Van Lieshout & Partners Vermogensbeheer is in 1998 opgericht en houdt kantoor in Hilversum. Van Lieshout wil een vermogensbeheerder zijn met een personal touch, elke klant krijgt een portefeuille en dienstverlening op maat, inleg is mogelijk vanaf 100.000 euro. Van Lieshout werkt samen met InsingerGilissen en Binckbank. Per klant ontstaat er een evenwichtig en uitgebalanceerd beleggingsplan waarin ook rekening wordt gehouden met financiële zaken die direct of indirect in relatie staan tot het vermogensbeheer. Van Lieshout & Partners focust zich op het inrichten van een degelijke beleggingsportefeuille die zo goed mogelijk aansluit op de persoonlijke wensen. Daarbij wordt niet alleen gelet op het gewenste rendement, maar ook veel aandacht besteed aan het risico van de portefeuille. Het vermogen wordt verspreid over verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, vastgoed, obligaties en beschermende opties.

BeoordeeldVan Lieshout & Partners is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
Van
Naam aanbieder
Van Lieshout & Partners
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
Van Lieshout & Partners N.V.
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Vestiging(en)
Hilversum
Jaar actief
1998
Onderscheidingen
Nominatie Gouden Stier 2021, 2019, 2018, 2017, 2016 en 2012

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid Van Lieshout & Partners


Het beleggingsbeleid van Van Lieshout en Partners is erop gericht om een met de cliënt besproken doelrendement en/of doelstelling te behalen. Van Lieshout onderscheidt zich door, afhankelijk van het door de cliënt gekozen risicoprofiel, zich in haar beleggingsbeleid nadrukkelijk te richten op Europese en Amerikaanse aandelen, eventueel in combinatie met geschreven callopties. De cliënt kan hierbij kiezen tussen individuele titels of ETF's.
Van Lieshout maakt hierbij gebruik van zowel een topdown als een bottum up benadering. De topdown benadering wordt gebruikt voor de tactische asset allocatie (TAA). De strategische asset allocatie (SAA) is de verdeling van de middelen van de cliënt over de verschillende beleggingsmogelijkheden zoals overeengekomen met de cliënt. Afhankelijk van de economische situatie, zoals de rente, inflatie en economische groeivooruitzichten, kan Van Lieshout maximaal 15% afwijken van de overeengekomen bandbreedtes per beleggingscategorie. Binnen elke categorie beoordeelt Van Lieshout continue welke individuele aandelen/obligaties dan wel trackers aantrekkelijk zijn.

Volgens Van Lieshout & Partners is de verdeling van uw vermogen over de verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, vastgoed, obligaties, grondstoffen zeer belangrijk aangezien zij voor een groot gedeelte het toekomstige rendement en risico van uw portefeuille bepaalt. Hier wordt daarom veel aandacht aan besteed. Van Lieshout & Partners stelt een beleggingsplan op basis na een uitvoerige inventarisatie van wensen, doelstellingen en risicobereidheid.

Uw effectenportefeuille wordt dagelijks door uw vermogensbeheerder bij Van Lieshout & Partners geanalyseerd en afgezet tegen de ontwikkelingen van de markt. Zij maken hierbij gebruik van onafhankelijke research van diverse partijen. Iedere vermogensbeheerder bij Van Lieshout & Partners adviseert een beperkt aantal klanten. De contactfrequentie wordt afgestemd op uw behoefte zodat u de gelegenheid heeft om desgewenst zelf invloed op de beleggingen uit te oefenen.

GeenHet is geen selectiecriterium op voorhand, maar we houden er wel degelijk rekening mee. En hebben de duurzaamheidskenmerken van onze beleggingen wel degelijk continue en scherp in beeld.
Actief
Maatwerk
Groei
Indextrackers, Opties / Futures
Nee
InsingerGilissen, Saxo BankVoorkeursbank om mee te werken
Ja
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten Van Lieshout & Partners


Doorlopende kosten
Periodieke kostenCompliance kosten van €73 per kwartaal (incl. BTW)
BeheerfeeU betaalt per jaar een beheerfee (incl. BTW) van 1,20% over het gemiddeld beheerd vermogen. Klanten die via Finner bij van Lieshout een rekening openen betalen een jaarlijkse beheerfee (incl. BTW) van 0,97%.
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeBankingfee van 0,05% plus €100,- per jaar voor de rekening bij Insinger Gilissen (vrijgesteld van BTW).

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Van Lieshout & Partners rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

Het getoonde netto rendement is een gemiddelde van een selectie van portefeuilles binnen het specifieke risicoprofiel. Het gemiddelde belegbare bedrag voor de berekening van de netto rendementen komt uit op circa € 300.000,- Door verschillen in optieconstructies kan uw individuele rendement hier van afwijken.

* De getoonde rendementen over 2023 zijn t/m 30 juni van dat jaar.

ProfielDefensiefNeutraalGematigd OffensiefOffensief
2023*
-1%
5,9%
10,6%
13,8%
2022
-7,6%
-9,9%
-9,6%
-15,0%
2021
1,2%
11,5%
21,5%
25,0%
2020
-0,5%
1,2%
2,3%
11,1%
Inzicht in alle rendementen van Van Lieshout & Partners?Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.


Team Van Lieshout & Partners


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
De heer Richard de Jong Drs., RBA
Directeur
Richard is een vermogensbeheerder in hart en nieren. Sinds 2001 is hij werkzaam als vermogensbeheerder bij Van Lieshout & Partners. Vanaf 2012 is hij eindverantwoordelijk voor de beleggingen en de portefeuillesamenstellingen. Hierbij wordt de klant niet in een hokje gestopt, maar is het zijn doel een echte portefeuille op maat te maken.
De heer Erik Beekes Drs., MBA
Directeur
Erik heeft 25 jaar ervaring in het ontwikkelen van concepten en bedrijven. Zijn passie bestaat uit het vinden van oplossingen voor de behoeften van klanten in de financiële dienstverlening. Erik heeft in diverse managementfuncties gewerkt bij ING, Rabobank en Theodoor Gilissen. Bij Van Lieshout & Partners is Erik directeur commerciële- en financiële ontwikkeling en vermogensbeheerder.
De heer Thomas Schets Drs., RBA
Vermogensbeheerder
Thomas is, vanaf 1998, in diverse beleggingsfuncties werkzaam geweest bij Rabobank en Van Lanschot. Zijn passie is beleggen, zijn streven het opbouwen van een lange termijn vertrouwensband met zijn relaties. Bij Van Lieshout & Partners is Thomas Vermogensbeheerder.
De heer George Terpstra Drs.
Vermogensbeheerder
George is vanaf 1995 werkzaam in het effecten vak. Het opbouwen van een goede en langdurige relatie met zijn klanten vindt hij belangrijk. Dit zorgt ervoor dat een groot aantal van zijn klanten al meer dan 20 jaar gebruik maakt van zijn expertise voor hun beleggingsportefeuille.
Mevrouw Natie Angela
Vermogensbeheerder
Natie heeft ruim 20 jaar beleggingservaring. Haar passie is beleggingsportefeuilles matchen aan klantbehoefte en de financiële marktbewegingen. Zij heeft een lange carrière bij de Rabobank achter de rug. In het begin voornamelijk optie-constructies geadviseerd, daarna verder gespecialiseerd in samenstelling portefeuilles. Zij heeft volgens eigen zeggen haar partners gevonden die hetzelfde denken en doen. “Visie, durf en aandacht voor portefeuilles!’
De heer Robert Kruisland
Vermogensbeheerder
Robert is in 1987 gaan werken bij de vermogensbeheer afdeling van Pierson, Heldring & Pierson en sindsdien enthousiast voor het beleggingsvak. Hij heeft in de afgelopen 31 jaar zowel bij institutionele vermogensbeheerders (ING Asset Management, het huidige NN IP) als private banks gewerkt zoals eerder genoemde, ING Wealth Management en Deutsche Asset & Wealth Management. Het leukste vindt hij de client en zijn/haar verhaal. Zij stimuleren zijn passie en intellectuele drive. Naast het vermogensbeheer is Robert actief in het lesgeven aan beginnende vermogensbeheer professionals en startende medewerkers van de Nederlandse toezichthouder.
De heer Lieuwe Holwerda
Vermogensbeheerder
Lieuwe is vanaf 1995 werkzaam in het effectenwezen, gestart op de Optiebeurs om vervolgens werkzaam te zijn als beleggingsadviseur bij van Lanschot Bankiers en ABN-AMRO. Zijn uitgangspunt is om ervoor te zorgen dat zijn klanten goed inzicht krijgen in hun vermogen en ze een duidelijk overzicht te geven over de beleggingskeuzes die gemaakt kunnen worden.Daarbij richt hij zich op een duurzame en lange termijn-relatie gebaseerd op een combinatie van integriteit, creativiteit, klantgerichtheid en een goed gevoel voor verhoudingen!
De heer Harald Balder
Financieel Planner
Harald is ruim 20 jaar actief in de financiële branche. Hij heeft jarenlange ervaring in het adviseren en begeleiden van ondernemers en particulieren op het gebied van financiële planning, vermogens- en hypotheekadvies. Als zelfstandig financieel planner is Harald aangesloten bij de Federatie Financieel Planners en bij de Federatie Vermogensplanners.Als financieel planner geef ik u inzicht en advies in uw financiële heden en de toekomst!


Van Lieshout & Partners

Vergelijk met andere partijen
Analyse rendement & kosten
Hulp bij uw keuze of overstap

Contact Finner

Stephan Freelink
010-3070880
Plan afspraak
Stephan Freelink
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement