Wijs & van Oostveen vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen is opgericht in 1987 en is gevestigd aan de Herengracht in Amsterdam. Al meer dan 30 jaar is Wijs & van Oostveen voor haar cliënten actief op de internationale financiële markten. Daarbij is innovatie altijd een speerpunt geweest. Financiële markten ontwikkelen zich constant, waardoor ook weer meer kansen ontstaan. Voorbeelden van die innovatieve aanpak zijn initiatieven zoals Trend Invest dat sinds 2014 wordt aangeboden en het beleggingsfonds Bright New World dat sinds begin 2017 in zijn huidige vorm bestaat.

Een andere beleggingsinnovatie van Wijs & van Oostveen is Rotatiebeleggen. Medio oktober 2013 is Rotatiebeleggen van start gegaan met het offensieve profiel.


BeoordeeldWijs & van Oostveen is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
Wijs
Naam aanbieder
Wijs & van Oostveen
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
Wijs & Van Oostveen B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Vestiging(en)
Amsterdam
Jaar actief
1987
Onderscheidingen
nee

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid Wijs & van Oostveen


De basisopbouw van een beleggingsportefeuille wordt bepaald door de Strategische Asset Allocatie (SAA). Dit is de verdeling van het te beleggen vermogen over verschillende beleggingscategorieën op basis van het beleggingsprofiel van de cliënten, welk profiel wordt vastgesteld op grond van de bij de cliënten ingewonnen informatie omtrent de financiële positie, doelstellingen, kennis, ervaring en risicobereidheid. Binnen de SAA wordt gezocht naar een optimum tussen risico en rendement binnen het betreffende belleggingsprofiel. De SAA is de belangrijkste factor van het risico en rendement binnen een beleggingsportefeuille en vormt het uitgangspunt van de beleggingsportefeuille.

Rotatiebeleggen is een vorm van vermogensbeheer volgens een specifieke strategie die volgens Wijs altijd belegt in de meest kansrijke categorieën. Op basis van fundamentele data en koerspatronen wordt belegd in (een combinatie van) aandelen, goud, obligaties en liquiditeiten. De 'rebalancing' van de Rotatiebeleggen zal periodiek plaatsvinden. Met de term 'rebalancing' bedoeld Wijs & van Oostveen het opnieuw beoordelen en evalueren van de meest kansrijke categorieën die passen binnen de strategie. Op basis van de beste verhandelbaarheid, de laagste kosten en de laagste 'tracking error' met de onderliggende index is gekozen om voor deze strategie te beleggen in een viertal ETF's en een liquiditeitenfonds.

De keuze voor de verhouding van de genoemde ETF's en liquiditeitenfonds hangt enerzijds af van macro-economische cijfers die maandelijks worden gepubliceerd. Anderzijds wordt naar de (koers)trend gekeken van de verschillende beleggingscategorieën. In grote lijnen kan worden gesteld dat, indien de macro-economische cijfers en de trend in de beleggingscategorieën aandelen en/of goud positief zijn, zij een groter percentage van de strategie zullen vertegenwoordigen. Indien zowel de macro-economische cijfers als de trends van aandelen en/of goud minder krachtig zijn, zal het percentage dat in obligaties en/of liquiditeiten wordt belegd toenemen.

Wijs & van Oostveen gelooft dat een statische portefeuille(verhouding) niet de optimale risico-rendement verhouding heeft bij elke marktomstandigheid. De zogenaamde Tactische Asset Allocatie, namelijk het tijdelijk ophogen of verlagen van een beleggingscategorie of regio vanwege een omstandigheid die een afwijking van de Strategische Asset Allocatie rechtvaardigt, kan relatieve waarde toevoegen aan de portefeuille in de vorm van hoger rendement of het verminderen van risico. Daarnaast zijn niet alle financiële markten volledig efficiënt, waardoor er door de belegger van deze marktinefficiënties kan worden geprofiteerd door het voeren van een actief beleid. Het verwachte extra rendement bij actief beleid moet de extra kosten die hiervoor gemaakt worden meer dan compenseren.


Geen
Actief
Modelportefeuille
Waardebehoud
Aandelen, Indextrackers, Obligaties
Nee
Binck Bank
Nee
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten Wijs & van Oostveen


Doorlopende kosten
Periodieke kostenU betaalt jaarlijkse administratiekosten van €75,- per jaar en de toezichtskosten zijn €17,- per jaar
BeheerfeeVaste vergoeding van 0,7% per jaar over de waarde van het belegd vermogen.
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
Servicefee-

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Wijs & van Oostveen rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Profieldefensiefneutraaloffensief
2020
2,9%
5,5%
0,6%
2019
7,6%
9,7%
16%
2018
-1,6%
-3,7%
-6,9%
2017
-3%
0%
6,3%

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Team Wijs & van Oostveen


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
De heer Martijn Meijer
Directeur Vermogensbeheer
De heer Robert Schuckink Kool
Hoofd research
Toelichting functie en/of achtergrond
De heer Steven Sarphatie
Algemeen Directeur
Toelichting functie en/of achtergrond


Wijs & van Oostveen

Vergelijk met andere partijen
Analyse rendement & kosten
Hulp bij uw keuze of overstap

Contact Finner

Bart Spronk
010-3070880
Plan afspraak
Bart Spronk
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement