Beoordeling Optimix Vermogensbeheer

Optimix Vermogensbeheer wordt door Finner beoordeeld met 5 sterren. Dit betekent dat Optimix Vermogensbeheer de hoogst mogelijke beoordeling ontvangt van Finner en hiermee kan worden gezien als een betrouwbare vermogensbeheerder. De belangrijkste kenmerken zijn:

  •  Optimix biedt voldoende transparantie over haar dienstverleningen en communiceert op een transparante en overzichtelijke wijze over kosten richting klanten.
  •  De actief beheerde beleggingsportefeuilles bestaan voornamelijk uit een mix van beleggingsfondsen en indextrackers. 
  •  Het gebruik van eigen beleggingsfondsen resulteert in het mislopen van enkele beoordelingspunten. De vermogensbeheerder rekent echter geen beheerfee voor de opgenomen eigen fondsen, waardoor deze niet worden gebruikt als extra verdiencomponent.
  •  De tarieven liggen rond het marktgemiddelde voor vermogensbeheer.
  •  De vermogensbeheerder is geschikt voor beleggers die een voorkeur hebben voor een actief beleggingsbeleid met keuze uit verschillende actief beheerde portefeuilles.


Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid


Optimix dochter van Handelsbanken

Sinds 2016 is Optimix een dochteronderneming van Handelsbanken. Handelsbanken is een Zweedse bank en heeft 28 kantoren geografisch verspreid in Nederland. Als dochteronderneming heeft zij een zelfstandige rol als vermogensbeheerder waardoor het de leiding over het beleggingsbeleid behoud. Daarnaast profiteert Optimix van de expertise en kwaliteiten van een bank, terwijl het ook de flexibiliteit en de persoonlijke benadering van een gespecialiseerde vermogensbeheerder behoudt.


Optimix Vermogensbeheer richt zich voornamelijk op ondernemers, families en stichtingen die beschikken over een vrij belegbaar vermogen van meer dan € 500.000,-. De beleggingsportefeuilles worden actief beheerd en bestaan uit een mix van zowel actieve als passieve fondsen en trackers. Flexibiliteit speelt hierbij een belangrijke rol in de actieve beleggingsbenadering. Dankzij het zeer actieve beleggingsbeleid de kunnen er relatief snel wijzigingen worden doorgevoerd in de beleggingsportefeuilles en kan er worden ingespeeld op de actuele situatie in de financiële markten.


Welke keuze heb ik bij Optimix Vermogensbeheer?

Optimix biedt de keuze uit twee kernportefeuilles en biedt daarnaast de mogelijkheid tot maatwerk en een individuele lijnen portefeuille vanaf 1 miljoen.


BeleggingsportefeuilleDienstverlening
Standaard*Standaard fondsen portefeuille

- Mix van actieve beleggingsfondsen en passieve indextrackers.
- Focus op waarde beleggingen.
- Kan bijna volledig in- en uitstappen o.b.v. hun marktverwachting.
- Inspelen op marktontwikkelingen.

 Duurzaam*Duurzaam fondsen portefeuille

- Mix van actieve beleggingsfondsen en passieve indextrackers.
- Focus op duurzame waardebeleggingen die geen negatieve
bijdrage leveren aan het milieu.
- Kan bijna volledig in- en uitstappen o.b.v. hun marktverwachting.
- Inspelen op marktontwikkelingen
Global Quality
(Vanaf € 1 miljoen)
Individuele lijnen portefeuille

- Waardebeleggingen door gebruik van individuele aandelen.
- Wordt voornamelijk gebruikt ter aanvulling van de standaard of duurzame beleggingsportefeuille.
- Wereldwijd gespreide waarde-aandelen met een minimale beurswaarde van 1,5 miljard.
- Een bovengemiddeld dividendrendement.
- Inspelen op marktontwikkelingen.

* Eigen fondsen maken een integraal onderdeel van de standaard en duurzame portefeuille, gemiddeld tussen 25-30%. Optimix belegt in haar eigen producten, maar je betaalt hierover geen beheerfee. Haar eigen producten zijn hierdoor geen extra verdiencomponent voor Optimix.


Beleggingsbeleid Optimix Vermogensbeheer

De basis van het beleggingsbeleid is de asset allocatie. Deze is volgens Optimix van doorslaggevende betekenis voor het rendement en het risico in uw portefeuille. Zij geloven daarom in alert en actief allocatiebeleid mét uitgesproken keuzes. Voor de invulling van de portefeuille kan gebruikgemaakt worden van aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en indextrackers. Afhankelijk van de wensen en situatie van de klant worden de producten gekozen. In de portefeuille wordt vaak ook belegd in de Optimix huisfondsen. Wanneer er wijzigingen zijn in de samenstelling van de portefeuille worden deze altijd onderbouwd en gecommuniceerd. Verder belegt Optimix via een verantwoord beleggingsbeleid. Dit houdt in dat zij niet in ondernemingen beleggen die stelselmatig overtredingen plegen op gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie. Hierom heeft Optimix zich aangesloten bij de United Nations Global Compact.

Volgens Optimix is het universele principe achter optimaal beleggen het voorkomen van al te grote waardedalingen in een portefeuille en het participeren in positieve markten. Bij te grote waardedalingen moeten er onevenredig grote positieve rendementen geboekt worden om op het uitgangsniveau terug te komen. Bij minder extreme verliezen is de terugverdientijd korter. Het voorkomen van grote waardedalingen is voor Optimix een belangrijk oogmerk. Dit doen zij door actief en alert in te grijpen binnen de vermogensverdeling (asset allocatie) en daarnaast via hun eigen beleggingsfondsen.


Samenvatting van de dienstverlening

 
Optimix
Naam aanbieder
Optimix
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
Optimix Vermogensbeheer N.V.
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Vestiging(en)
Amsterdam, Eindhoven, Groningen
Jaar actief
1983
Onderscheidingen
Diverse Lipper en Morningstar awards voor de beleggingsfondsen
Negatieve uitsluiting
ActiefOptimix kan gebruikmaken van grote bandbreedtes binnen haar actieve asset allocatie. Deze zijn groter dan gebruikelijk in de markt. Optimix gelooft dat in deze assetallocatie het grootste gedeelte van het rendement wordt behaald.
Maatwerk, ModelportefeuilleVanaf 1 miljoen euro inleg is maatwerk beschikbaar.
WaardebehoudFocus ligt meer op rijk blijven, minder op rijk worden. Optimix biedt naast de gematigde en gebalanceerde vermogensbeheeroplossingen ook offensieve strategieën aan waarbij vermogensaanwas hoger in het vaandel staat.
Beleggingsfondsen, IndextrackersEr kan ook belegd worden in aandelen. De focus ligt echter op invulling van de categorie aandelen met beleggingsfondsen en indextrackers.
JaOptimix gebruikt de eigen fondsen als integraal onderdeel van de portefeuille (gemiddeld 25-30%). Optimix belegt in eigen producten maar je betaalt hierover geen beheerfee. De beheerfee zal dus structueel lager liggen dan de 1% (vrijgesteld van btw). De eigen producten zijn dus geen extra verdiencomponent naast de beheerfee.
Abn Amro, CaceisMeespierson, Caceis
JaMedewerkers beleggen in dezelfde beleggingsoplossingen.


Kosten Optimix Vermogensbeheer

Tabel: de kosten in detail

Doorlopende kosten
Periodieke kostenEr worden geen additionele periodieke kosten in rekening gebracht.
BeheerfeeU betaalt een all-in beheerfee van 1% (BTW vrijgesteld) per jaar. Bij vermogens groter dan €5 miljoen geldt een maatwerk tarief. Over het gedeelte belegd in Optimix fondsen (Gemiddeld 25-30%) betaalt u geen beheerfee.
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeOptimix berekent geen service fee. Dit is gebaseerd op een belegging via een beleggersgiro. Mocht u maatwerk willen door bijvoorbeeld in alternatives willen beleggen dan gaat dit via een depotbank. Dat kan 0,02% tot 0,05% duurder zijn.

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse


Wilt u meer weten over de kosten van vermogensbeheer in het algemeen, lees dan ons artikel.


Rendement Optimix Vermogensbeheer

Tabel: Het nettorendement van Optimix Vermogensbeheer (Standaard portefeuille) in detail.


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

ProfielGematigdGebalanceerdGroei
2023
Bekijk in uw analyse
2022
Bekijk in uw analyse
2021
9,3%
14,8%
19,8%
Inzicht in alle rendementen van Optimix?Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.


Wilt u meer weten over de valkuilen bij interpreteren van rendementscijfers, lees dan ons artikel Rendement vermogensbeheer vergelijken.


Over Optimix

Optimix is sinds 1983 actief als vermogensbeheerder, destijds gestart met het beleggingsfonds Optimix. Optimix Vermogensbeheer beheert op dit moment circa € 2,5 miljard voor enkele honderden vermogende families, DGA's, stichtingen en instellingen. Het is gebruikelijk dat de portefeuillebeheerders en relatiebeheerders van Optimix in dezelfde beleggingen investeren als haar cliënten. Optimix Vermogensbeheer richt zich op cliënten met een vermogen groter dan € 500.000,-. Momenteel bevinden er twee vestigingen in Nederland, te weten in Amsterdam en Groningen.


Team

Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 

drs Jelte de Boer CFA
Hoofd Beleggingen
Tevens verantwoordelijk voor selectie externe fondsbeheerders.
Kin Cheung
Senior Fund Manager
drs Herbert Vroon
Senior Fund Manager
Jaap Bouma
Senior Portefeuille Man.
drs Arjen van der Meer CFA
Senior Fund Manager
drs Diemer de Vries RBA
Senior Portefeuille Man.

eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement