Indexus vermogensbeheer

LET OP: Indexus Groep, met dochterlabel Dexxi, wordt onderdeel van Semmie groep. De beoordeling voor Indexus Vermogensbeheer is daarom ingetrokken.

Indexus heeft een uitgebreide dienstverlening voor particuliere beleggers, ondernemers, stichtingen en family offices en is opgericht in 1997.
Via de kantoren in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven en Heerenveen bedient Indexus cliënten door heel Nederland.

Indexus belegt de portefeuille in vermogensbeheer middels de zogeheten “Core / Satellite approach”. De kern (Core) van de portefeuille wordt belegd in indextrackers en zorgt voor een brede spreiding. Het overige deel van de portefeuille (Satellite) is afhankelijk van de persoonlijke doelstelling en wordt belegd in individuele aandelen en obligaties.

Vanaf €400.000,- kunt u kiezen voor maatwerk vermogensbeheer of beleggingsadvies. U maakt concrete afspraken met uw persoonlijke adviseur over het te voeren beleid, de contactfrequentie en specifieke wensen.

Indexus
Naam aanbiederIndexusType beheerIndividueel beheer
Onderdeel vanIndexus Groep B.V.Minimum inlegbedrag€ 400.000,-
Vestiging(en)Amsterdam, Arnhem, Eindhoven en HeerenveenJaar actief1997
Onderscheidingen
BeoordelingGeen gegevens beschikbaar
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

Beleggingsbeleid Indexus

De definitie van vermogensbeheer voor Indexus is dat uw uitgangspunten en doelstellingen altijd de basis vormen voor het te voeren beleid en samenstelling van uw portefeuille(s). Bovendien streeft zij altijd naar vermogensbehoud, een hoger rendement dan de spaarrekening en naar gelang het risicoprofiel extra rendement. Bij beleggen ligt volgens Indexus de sleutel van het succes in het onderhoud van uw portefeuilles. De samenstelling van uw portefeuilles wordt bijgestuurd op basis van de marktomstandigheden en de kansen die zich voordoen. De focus ligt hierbij op het behalen van uw doelstelling op zowel korte als lange termijn.

Voor een constante kwaliteit van haar beleggingsbeleid is hoogwaardige research een belangrijke voorwaarde. De analisten van de researchafdeling zijn goed opgeleide en ervaren economen. Zij zorgen ervoor dat de dagelijkse stroom cijfers wordt vertaald in een gefundeerd beleggingsbeleid. Fundamentele analyse is daarbij het vertrekpunt. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van technische en kwantitatieve analyse voor een optimale beleggingskeuze. Naast haar eigen research heeft Indexus toegang tot analyses van binnen- en buitenlandse professionele partijen.

Bij de vermogensbeheerdienstverlening bouwt Indexus de beleggingsportefeuilles op met rechtstreekse beleggingen in aandelen, obligaties en ETF’s (Trackers). Daarnaast kan zij afgeleide instrumenten, zoals opties en turbo’s, gebruiken om posities gedurende een bepaalde periode te beschermen of om cashflow te genereren. Indexus sluit dus geen enkel (beursgenoteerd) beleggingsinstrument uit om de doelstellingen van haar cliënten te realiseren. Wel heeft Indexus voor het fundament van de beleggingsportefeuilles onder haar beheer een voorkeur voor ETF’s.
De tactische invulling van de beleggingscategorieën betreft een momentopname en zal door de tijd heen verschillen. Uiteindelijk dient het samenspel van de verschillende effecten zorg te dragen voor de optimale combinatie van risico en rendement.

Indexus richt de beleggingsportefeuilles in aan de hand van het Core Satellite principe. Dat is een asset allocatie model, waarin op effectieve wijze passieve en actieve beleggingsstrategieën worden gecombineerd. De kern van de portefeuille wordt dan passief belegd met als doel om tegen zo laag mogelijke kosten het rendement van de markt te genereren. ETF’s op breed samengestelde indices lenen zich hier volgens Indexus uitstekend voor; hiermee wordt in een keer een zeer brede spreiding gerealiseerd. De satellietbeleggingen daaromheen zullen voor extra rendement moeten zorgen. Dit kunnen individuele aandelen of obligaties, maar ook specifieke ETF’s zijn.

DuurzaamGeen
Actief vs PassiefActiefActief met passieve beleggingsinstrumenten als de markt daarom vraagt.
Portefeuille samenstelling
Doel beleggingsbeleidWaardebehoud
ProductenAandelen, Indextrackers, ObligatiesCore satellite aanpak. De kern van de portefeuille (+/- 80%) wordt belegd in indextrackers. De satelliet beleggingen (+/-20%) bestaan uit individuele aandelen, obligaties en desgewenst opties.
Eigen productenNee
Depot bankSaxo Bank
Vermogen partners meebelegdJaDirectieleden, partners en medewerkers hebben een portefeuille bij Indexus.

Kosten Indexus

Doorlopende kosten
Periodieke kosten
BeheerfeeBeheerfee 1% p/jr (excl. BTW):
Performance fee
Transactiekosten
ServicefeeService fee (Binckbank) is afhankelijk van beheerd vermogen. Gemiddeld tussen de 0,08 en 0,125% per jaar (excl. BTW).
Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuille
Kosten afbouw portefeuille

Indexus rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Indexus belegt via maatwerk portefeuilles. Het getoonde rendement is het gemiddelde rendement van een groep klanten met hetzelfde risicoprofiel, zonder invloed van stortingen of onttrekkingen gedurende de meetperiode. Vanaf 2018 heeft Indexus besloten niet meer transparant te zijn over de door hun behaalde rendementen.

Profielzeer defensiefDefensiefMatig offensiefOffensiefZeer offensief
2022
2021
2020