Care IS Vermogensbeheer is in 2010 opgericht te Volendam door Loege Schilder en Laurens Leek. Hun overtuiging is dat vermogensbeheer beter en goedkoper kan en moet. Hun visie op beleggen is dat vermogen op de lange termijn alleen kan groeien als het behoud van het vermogen de basis vormt. Daarom stelt Care IS vermogensbehoud boven vermogensgroei. De beleggingsportefeuille van Care IS bestaat uit breed gespreide index trackers in verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties en vastgoed. Als de risico’s op beurzen en markten toenemen, bouwt Care IS de risicovolle beleggingen in de beleggingsportefeuille stapsgewijs af. Vooraf inventariseert Care IS de financiële situatie, wensen en doelstellingen. Vervolgens wordt met behulp van 2.000 beleggingssimulaties inzicht gegeven in de verschillende positieve en negatieve rendementsscenario’s. Op basis hiervan stelt de vermogensbeheerder het geschikte risicoprofiel vast. Care IS richt zich volledig op vermogensbeheer. Beleggen bij Care IS is mogelijk vanaf € 100.000,-.


                                    

 


Video Care IS


BeoordeeldCare IS is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

Care
Naam aanbieder
Care IS
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
CARE Investment Services B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Vestiging(en)
Volendam
Jaar actief
2010
Onderscheidingen
WINNAAR Gouden stier 'Beste vermogensbeheerder van Nederland' 2015 en 2016. Ook beloond met 'IEX Beste Keuze' 2019.

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerdersBeleggingsbeleid Care IS


Het beleggingsbeleid is er op gebaseerd dat koersen van beleggingen op de lange termijn de neiging hebben om rond het historisch gemiddelde te bewegen, maar op korte termijn flink kunnen schommelen. Vanuit deze overtuiging richt Care IS uw portefeuille in op basis van hun lange termijn verwachtingen. Omdat Care IS vindt dat vermogensbehoud de basis vormt voor vermogensgroei, probeert ze op korte termijn de neerwaartse koersbewegingen in uw portefeuille te beperken door de risicovolle beleggingen stapsgewijs af te bouwen. Care IS spreidt uw vermogen over verschillende beleggingscategorieën waardoor de verhouding tussen risico en rendement verbetert. Binnen de beleggingscategorieën spreidt ze over een groot aantal beleggingstitels, waardoor het specifieke beleggingsrisico wordt geminimaliseerd. Door gebruik te maken van Exchange Traded Funds (ETFs) kan zij eenvoudig een goed gespreide beleggingsportefeuille opbouwen tegen lage kosten.

Voor het inrichten van de portefeuilles voor de lange termijn maakt Care IS gebruik van een kwantitatief optimalisatiemodel. Dit model is gebaseerd op de Moderne Portefeuille Theorie van Nobelprijswinnaar Harry Markowitz. Aan de hand van de verwachte rendementen, risico’s en correlaties van verschillende beleggingscategorieën berekent het model een portefeuille met een optimale verhouding tussen rendement en risico. Deze optimale portefeuille vormt de basis voor de lange termijn en is de Strategische Asset Allocatie (SAA). Op korte en middellange termijn kan, binnen vooraf gestelde bandbreedtes, worden afgeweken. Care IS kan onder andere beleggingscategorieën, regio’s en sectoren overwegen of onderwegen. Om het rendement te verhogen, hanteert ze binnen de beleggingscategorie aandelen een overweging naar Value-aandelen, Smallcapaandelen en aandelen uit opkomende markten. De beslissingen met betrekking tot de TAA worden genomen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve informatiebronnen.

Care IS belegt in dagelijks verhandelbare ETFs met een beursnotering in Euro's. De ETFs in de portefeuille worden alleen op Europese beurzen aangekocht of verkocht. Care IS belegt in de beleggingscategorieën kredietwaardige obligaties, high yield obligaties, obligaties uit opkomende landen en aandelen. Deze beleggingscategorieën zijn onder andere geselecteerd op basis van verhandelbaarheid, transparantie en de verhouding tussen risico en rendement. Binnen de beleggingscategorie kredietwaardige obligaties en high yield obligaties wordt uitsluitend in Euro-genoteerde obligaties belegd. In de overige beleggingscategorieën wordt een wereldwijde spreiding gehanteerd waarbij in de basis geen regio’s of sectoren worden uitgesloten. Care IS belegt uitsluitend in ETFs die voldoen aan 'UCITS' (Europese richtlijnen voor beleggingsinstrumenten) en in het bezit zijn van een vergunning voor de Nederlandse consumentenmarkt. Care IS belegt alleen in fysiek gerepliceerde ETFs.

GeenHet aanbod van duurzame indexfondsen en ETF's is op dit moment nog te beperkt om een volledige duurzame portefeuille in te richten waarbij het beleggingsbeleid efficiënt kan worden uitgevoerd. Binnen Care IS zijn we wel bewust met duurzaam ondernemen.
ActiefActief met passieve indexproducten
Modelportefeuille
Waardebehoud
IndextrackersETF's & Indexfondsen
Nee
Binck Bank
Ja
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten Care IS


Doorlopende kosten
Periodieke kostenGeen
BeheerfeeBeheervergoeding van 0.8% tot €1 miljoen; over het meerdere vanaf 1 miljoen 0,6% en over het meerdere van €2.5 miljoen 0.4%. Excl. BTW per jaar.
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeService fee via Binckbank (btw-vrij):< € 50.000 = 0.16% (per jaar) < € 250.000 = 0.08% over het meerdere< € 5.000.000 = 0.04% over het meerdere € 5.000.000 = 0.008% over het meerdere

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Care IS rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Gemiddelde gerealiseerde nettorendement van bestaande klanten. Voor de berekening wordt per maand het rendement van alle klanten binnen de vijf risicoprofielen berekend. Daarvan wordt vervolgens het gemiddelde berekend. Voor de zuiverheid worden klanten uitgesloten die van risicoprofiel zijn gewijzigd of een storting of onttrekking hebben gedaan gedurende de betreffende maand.

* De getoonde rendementen over 2020 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

ProfielProfiel BProfiel CProfiel DProfiel EProfiel F
2020*
-1,2%
-3,2%
-5,3%
-7,3%
-9,4%
2019
6,4%
10,4%
14,4%
18,4%
22,8%
2018
-2,2%
-3,4%
-4,6%
-5,8%
-7,0%
2017
1,4%
2,5%
3,7%
4,8%
5,8%
2016
4,9%
5,6%
6,5%
7,3%
8,1%

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Team Care IS


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
Dhr. Loege Schilder Drs. RBA
Bestuurder
Drs. Loege Schilder RBA (1978) is als bestuurder en medeoprichter van Care IS verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Loege heeft ruim 15 jaar beleggingservaring en is voorheen werkzaam geweest als Chief Investment Officer bij Ostrica. Daarvoor heeft hij als marketmaker op de optiebeurs gewerkt. Loege is als Senior Vermogensbeheerder geregistreerd bij het DSI. Naast het begeleiden van een aantal grote klanten, adviseert hij ook institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en stichtingen. Verder schrijft hij columns voor het o.a. het NHD, Fiscalert en Cashcow en is regelmatig te gast bij BNR Nieuwsradio.