijlers wordt het beleggingsbeleid vormgegeven.

1. Lange termijn focus
Een lange termijn horizon is waarschijnlijk het grootste concurrentievoordeel dat een belegger kan hebben. Toch zijn weinig vermogensbeheerders in staat om deze te benutten. In 1991 schreef Warren Buffett in zijn jaarlijkse brief aan investeerders het volgende:
“Onze afwachtende houding weerspiegelt ons standpunt dat de aandelenmarkt fungeert als een herverdelingsmechanisme waar geld van het actieve naar het geduldige wordt verplaatst.”

Bij Mpartners verwarren ze volgens eigen zeggen portefeuille activiteit niet met gedegen vermogensbeheer. Er is geen enkele druk om een transactie uit te voeren alleen om de transactie.
Interessante beleggingsmogelijkheden doen zich niet iedere dag voor. Naar de mening van Mpartners leidt een gedisciplineerde beleggingsaanpak met een lage omzet en sterke waarderingsgrondslag tot een significante lagere volatiliteit dan passief beleggen in een index. Dit zal naar hun mening niet ten koste gaan van het rendement. De onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder maakt het mogelijk een fundamentele beleggingsportfeuille aan te bieden en een buy en hold strategie te hanteren.

2. Conservatieve aanpak
Mpartners pakt het risicomanagement pragmatisch aan. Dat is van cruciaal belang om op lange termijn stabiele rendementen te realiseren. De leidraad, bij het nemen van beleggingsbeslissingen, is om altijd te streven naar de zekerheid van een goed rendement in plaats van de hoop op een mogelijk fantastisch resultaat. Dus in plaats van alleen maar te focussen op toekomstige rendementen heeft het voorkomen van verliezen een hoge prioriteit. Ervaring leert namelijk dat goede rendementen eerder behaald worden door het vermijden van grote fouten.
Mpartners gebruikt overwegend een ‘bottom-up’ aanpak voor haar beleggingen. Deze aanpak wordt ook doorgevoerd in de tactische vermogensallocatie van de portefeuille. Simpel gezegd: wanneer het investment-team geen beleggingen vindt die voldoen aan onze strikte waarderingscriteria nemen zij geen positie in. Dienovereenkomstig neemt in die situatie het percentage aan beleggingen met een lager risico (zoals bijv. NL staatsobligaties of liquiditeiten) toe. Deze stijl van beleggen kan worden gekarakteriseerd als beleggen met een sterke waarderingsgrondslag en is van nature anticyclisch. De brede bandbreedtes van de vermogenscategorieën geeft hen een grote mate van flexibiliteit om het kapitaal te beschermen tijdens moeilijke marktomstandigheden.

3. Waarde is de belangrijkste risicofactor
Bij het selecteren van posities gelooft Mpartners dat er twee bronnen van beleggingssucces zijn op de lange termijn. Als eerste door te beleggen in bedrijven van hoge kwaliteit met een voorspelbare cashflow en een management met bewezen staat van dienst. Vervolgens door een gedisciplineerde beleggingsstijl te hanteren waarbij geduld vereist is om op de juiste waardering beursgenoteerde bedrijven aan te kopen.
De kern van de beleggingsfilosofie is gebaseerd op de veronderstelling dat het het meest risicovol is om te veel te betalen voor een belegging (ongeacht de kwaliteit van de belegging). En dat de beste manier om risico te verminderen het betalen van een lage prijs is. Een lage prijs biedt een veiligheidsmarge en dat is waar het volgens Mpartners om draait bij risico beheerst beleggen.

Best in class, Negatieve uitsluitingOm ervoor te zorgen dat de Value beheerportefeuille daadwerkelijk bijdraagt aan het promoten van ESG-kenmerken in brede zin, hanteert Mpartners voor de Value beheerportefeuille een minimale ESG-rating van A of hoger.
Actief
Modelportefeuillefocus op 1 portefeuille
WaardebehoudWaardebehoud staat voorop, we proberen een realistisch rendement te genereren voor het te nemen risico
Aandelen, Indextrackers
Nee
InsingerGilissen
Ja
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten Mpartners


Doorlopende kosten
Periodieke kostengeen
BeheerfeeU betaalt een jaarlijkse beheerfee (incl. btw) afhankelijk van uw inleg via een degressieve staffel:
1,21% tot € 2,5 miljoen
0,61% over het meerdere vanaf € 2,5 miljoen
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeAll in fee via depotbank InsingerGilissen voor bewaarloon en transactiekosten van 0.15% per jaar.

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Mpartners rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Mpartners hanteert 1 type portefeuille voor al haar klanten. Er kan dus geen portefeuille worden geselecteerd die anders belegt. De rendementen zijn netto rendementen na alle bankkosten en eventuele kosten voor ETF s of Beleggingsfondsen voor een portefeuille van 500,000 eur die in de eerste maand van lancering is begonnen (dec. 2010).

ProfielNeutraal
2021
12,4%
2020
-4,0%
2019
11,8%
2018
-9,6%
2017
-1,0%

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Team Mpartners


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
Dhr David Williams MBA
directeur/eigenaar
Dr Guy Ester Phd
directeur/eigenaar


Mpartners

Vergelijk met andere partijen
Analyse rendement & kosten
Hulp bij uw keuze of overstap

Contact Finner

Bart Spronk
010-3070880
Plan afspraak
Bart Spronk
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement