Binck Forward

LET OP:Binck is in 2020 overgenomen door SaxoBank. In 2022 is er een nieuwe dienstverlening onder de naam “SaxoWealthCare” gelanceerd.

Binck Forward

Binck forward is gelanceerd in 2017 na de overname van vermogensbeheerder Pritle. Binck forward is de nieuwe naam van Pritle en biedt online vermogensbeheer via life-cycle beleggingen met hoofdzakelijk indexfondsen. Life-cycle beleggen houdt in dat u een doel kiest en een looptijd, naarmate uw doel dichterbij komt, wordt uw portefeuille steeds defensiever belegd. Binck kiest voor passief vermogensbeheer met indexfondsen en een focus op lage kosten. Uw portefeuille wordt 1 keer per kwartaal gebalanceerd om in lijn te brengen met uw doel en risicoprofiel. Wanneer u afwijkt van het groeipad dat nodig is om uw doel te behalen krijgt u automatisch bericht met wat nodig is daar weer op te komen. Het openen van een rekening en de samenstelling van uw portefeuille gaat volledig online – binnen 10 minuten – waarna het onderhoud van uw portefeuille geautomatiseerd verloopt. Online vermogensbeheer van Binck is mogelijk vanaf €10,-. Iedere euro blijft dagelijks opvraagbaar bij Binck. Binck heeft beleggingsspecialisten beschikbaar via chat, telefoon en e-mail om u bij te staan wanneer gewenst.

Binck Comfort

Binck Comfort is gelanceerd in september 2017 en heeft als focus vermogensbehoud. Het vermogen wordt door Binck beheerd aan de hand van een persoonlijk beheerplan waarin een buffer en reserve zijn vastgesteld, hieruit volgt de initiële beleggingsmix. Uw vermogen wordt vervolgens verdeeld over 2 Binck fondsen en wordt volledig door de computer bepaald. Binck Comfort hanteert een algoritmisch risicomodel om te bepalen welk deel van uw vermogen in de twee verschillende beleggingsfondsen wordt belegd. Ze streven ernaar om bij een sterke daling van de beurs het verlies tot de buffer te beperken. De reserve is het vaste deel van uw belegd vermogen, dat ze proberen te beschermen tegen verliezen wanneer de aandelenmarkt daalt. U kunt deelnemen vanaf 10.000 euro. Bekijk het volledige profiel van Binck Comfort op onze website.

Binck Select

U kunt deze strategie alleen nog telefonisch afsluiten.Binck select wordt niet meer actief aangeboden. Binck Select is de nieuwe naam voor Alex Vermogensbeheer. Sinds 2008 is Alex al onderdeel van Binck. Het beleggingsbeleid van Alex bleef onafhankelijk en kenmerkte zich door de grote mate van automatisering (computergestuurde aan- en verkoopbeslissingen). In het najaar van 2018 besloot BinckBank te stoppen met het merk Alex, maar de onderliggende dienstverlening lijkt gelijk te blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beleggingsbeleid, de kostenlading en de mogelijkheid gebruik te maken van de seminars van Binck Academy. Ook behouden huidige Alex klanten hun rekening- en portefeuillegegevens. Het beleggingsbeleid onderscheidt zich van de andere dienstverleningen van Binck door de focus op individuele effecten. De mogelijkheid is aanwezig dat het model de volledige portefeuille omzet in obligatie-ETF’s op het moment dat de beurzen omlaag gaan. Deelnemen kan vanaf 25.000 euro.

Een aanvullend pensioen opbouwen is ook mogelijk bij Binck. U kunt dan gebruik maken van Binck Pensioen. Dit is een lijfrenterekening, wat betekent dat u hiervoor alleen in aanmerking komt als u in het verleden minder pensioen heeft opgebouwd dan het door de overheid gestelde maximum. Omdat Binck Pensioen een lijfrenterekening is, kunt u uw inleg van uw inkomen aftrekken, wat fiscaal voordeel oplevert. U heeft zich dan wel te houden aan uw jaarruimte en uw vermogen staat vast, totdat u met pensioen gaat.

Binck
Naam aanbiederBinckType beheer
Onderdeel vanBinckBank N.V.Minimum inlegbedrag€ 1.500,-
Vestiging(en)AmsterdamJaar actief2000
Onderscheidingen

Beleggingsbeleid Binck


Bij Binck Forward maakt u online een beleggingsprofiel aan door een vragenlijst in te vullen. U kunt daarna een doel aanmaken en een doelvermogen instellen. Op basis van uw looptijd en risicoprofiel wordt geautomatiseerd een portefeuilleverdeling vastgesteld. Binck Forward maakt gebruik van modelportefeuilles. Het beleggingsbeleid is het best te kwalificeren als life-cycle beleggen waarbij risico nauwkeurig op maat kan worden gesneden per financieel doel.

Voor ieder financieel doel met hetzelfde risiconiveau wordt dezelfde samenstelling aan hoofdzakelijk indexfondsen gebruikt. Afhankelijk van uw doel en looptijd berekent het model welke percentages per fonds moeten worden aangehouden en waarborgt zo wereldwijde risicospreiding. Naarmate uw doel dichterbij komt, bouwt het computermodel het risico af. U gaat dan steeds in minder risicovolle fondsen beleggen, zoals geldmarktfondsen.

Uw portefeuille wordt minimaal 1 keer per kwartaal geherbalanceerd. Er worden dan indexfondsen aangekocht of verkocht om uw portefeuille in lijn te brengen met uw doel en risicoprofiel. Daarbij wordt rekening gehouden met de resterende horizon en wanneer u een bepaald doel bereikt wilt hebben.

DuurzaamGeen
Actief vs PassiefPassief

De nadruk ligt op passief beleggen. In aandelen, beursgenoteerde vastgoed bedrijven en obligaties wordt belegd op basis van indextrackers.
Portefeuille samenstellingModelportefeuille

BinckBank heeft op basis van uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek een reeks fondsen en indextrackers geselecteerd die de basis vormen voor uw portefeuille. In hoeveel van de geselecteerde fondsen u belegt hangt af van uw persoonlijke risicoprofiel en het risiconiveau dat u per doel selecteert. Deze kunt u zelf online instellen en kosteloos aanpassen wanneer u wilt.
Doel beleggingsbeleidGroei
ProductenBeleggingsfondsen, Indextrackers

In de meeste beleggingscategorieën wordt belegd in fondsen die een index nabootsen. In sommige beleggingscategorieën beleggen ze in een zogeheten ”actief beheerd fonds” dat als doelstelling heeft een beter rendement dan de index te realiseren. In de meeste gevallen maakt BinckBank gebruik van kostenefficiënte fondsen die een index volgen. , In de meeste beleggingscategorieën wordt belegd in fondsen die een index nabootsen. In sommige beleggingscategorieën beleggen ze in een zogeheten ”actief beheerd fonds” dat als doelstelling heeft een beter rendement dan de index te realiseren. In de meeste gevallen maakt BinckBank gebruik van kostenefficiënte fondsen die een index volgen.
Eigen productenNee

BinckBank kiest producten volledig onafhankelijk.
Depot bankING
Vermogen partners meebelegdNee

Kosten Binck

Doorlopende kosten
Periodieke kostenGeen.

Er zijn geen andere periodieke kosten dan de service fee.
BeheerfeeDe beheerfee is 0,5% incl. BTW
Performance fee
Transactiekosten
Servicefee
Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuille
Kosten afbouw portefeuille

Binck rendement

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

De getoonde netto rendementen voor 2016 zijn afhankelijk van uw profiel en looptijd. Het rendement voor het offensieve profiel is op basis van een profiel met resterende horizon van >20 jaar, voor gebalanceerd geldt een horizon van >10 jaar en voor defensief een periode van >5 jaar. Het individuele rendement kan afwijken afhankelijk van looptijd, de timing van stortingen en onttrekkingen en de door de klant gemaakte wijzigingen in uw portefeuille.

ProfielDefensiefNeutraalOffensief
2022
2021
20202,0%2,6%2,8%
20197,9%13,5%25,6%
2018-1,9%-2,9%-5,2%