De historie van Stroeve Lemberger gaat terug tot het jaar 1818. De cliënten zijn ondernemers, vermogende families, kleine instituten en stichtingen. Stroeve Lemberger heeft vestigingen in Weesp en Maastricht. Stroeve Lemberger is ontstaan uit het samengaan van twee familiepraktijken op het gebied van vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De familie Stroeve is nu 7 generaties lang, ruim 200 jaar, actief in het effectenvak en de familie Lemberger als 3e generatie ruim 100 jaar. De families Stroeve en Lemberger zijn ook de belangrijkste aandeelhouders van het bedrijf.

Stroeve Lemberger biedt diensten aan in 8 verschillende risicoprofielen (van laag naar hoog risico): Vastrentend, Defensief, Neutraal laag, Neutraal, Offensief laag, Offensief, Offensief hoog en 100% aandelen. Voor ieder profiel geldt een minimum inlegbedrag van 500.000 euro. Als familiebedrijf is continuïteit volgens Stroeve Lemberger het kernbegrip in de bedrijfsvoering. Continuïteit in de relatie met hun cliënten, door een langjarige verbintenis met een vaste adviseur.
– Continuïteit in de relatie met hun medewerkers, die kunnen werken in een stabiele omgeving.

Continuïteit in de bedrijfsvoering waar alles is gericht op een gezonde ontwikkeling van het bedrijf op de lange termijn. Continuïteit in de eigendomsverhoudingen. Stroeve Lemberger zegt geen bedrijf te zijn dat wordt opgebouwd met als uiteindelijk doel een exit naar een grotere partij. Het is volgens hun een zelfstandig bedrijf dat wordt doorgegeven aan de volgende generatie.

BeoordeeldStroeve Lemberger is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
Stroeve
Naam aanbieder
Stroeve Lemberger
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer N.V.
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Vestiging(en)
Maastricht, Weesp
Jaar actief
2001
Onderscheidingen
-

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid Stroeve Lemberger


Ten behoeve van haar cliënten streeft Stroeve Lemberger naar een zo goed mogelijk portefeuillerendement bij minimalisatie van het risico op verlies. Om dit te realiseren hanteert Stroeve Lemberger binnen het vermogensbeheer en beleggingsadvies een actief beleggingsbeleid. Actief betekent in dit verband niet zo zeer dat er veel transacties voor de portefeuilles worden uitgevoerd, als wel dat er met de portefeuillekeuzes wordt afgeweken van de indices. Binnen de beleggingsportefeuilles wordt belegd in individuele aandelen en in beleggingsfondsen. Tevens is er binnen de portefeuilles ook ruimte voor het opnemen van ETF’s of indexfondsen. Voor het 'sourcen' van ideeën maakt Stroeve Lemberger gebruik van diverse externe researchbronnen en voert het tevens zelf onderzoek uit.

Binnen het beleid ligt de nadruk op diversificatie, risicobeheersing en (als onafhankelijk vermogensbeheerder) een open architectuur ten aanzien van de keuzes voor beleggingsfondsen en producten. Stroeve Lemberger hecht waarde aan een ruime spreiding, zowel op het gebied van beleggingsinstrumenten, regio’s, als beleggingsstijl. Deze spreiding koppelt Stroeve Lemberger aan een expliciete visie op de markten waarin wordt belegd.

Uw persoonlijke vermogensbeheerder of beleggingsadviseur beslist zelf mee over de beleggingskeuzes bij Stroeve Lemberger. U staat in direct contact met degene die uw persoonlijke situatie kent en die zorgt voor de invulling van uw beleggingsportefeuille.

GeenNiet standaard maar kan op wens worden toegepast. Bij het construeren van een duurzame beleggingsportefeuille kan gebruik worden gemaakt van zowel uitsluitingscriteria als positieve selectiecriteria. Voor het construeren van een duurzame beleggingsportefeuille wordt gebruik gemaakt van de duurzaamheidsscores van een externe dataleverancier en eigen research.
ActiefStroeve Lemberger hanteert een actief beleggingsbeleid waarbij ook ETF's en/of indexfondsen kunnen worden ingezet bij het construeren van beleggingsportefeuilles.
MaatwerkStroeve Lemberger staat voor een maatwerk benadering bij het bedienen van haar cliënten.
Groei Afhankelijk van de voorkeuren van de cliënt kan worden gekozen voor een defensieve, offensieve, inkomens- of een duurzame portefeuille. Stroeve Lemberger biedt verschillende soorten portefeuilles en cliënten kunnen uiteraard opteren voor een offensieve portefeuille. Groei als beleggingsstijl wordt meegenomen bij de invulling van de portefeuille, maar het is niet de enige stijl die in ogenschouw wordt genomen.
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, Obligaties
Nee
Abn Amro, InsingerGilissen, Saxo Bank
Nee
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten Stroeve Lemberger


Doorlopende kosten
Periodieke kostenStroeve Lemberger brengt geen vaste periodieke kosten in rekening. Cliënten kunnen wel bij de depotbank te maken hebben met periodieke kosten, bijvoorbeeld voor het fysiek ontvangen van rekeningafschriften of een jaaropgave.
BeheerfeeIn de ex-ante kostenberekeningen wordt uitgegaan van een vermogensbeheerfee van 0,80% op jaarbasis van het gemiddeld beheerd vermogen. In dit tarief zijn transactiekosten en kosten van de depotbank niet inbegrepen.
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeService fee via InsingerGilissen van €400 + 0,04% van het belegd vermogen per jaar met een maximum van €950.

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Stroeve Lemberger rendement


De getoonde rendementen zijn de rendementen voor aftrek van de beheer fee en kosten die door de depotbank in rekening worden gebracht.

De getoonde rendementen zijn de rendementen van de referentieportefeuilles van Stroeve Lemberger waarbij onderscheid is gemaakt naar de verschillende cliëntprofielen. De referentieportefeuilles zijn beleggingsportefeuilles die door Stroeve Lemberger worden beheerd en weerspiegelen het door Stroeve Lemberger gevoerde beleggingsbeleid. De samenstelling van de portefeuilles wordt in de wekelijkse beleggingsvergadering besproken en indien nodig worden mutaties doorgevoerd naar aanleiding van hetgeen is besproken of naar aanleiding van nieuwe beleggingsideeën. De rendementen van de verschillende portefeuilles worden berekend binnen AIRS volgens de Modified Dietz methode.

* De getoonde rendementen over 2024 zijn t/m 31 maart van dat jaar.

ProfielDefensiefNeutraal LaagNeutraalOffensiefOffensief Hoog
2024*
Bekijk in uw analyse
2023
Bekijk in uw analyse
2022
-13,6%
-15,0%
-15,7%
-17,7%
-20,8%
2021
8,4%
10,6%
11,7%
18,8%
20,6%
Inzicht in alle rendementen van Stroeve Lemberger?Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.


Team Stroeve Lemberger


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
Wim Zwanenburg drs. RVB
Beleggingsstrateeg
Wim Zwanenburg is econoom en de beleggingsstrateeg van Stroeve Lemberger. Hij werkte in verschillende functies bij ABNAMRO en MeesPierson alvorens hij in 2003 overstapte naar Stroeve Lemberger. Naast zijn werk als beleggingsstrateeg is Wim actief in de politiek en bekleedt hij een aantal bestuurlijke functies.
David van der Zande drs. RBA
Directeur
Na zijn studie Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen begon David zijn carrière in 1998 als beleggingsanalist bij Effectenbank Stroeve. Bij Effectenbank Stroeve en Theodoor Gilissen Bankiers heeft hij achtereenvolgens het research team, het vermogensbeheer team en het stichtingen & verenigingen team aangestuurd. In 2012 maakte David de overstap naar vermogensbeheerder ACTIAM (het toenmalige SNS Asset Management) waar hij 8 jaar verschillende institutionele relaties heeft bediend. Bij Stroeve Lemberger maakt David deel uit van de directie.
Martin de Boer
Beleggingsadviseur
Martin is zijn carrière in de financiële sector, na zijn studie aan de HES (bank & verzekeringswezen), begonnen bij de Rabobank. Gedurende 21 jaar maakte hij een ontwikkeling door van adviseur op een kleine lokale bank tot sparring-partner van de grootste relaties in de regio’s Amsterdam en Waterland. Zijn wens om zich meer inhoudelijk op het beleggingsadviesvak te kunnen richten, zorgde ervoor dat Martin in april 2018 de overstap naar Stroeve Lemberger maakte. Gedurende zijn loopbaan heeft hij zich verregaand bekwaamd in de financiële dienstverlening door het volgen van diverse opleidingen (o.a. Chartered Financial Analyst, WFT en FFP) en seminars. Samen met zijn cliënten werkt hij graag toe naar de door hen gestelde financiële doelen. Met behulp van zijn uitgebreide kennis en ervaring omtrent de financiële markten, lukt het goed om hen op dat gebied te ontzorgen.
Jimmy Cox RBA
Vermogensbeheerder
Jimmy Cox heeft Management, Economie en Recht gestudeerd aan het HBO met als afstudeerrichting Bank en Verzekeringswezen. In 2003 heeft hij de postdoctorale opleiding voor register beleggingsanalist (VBA) succesvol afgerond. Jimmy is sinds 1998 actief op het gebied van beleggingsadvies en vermogensbeheer. Hij is werkzaam geweest bij Rabobank, Banque Artesia, en Schretlen & Co. Per 1 februari 2020 is hij in dienst getreden bij Stroeve Lemberger als senior vermogensbeheerder.
Jan Coen Balt drs.
Directeur
Jan Coen Balt maakt sinds begin 2012 deel uit van de directie van Stroeve Lemberger. Jan Coen studeerde bedrijfseconomie in Groningen en finance and investments aan de University of Exeter in het Verenigd Koninkrijk. Hij begon zijn carrière als beleggingsanalist bij Effectenbank Stroeve. Vervolgens vervulde hij de afgelopen jaren diverse managementposities bij AEGON, MeesPierson en Theodoor Gilissen Bankiers.
Tom Stroeve MA
Beleggingsadviseur
Tom is de zevende generatie Stroeve werkzaam in het effectenvak, en sinds 2013 werkzaam bij Stroeve Lemberger. Na zijn studie geschiedenis aan de UvA, werkte Tom bij BinckBank, waar hij actief was als broker en coördinator van de Alex Academy. Tom heeft zijn diploma’s DSI effectenhandelaar en DSI beleggingsadviseur.
Filip Keunen drs.
Beleggingsstrateeg
Filip Keunen is na het cum laude behalen van zijn studies Economie en Accountancy in België steeds werkzaam geweest als beleggingsprofessional in de private banking sector. Na ruim 20 jaar bij diverse banken in België en Nederland werkzaam te zijn geweest is hij in 2015 het team van Stroeve Lemberger komen versterken als beleggingsstrateeg-econoom.
Guido Lebbinck
Beleggingsadviseur
Na zijn studie aan de H.E.A.O (Commerciële Economie) in 1985, is hij zijn loopbaan gestart bij de Rabobank waar zijn interesse werd gewekt voor beleggen. Hij besloot om niet voor het brede bankiersvak te kiezen maar zich te specialiseren in beleggingen. Behoudens bij de Rabobank is hij achtereenvolgens werkzaam geweest voor IRIS B.V., Robeco Groep en ABN AMRO MeesPierson. Guido Lebbinck is sinds 1 augustus 2018 werkzaam bij Stroeve Lemberger als beleggingsadviseur.
Cok Inden
Beleggingsadviseur
Cok Inden heeft het effectenvak in de praktijk geleerd en is in zijn loopbaan op de beurs opgeklommen van medewerker tot directeur en (mede-) eigenaar van meerdere hoekmansbedrijven. Na zijn afscheid van het hoekmansvak heeft hij zijn loopbaan voortgezet als beleggingsadviseur, eerst bij Theodoor Gilissen Bankiers en – sinds 2006 – als senior beleggingsadviseur voor Stroeve Lemberger.
Evert Zaat drs. MSc
Directeur
Evert Zaat, macro-econoom en MSc. verzekeringskunde en financial planning, begeleidt als vermogensbeheerder zijn cliënten. Tot en met medio 2021 maakte Evert jarenlang deel uit van de directie van Stroeve Lemberger. Evert’s leerscholen waren het Ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank. Voordat Evert bij Stroeve Lemberger in dienst kwam, heeft hij leidinggevende functies bekleed bij onder andere van Lanschot bankiers en Van der Hoop.
Jean Pierre Zijdenbos
Vermogensbeheerder
Jean Pierre is sinds zijn middelbare schooltijd werkzaam in de financiële dienstverlening en heeft zijn studie Nederlands en Fiscaal recht in de avonduren afgerond. Na werkzaam te zijn geweest voor onder andere van Lanschot Bankiers en Labouchere vestigde Jean Pierre zich als zelfstandig vermogensbeheerder. In 2005 maakte Jean Pierre de overstap naar Stroeve Lemberger.
Mark de Wit
Beleggingsadviseur
Van huis uit geïnspireerd (zijn vader was mede-oprichter van KBW Wesselius Effecten Bank) koos Mark voor het effectenvak. Na alle afdelingen van de bank te hebben doorlopen en het volgen van diverse vakgerichte studies, besloot hij zich te gaan specialiseren in de binnenlandse obligatiehandel. Vervolgens bediende Mark, gedurende vijf jaar, de institutionele beleggers in de functie van sales trader bij KBW. Van 2001 tot eind 2010 werkte hij als beleggingsadviseur voor Fortis Bank Nederland. Hij adviseerde vermogende particulieren en stichtingen. Sinds 1 januari 2011 is hij in dezelfde functie werkzaam voor Stroeve Lemberger.
Peter Goossens mr RBA
Beleggingsadviseur
Peter Goossens is sinds 1 januari 2018 in dienst bij Stroeve Lemberger als beleggingsadviseur. Peter heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en is zijn bancaire carrière begonnen bij H. Albert de Bary in 1987. Na een succesvolle afronding van zijn VBA studie begin jaren negentig heeft hij bij verschillende banken in Nederland, zoals Deutsche Bank en ING en management functies bekleed binnen capital markets. Na een periode van 7 jaar gewerkt te hebben voor Merrill Lynch Private banking heeft hij in 2012 zelf een zelfstandige vermogensbeheerder overgenomen en bestuurd.
Raoul Houben
Vermogensbeheerder
Raoul Houben is sinds 1988 werkzaam binnen de financiële dienstverlening. Bij onder andere van Lanschot Bankiers bekleedde hij leidinggevende functies alvorens hij zich als zelfstandig vermogensbeheerder vestigde in Maastricht. In 2007 sloot hij zich aan bij Stroeve Lemberger.
Nick Goossens
Vermogensbeheerder
Nick Goossens is sinds mei 2021 werkzaam bij Stroeve Lemberger. In de eerste twee jaar is Nick betrokken geweest bij het onboarden van cliënten, het afhandelen van clientverzoeken, orderexecutie en diverse andere werkzaamheden. Inmiddels heeft Nick verschillende registraties behaald en is hij benoemd tot vermogensbeheerder.


eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement