Alex Vermogensbeheer

LET OP: Alex is in 2018 Binck Select geworden; en dat is inmiddels overgenomen door Saxo Bank. Lees hier alles over deze dienstverlening.

Alex vermogensbeheer is sinds 2008 actief op de Nederlandse markt en richt zich op beleggende klanten met een vrij besteedbaar vermogen vanaf €25.000.-. Naast vermogensbeheer kunt u bij Alex ook zelf beleggen op de beurs met “Alex zelf beleggen”. Alex is onderdeel van het beursgenoteerde bedrijf Binck Bank N.V.


Alex vermogensbeheer belegt via een actief beleggingsbeleid. Uit een selectie van 2500 Europese en Amerikaanse aandelen selecteren zij door middel van technische analyse de aandelen voor de verschillende portefeuilles. Afhankelijk van uw profiel en samenstelling van uw portefeuille wordt uw portefeuille aangepast op basis van technische kwantitatieve modellen. Om neerwaarts risico af te dekken maakt Alex gebruik van een stoploss. Wanneer een aandeel zakt door de dynamische ondergrens wordt het aandeel verkocht. Verder kan in een negatief beurssentiment besloten worden om de portefeuille geheel of gedeeltelijk om te zetten naar obligatietrackers.

Naam aanbiederAlexType beheerOnline beheer
Onderdeel vanBinckbank N.V.Minimum inlegbedrag€ 25.000,-
Vestiging(en)AmsterdamJaar actief1999
Onderscheidingen

Beleggingsbeleid Alex Vermogensbeheer

Het beleggingsbeleid van Alex is het beste toe te lichten aan de hand van de volgende onderdelen:

  • Uw vermogen wordt door Alex beheerd aan de hand van uw persoonlijke beleggingsplan.
  • Alex Vermogensbeheer maakt gebruik van technisch kwantitatieve analyse om de markt te analyseren.
  • De beleggingsstrategie is gebaseerd op actief beheer: in en uit aandelen stappen om zo te proberen het maximale uit uw vermogen te halen.

Persoonlijk beleggingsplan
Aan de hand van een online vragenlijst stel Alex vermogensbeheer uw persoonlijke beleggingsplan op. Zij stellen u een aantal vragen over uw beleggingsdoel(en) in combinatie met uw risicobereidheid, financiële situatie en kennis van- en ervaring met beleggen. Hiermee kunnen zij een beleggingsplan opstellen dat aansluit bij uw persoonlijke situatie en de mate van risico dat bij u past. Alex vraagt u jaarlijks om uw beleggingsplan te actualiseren, zodat uw beleggingsplan aan blijft sluiten bij uw persoonlijke situatie.


Technisch kwantitatieve analyse
Alex maakt volledig gebruik van technische analyse. Technische analyse is het analyseren van grafieken van historische aandelenkoersen in combinatie met historische informatie uit de markt (zoals prijs en omzet) om verwachtingen te hebben over toekomstige koersen. Het geautomatiseerde systeem van Alex Vermogensbeheer is ontwikkeld en wordt gemanaged door een team beleggingsspecialisten. De beleggingsstrategie van Alex is gebaseerd op technisch kwantitatieve analyse. De beslissingen worden geautomatiseerd genomen op basis van analyses van hun computermodellen. Daarmee borgen zij een consistente uitvoering van hun beleggingsbeleid en voorkomen dat emotie een rol speelt bij het nemen van beleggingsbeslissingen.


Alex kiest uit zo’n 2500 Europese en Amerikaanse aandelen (in verschillende sectoren en in verschillende valuta’s) en uit verschillende obligatietrackers. Dat is het beleggingsuniversum van Alex, waaruit Alex Vermogensbeheer kiest om uw portefeuille samen te stellen. Welke van deze effecten precies tot uw universum behoren en welke spreiding hierbij wordt gehanteerd, hangt af van uw risicoprofiel. Alex Vermogensbeheer koopt geen effecten die niet tot uw universum horen. Alex Vermogensbeheer hanteert een actief beleggingsbeleid. Dat heeft onder andere tot gevolg dat de verdeling (assetmix) tussen obligatietrackers en aandelen dynamisch is. Afhankelijk van de marktsituatie, de hoeveelheid koopwaardige aandelen en de volatiliteit van deze aandelen kan de verdeling tussen obligatietrackers en aandelen in uw portefeuille van dag tot dag verschillen. Dit sluit aan bij hun beleggingsfilosofie om risico’s actief te beheren en te streven naar vermogensgroei door vermogensbehoud. Door deze methodiek is het voor de profielen behoedzaam, offensief, speculatief en zeer speculatief mogelijk om tot 100% in aandelen te beleggen. Het defensief profiel belegt standaard circa 50% in obligatietrackers. 


‘Actief beheer’ door Alex
Alex probeert de invloed van grote dalingen op de aandelenbeurs op uw portefeuille zoveel mogelijk te beperken. Zij geloven namelijk niet in de strategie van buy & hold. Het dagelijks inspelen op kansen door direct of geleidelijk in- en uit aandelen te stappen, noemen zij ‘actief beheer’. Op basis van dagelijkse analyse van alle aandelen in uw portefeuille door hun computermodellen kopen of verkopen zij aandelen. Wanneer hun modellen een neerwaartse trend aanduiden, kan (een deel van) uw vermogen dat in aandelen wordt aangehouden tijdelijk worden vervangen door obligatietrackers.


Het aantal transacties binnen hun actieve beleggingsbeleid is afhankelijk van uw vermogen, uw risicoprofiel en de ontwikkelingen op de beurs. 

DuurzaamNegatieve uitsluitingUitsluiting van aandelen conform het beleid van de United Nations Global Compact. Dit bestaat bestaat uit tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. Het bureau Sustainalytics controleert ieder kwartaal of ze niet in strijd zijn met deze principes.
Actief vs PassiefActief
Portefeuille samenstellingModelportefeuille
Doel beleggingsbeleidGroeiAlex is volledig gericht op groei.
ProductenAandelenEr wordt volledig belegd in aandelen. Wanneer er volledig of deels wordt uitgestapt wordt er (tijdelijk) belegd in indextrackers.
Eigen productenJa, NeeEr wordt belegd in trackers van Think capital. Dit is onderdeel van Binck net als Alex
Depot bankBinck Bank
Vermogen partners meebelegdJaDe directie belegt (deels) in de portefeuille van Alex vermogensbeheer.

Rendementen Alex Vermogensbeheer

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.


Let op! De rendementen van Alex Vermogensbeheer zijn volgens de AFM niet representatief voor een gemiddelde klant. 


De getoonde rendementen betreffen de rendementen van een voorbeeldportefeuille in het risicoprofiel met het risicogetal: Defensief: 41, Behoedzaam: 72, Offensief: 90, Speculatief: 150, Zeer speculatief: 250. Verder is uitgegaan van een inlegbedrag van €25.000,- zonder stortingen of onttrekkingen gedurende de meetperiode. Uw individuele resultaat kan -bijvoorbeeld door een ander risicogetal- afwijken van de getoonde rendementen.

ProfielDefensiefbehoedzaamOffensiefSpeculatiefZeer speculatief
2018
20171%7%9%1%5%
20161,3%-2,7%3,9%-9,8%-4,3%
20151,8%11,9%3,5%19,8%26,1%