Groenstate Vermogensbeheer

LET OP:Groenstate Vermogensbeheer is overgenomen door Delen Private Bank. In de loop van 2022 zijn de activiteiten ondergebracht bij Delen Private Banking

Groenstate Vermogensbeheer, opgericht in 1999, biedt volgens eigen zeggen met Twentse nuchterheid een uitgebreide reeks effectendiensten aan particuliere en zakelijke beleggers. Deze nuchtere aanpak moet de waan van de dag scheiden van de lange termijn trends en zorgen voor een consistente invulling van de portefeuille. De kernactiviteit van Groenstate is het beheren en adviseren van een beleggingsportefeuille, maar de dienstverlening is breder dan dat. Groenstate is bereid mee te denken over een breed scala aan financiële vraagstukken van de klant. Er wordt gewerkt met BinckBank, Insinger Gillissen en ABN Amro als depotbanken.


Groenstate Vermogensbeheer is van mening dat het beheer van vermogen alleen gewaarborgd kan zijn door een persoonlijke aanpak. De dienstverlening is maatwerk om een beleggingsportefeuille samen te stellen die bij de klant past. Daarbij kiest de vermogensbeheerder volgens eigen zeggen voor beleggingsoplossingen waarvan de risico’s helder en inzichtelijk zijn.

Groenstate
Naam aanbiederGroenstate VermogensbeheerType beheerIndividueel beheer
Onderdeel vanGroenstate Vermogensbeheer B.V.Minimum inlegbedrag€ 50.000,-
Vestiging(en)Hengelo, ’s HertogenboschJaar actief1999
Onderscheidingen

Beleggingsbeleid Groenstate Vermogensbeheer


Groenstate hanteert de topdown methode. Eerst wordt, op basis van de beschikbare research, een macro-economisch beeld geschetst waarna een verdere uitdieping plaatsvindt. Groenstate vult de beleggingsportefeuilles actief in waarbij voor de specifieke invulling binnen de verschillende assetcategorieën gebruik kan worden gemaakt van een combinatie van actief beheerde fondsen, passieve indextrackers, individuele aandelen, obligaties en derivaten.

Maandelijks wordt een vergadering gehouden waarin diverse agendapunten worden besproken, zoals macro-economische ontwikkelingen, aandelenmarkten en rentemarkten, om te komen tot de meest optimale tactische asset allocatie.

Groenstate heeft nauwkeurig beschreven in welke verhoudingen de invulling per assetcategorie moet worden gedaan. Zo is bepaald in welke verhouding er belegd mag worden tussen aandelen ontwikkelde markten en aandelen opkomende markten. Ook is bepaald in welke verhouding zogeheten investment grade obligaties moeten staan ten opzichte van specials oftewel hoger risico obligaties. De verhoudingen worden regelmatig doorgerekend en gecontroleerd. Daarbij heeft Groenstate een geautomatiseerd rapportagesysteem waarbij ook de verhoudingen tussen de verschillende assetcategorieën gecontroleerd worden.

Verder heeft Groenstate bepaald of er al dan niet wordt belegd in de categorie “alternatieve beleggingen”, zoals hedge funds, grondstoffen en private equity, en zo ja, in welke mate en op welke wijze.

Groenstate zal in principe niet beleggen voor haar relaties met geleend geld. Groenstate zal, afhankelijk van de (economische) omstandigheden beoordelen of en hoe het valutarisico wordt afgeschermd.

DuurzaamOnbekend
Actief vs PassiefActief
Portefeuille samenstellingOnbekend
Doel beleggingsbeleidOnbekend
ProductenOnbekend
Eigen productenOnbekend
Depot bankAbn Amro, Binck Bank, InsingerGilissen
Vermogen partners meebelegdOnbekend

Kosten Groenstate Vermogensbeheer

Doorlopende kosten
Periodieke kosten
Beheerfee
Performance fee
TransactiekostenZie in uw analyse
Servicefee
Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleZie in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleZie in uw analyse

Groenstate Vermogensbeheer rendement


Er zijn (op dit moment) geen rendementen bekend. Groenstate Vermogensbeheer wil of kan deze niet inzichtelijk maken.