Waarin beleggen? Alle opties op een rij

waarin beleggen

Zelf beleggen op de beurs is uitdagend. U bepaalt zelf uw strategie en kiest de financiële producten waarin u belegt. Daarbij wordt u niet geholpen door een vermogensbeheerder of adviseur. Uw eigen verantwoordelijkheid en keuzes. Maar u staat wel open voor inspiratie en ideeën die rendement opleveren. Waarin kunt u uw geld allemaal investeren? In dit artikel zetten we de belangrijkste beleggingsopties op een rij.

Waarin kunt u het beste beleggen

Als zelfbelegger kunt u helemaal zelf bepalen waarin u geld belegt. U bent zelf verantwoordelijk voor het samenstellen van uw beleggingsportefeuille. Het geeft een gevoel van vrijheid. Maar het vraagt extra verantwoordelijkheid. De kans op fouten is ook groter. Zelf beleggen is daarom alleen geschikt voor beleggers die de kennis en ervaring hebben (of willen verkrijgen) om dit zelfstandig te doen en dat ook leuk vinden. Met een goede voorbereiding kunt u succesvol zelf beleggen.

De voorbereiding begint met een goed doordacht plan. Daarin legt u vast wat uw doel, beleggingstermijn, inleg en het risico is dat u wilt nemen. Finner heeft een eBook samengesteld met eenvoudige stappen om te komen tot een beleggingsplan. Lees Een succesvol beleggingsplan in 5 stappen. Of lees ons artikel over beleggen voor beginners. 

Grofweg zijn er 3 typen beleggers, elk verschillend waarin zij geld investeren.

Aandelenbelegger

De aandelenbelegger wil graag zelf de bedrijven selecteren en kopen die hij interessant vindt. Dat vraagt het nodige van hem, want hij moet zelf spreiding aanbrengen in zijn portefeuille door aandelen en andere producten, of beleggen op wereldwijde beurzen. 

Fondsenbelegger

De fondsenbelegger handelt weinig en zoekt een eenvoudige oplossing om te spreiden. Hij kiest voor fondsen om (periodiek) vermogen op te bouwen. De fondsenbeleggers is zelf verantwoordelijk voor het selecteren van de juiste fondsen of indexfondsen. 

Optie- en CFD-belegger

De optiebelegger is ervaren, weet goed wat hij doet en is niet wars van een gokje op de beurs. Hij is zich bewust van de hoge risico’s van deze producten en weet dat ze niet geschikt zijn voor vermogensopbouw, hooguit een aanvulling op de portefeuille.

Waarin kunt u geld beleggen als beginner? De keuzes die u hebt vastgelegd in uw plan bepalen voor een groot deel waarin u kunt beleggen. U kunt kiezen voor aandelen, fondsen, indextrackers en nog vele andere producten.

‘Assets’ waarin u kunt beleggen

Er zijn diverse assets waarin geld investeren mogelijk is. Hieronder de vier belangrijkste beleggingscategorieën, met een aantal kenmerken.

BeleggingscategorieOmschrijvingSpreidingRisicoTermijn
AandelenEigendomsbewijs van een bedrijf dat verhandeld wordt op de beursSpreiden over sectoren, regio’s en landenRisicovolLange termijn
ObligatiesVerhandelbaar schuldbewijs uitgegeven door bedrijf of overheid, dat verhandeld wordt op de obligatiemarkt.Spreiden over sectoren, regio’s en landenRisicoarm(Middel)lange termijnvisie
AlternatievenVastgoed, hedgefondsen, valuta’s, grondstoffen, goud, etc., waarvan het rendement niet direct samenhangt met de koersontwikkeling op de traditionele beleggingsmarkten. Spreiding over diverse beleggingsproductenRisicovolLange termijn
CashSpaarrekening of geldmarktfondsenSpreiding over diverse bankenRisicoarmKorte termijn

Producten waarin u kunt beleggen

Er zijn vele soorten beleggingsproducten waarin investeren mogelijk is. Hieronder een overzicht van de belangrijkste producten, de ervaring die vereist is, kostenindicatie en risico’s.

BeleggingscategorieOmschrijvingErvaringKostenRisico
AandelenDirect beleggen in individuele aandelen op de beurs GemiddeldLaagRisicovol (koersrisico)
ObligatiesDirect beleggen in obligaties op de creditmarktenGemiddeldLaagRisicoarm (renterisico, kredietrisico)
BeleggingsfondsenMandje verschillende beleggingsproductenBeginnerLaag (bij passieve fondsen) tot gemiddeld/hoog (bij actieve fondsen)Spreiding ineens over verschillende producten. Risico’s verschillen per fonds
IndextrackersMet een indextracker volgt u rendement en risico van een bepaalde index. Worden verhandeld aan de beurs.BeginnerLaagGelijk aan risico van index die gevolgd wordt
HefboomproductenMet een relatief kleine investering wordt ingespeeld op een koersstijging of koersdaling. Bijvoorbeeld CFD’s, opties, turbo’s, etc.ErvarenHoogZeer hoog. Hoe hoger de hefboom, des te hoger het risico
Gestructureerde productenFinanciële producten die zijn opgebouwd uit meerdere beleggingen zoals aandelen, obligaties en opties.ErvarenHoogHoog. Risico’s verschillen per product

Beleggen in aandelen

Bij beleggen denken de meeste mensen aan aandelen kopen of verkopen. Een aandeel is een eigendomsbewijs van een onderneming, waaraan ook bepaalde rechten zijn verbonden. U deelt in de winst (dividend) en hebt stemrecht. Investeren in aandelen doet u met de hoop dat uw belegging op termijn meer waard wordt. Voordat u een aandeel koopt is het verstandig om u grondig in het bedrijf te verdiepen. Door onderzoek hoopt u de richting van de koers van een aandeel te bepalen. Maar koersen kunnen stijgen en dalen. In aandelen investeren vereist daarom veel kennis en aandacht.

Actief handelen in aandelen – door inspelen op marktontwikkelingen, verkrijgen van nieuwe informatie, probeert een belegger met korte ritjes winst te maken. 

Passief beleggen in aandelen – een lange termijn benadering van de aandelenmarkt.  Op een lange termijn (>10 jaar) stijgen de markten en is het gemiddeld rendement positief. Door periodiek aandelen kopen middelt u de aankoopprijs en daarmee het risico dat u op het hoogtepunt van de markt instapt.

Aandelen kopen doet u via een online broker, zoals Degiro of Binck, maar het kan ook via uw bank. Onlinebrokers zijn doorgaans een stuk goedkoper dan de banken. 

Meer weten? Lees ons artikel over aandelen kopen.

VoordelenNadelen
Beleggen in aandelenOp termijn leveren aandelen een positief rendement/ Inkomen met dividend/ Kopen en verkopen is makkelijk en vaak zelfs gratis/ Uitgebreid aanbod wereldwijde aandelenKoersrisico/ Zelf spreiden/ Vraagt tijd, inzet en kennis

Beleggen in obligaties

Naast aandelen, zijn obligaties de bekendste vorm van beleggen. Obligaties worden gezien als een relatief veilige manier van beleggen en vooral bedoeld voor de lange termijn. Het zijn verhandelbare schuldbewijzen, uitgegeven door een bedrijf of overheid, tegen een vastgestelde rentevergoeding.

Rentebetalingen en aflossingen zijn vastgelegd. Dit levert een stabiele inkomensstroom op. Obligaties zijn minder gevoelig voor onrust op de aandelenmarkten. Investeren in obligaties in de portefeuille zorgt voor demping. Afhankelijk van het risicoprofiel maken obligaties vaak een groter (defensief) of kleiner (offensief) percentage uit van een portefeuille.

Obligaties kunt u kopen via een online broker of bank. Niet alle obligaties zijn verhandelbaar via een broker. Sommige worden direct uitgegeven en daar kunt u zich op inschrijven. Doe wel goed onderzoek naar de uitgevende partij. Als de partij achter de obligatielening failliet gaat, verliest u al uw geld. Dit risico van beleggen heet het kredietrisico. Verdienen met geld investeren in obligaties kan op twee manieren: via koerswinst en rentebetalingen. De rentevergoeding is afhankelijk van de marktrente, de looptijd en de kredietwaardigheid van de uitgevende partij.

Soorten obligaties

Er zijn diverse soorten obligaties:

 • Bedrijfsobligaties – uitgegeven door een onderneming
 • Staatsobligaties – uitgegeven door een overheid
 • High yield obligaties – schuldpapier van minder kredietwaardige bedrijven met een hogere rente
 • Emerging market debt – schuldpapier van bedrijven en overheden uit opkomende landen

Ook bij obligaties is spreiding belangrijk. Dit kan tussen sectoren, regio’s en verschillende looptijden. Maar spreiden tussen beleggingsproducten is nog belangrijker.

Via de meeste brokers kunt u obligaties kopen. Het kan ook via beleggingsfondsen. Bij veel Nederlandse brokers kunt u obligaties, obligatiefondsen en -trackers aankopen. In geval van individuele obligaties betaalt u enkel transactiekosten. Bij fondsen en ETF’s betaalt u naast transactiekosten ook nog de beheerkosten.

Meer weten? Lees ons artikel over obligaties kopen.

VoordelenNadelen
Beleggen in obligatiesRelatief veilig/ Defensievere vorm van beleggen/ Bieden vast inkomen/ Spreiding en risicodempingRendement lager dan aandelen/ Renterisico/ Kredietrisico

Beleggen in beleggingsfondsen 

Zelf aandelen of obligaties kopen brengt risico’s met zich mee. En de uitdaging dat u zelf voor voldoende spreiding moet zorgen. Het is ook mogelijk ineens een mandje aandelen, obligaties of mix daarvan te kopen via een beleggingsfonds. Voordeel is dat u daarmee ineens een vorm van spreiding bereikt. Een beleggingsfonds wordt actief beheerd en probeert een beter rendement te halen dan de markt. Dit gaat wel gepaard met hogere kosten dan wanneer u zelf investeert in deze producten. Bij een beleggingsfonds krijgt u te maken met fondskosten en beheerskosten. Beleggen in beleggingsfondsen is ideaal als u niet te veel tijd wilt besteden aan beleggen of niet veel handelt.

Er zijn verschillende soorten beleggingsfondsen:

 • Aandelenfondsen – mandje met aandelen van beursgenoteerde bedrijven
 • Obligatiefondsen – mandje met obligaties van bedrijven, overheden, of een mix daarvan
 • Mixfondsen – combinatie van aandelen-, obligatiefondsen en eventueel andere beleggingen
VoordelenNadelen
Beleggen in beleggingsfondsenGoede spreiding/ Kant en klare oplossing/ GemakHogere kosten/ Lager rendement/ Periodiek verhandelbaar

Meer weten? Lees ons artikel over beleggingsfondsen.

Beleggen in indextrackers of indexfondsen

Beleggen in ETFs of indextrackers is populair. Een indextracker is een op de beurs verhandelbaar mandje met aandelen of andere producten, dat een bepaalde index volgt. Hierdoor kunt u met weinig geld direct een selectie aan aandelen of obligaties kopen uit een bepaalde index, bijvoorbeeld de AEX-index. Het zijn passieve fondsen die het risico en rendement van de index volgen tegen lage kosten. Voor veel mensen zal een passief beleggingsfonds de juiste keuze zijn.

Een indextracker is een beursgenoteerd product. Kopen of verkopen doet u via een broker tegen realtime koersen. Een belangrijk verschil met beleggingsfondsen zit in de verhandelbaarheid. Een indextracker is de hele dag verhandelbaar. Een indexfonds is periodiek verhandelbaar tegen de fondswaarde. Indextrackers zijn dankzij de lagere kosten goedkoper dan actief beheerde fondsen. Beleggen in indextrackers is een vorm van passief beleggen.

Meer weten? Lees ons artikel over indexbeleggen.

VoordelenNadelen
Beleggen in indextrackersLage kosten/ Goede spreiding/ Gemak/ Groot assortimentVolgt weging van index/ Let op afwijkingen van de index/ Let op securities lending of andere voorwaarden

Beleggen in alternatieven

Er zijn nog meer soorten beleggingen waarin investeren mogelijk is. Veel daarvan zijn complex en risicovol en eigenlijk alleen geschikt voor ervaren beleggers. Dit worden alternatieve beleggingen genoemd.

Alternatieve beleggingen zijn beleggingsproducten waarvan het rendement niet een-op-een samenhangt met de koersontwikkelingen op traditionele obligatie- en aandelenmarkten. Dat zijn bijvoorbeeld hedgefondsen, vastgoed en grondstoffen. Met alternatieve beleggingen wordt meestal een bovengemiddeld rendement nagestreefd, vaak met een bovengemiddeld of hoog risico. (AFM)

Beleggen in vastgoed – dat kan direct in vastgoed, of via een (niet-)beursgenoteerd vastgoedfonds. Het fonds verdient aan de verhuur en uiteindelijke verkoop van het vastgoed en keert de winst aan de beleggers uit. 

Beleggen in hedgefondsen – hedgefondsen hanteren meer vrijheid in hun beleggingsbeleid dan reguliere beleggingsfondsen. Zij streven via een eigen strategie een hoger rendement na, maar dat gaat gepaard met een hoger risico. De kosten van hedgefondsen zijn bovendien vaak hoger dan van reguliere beleggingsfondsen. Minimum inleg is doorgaans hoog, waardoor hedgefondsen minder toegankelijk zijn voor particuliere beleggers. 

Beleggen in grondstoffen – U kunt in een beleggingsfonds investeren dat in bepaalde grondstoffen belegt. Maar u kunt ook direct investeren in goud, zilver of een andere grondstof. Edelmetalen worden gezien als veilige haven, waarmee beleggers zich indekken tegen inflatie en waardevermindering. Beleggen in goud of grondstoffen kan zowel fysiek als via fondsen en trackers. 

Beleggen in crypto – beleggen in cryptovaluta zoals bitcoin is enorm populair. Het wordt wel gezien als de munt van de toekomst. Het is mogelijk actief te handelen in bitcoins en proberen te profiteren van de koersschommelingen, of bitcoins voor de langere termijn te kopen. Het is een speculatieve belegging. Het koersverloop is grillig. Digitale munten hebben geen onderliggende waarde en het is oppassen voor digitale bankrovers.

Tenslotte: risicovolle producten

Ten slotte zijn er nog tal van andere type beleggingsproducten. Dit zijn risicovolle producten. Voorbeelden zijn CFD’s, opties en turbo’s. Deze producten zijn eigenlijk niet geschikt voor beleggers. Alleen als u veel kennis en ervaring in beleggen heeft, of wat speelgeld om mee te beleggen, kunt u deze risicovolle producten overwegen. CFD’s kunt u beter helemaal links laten liggen. Volgens de AFM maakt 80% van de beleggers daarop verlies. 

Bij alternatieve beleggingen is het extra opletten. Veel speelt zich af buiten het toezicht van de AFM of andere toezichthouders. Belangrijk is dat u weet waarin u belegt, het risico kent en u niet laat verleiden door spectaculaire rendementen.

VoordelenNadelen
Beleggen in alternatievenMeer spreiding/ Hoger rendement/ Veel mogelijkhedenBuiten toezicht/ Hoger risico/ Hogere kosten

Beleggen is spreiden

Waarin geld investeren? Naast de bekende verdeling tussen aandelen en obligaties, moet u zorgen voor voldoende spreiding in uw portefeuille. Beleggen is spreiden. Geld investeren is mogelijk in een breed spectrum aan assets en producten. Spreiden is het belangrijkste instrument om risico’s bij beleggen te beperken. Veel beleggers nemen dit te weinig serieus en beleggen bijvoorbeeld alleen dichtbij huis of in een beperkt aantal producten. Een goede spreiding kunt u eenvoudig realiseren door gebruik te maken van beleggingsfondsen of indextrackers. Lees meer over het opbouwen van een beleggingsportefeuille en het spreiden van beleggingen.

Maak de beste keuze voor uw geld

Het leuke aan zelf beleggen is dat u uw eigen keuzes kunt maken. U neemt zelf uw financiële toekomst in handen. Uitdagend!

Waarin beleggen? Tot slot zetten we nog een paar belangrijke tips op een rij. 

 • Bepaal eerst uw beleggingsplan, dat bepaalt grotendeels waarin u kunt beleggen
 • Beleg alleen voor de langere termijn
 • Kies producten die bij u passen
 • Spreid tussen verschillende producten
 • Houd de kosten laag

Wilt u meer weten? Lees dan ons artikel Beleggen voor beginners. Wanneer u besluit om zelf te gaan beleggen dan is de keuze van een broker een belangrijke stap. Finner help u graag op weg

Vindt u het lastig zelf te bepalen waarin u geld belegt? Dan is laten beleggen misschien geschikter voor u. Finner helpt u om gemakkelijk vermogensbeheer te vergelijken en de partij te kiezen die bij u het beste past.