Binckbank Laten Beleggen wordt SaxoWealthCare. De veranderingen op een rij.

Deel dit artikel

Ruim tweeënhalf jaar na de overname van Binckbank gaat de verhuizing naar Saxo Bank nu echt plaatsvinden. In de tweede helft van 2021 gaan alle vermogensbeheerklanten van Binck over naar SaxoWealthCare. In dit artikel zetten we de belangrijkste veranderingen voor u op een rij en beschrijven we de verschillen met de oude dienstverleningen van Binck. Is een overstap naar SaxoWealthCare een verbetering? 


In dit artikel: 

SaxoWealthCare – het nieuwe Laten Beleggen van Binck

SaxoWealthCare Beleggingsbeleid 

SaxoWealthCare Rendement en Risico

SaxoWealthCare Kosten

Binck Forward en SaxoWealthCare verschillen

Binck Comfort en SaxoWealthCare verschillen

Binck Select en SaxoWealthCare verschillen

Is een overstap naar SaxoWealthCare een verbetering voor u? 


Had u een zelf beleggen rekening bij Binck en bent u overgezet naar SaxoInvestor? Bekijk hier onze Saxobank review van het zelf beleggen handelsplatform. In onderstaand artikel richten we ons op het vermogensbeheer (laten beleggen) bij Saxobank. 


SaxoWealthCare van Saxo Bank– het alternatief voor Laten Beleggen van Binck

Saxo Bank Laten BeleggenAlle vermogensbeheerdiensten van Binck gaan over naar het nieuwe SaxoWealthCare. Dit betekent dat Binck Forward, Binck Comfort en Binck Select gaan verdwijnen. De Laten Beleggen rekeningen van Binck worden in de tweede helft van 2021 gefaseerd overgezet, in kleine groepen tegelijk. De exacte verhuisdatum verschilt dus per klant. Wel is duidelijk dat het in een weekend zal gebeuren. 


De verhuizing betekent ook het einde van een tijdperk: de naam Binckbank zal de komende tijd geleidelijk uit het speelveld verdwijnen. Alle Binckklanten gaan automatisch over naar het platform van Saxo Bank. Voor klanten van Alex betekent dit zelfs de tweede overgang in slechts een paar jaar tijd. 


Saxo Bank blijft een Nederlandse bank met een Nederlandse bankvergunning en blijft onder toezicht staan van DNB en AFM. Saxo Bank Vermogensbeheer Beleggingsbeleid 

SaxoWealthCare zal beleggen in ETF’s. Dit zijn beursgenoteerde beleggingsfondsen die een bepaalde index volgen. Met deze strategie wordt tegen relatief lage kosten het wereldwijde marktrendement gevolgd. Het beleid is echter niet volledig passief; de weging van elke ETF kan op basis van rekenmodellen worden vergroot of verkleint door de beheerder. Saxo beheert de portefeuilles niet zelf, het selecteren van de indextrackers wordt uitbesteed aan Blackrock voor het aandelendeel en Amundi voor het obligatiedeel. SaxoWealthCare belegt standaard duurzaam op basis van de ESG A rating.


Met de overgang naar SaxoWealthCare brengt Binck het aantal vermogensbeheerdienstverleningen terug van 3 naar 1. Toch heeft de klant nog wel veel te kiezen. Want binnen het aandelendeel van de portefeuille heeft de klant de keuze uit drie strategieën: Standaard, Actief en Duurzaam Plus (ESG AA). Deze aanpak – meerdere beleggingsstrategieën binnen één vermogensbeheerdienst – wordt al langer toegepast door een aantal grootbanken in Nederland. In het bijzonder is de gelijkenis met Rabobank groot, die ook gebruikt maakt van de expertise van Blackrock. Saxo Bank Vermogensbeheer Risico en Rendement

Hoe uw portefeuille eruit zal zien hangt af van drie factoren: 


Allereerst is de keuze voor één van de vijf risicoprofielen bepalend. Dit gebeurt op basis van een vragenlijst, zoals gebruikelijk bij online vermogensbeheerders. Uw beleggingsdoelstelling is hier een belangrijke factor in. Ongebruikelijk is wel dat het neutrale profiel voor 60% uit aandelen bestaat, meestal is dit zo’n 50%.  


Daarnaast kunt u voor het aandelendeel kiezen uit de strategieën: standaard, actief of extra duurzaam. Bij het actieve beleggingsbeleid wordt er voor een substantieel deel belegd in ETF’s op bepaalde thema’s en sectoren, zoals technologische innovatie of urbanisatie. Als u kiest voor de Duurzaam Plus portefeuille wordt er belegd in bedrijven met een ESG AA rating. 


Ten slotte biedt SaxoWealthCare twee manieren om het risico te laten beheren. De eerste is de automatische risicoafbouw, zoals dat ook het geval was bij bijvoorbeeld Binck Forward. Dit wordt ook wel lifecycle beleggen genoemd. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van een vermogensbewakingssysteem. In dat geval kiest de belegger een bepaalde groeimarge en een ondergrens. De ondergrens van de portefeuille is het deel wat behouden dient te blijven. De groeimarge is het flexibele deel, wat kan groeien en krimpen. Om de ondergrens te bewaken wordt er uitgestapt wanneer de portefeuille het slecht heeft gedaan of wanneer de volatiliteit toeneemt, en er wordt meer risicovol belegd wanneer de portefeuille het goed heeft gedaan. 


Omdat SaxoWealthCare een geheel nieuw product is, is er nog geen rendementsdata inzichtelijk. Dat maakt vergelijken lastig. Toch kunnen we deels wel naar het verleden kijken. Binck heeft het systeem van vermogensbewaking de afgelopen jaren namelijk kunnen oefenen bij Binck Comfort, waar een vergelijkbaar op vermogensbehoud gefocust systeem werd gehanteerd. Dit sprak met name beleggers aan die meer zekerheid wilden. Echter vielen de rendementen tegen in vergelijking met andere vermogensbeheerders. In het jaar 2020, waarin de beurs snel instortte door Corona, maar uiteindelijk een nog krachtiger herstel liet zien, haalde Binck Comfort een negatief rendement. En ook bij het oude Alex vermogensbeheer (nu Binck Select) werd er tevergeefs geprobeerd om tegen dalingen te beschermen. Het in de praktijk brengen van “we stappen uit als het even tegenzit,” bleek lastig. In een neergaande markt werd te laat verkocht en er werd pas weer gekocht als de koersen hersteld waren, met een uitstroom van klanten tot gevolg. SaxoWealthCare vult dit beleid weliswaar op een andere manier in en de klant kan hier optioneel voor kiezen, maar in het verleden bleek dit voor Binck een (te) grote uitdaging. Saxo Bank Vermogensbeheer Kosten

Voor de meeste klanten worden de kosten lager en wordt de kostenstructuur overzichtelijker. Klanten van Binck Forward gaan wel méér kosten betalen. SaxoWealthCare rekent 0,65% kosten (inclusief btw) voor de dienstverlening. Daar bovenop komen 0,17% tot 0,27% fondskosten. Daarmee komen de gemiddelde totale kosten uit op zo’n 0,87% per jaar, bij een inlegbedrag onder de 200.000 euro. Dit kostenpercentage is een indicatie. Bij een inlegbedrag boven de 200.000 euro worden de kosten lager. De exacte kosten hangen af van het inlegbedrag, risicoprofiel en de door u opgegeven beleggingsvoorkeuren. Finner heeft bovendien nog geen inzicht in de beleggingsportefeuille en dus kunnen de kosten nog niet gevalideerd worden. Dit zal later nog volgen.  


Door de verhuizing naar SaxoWealthCare zullen er aan- en verkopen worden gedaan. Saxo geeft aan dat deze transacties gratis zijn. Wel is er een mogelijkheid dat de belegger hier indirecte transactiekosten maakt, zoals spreadkosten. Binck Forward en SaxoWealthCare Vergelijken

Hieronder de belangrijkste verschillen tussen SaxoWealthCare en Binck Forward: 


Een stijging van de kosten dienstverlening met 0.15% per jaar. De voorlopig geschatte kosten worden 0,87%, bij een inlegbedrag onder de 200.000 euro. De fondskosten worden lager en de valutakosten vervallen, echter nemen de totale kosten per saldo toe doordat er een hogere vergoeding wordt gevraagd voor de dienstverlening. 

Beleggingsbeleid wordt uitbesteed aan Blackrock en Amundi, op basis van de modellen van Saxo Bank. In de oude situatie maakte Binck de selectie van de fondsen. De extra weging in onroerend goed vervalt. 

Stijging van het aantal risicoprofielen van 3 naar 5. Dit betekent dat de verdeling binnen de portefeuille beter bij uw doelstelling kan passen. Het risico wordt nog steeds afgebouwd, maar dit zal met name gebeuren in de laatste jaren, wanneer het beleggingsdoel nadert. Risico wordt alleen automatisch afgebouwd als er voor het merendeel van de portefeuille een doelstelling is geselecteerd. 

Geen portefeuille meer mogelijk per doel. Er is één portefeuille, ook als er meerdere doelstellingen zijn. 

Het beleggingsbeleid en risicobeleid wordt actiever en daarmee ook complexer. Er is geen sprake meer van een volledig passief beleid.

U krijgt uw eigen Iban-rekeningnummer. Daarna kunt u rechtstreeks geld overboeken. 

Meer focus op duurzaamheid. Indien gewenst met een ESG AA rating. Binck Comfort en SaxoWealthCare vergelijken

Hieronder de belangrijkste verschillen tussen SaxoWealthCare en Binck Comfort: 


Een geschatte daling van de totale kosten van 1,33% naar 0,87%, bij een inlegbedrag onder de 200.000 euro. Dit komt door de lagere fondskosten. 

In de oude situatie deed Binck het beheer van de fondsen. Dat wordt nu uitbesteed. Er wordt nu belegd in indextrackers in plaats van beleggingsfondsen. Bovendien zal er nu ook worden belegd in opkomende markten.  

Meer middelen tot vermogensbewaking, namelijk door obligaties te vervangen door obligaties met een nog lager risico. 

Meer focus op duurzaamheid. Indien gewenst met een ESG AA rating.Binck Select en SaxoWealthCare vergelijken

Hieronder de belangrijkste verschillen tussen SaxoWealthCare en Binck Select (voorheen Alex vermogensbeheer): 


Een geschatte kostenverlaging naar 0,87%. De kosten van de dienstverlening worden lager en de prestatievergoeding en valutakosten verdwijnen. 

In de oude situatie maakte Binck de selectie van producten. Dat wordt nu uitbesteed aan Blackrock en Amundi, op basis van de modellen van Saxo bank. 

De manier van beleggen wordt passiever. Dit houdt in dat de markt wordt gevolgd via indextrackers en er worden minder actieve keuzes gemaakt op basis van verwachtingen. 

Niet meer beleggen in individuele aandelen. Alleen wereldwijd beleggen in ETF’s, in plaats van een focus op de Europese markt.

Toevoeging van automatische risicoafbouw. 

Meer focus op duurzaamheid. Indien gewenst met een ESG AA rating.Is een overstap naar Saxo Bank een verbetering voor u? 

Of de overstap voor u een verbetering is, hangt af van welk Binck-product u nu heeft en wat u belangrijk vindt. Voor Binck Comfort en Binck Select dalen de kosten. Dit lijkt voor veel klanten positief. Hier staat tegenover dat het beleid volledig anders wordt en dat u een volledig nieuw product krijgt, dat zichzelf nog moet bewijzen. 


Voor Binck Forward klanten leidt de overstap tot hogere kosten. Binck Forward was dankzij het passief indexbeleggen een eenvoudige, maar doeltreffende dienstverlening tegen lage kosten. Deze dienstverlening scoorde goed bij Finner en veel klanten kozen hiervoor. Forwardklanten worden nu gedwongen een overstap te maken naar een duurder en complexer product, wat zichzelf nog niet bewezen heeft. Los daarvan brengt de verhuizing ook administratieve stappen en mogelijk indirecte transactiekosten met zich mee. Het is de vraag of Saxo bank deze klanten kan overtuigen om te blijven. 


Toch zijn er nog een aantal pluspunten. SaxoWealthCare is namelijk bovengemiddeld transparant over haar beleggings- en risicobeleid. Daarnaast maakt Saxo direct van de mogelijkheid gebruik om de portefeuilles duurzamer in te richten. Ook zijn de tarieven van SaxoWealthCare concurrerend te noemen in vergelijking met andere vermogensbeheerders. Zeker in vergelijking met banken is Saxo gunstig geprijsd. Banken hebben echter het voordeel dat ze doorgaans een lang trackrecord hebben van rendement. Dat gooit Saxo met deze stap overboord, net als de sterke merknaam Binckbank. Dit artikel is geschreven op 17 augustus 2021 . De beoordeling en kostenvalidatie door Finner zullen binnenkort aan de vergelijking van vermogensbeheerders worden toegevoegd. Wilt u een keertje vrijblijvend overleggen met een vermogenscoach van Finner? Plan dan hier een belafspraak in. 

Deel dit artikel

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
 • Help mij starten
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag

Contact Finner

Stephan Freelink
010-3070880
Plan afspraak
Stephan Freelink

1 reactie(s)

 • Gabriella Epstein
  14 oktober 2021 om 8:39 uur

  Wilde u alleen bedanken voor de enorme ondersteuning en informatie die we steeds maar weer van uw kant mogen ontvangen. Het is fantastisch dat u dit doet . We waarderen het elke keer opnieuw. Alle dank Groetjes Gabriella

eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement