De historie van Stroeve Lemberger gaat terug tot het jaar 1818. De cliënten zijn ondernemers, vermogende families, kleine instituten en stichtingen. Stroeve Lemberger heeft vestigingen in Weesp en Maastricht. Stroeve Lemberger is ontstaan uit het samengaan van twee familiepraktijken op het gebied van vermogensbeheer en beleggingsadvies. De familie Stroeve is nu 7 generaties lang, ruim 200 jaar, actief in het effectenvak en de familie Lemberger als 3e generatie ruim 100 jaar. De families Stroeve en Lemberger zijn ook de belangrijkste aandeelhouders van het bedrijf. Stroeve Lemberger biedt diensten aan in 8 verschillende risicoprofielen (van laag naar hoog risico): Vastrentend, Defensief, Neutraal laag, Neutraal, Offensief laag, Offensief, Offensief hoog en 100% aandelen. Voor ieder profiel geldt een minimum inlegbedrag van 500.000 euro. Als familiebedrijf is continuïteit volgens Stroeve Lemberger het kernbegrip in de bedrijfsvoering. – Continuïteit in de relatie met hun cliënten, door een langjarige verbintenis met een vaste adviseur. – Continuïteit in de relatie met hun medewerkers, die kunnen werken in een stabiele omgeving. – Continuïteit in de bedrijfsvoering waar alles is gericht op een gezonde ontwikkeling van het bedrijf op de lange termijn. – Continuïteit in de eigendomsverhoudingen. Stroeve Lemberger zegt geen bedrijf te zijn dat wordt opgebouwd met als uiteindelijk doel een exit naar een grotere partij. Het is volgens hun een zelfstandig bedrijf dat wordt doorgegeven aan de volgende generatie.

BeoordeeldStroeve Lemberger is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
Stroeve
Naam aanbieder
Stroeve Lemberger
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer N.V.
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Vestiging(en)
Maastricht, Weesp
Jaar actief
2001
Onderscheidingen
-

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid Stroeve Lemberger


Ten behoeve van haar cliënten streeft Stroeve Lemberger naar een zo goed mogelijk portefeuillerendement bij minimalisatie van het risico op verlies. Om dit te realiseren hanteert Stroeve Lemberger binnen het vermogensbeheer en beleggingsadvies een actief beleggingsbeleid. Actief betekent in dit verband niet zo zeer dat er veel transacties voor de portefeuilles worden uitgevoerd, als wel dat er met de portefeuillekeuzes wordt afgeweken van de indices. Binnen de beleggingsportefeuilles wordt belegd in individuele aandelen en in beleggingsfondsen. Tevens is er binnen de portefeuilles ook ruimte voor het opnemen van ETF’s of indexfondsen. Voor het 'sourcen' van ideeën maakt Stroeve Lemberger gebruik van diverse externe researchbronnen en voert het tevens zelf onderzoek uit.

Binnen het beleid ligt de nadruk op diversificatie, risicobeheersing en (als onafhankelijk vermogensbeheerder) een open architectuur ten aanzien van de keuzes voor beleggingsfondsen en producten. Stroeve Lemberger hecht waarde aan een ruime spreiding, zowel op het gebied van beleggingsinstrumenten, regio’s, als beleggingsstijl. Deze spreiding koppelt Stroeve Lemberger aan een expliciete visie op de markten waarin wordt belegd.

Uw persoonlijke vermogensbeheerder of beleggingsadviseur beslist zelf mee over de beleggingskeuzes bij Stroeve Lemberger. U staat in direct contact met degene die uw persoonlijke situatie kent en die zorgt voor de invulling van uw beleggingsportefeuille.

CombinatieNiet standaard maar kan op wens worden toegepast. Bij het construeren van een duurzame beleggingsportefeuille kan gebruik worden gemaakt van zowel uitsluitingscriteria als positieve selectiecriteria. Voor het construeren van een duurzame beleggingsportefeuille wordt gebruik gemaakt van de duurzaamheidsscores van een externe dataleverancier en eigen research.
ActiefStroeve Lemberger hanteert een actief beleggingsbeleid waarbij ook ETF's en/of indexfondsen kunnen worden ingezet bij het construeren van beleggingsportefeuilles.
MaatwerkStroeve Lemberger staat voor een maatwerk benadering bij het bedienen van haar cliënten.
Groei Afhankelijk van de voorkeuren van de cliënt kan worden gekozen voor een defensieve, offensieve, inkomens- of een duurzame portefeuille. Stroeve Lemberger biedt verschillende soorten portefeuilles en cliënten kunnen uiteraard opteren voor een offensieve portefeuille. Groei als beleggingsstijl wordt meegenomen bij de invulling van de portefeuille, maar het is niet de enige stijl die in ogenschouw wordt genomen.
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, Obligaties
Nee
Abn Amro, Binck Bank, InsingerGilissen
Ja
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten Stroeve Lemberger


Doorlopende kosten
Periodieke kostenStroeve Lemberger brengt geen vaste periodieke kosten in rekening. Cliënten kunnen wel bij de depotbank te maken hebben met periodieke kosten, bijvoorbeeld voor het fysiek ontvangen van rekeningafschriften of een jaaropgave.
BeheerfeeIn de ex-ante kostenberekeningen wordt uitgegaan van een vermogensbeheerfee van 0,80% op jaarbasis van het gemiddeld beheerd vermogen. In dit tarief zijn transactiekosten en kosten van de depotbank niet inbegrepen.
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeIn de ex-ante kostenberekeningen wordt rekening gehouden met een service fee van € 750. Dit is het maximale bedrag dat cliënten op jaarbasis aan de depotbank betalen.

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Stroeve Lemberger rendement


De getoonde rendementen zijn de rendementen voor aftrek van de beheer fee en kosten die door de depotbank in rekening worden gebracht.

De getoonde rendementen zijn de rendementen van de referentieportefeuilles van Stroeve Lemberger waarbij onderscheid is gemaakt naar de verschillende cliëntprofielen. De referentieportefeuilles zijn beleggingsportefeuilles die door Stroeve Lemberger worden beheerd en weerspiegelen het door Stroeve Lemberger gevoerde beleggingsbeleid. De samenstelling van de portefeuilles wordt in de wekelijkse beleggingsvergadering besproken en indien nodig worden mutaties doorgevoerd naar aanleiding van hetgeen is besproken of naar aanleiding van nieuwe beleggingsideeën. De rendementen van de verschillende portefeuilles worden berekend binnen AIRS volgens de Modified Dietz methode.

* De getoonde rendementen over 2021 zijn t/m 30 september van dat jaar.

ProfielDefensiefNeutraal LaagNeutraalOffensiefOffensief Hoog
2021*
5,8%
6,9%
7,3%
11,6%
11,9%
2020
4,7%
6,0%
7,7%
13,8%
14,4%
2019
13%
15,7%
17,8%
26,6%
29,1%
2018
-6,1%
-6,9%
-7,7%
-10,1%
-10,5%
2017
5,1%
6,8%
8,3%
11,6%
12,8%
2016
3,7%
2,9%
2,6%
1,9%
2,1%
2015
3,1%
3,8%
4,6%
6,6%
7,0%
2014
7,5%
8,6%
9,8%
11,7%
12,7%
2013
2,8%
3,2%
4,2%
6,5%
7,0%
2012
10,3%
10,7%
9,9%
9%
8,3%
2011
-4,1%
-6,2%
-7,3%
-10,2%
-11,5%
2010
6,6%
9,0%
11,5%
16,6%
17,7%
2009
6,5%
10,8%
14,2%
22,0%
29,1%

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Team Stroeve Lemberger


Stroeve Lemberger biedt (nog) geen inzage in het beleggingsteam.

Stroeve Lemberger

Vergelijk met andere partijen
Analyse rendement & kosten
Hulp bij uw keuze of overstap

Contact Finner

Bart Spronk
010-3070880
Plan afspraak
Bart Spronk
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement