Valuedge is een moderne vermogensbeheerder opgericht in 2012 en opgezet vanuit meer dan 25 jaar kennis en ervaring in vermogensbeheer en advies aan professionele beleggers wereldwijd. Valuedge doet uitsluitend vermogensbeheer vanaf €100.000 en richt zich op het basisvermogen van klanten dat dient als fundament voor toekomstplannen.

Beslissingen in de verdeling (‘asset allocatie’) over de verschillende beleggingscategorieën bepalen volgens Valuedge voor het grootste deel het behaalde rendement. Door actieve keuzes te maken in de asset allocatie kunnen zij een betere balans bereiken tussen rendement en risico. Het risico van aandelen en obligaties wordt geanalyseerd en zichtbaar gemaakt voor klanten in een Valuedge risicometer. Door een sterke focus op risico willen zij grote negatieve uitslagen voorkomen en op die manier kapitaal beschermen. Met een wereldwijd gespreide portefeuille van ETF’s en beleggingsfondsen wordt de mogelijkheid om rendement te kunnen behalen vergroot. Het beleggingsproces is fundamenteel van aard maar houdt ook rekening met sentiment (hebzucht en angst) op de financiële markten.

Valuedge onderscheidt zich volgens eigen zeggen naast een ander beleggingsbeleid ook op het gebied van communicatie met klanten. Naast persoonlijk contact informeert Valuedge klanten via mailings en een zelf ontwikkelde applicatie waar ook overzichten van de portefeuille te zien zijn. Valuedge vindt dat vergoedingen conform prestaties en dienstverlening moeten zijn. Daarom kunnen klanten kiezen uit een vaste vergoeding of een combinatie van een lagere vaste vergoeding met een prestatiebeloning.

BeoordeeldValuedge Partners is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
Valuedge
Naam aanbieder
Valuedge Partners
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
Valuedge Partners B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Vestiging(en)
Hoofddorp
Jaar actief
2012
Onderscheidingen
-

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid Valuedge Partners


Valuedge neemt actieve beslissingen in de asset allocatie omdat dit volgens hen voor meer dan 90% het totale rendement bepaalt. Op basis van fundamentele- en tactische analyse wordt de asset allocatie ingevuld. Hierbij kijkt Valuedge sterk naar rendementsverwachtingen van beleggingen en de mate van risico die marktomstandigheden met zich meebrengen. Het resultaat van de asset allocatie vergadering wordt vertaald naar een risico-score (doelscore) die zichtbaar wordt gemaakt op de Valuedge risicometer. Valuedge werkt met twee risicoprofielen met ruime allocatie bandbreedtes: Groei+ en Waarde+. Portefeuilles worden dagelijks gevolgd en met regelmaat getoetst aan veranderende omstandigheden.

Valuedge werkt met twee klantenprofielen: Waarde+ en Groei+. Beide profielen hebben ruime allocatie bandbreedtes zodat er duidelijk keuzes gemaakt kunnen worden en er bijvoorbeeld soms heel weinig aandelen in de portefeuille zitten. Waarde+ legt iets meer nadruk op kapitaalsbehoud en heeft een jaarlijkse netto rendementsdoelstelling van 4,5%. Groei+ is iets meer gericht op groei van het vermogen en streeft jaarlijks naar netto 6,5%. De rendementsdoelstellingen zijn gebaseerd op een analyse van historische rendementen sinds 1900 en voorspellingen van toekomstige 10-jaars rendementen.

Risico is niet statisch maar dynamisch van aard. Valuedge let sterk op de correlatie tussen beleggingscategorieën. Bovendien wordt onderscheid gemaakt binnen beleggingscategorieën voor het verschil in risico van verschillende aandelen en obligaties. Valuedge maakt het risico van de portefeuille inzichtelijk met een getal op de Valuedge meter. Dit getal verandert doordat (verwachte) risico’s wijzigen, koersen bewegen en Valuedge wijzigingen in de asset allocatie doorvoert.
Door de ruime allocatiebandbreedtes kent Valuedge weinig beperkingen in de opbouw van portefeuilles. De strategische asset allocatie wordt bepaald door een set fundamentele variabelen waarbij rekening gehouden wordt met de economische cyclus. In het asset allocatie proces zit ook een tactisch (sentiments)onderdeel dat bijdraagt aan het bepalen hoeveel risicopunten Valuedge als doelscore op de Valuedge meter wil hebben. Klanten zitten met hun portefeuilles in een nauwe bandbreedte rondom de doelscore. In alle maandelijkse- en extra allocatievergaderingen worden de keuzes vastgelegd. De Valuedge app houdt verder alles bij en geeft klanten helder inzicht in de portefeuilles inclusief risico’s. Naast eigen modellen gebruikt Valuedge analyse-tools van Investment Banks en grote fund aanbieders en de beheerders applicatie van Binck.

Portefeuilles worden dagelijks in de gaten gehouden. Daarbij wordt ook sterk gekeken naar de Valuedge meter. Als een portefeuille buiten de bandbreedte rondom de doelscore beweegt activeert dat een extra allocatievergadering. Een van de twee partners kan ook op elk moment een extra allocatievergadering oproepen. Zo worden lijnen kort gehouden zodat er snel ingespeeld kan worden op veranderende marktomstandigheden. Reguliere vergaderingen vinden plaats in de eerste week van een nieuwe maand.

Valuedge maakt alleen gebruik van ETF's en beleggingsfondsen (doelverhouding 70/30) voor een goed gespreide portefeuille en houdt daarbij het aantal beleggingen en kosten scherp in de gaten. De aanpak van Valuedge betekent dat er slechts een beperkt aantal keer per jaar transactiekosten worden gemaakt. Valuedge werkt met internationale fonds- en ETF aanbieders en gebruikt hun research in het analyse proces.

GeenNaast de normale profielen bieden we wel speciale ESG portefeuilles aan.
ActiefEr worden actieve keuzes gemaakt in de asset allocatie waarbij er brede allocatie bandbreedtes worden gehanteerd. Ongeveer 30% van de portefeuilles bestaat uit beleggingsfondsen, de andere 70% uit (passieve) ETF's.
ModelportefeuilleValuedge maakt gebruik van twee risicoprofielen: Waarde+ en Groei+. Klanten hebben een individuele beleggingsrekening bij Binck Bank en hun portefeuille is afgeleid van de modelportefeuille die bij een van de twee profielen hoort.
Groei , WaardebehoudBeide profielen kunnen kapitaal beschermen alleen is het Waarde+ profiel meer gericht op kapitaalsbehoud terwijl het Groei+ profiel meer het accent legt op groei van het vermogen. , Zie onder Groei
Beleggingsfondsen, Indextrackers
Nee
Binck Bank
JaNaast de investering in Valuedge Partners hebben beide aandeelhouders (en bestuurders) ook een rekening bij Valuedge waar zij volgens dezelfde twee profielen beleggen.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten Valuedge Partners


Doorlopende kosten
Periodieke kosten€40,00 administratiekosten per rekening per kwartaal (ex btw) ter dekking van toezicht kosten.
BeheerfeeNiet-degressieve staffel, de grens bepaalt het percentage (ex-BTW) >€100.000 - 400.000: 0.90% >€400.000 - 1.000.000: 0.80% Boven €1.000.000 in overleg
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeService fee degressief via Binck (p.j. vrijgesteld van BTW):< € 50.000 = 0.165%< € 250.000 = 0.0825%< € 5.000.000 = 0.04125% >€ 5.000.000 = 0.00825%

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Valuedge Partners rendement


Deze rendementen zijn netto.

De getoonde rendementen betreffen de performance van de modelportefeuilles bij een bedrag van €250.000. Afhankelijk van uw inlegbedrag kan uw individuele rendement afwijken.

ProfielWaarde+Groei+
2019
13%
16,0%
2018
-3,9%
-7,1%
2017
6,8%
7,8%
2016
3,5%
4,2%

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Team Valuedge Partners


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf.