OAKK Beheerd Beleggen

OAKK Vermogensbeheer

OAKK Beheerd Beleggen is opgericht in 2017. De moedermaatschappij OAKK Capital Partners bestaat sinds 2003.

OAKK Beheerd Beleggen geeft u rust en ruimte om uw vermogen doelgericht te laten groeien. U bepaalt samen met uw Financieel Adviseur hoe u uw persoonlijke financiële doelen kunt bereiken. OAKK Beheerd Beleggen laat uw vermogen stabiel groeien naar uw doel, uw Financieel Adviseur geeft u de vertrouwde begeleiding.

OAKK Beheerd Beleggen is de vermogensbeheerder van uw OAKK beleggingsrekening, uw financieel adviseur kent uw persoonlijke situatie en is uw vertrouwde contactpersoon.

Naast vermogensbeheer biedt OAKK ook pensioenoplossingen aan, in de vorm van een lijfrente verzekering. In 5 verschillende risicoprofielen worden zowel uitkerende als opbouwende beleggingsrekeningen aan in box 1, 2 en 3.

OAKK
Naam aanbieder OAKK Type beheer Online beheer
Onderdeel van OAKK Capital Partners B.V. Minimum inlegbedrag € 1.000,-
Vestiging(en) Rotterdam Jaar actief 2017
Onderscheidingen
Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

Visie OAKK 2024

Finner vroeg OAKK naar haar visie voor 2024:

“Onze visie is tijdloos: Wij geloven in data; dat de kapitaalmarkt efficiënt is en dat alle beschikbare informatie al verwerkt zit in de beurskoersen. Laat de markt haar werk doen. Wij geloven dat time in de markt belangrijk is, wij geloven niet dat markten te timen zijn. Wij vinden breed spreiden over verschillende soorten van rendement essentieel. Dit alles samen zorgt voor rust en stabiliteit.”

Beleggingsbeleid OAKK

OAKK hanteert een strategie die gebaseerd is op drie heldere uitgangspunten:

1. Geen meerwaarde in het timen van de markt

Het ’timen’ van marktbewegingen voegt geen waarde toe en leidt tot teleurstelling over het bereiken van doelen. OAKK hanteert daarom gedisciplineerd een allocatie die past bij het risico dat de klant wil lopen om haar of zijn doel te bereiken.

2. Kapitaalmarkten zijn efficiënt

Traditionele kapitaalmarkten zijn overwegend efficiënt en daarom belegt OAKK het grootste deel (‘Solid’) of indien gewenst het geheel (‘Markten’) van de portefeuille in passieve indexfondsen, eventueel met extra dimensies. Deze passieve fondsen selecteert OAKK uit de grootste indexbeheerders wereldwijd tegen de laagst mogelijke kosten, zo duurzaam mogelijk en zo fiscaal vriendelijk als mogelijk.

3. De toevoeging van OAKK ‘Skills’ aan de portefeuille

Omdat bij tijd en wijle financiële markten geraakt kunnen worden door grote onrust, voegt OAKK professionele belegginsstrategieën toe (‘Skills’) die de portefeuilles stabieler maken, vooral in tijden van stress een belangrijke toegevoegde waarde. Deze Skills worden ook toegevoegd door institutionele beleggers en OAKK biedt nu ook deze categorie aan in hun lijfrente- en beleggingsrekeningen.

OAKK Beheerd Beleggen voegt uitsluitend beleggingen toe waarvan de verwachte spreidingsvoordelen de kosten overtreffen. De beleggingsfondsen die wij selecteren doorlopen een strikt selectieproces en worden continue gemonitord.

OAKK heeft twee typen beleggingsoplossingen voor zowel vrij vermogens-rekeningen als lijfrenterekeningen: OAKK Solid en OAKK Markten. Bij Solid heeft u een combinatie van passief met ‘Skills fondsen’. Deze fondsen zijn erop gericht om de risico/rendementsverhouding te verbeteren, vooral in tijden van grote onrust. Bij Markten volgt u een zuivere passieve strategie al dan niet aangevuld met extra dimensies die meerwaarde bieden op lange termijn.

Duurzaam Vermogensbeheerders kunnen er voor kiezen om bepaalde bekende richtlijnen te volgen op het gebied van duurzaam beleggen. U vindt hier terug welke methode(n) de beheerder volgt. Bij negatieve uitsluiting wordt bijvoorbeeld niet belegd in aandelen van ondernemingen in de wapen-, tabak en alcoholindustrie. Bij best in class wordt er gekeken hoe de individuele ondernemingen per branche scoren ten opzichte van elkaar op criteria als milieubeleid, arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, en dergelijke. Specialiteit betekent dat de partij expliciet zoekt naar duurzame ondernemingen als invulling van de portefeuille.
Negatieve uitsluiting

De portefeuille in Markten (aandelen en obligaties) bestaat uit ESG gescreende indexfondsen van de grootste fondsbeheerders ter wereld; BlackRock, Vanguard en Northern Trust resp Dimensional Fund Advisors.

Actief vs Passief De methode waarvan de aanbieder overtuigd is om de beste resultaten te halen. U kunt met deze filter een voorkeur voor een van beide methode aangeven. Wij zoeken dan een partij die daar bij aansluit. Actief: Inspelen op marktontwikkelingen, actief op zoek naar meer rendement of minder risico dan de markt. Regelmatig transacties om risico/rendement verhouding te optimaliseren. Passief: De markt zo efficiënt mogelijk volgen. Voorspellen van beurzen is niet mogelijk. Door zo min mogelijk te handelen de kosten laag houden. Dit leidt uiteindelijk tot de beste risico/rendement verhouding.
Passief

Een selectie uit de grootste indexfonds aanbieders wereldwijd waar gekozen wordt voor de goedkoopste fondsklasse die beschikbaar is, zo duurzaam mogelijk en ook zo fiscaal vriendelijk als mogelijk.

Portefeuille samenstelling De wijze waarop uw portefeuille is ingericht met verschillende beleggingsproducten. Bij maatwerk krijgt u een portefeuille specifiek ingericht op basis van uw specifieke wensen en voorkeuren. Maatwerk is vaak mogelijk vanaf 100.000 euro of meer. Maatwerk is vaak duurder dan een modelportefeuille. Bij een modelportefeuille belegt u in een portefeuille die voor iedereen met hetzelfde risicoprofiel identiek is.
Modelportefeuille

De OAKK Markten Portefeuilles beleggen alleen in Markten (aandelen/obligaties), met de keuze tussen een portefeuille van BlackRock, Vanguard en Northen Trust (BVN) fondshuizen of in Dimensional fondsen. Er wordt hier niet in Skills belegd.

Doel beleggingsbeleid Wat is het belangrijkste doel dat u met uw vermogen wil bereiken? Sommige partijen specialiseren zich met hun beleggingsbeleid in bepaalde doelen die u als klant wil bereiken. Geef aan wat u belangrijk vindt en wij zoeken een partij die daar bij aansluit.
Groei

Producten Partijen kunnen in verschillende beleggingsproducten beleggen en hebben verschillende specialismen. Heeft u een specifieke voorkeur voor bepaalde beleggingsproducten dan kunt u dat hier aangeven. Dan zoeken wij een partij die daar bij aansluit.
Indextrackers

Eigen producten Maakt en belegt de aanbieder ook in beleggingsproducten die zij zelf ontwikkelen. De aanbieder verdient dan ook geld in de producten waar hij voor u in belegt.
Nee

Depot bank Bank waar de effecten worden aangehouden. Hier kunt u de rekening inzien.
Eigen bewaarstichting

Vermogen partners meebelegd Is het vermogen van de partners ook meebelegd in dezelfde portefeuille waarin u belegt.
Ja

De partners van OAKK beleggen bij OAKK Capital Partners op het platform.

Kosten OAKK

Doorlopende kosten
Periodieke kosten Dit zijn de periodiek terugkerende kosten die een aanbieder rekent voor het aanhouden van een rekening of bijvoorbeeld abonnementsdiensten.
25 euro per jaar voor toezichtskosten
Beheerfee Dit is de vergoeding die een aanbieder rekent voor het beheer van de beleggingsportefeuille.
U betaalt een jaarlijkse beheerfee (incl. btw) afhankelijk van uw inleg via een degressieve staffel: Voor profiel zeer defensief: 0,25% tot € 1 miljoen 0,15% over het meerdere vanaf € 1 miljoen voor de overige profielen geldt: 0,55% tot € 1 miljoen 0,35% over het meerdere vanaf € 1 miljoen
Performance fee Dit is de vergoeding die een aanbieder ontvangt voor het behalen van een bepaald rendement.
Geen
Transactiekosten Voor de transacties die gedaan worden in de portefeuille, rekent de aanbieder transactiekosten. Deze kunnen per beleggingsobject verschillen.
Er worden geen transactieprovisies gerekend door OAKK en OAKK maakt geen gebruik van een depotbank. Er zijn wel zijn wel spreadkosten en/of in-uitstapkosten voor de producten.
Servicefee Voor de bewaring en administratieve afhandeling van de portefeuille rekent de aanbieder een vergoeding. Dit is de service fee of bewaarloon die de aanbieder rekent. Daarnaast vallen onder de service fee vaak beheerhandelingen zoals bijvoorbeeld voor de afwikkeling van dividenden. 
Geen
Kosten producten Uw portefeuille kan bestaan uit bijvoorbeeld beleggingsfondsen en/of trackers. Elk van deze producten heeft bepaalde kosten, die tonen we hier. Hieronder valt bijvoorbeeld het salaris van de fondsmanager indien voor u belegd wordt in fondsen en de transactiekosten die binnen een fonds worden gemaakt. Deze kosten worden in de koers van het product verwerkt. Hier bedoelen we mee dat de kosten in mindering worden gebracht op de waarde van de beleggingen. Deze kosten worden niet apart in rekening gebracht door de aanbieder. Wij tonen u hier de verwachte productkosten. Deze kosten betaalt u dus aan de fondseigenaar en zijn meestal geen inkomsten voor de partij. Heeft de partij eigen producten dan zijn uw productkosten dus (extra) inkomsten voor de vermogensbeheerder.
De gemiddelde lopende kosten van de producten in de portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel liggen deze naar verwachting tussen de 0.19% en 0.21% per jaar.
Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuille Dit zijn alle kosten die gepaard gaan met het optuigen van een portefeuille als u een rekening opent bij een vermogensbeheerder. Dit zijn bijvoorbeeld de instapkosten voor fondsen en de kosten voor brokers en beurshandelaren (spreads) bij de aankoop van de aandelen en obligaties.
Er worden door OAKK geen transactieprovisies gerekend bij de start, maar er kunnen wel indirecte transactiekosten van toepassing zijn. Hieronder vallen eventuele spreadkosten, op en afslagen van beleggingsfondsen en/of in-uitstapkosten.
Kosten afbouw portefeuille Hieronder vallen de kosten die verrekend worden als u uw rekening bij een vermogensbeheerder opzegt en de portefeuille wordt geliquideerd. Dit zijn bijvoorbeeld de uitstapkosten voor de fondsen en de kosten voor brokers en beurshandelaren (spreads) bij de verkoop van de aandelen en obligaties.
Er worden door OAKK geen transactieprovisies gerekend bij de verkoop, maar er kunnen wel indirecte transactiekosten van toepassing zijn. Hieronder vallen eventuele spreadkosten, op en afslagen van beleggingsfondsen en/of in-uitstapkosten.

Rendement OAKK

Het getoonde rendement is netto, berekend obv kosten inclusief BTW over de modelportefeuille op basis van een inlegbedrag van 1 miljoen euro.

Profiel Gematigd Defensief Gematigd Offensief Offensief Offensief+ Zeer Defensief
2023 9.16 11.77 14.37 16.89 2.92
2022 -13.4 -13.6 -13.9 -14.39
2021 7.52 13.14 18.69 23.14

Inzicht in alle rendementen van OAKK? Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.

Beleggingsteam OAKK

Dhr. Willem Johannesma RBA

Eigenaar

Sinds 1990 werkzaam in particulier vermogensbeheer.

Drs. Arthur Hopstaken

Eigenaar

Sinds 1992 werkzaam in particulier vermogensbeheer.

Mevr. Yvonne van Haaren CFA, CAIA

Analist

Frank van Casteren contact

Frank v. Casteren

Senior vermogenscoach

010 3070880 Plan afspraak