BeCapital

LET OP (16-10-2023): Index Capital, met dochterlabel BeCapital, wordt onderdeel van Semmie groep. Lees hier meer over Semmie vermogensbeheer.

BeCapital is in 2020 begonnen met het aanbieden van Indexbeleggen voor de beginnende investeerders. BeCapital is onderdeel van de vermogensbeheerder Index Capital en hanteert dezelfde passieve beleggingsstrategie.

BeCapital is naar eigen zeggen geschikt voor beginnende investeerders die houden van transparantie, een directe aanpak en niet dagelijks bezig willen zijn met de beleggingen. Daarnaast streeft BeCapital naar zowel een financieel als maatschappelijk rendement door duurzaamheidsoverwegingen mee te nemen in het beleggingsbeleid. Klanten hebben dagelijks online inzage in het belegde vermogen en kunnen starten met een minimale inleg van €2.500,-. Bij een inleg van meer dan €250.000,- kun je als klant terecht bij het moederbedrijf Index Capital.

BeCapital
Naam aanbiederBeCapitalType beheerOnline beheer
Onderdeel vanIndex Capital N.V.Minimum inlegbedrag€ 2.500,-
Vestiging(en)BredaJaar actief2020
Onderscheidingen

Beleggingsbeleid BeCapital


1. Op welke beleggingsovertuigingen baseert BeCapital haar dienstverlening?

Het beleggingsbeleid van BeCapital is gebaseerd op de wetenschap dat markten en beurzen niet te voorspellen zijn. Het beleid binnen BeCapital kenmerkt zich door het nauwkeurig volgen van financiële markten tegen zo laag mogelijke kosten. BeCapital blijft weg van ‘timing’ en de waan van de dag. Alle kennis en verwachtingen mogen verondersteld worden in de koers van een liquide/courant financieel product te zijn verwerkt. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat naarmate de beleggingshorizon langer is de kans op een gemiddeld negatief rendement afneemt naar zelfs nihil. BeCapital is overtuigd van de noodzaak van een goede, vooraf bepaalde verdeling van het te beleggen vermogen over de verschillende beleggingscategorieën (de zogenaamde strategische vermogensverdeling) en over verschillende regio’s binnen de modelportefeuilles en binnen het door de cliënt gekozen risicoprofiel.

2. Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de beleggingsonderneming?

Voor de invulling van de beleggingsdepots gebruikt BeCapital indextrackers (ETF’s) en indexfondsen. Door te beleggen in indexproducten wordt op een liquide, transparante manier met lage kosten een afgewogen belang opgebouwd in de wereldwijde beleggingscategorieën. BeCapital onderscheidt zich door zich bij beleggingskeuzes/inrichten van portefeuilles niet te laten leiden door beslissingen welke voortvloeien uit emotie of worden bepaald door de waan van de dag. Uit veel onderzoek blijkt dat keuzes gemaakt op basis van emotie niet/nauwelijks tot het optimale marktrendement leiden.
BeCapital heeft een duidelijk omschreven strategie per beleggingscategorie waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds zakelijke waarden (aandelen, vastgoed, grondstoffen) en anderzijds vastrentende waarden (obligaties).

3. In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?

Aan de hand van het gekozen risicoprofiel is vooraf rationeel bepaald hoe het vermogen gealloceerd wordt over de verschillende beleggingscategorieën en regio’s welke BeCapital hanteert. Omdat markten en beurzen onvoorspelbaar zijn, zijn verwachtingen nooit opgenomen in het beleggingsbeleid bij BeCapital. Daardoor zijn de tactische (korte termijn) en strategische (lange termijn) vermogensverdeling aan elkaar gelijk. BeCapital hanteert geen specifiek beleid met betrekking tot het afdekken van valuta’s. Er wordt geen actief gebruik gemaakt van beleggen met geleend geld.

Starten met beleggen bij BeCapital kan vanaf een minimale inleg van €2.500,-

Duurzaam
Actief vs PassiefPassiefBeCapital is 100% indexbelegger.
Portefeuille samenstellingModelportefeuilleBeCapital biedt vier duurzame modelportefeuilles aan
Doel beleggingsbeleidGroei
ProductenIndextrackersBeCapital belegt alleen in indexbeleggingen (trackers en indexfondsen).
Eigen productenNeeBeCapital is principieel tegen beleggingen in ‘eigen producten’ of huisfondsen, omdat dit zou conflicteren met hun kernwaarde onafhankelijkheid.
Depot bankSaxo Bank
Vermogen partners meebelegdJa


Kosten BeCapital

Doorlopende kosten
Periodieke kosten€24,- per jaar voor de beleggingsrekening
BeheerfeeU betaalt een jaarlijkse beheerfee (incl. btw) afhankelijk van uw inleg via een vaste staffel: 0,45% tot € 50.000 0,35% vanaf € 45.000
Performance fee
Transactiekosten
ServicefeeService fee via SaxoBank (btw-vrij): < € 50.000 = 0.125% (per jaar) € 50.000 = 0.09% over het meerdere
Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuille
Kosten afbouw portefeuille