Geld schenken aan een kleinkind – 6 tips

Deel dit artikel

Het leven gaat snel. U hebt vermogen opgebouwd en u wilt dit in goede handen nalaten, bijvoorbeeld aan uw kleinkinderen. Waarom wachten? U kunt ook bij leven geld schenken aan de volgende generatie. Hoe kunt u op een verstandige manier schenken aan uw kleinkind? Daarbij speelt de fiscus een belangrijke rol. Denk aan de vermogensbelasting, maar ook schenkbelasting en erfbelasting. Lees onze tips om slim geld te schenken aan een kleinkind.


1. Belastingvrij schenken kleinkind

2. Schenk voor een huis van een kleinkind

3. Indirecte schenking grootouders aan kleinkind

4. Schenking kleinkind bij overlijden

5. Let op de fiscale consequenties

6. Schenk slim aan uw kleinkinderen1. Belastingvrij schenken kleinkind

De fiscus biedt grootouders de mogelijk om jaarlijks voor een vrijgesteld bedrag te schenken aan kleinkinderen. Vanwege de impact van de coronacrisis zijn de schenkingsvrije bedragen 2021 tijdelijk met €1000,- verhoogd. Hieronder ziet u de vrijstelling voor een schenking aan kleinkinderen.


Hoeveel mag ik mijn kleinkind belastingvrij schenken?


Jaarlijkse vrijstelling
Schenking kleinkind 2021€3244
Schenking kleinkind 2020€2208
Schenking kleinkind 2019€2173

Bron: Belastingdienst


Als grootouders ieder apart een schenking aan een kleinkind doen, dan moet u deze bedragen wel bij elkaar optellen. Voor de schenkbelasting ziet de fiscus (voormalige) partners namelijk als 1 schenker. Bij een schenking hoger dan € 3.244 moet uw kleinkind aangifte doen. Komen de opgetelde schenkingen aan 1 kleinkind boven de schenkingsvrijstelling kleinkind uit, dan moet minstens 18% van het meerdere naar de Belastingdienst. Boven €128.751 bedraagt de schenkbelasting zelfs 36%. Leuker kunnen ze het niet maken. Is uw kleinkind nog minderjarig dan hebben de ouders van het kind de wettelijke zeggenschap over deze schenkingen. Deze zeggenschap vervalt wanneer het kind 18 jaar wordt, tenzij deze termijn verlengd is via een schenkingsakte.2. Schenk voor een huis van een kleinkind

Is uw kleinkind tussen de 18 en 40? Dan mag u als grootouders eenmalig €105.302 schenken voor een koophuis. Hieraan stelt de fiscus wel een aantal strikte voorwaarden. U vindt ze hier. Doet u in 2021 een schenking kleinkind, dan dient dit bedrag uiterlijk in 2023 te zijn aangewend om een eigen woning te kopen of te verbouwen. De schenking dient echt woninggerelateerd te worden gebruikt. Dit moet schriftelijk aangetoond worden. De schenking mag gespreid worden over maximaal 3 jaar, waarbij in het 1e jaar andere vrijstellingen vervallen. Uw kleinkind dient de schenkingsvrijstelling voor koopwoningen aan te vragen bij de Belastingdienst.


Vrijstelling schenking kleinkind koophuis

Schenking kleinkind voor koophuisEenmalige vrijstellingJaarlijkse vrijstelling

€105.332 (evt te spreiden over 3 jaar)0 (1e jaar)


Steeds meer opa’s en oma’s kiezen voor deze constructie. De besparing zit niet zozeer in de schenkbelasting, maar meer in de erfbelasting. Omdat er straks minder valt na te laten, kan de fiscus minder erfbelasting heffen. Als een erfenis eerst naar de kinderen en daarna naar de kleinkinderen gaat, is er straks tweemaal erfbelasting over betaald. Dat kan slimmer.


Hoeveel wil de fiscus hebben?

Schenking kleinkindBelasting bij eenmalige vrijstelling koophuisSchenkbelasting (zonder vrijstelling)Erfbelasting (vrij van recht)
€105.3320€18.375€18.449

Bron: Belastingdienst – Zie ook tabel verderop in de tekst3. Indirecte schenking grootouders aan kleinkind

Zoekt u een fiscaal vriendelijke manier om meer aan de kleinkinderen te schenken, dan kunt ook kiezen voor indirect schenken aan kleinkinderen. U schenkt dan eerst aan de ouders (uw eigen kind) en maakt daarbij gebruik van een hogere (eenmalige) vrijstelling. De ouders kunnen het geld vervolgens schenken aan hun kinderen en ook gebruik maken van de hogere vrijstellingen. U leest hier meer over in het artikel Geld schenken aan een kind. Houd er wel rekening mee dat dit ten koste gaat van de feitelijke schenkingsmogelijkheden aan het kind. Er mag slechts 1x gebruik gemaakt worden van de verhoogde vrijstelling voor een schenking. 


Deze constructie loont vooral bij kleinere bedragen tot de schenkingsvrijstelling, omdat die voor kinderen dubbel zo hoog is als voor kleinkinderen. Stel, u wilt €5000,- schenken aan uw kleinzoon. Dit is boven de schenkingsvrijstelling kleinkind 2021 van €3244. Aan uw eigen zoon of dochter mag u jaarlijks tot €6604 belastingvrij schenken. Als u met hen afspreekt dit bedrag door te storten naar uw kleinzoon, dan ontvangt deze uiteindelijk €5000,- belastingvrij via zijn ouders. Dat is fiscaal veel gunstiger dan direct schenken aan uw kleinzoon. Er zijn meerdere constructies mogelijk. Laat u goed informeren over de voorwaarden en belastingtarieven.4. Schenking kleinkind bij overlijden

Slim geld geven kan ook na uw overlijden. Zorg voor een goed testament, waarin u ook een schenking kleinkinderen kunt opnemen. Zo kunt u een hogere besparing van de erfbelasting realiseren. De vrijstelling erfbelasting 2021 voor een kind en voor een kleinkind bedraagt namelijk €21.282,-. Uw kleinkinderen ontvangen dit bedrag onbelast, waarover uw eigen kinderen anders erfbelasting moeten afdragen. En dit vermogen zit niet meer in de latere erfenis van uw kinderen, waardoor voorkomen wordt dat er 2x erfbelasting over betaald zou worden. 


Hebben uw kinderen niet allen kinderen, of niet evenveel, dan is het mogelijk in uw testament op te nemen dat de schenking kleinkinderen in mindering komt op de schenking aan het kind waarvan de kleinkinderen afstammen, zodat de verhouding in de erfenis tussen uw eigen kinderen gelijk blijft. Een notaris kan u verder informeren.


Schenking bij overlijden aan:VrijstellingTarief erfbelasting
<€128.750
Tarief erfbelasting
>€128.750
Kind€21.28210%20%
Kleinkind€21.28218%36%

Bron: Belastingdienst5. Let op de fiscale consequenties

Belastingvrij schenken aan kleinkinderen kan fiscale consequenties hebben. Een schenking kleinkinderen geldt als vermogen in box 3. Uw kleinkind is daarover vermogensrendementsheffing verschuldigd is. Daarvoor geldt wel een vrijstelling, het heffingsvrij vermogen 2021 bedraagt €50.000,- (of €100.000,- met een partner). Een schenking aan een kleinkind kan er onder omstandigheden toe leiden dat hij of zij niet meer (volledig) in aanmerking komt voor toeslagen zo als huurtoeslag, zorgtoeslag, of een studiefinanciering. Zorg daarom ervoor dat u en uw kleinkind goed overzicht hebben over de fiscale gevolgen van een schenking kleinkinderen.6. Schenk slim aan uw kleinkinderen

Uw belastingadviseur of notaris kan u meer informatie geven over schenkingen aan kleinkinderen in uw specifieke situatie. De Belastingdienst biedt ook een informatielijn, de BelastingTelefoon Schenken 0800-235 83 54.


De Consumentenbond heeft een boek Slim Schenken, een naslagwerk met informatie over manieren om geld te schenken en de fiscale gevolgen daarvan.


Op Finner vindt u veel meer informatie over beleggen voor uw kleinkind.eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement