Vermogensbelasting 2022: betalen over sparen en beleggen

Deel dit artikel
vermogensbelasting 2022 betalen over sparen en beleggen

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker, aldus de Belastingdienst. Maar voor de vermogensbelasting gaat dat niet op. Door de flinke veranderingen wordt het zeker niet makkelijker. En of het leuker wordt hangt af van de grootte en indeling van uw vermogen.


Update juni 2020

Let op: Inmiddels is er een streep gezet door de nieuwe vermogensheffing vanaf 2022. Dit is goed nieuws voor beleggers, aangezien zij fors meer zouden moeten gaan betalen. Meer duidelijkheid moet nog volgen. 


In dit artikel lichten we toe hoe zowel de huidige als de toekomstige vermogensbelasting werkt en wat de invloed is op uw spaargeld en beleggingen. Hier kunt u mede uw financiële plannen op baseren. Het nieuwe belastingstelsel voor box 3 zal naar verwachting 1 januari 2022 in gaan.  De belangrijkste conclusies zijn:

-Sparen wordt fiscaal aantrekkelijker, maar blijft verliesgevend

-Beleggers betalen de rekening 

-Nieuwe vermogensbelasting is prikkel voor slechte financiële keuzesWanneer betaalt u vermogensbelasting?

Zowel in het huidige als in het nieuwe systeem komt u in aanmerking voor vermogensrendementsheffing wanneer uw vermogen groter is dan 30.000 euro. Wanneer u fiscaal partners bent, geldt het dubbele. Blijft u onder die grens, dan wordt u niet geraakt door onderstaande systemen. Vermogensbelasting 2020

Vrijstelling vermogensbelasting

In het huidige systeem geldt er een heffingsvrij vermogen van 30.846 euro. Wanneer uw vermogen op 1 januari 2020 lager was dan dit bedrag betaalt u geen vermogensrendementsheffing. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijke vrijstelling van 61.692 euro. Vermogensbelasting berekenen

Voor het vermogen boven de vrijstelling betaalt u 30% over het fictieve rendement. De totstandkoming van deze fictieve rendementen vindt u op de website van de belastingdienst. Belangrijk om te realiseren is dat uw daadwerkelijke spaarrente of behaalde rendement geen rol speelt in de berekening. Ook maakt het niet uit of het om spaargeld of om beleggingen gaat. De percentages waar u uw te betalen belasting mee berekent vindt u in onderstaande tabel. 


SchijfVermogenRendementsheffing
Heffingsvrij vermogen< € 30.8460%
Schijf 1€ 30.846 tot € 103.6430,54%
Schijf 2€ 103.643 tot € 1.036.4181,27%
Schijf 3Vanaf € 1.036.4181,60%

Rekenvoorbeeld

Uw vermogen bedraagt in 2020 100.000 euro en u bent geen fiscaal partners. Over de eerste 30.846 euro betaalt u geen belasting. Over de resterende 69.154 euro betaalt u 0,54%. U betaalt dus in totaal 373 euro (0,37%). 


Vermogensbelasting 2021

Vrijstelling vermogensbelasting

Per 1 januari 2021 geldt er een heffingsvrij vermogen van 50.000 euro. Wanneer uw vermogen op 1 januari 2021 lager is dan dit bedrag betaalt u geen vermogensrendementsheffing. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijke vrijstelling van 100.000 euro. Vermogensbelasting berekenen

In 2021 betaalt u voor het vermogen boven de vrijstelling 31% over het fictieve rendement. De totstandkoming van deze fictieve rendementen vindt u op de website van de belastingdienst. Belangrijk om te realiseren is dat uw daadwerkelijke spaarrente of behaalde rendement geen rol speelt in de berekening. Ook maakt het niet uit of het om spaargeld of om beleggingen gaat. De percentages waar u uw te betalen belasting mee berekent vindt u in onderstaande tabel. 


SchijfVermogenRendementsheffing
Heffingsvrij vermogen< € 50.0000%
Schijf 1€ 50.000 tot € 100.0000,59%
Schijf 2€ 100.000 tot € 1.000.0001,4%
Schijf 3Vanaf € 1.000.0001,76%

Rekenvoorbeeld

Uw vermogen bedraagt in 2021 100.000 euro en u bent geen fiscaal partners. Over de eerste 50.000 euro betaalt u geen belasting. Over de resterende 50.000 euro betaalt u 0,59%. U betaalt dus in totaal 295 euro (0,29%). 


Vermogensbelasting vanaf 2022 (plan)

Hieronder lichten we het wetsvoorstel voor de vermogensrendementsheffing toe dat op 1 januari 2022 moet ingaan.  Vrijstelling vermogensbelasting

Vanaf 2022 geldt een heffingsvrij vermogen van 30.846 euro. Wanneer uw vermogen lager is dan dit bedrag komt u niet in box 3 terecht en betaalt u geen vermogensbelasting. Daarnaast geldt er een heffingsvrij inkomen in box 3 van 400 euro. Wanneer u minder dan 400 euro fictief rendement maakt op uw vermogen betaalt u dus geen belasting, ongeacht hoe het rendement tot stand kwam. Maar let wel; dit gaat om een fictief rendement. Voor fiscale partners geldt een dubbele vrijstelling. 
 

Hoe de nieuwe vermogensbelasting werkt

Wanneer u meer vermogen heeft dan bovengenoemde vrijstelling, betaalt u 33% over het fictieve rendement. De belastingdienst gaat rekenen met een vastgestelde gemiddelde spaarrente van 0,09% en een fictief rendement uit beleggingen van 5,33%. Dit fictieve rendement wordt berekend over uw totale vermogen. Het bovengenoemde heffingsvrije vermogen wordt daarin niet meegenomen. Zit u dus één euro boven de vrijstelling dan betaalt u alsnog over het hele bedrag belasting. Wel geldt alsnog het heffingsvrij inkomen. 
 

Vermogensbelasting berekenen

U berekent de door u te betalen vermogensbelasting met de volgende formule:
Inkomen box 3 = (Spaargeld * 0,09%) + (belegd vermogen * 5,33%) – (Waarde schuld * 3,03%)
Te betalen belasting =  (Inkomen box 3 – heffingsvrij inkomen) * 33% 

Vermogensbelasting-2022-sparen-beleggen

Bron: RijksoverheidRekenvoorbeeld

Uw vermogen bedraagt in 2022 100.000 euro, waarvan 20.000 euro aan spaargeld en 80.000 euro belegd. U bent geen fiscaal partners. 


Uw (fictief) inkomen in box 3 = (20.000 * 0,09%) + (80.000 * 5,33%) = 4282
Te betalen belasting = (4282 – 400) * 33% = 1281,06 euro (1,28% per jaar) 


Het effect van de nieuwe vermogensbelasting op sparen en beleggen

Spaarders “profiteren”

Bij een gemiddelde spaarrente van 0,09% (het vastgestelde gemiddelde over 2019) betalen spaarders tot een bedrag van 440.000 euro geen vermogensrendementsheffing over hun spaargeld. Met een dergelijke lage rente blijft u namelijk onder het heffingsvrije inkomen van 400 euro. Gaat de rente omlaag? Dan stijgt het belastingvrije spaargeld nog verder, omdat u dan minder snel boven de 400 euro uitkomt. Maar gaat de rente omhoog, dan gaat u bij een lager spaarbedrag al betalen. Het bedrag dat u belastingvrij kunt sparen hangt sterk af van de spaarrente. Houd hier rekening mee bij het maken van financiële plannen. 


De vermogensbelasting van 2022 maakt sparen dus fiscaal aantrekkelijker. Daarbij moet de opmerking worden geplaatst dat sparen reëel gezien alsnog vrijwel altijd verliesgevend is bij de huidige rentestanden. Dit komt door de inflatie die gemiddeld tussen de 1,5% en 2% ligt. 


Belegger betaalt de rekening 

Door het hoge fictieve rendement over beleggingen van 5,33% en het verhoogde tarief van 33% gaan beleggers in box 3 fors meer betalen. Kleine beleggers zullen daar door het vrijgestelde vermogen geen last van hebben. Maar beleggers die bijvoorbeeld een potje voor het pensioen opbouwen in box 3 komen al snel boven de vrijstelling en betalen tot wel 1,75% aan belasting, tenzij het pensioen wordt opgebouwd in box 1. Belangrijk om te realiseren is dat uw daadwerkelijke rendement geen rol speelt in de berekening. In een slecht beleggingsjaar betaalt u dus alsnog 33% belasting over het fictieve rendement van 5,33%. 


Nieuwe vermogensbelasting is prikkel voor slechte financiële keuzes

Een ander effect voor beleggers is dat defensieve beleggingen zoals obligaties minder aantrekkelijk worden. Dit komt doordat rendementen daar doorgaans lager zijn, maar wel net zo zwaar belast worden als aandelen. Hierdoor ontstaat een prikkel voor beleggers om ofwel meer te gaan sparen, ofwel offensiever te gaan beleggen. Dit kan leiden tot een spanningsveld met het bij de belegger passende beleggingsprofiel en het niet halen van financiële doelen, zo oordeelde ook Federatie Financieel Planners. Voor de belegger wordt het een stuk minder interessant om te kiezen voor een defensief beleggingsprofiel, in de wetenschap dat ieder jaar tot 1,75% wordt opgeslokt aan belasting. En de kosten van beleggen komen daar nog bij. 


Belastingdienst-vermogensbelasting

Belastingverlaging of verhoging? 

De veranderingen in de vermogensbelasting zijn groot. De belasting wordt niet verlaagd, maar verschuift van de spaarder naar de belegger. Sparen wordt daarmee iets minder verliesgevend en beleggen wordt zwaarder belast. De impact op uw eigen belastingaangifte hangt af van de grootte en de indeling van uw vermogen. Houd hier rekening mee bij het maken van financiële plannen. 

Deel dit artikel

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
 • Help mij starten
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag

Contact Finner

Bart Spronk
010-3070880
Plan afspraak
Bart Spronk
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement