Care IS Vermogensbeheer is in 2010 opgericht te Volendam door Henk Molenaar en Laurens Leek. Hun overtuiging is dat vermogensbeheer beter en goedkoper kan en moet. Hun visie op beleggen is dat vermogen op de lange termijn alleen kan groeien als het behoud van het vermogen de basis vormt. Daarom stelt Care IS vermogensbehoud boven vermogensgroei.

De beleggingsportefeuille van Care IS bestaat uit breed gespreide index trackers in verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties en vastgoed. Vooraf inventariseert Care IS de financiële situatie, wensen en doelstellingen. Vervolgens wordt met behulp van 2.000 beleggingssimulaties inzicht gegeven in de verschillende positieve en negatieve rendementsscenario’s. Op basis hiervan stelt de vermogensbeheerder het geschikte risicoprofiel vast. Care IS richt zich volledig op vermogensbeheer. Beleggen bij Care IS is mogelijk vanaf € 300.000,-.


                                    

 


Video Care IS


BeoordeeldCare IS is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

Care
Naam aanbieder
Care IS
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
CARE Investment Services B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 250.000,-
Vestiging(en)
Volendam
Jaar actief
2010
Onderscheidingen
WINNAAR Gouden stier 'Beste vermogensbeheerder van Nederland' 2015 en 2016. Ook beloond met 'IEX Beste Keuze' 2020 en 2022.

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Visie Care IS 2023

Finner vroeg Care IS naar zijn visie voor 2023:


"Voor 2023 zal de ontwikkeling van de inflatie in de VS een belangrijke rol spelen. Wij verwachten dat inflatie het komende jaar verder afkoelt. Dit geeft centrale banken ruimte om het agressieve monetaire beleid te matigen. Een vertraging van de economische groei in de VS is waarschijnlijk. Mocht deze groeivertraging uitmonden in een economische recessie, dan verwachten wij dat deze recessie mild zal zijn. Daarnaast blijft de oorlog in Oekraïne ook in 2023 een onzekere factor. Hoe en wanneer deze oorlog tot een einde komt is lastig te voorspellen.


Het jaar 2023 biedt naast risico’s ook kansen voor beleggers. Om hiervan te kunnen profiteren beleggen wij breed gespreid en leggen wij de nadruk op zogenaamde stijlfactoren (waarde-aandelen, kwaliteitsaandelen, momentum en aandelen met een relatief lage koersbeweeglijkheid)."


Beleggingsbeleid Care IS


Care IS vermogensbeheer heeft een eigen beleggingsstrategie ontwikkeld: Actief Indexbeleggen.

Breed gespreide basis:
In de basis wordt het vermogen breed gespreid belegd in indexfondsen en ETF’s. Uit een selectie van ruim 5.000 verschillende indexfondsen en ETF’s stelt Care IS een optimale portefeuille samen bestaande uit 10 tot 15 fondsen en ETF’s.

Om tot deze selectie te komen vergelijkt Care alle beleggingen op onder andere Rendement, Risico, Kosten, Voorwaarden, Beleggingsbeleid, Omvang, Verhandelbaarheid, Spreiding, Beursnotering, Dividend, Rente, Waardering, Sectorverdeling, Regioverdeling en Factorexposure.

Actief bijsturen:
Met een actieve blik worden de beleggingen doorlopend afgestemd en bijgestuurd. Zo wordt geprobeerd het risico op koersdalingen zo klein mogelijk te houden. Hiervoor kijkt Care IS naar specifieke risico’s en marktscenario’s.

Voorbeelden hiervan zijn rentestijgingen of – dalingen, afnemende economische groei en risico’s voor specifieke landen of sectoren. Op basis van bepaalde verwachtingen kan de portefeuille worden aangepast. Dat gebeurt altijd na goedkeuring van de beleggingscommissie. In de beleggingscommissie zitten alle bestuurders en portefeuillebeheerders van Care IS.

Factorbeleggingen:
Care IS past factorbeleggen toe binnen de beleggingsportefeuille.
Factoren zijn wetenschappelijk aangetoonde kenmerken van aandelen die op lange termijn een hoger rendement op leveren of het risico verlagen. Bij het samenstellen van de beleggingsportefeuille beleggen zij net wat extra in aandelen met de volgende factoren:

• Minimum Volatility: Aandelen die minder in koers schommelen.
• Quality: Aandelen met kwaliteitskenmerken zoals hoge marges, goede concurrentiepositie, lage schulden etc.
• Momentum: Aandelen die in een positief momentum zitten.
• Value: Aandelen die ondergewaardeerd zijn.

Duurzaam:
Alle indexfondsen en ETF’s waarin Care IS belegt voldoen aan de ESG kenmerken. Dat wil zeggen dat deze beleggingen rekening houden met duurzaamheidscriteria. De beleggingsportefeuille voldoet daarmee aan artikel 8 van de EU-verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR).

Zekerheden:
Care IS belegt uitsluitend in dagelijks verhandelbare producten. Dat betekent dat bijstorten, opnemen of opzeggingen dagelijks mogelijk is. Daarnaast zijn alle beleggingen fysiek aanwezig. Dat wil zeggen dat alle klanten ook daadwerkelijk eigenaar zijn van alle beleggingen. De beleggingen staan bovendien op een beleggingsrekening op eigen naam van de klant. Care IS kan hier in geval van een faillissement dan ook nooit aanspraak op maken. Care IS heeft een vergunning van de AFM en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Best in class, Negatieve uitsluitingOp basis van duurzaamheidsbeleid 2021
ActiefActief met passieve indexproducten
Modelportefeuille
Waardebehoud
IndextrackersETF's & Indexfondsen
Nee
Saxobank
Ja
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten Care IS


Doorlopende kosten
Periodieke kostenGeen
BeheerfeeU betaalt een jaarlijkse beheerfee (incl. btw) afhankelijk van uw inleg via een degressieve staffel:
0,73% tot € 1 miljoen
0,61% over het meerdere tot € 2,5 miljoen
0,48% over het meerdere vanaf € 2.5 miljoen
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeService fee via SaxoBank (btw-vrij):
< € 50.000 = 0.16% (per jaar)
< € 250.000 = 0.08% over het meerdere
< € 5.000.000 = 0.04% over het meerdere
€ 5.000.000 = 0.008% over het meerdere

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Care IS rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Gemiddelde gerealiseerde nettorendement van bestaande klanten. Voor de berekening wordt per maand het rendement van alle klanten binnen de vijf risicoprofielen berekend. Daarvan wordt vervolgens het gemiddelde berekend. Voor de zuiverheid worden klanten uitgesloten die van risicoprofiel zijn gewijzigd of een storting of onttrekking hebben gedaan gedurende de betreffende maand. De getoonde rendementen zijn na aftrek van alle kosten en worden berekend als Time Weighted Returns.

* De getoonde rendementen over 2023 zijn t/m 31 maart van dat jaar.

ProfielProfiel BProfiel CProfiel DProfiel EProfiel F
2023*
1,8%
2,4%
3%
3,6%
4,2%
2022
-15,9%
-15,3%
-14,8%
-14,2%
-13,6%
2021
-1,7%
3,7%
9,6%
15,4%
21,3%
2020
1,6%
1,3%
0,8%
0,4%
-0,3%
Inzicht in alle rendementen van Care IS ?Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.


Team Care IS


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
Dhr. Laurens Leek Drs.
Bestuurder
Drs. Laurens Leek (1979) is bestuurder en medeoprichter van Care IS. Laurens is binnen Care IS verantwoordelijk voor de operationele uitvoering, financiële zaken, risk en compliance. Laurens heeft ruime ervaring binnen de financiële dienstverlening. Laurens is zijn carrière begonnen bij GE Artesia Bank. Daarna heeft hij als zelfstandig consultant diverse jaren verschillende banken en verzekeraars geadviseerd over de beleggingen voor klanten. Laurens maakt deel uit van het beleggingsteam en is voorzitter van de beleggingsvergadering.
Dhr. Laurens Sombroek
Portfoliomanager
Laurens Sombroek (1992) werkt sinds 2011 bij Care IS en vervult de rol van portfoliomanager bij Care IS. Laurens heeft ruim 5 jaar beleggingservaring en is samen met Loege Schilder en Jaap Steur verantwoordelijk voor het beheer van de portefeuilles en het analyseren en selecteren van beleggingsproducten. Laurens heeft een DSI-registratie en heeft de opleidingen Effectenspecialist, Effectenhandelaar, Beleggingsadviseur en Integriteitsspecialist afgerond. Laurens maakt deel uit van het beleggingsteam van Care IS vermogensbeheer.
Dhr. Jaap Steur CFA
Porfoliomanager
Jaap Steur, CFA (1987) werkt als portfolio manager bij Care IS. Jaap heeft ruim 5 jaar beleggingservaring. Jaap is voor zijn carrière bij Care IS werkzaam geweest bij KAS BANK N.V. als performance en risico analist voor pensioenfondsen en verzekeraars. Jaap is mede verantwoordelijk voor analyse en beheer van de beleggingsportefeuilles. In 2017 heeft Jaap de opleiding tot Chartered Financial Analyst (CFA) afgerond.
Mevr. Gudy Zwarthoed Drs.
Accountmanager
Gudy Zwarthoed (1989) werkt als Accountmanager bij Care IS. De afgelopen vijf jaar werkte Gudy bij ING Bank in verschillende commerciële functies. De laatste twee jaar vervulde Gudy de rol van Senior adviseur/Personal Banker. In deze functie werkte zij nauw samen met klanten om op basis van hun persoonlijke wensen en doelstellingen tot passende financiële oplossingen te komen. Gudy heeft verschillende opleidingen en cursussen voltooid met betrekking tot beleggen en maakt deel uit van het beleggingsteam van Care IS.
Dhr. Nick Bond
Portfoliomanager
Nick Bond (1987) werkt als portfoliomanager bij Care IS en richt zich met name op de cliëntacceptatie en compliance. Nick heeft 5 jaar beleggingservaring en heeft voor zijn carrière bij Care IS gewerkt bij KAS Bank. Nick werkte daar op de afdeling Investment Management Services en was verantwoordelijk voor de beleggingsadministratie van diverse pensioenfondsen. Nick is geregistreerd Compliance Professional bij het DSI en maakt deel uit van het beleggingsteam van Care IS.
Dhr. Ronald Schut
Accountmanager
Ronald Schut (1995) werkt als sales- en accountmanager bij Care IS en is verantwoordelijk voor nieuwe acquisitie en het onderhouden van bestaande relaties. Ronald is de afgelopen jaren op meerdere vlakken werkzaam geweest bij Rabobank. In zijn dagelijkse werkzaamheden bij Rabobank hield hij zich op klantbasis bezig met uiteenlopende financiële vraagstukken. Ronald haalt zijn energie uit het contact met klanten en maakt deel uit van het beleggingsteam van Care IS.
Dhr. Jan Wind
Accountmanager
Jan werkt bij Care IS als relatiebeheerder. Hij onderhoudt persoonlijk contact met klanten. Jan werkte hiervoor vanaf 1993 in verschillende functies bij ING en heeft ruim 25 jaar ervaring in de financiële dienstverlening.
Dhr. Henk Molenaar Mr.
Bestuurder
Henk is als bestuurder bij Care IS verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring als bestuurder van financiële instellingen en private banks. Daarnaast vervult Henk een rol in verschillende raden van commissarissen.
Mevr. Sanne Kwakman ba.
Frontoffice
Sanne is binnen Care IS medeverantwoordelijk voor de cliëntacceptatie en compliance. Daarnaast houdt Sanne zich bezig met online marketing, het schrijven van blogs en het onderhouden van de website.
Dhr. Leonard Den Ouden
Accountmanager
Leonard werkt bij Care IS als relatiebeheerder. Hij onderhoudt persoonlijk contact met klanten. Leonard heeft bij Robeco gewerkt als beleggingsadviseur en de laatste 4 jaar als private banker bij ING. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in de financiële dienstverlening.


Care IS

Vergelijk met andere partijen
Analyse rendement & kosten
Hulp bij uw keuze of overstap

Contact Finner

Stephan Freelink
010-3070880
Plan afspraak
Stephan Freelink
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement