Sequoia Vermogensbeheer is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Al sinds haar oprichting hanteert zij een transparante en kostenbeperkende werkwijze. Sequoia is in 2000 opgericht en gevestigd in zowel Oosterbeek als Amsterdam. Het werkgebied van Sequoia is heel Nederland. Voor Sequoia staat de klant centraal. Persoonlijk contact, onafhankelijkheid en transparantie zijn hierbij kernwaarden. Het beleggingsbeleid kenmerkt zich door uitgebalanceerde, breed gespreide portefeuilles. Er wordt daarbij gekozen voor een gestage groei. Hiervoor zijn volgens Sequoia belangrijke redenen, namelijk:

- Het geeft hun tijd voor een weloverwogen keuze, dit vergroot uw kansen en beperkt uw risico’s.

- Het rendement is aantoonbaar hoger dan bij het constant aanpassen van de beleggingen binnen de portefeuilles.

- Het biedt gemoedsrust.

- Het beperkt de transactiekosten.

- Het nemen van risico’s loont vooral op de lange termijn. Alleen zo kunnen de jaren met hoge rendementen de jaren met lage of negatieve rendementen overtreffen. Het is een voorwaarde om een beleggingsdoel te bereiken.

Na een inventarisatie van het risicoprofiel stelt Sequoia een vermogensplan op. Daarin wordt weergegeven hoe het vermogen verdeeld moet worden over meer en minder riskante beleggingsvormen. Een beleggingsportefeuille wordt volgens Sequoia volledig afgestemd op de wensen, eisen en uitgangspunten van de klant. Sequoia hanteert een afgewogen risicospreiding. Door te beleggen in een breed gespreide beleggingsportefeuille worden de risico’s aanzienlijk beperkt. Sequoia beheert vermogens vanaf €250.000 en levert volledig maatwerk vanaf €500.000.

Sequoia biedt ook mogelijkheden om een aanvullend pensioen op te bouwen. U kunt dit doen door te sparen of door beleggen. Sparen doet u via een spaarrekening, maar gezien de lage rente is beleggen meestal rendabeler. Via Sequoia kunt u een lijfrente uitkering opbouwen. U legt dan (periodiek) een bedrag in en via beleggingen bouwt u zo een pensioen op. Wanneer u aan alle door de overheid gestelde voorwaarden voldoet, kunt u uw inleg aftrekken van uw inkomen, waardoor u minder belasting betaalt. Een van deze voorwaarden is bijvoorbeeld dat u binnen uw jaarruimte, de maximale inleg, blijft.

BeoordeeldSequoia is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
Sequoia
Naam aanbieder
Sequoia
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
Sequoia Vermogensbeheer B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Vestiging(en)
Amsterdam, Oosterbeek
Jaar actief
2000
Onderscheidingen
-

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid Sequoia


Sequoia Vermogensbeheer heeft als kernactiviteit het beleggen en beheren van vermogens van klanten. Daarnaast kan Sequoia gesprekspartner zijn in verschillende financiële zaken waarbij bijvoorbeeld aan financiële planning kan worden gedacht. Sequoia is onafhankelijk, objectief en transparant over de kosten. Het beleggingsbeleid is erop gericht om beleggingen maximaal te laten renderen binnen het door de vermogenseigenaar en Sequoia gezamenlijk vastgestelde risicokader. Met de ingerichte portefeuille wordt ernaar gestreefd om de doelstelling van de klant te bereiken.

Wat zijn de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Sequoia?
Wens van klant centraal. De uitvoering van het beleggingsbeleid zoals dat door Sequoia is vastgesteld, wordt in belangrijke mate bepaald door voorkeuren en wensen van de klant. Het doel van het beleggingsbeleid van Sequoia is om de beleggingsportefeuille maximaal te laten renderen, binnen voorwaarden als de doelstelling, de horizon, de financiële positie en ook eventuele verplichtingen van de vermogenseigenaar.

Inrichting van de portefeuille
Het door de klant en Sequoia gezamenlijk vastgestelde risicoprofiel is bepalend voor de verdeling over zakelijke- en vastrentende waarden. Daarnaast moet een belegging altijd passen bij het risicoprofiel van een klant. Hiertoe wordt de kennis van en ervaring met beleggen van een klant beoordeeld, net zoals bijvoorbeeld duurzame (ESG) criteria worden besproken. Dit traject heet ook wel “know your customer” en wordt in een afzonderlijk document vastgelegd.

Fundamentele analyse
De beleggingsstrategie van Sequoia is gebaseerd op fundamentele analyse. Door economische ontwikkelingen te volgen en hierop een visie te vormen, denkt Sequoia de best geschikte portefeuille te kunnen samenstellen. Door fundamentele analyse worden trends in de markten onderscheiden en relatieve waarderingen bepaald. Een belegging wordt in principe voor een langere termijn in de portefeuille opgenomen, zonder daarbij uit te sluiten dat tussentijdse veranderingen in bijvoorbeeld economische omstandigheden tot andere beslissingen kunnen leiden. Dit worden tactische aanpassingen genoemd.


Spreiding
Het vermogen in een portefeuille zal altijd gespreid worden over meerdere beleggingen, zodat het risico verlaagd kan worden. De mate van spreiding is mede afhankelijk van de risicohouding van de klant. Portefeuilles kunnen beleggingen uit de hele wereld bevatten, voorwaarde is dat deze beursgenoteerd zijn. Het instrument waarin wordt belegd, is altijd beoordeeld op geschiktheid voor de betreffende klant.

Monitoring
Er vindt regelmatige toetsing van de rendementen en het risico van zowel de afzonderlijke instrumenten als van de totale portefeuille plaats. Door dit te monitoren kan de (tactische) beleggingsvisie worden beoordeeld. Ook kan hiermee worden bepaald of de klant de gestelde doelen kan behalen, of dat er bijsturing nodig is. Dit laatste gebeurt in elk geval jaarlijks (met behulp van het Vermogenskompas). Bij deze toetsing wordt gebruik gemaakt van verschillende referentiemaatstaven.

Best in classBij de keuze voor een aandeel in de duurzame portefeuille geldt bij Sequoia dat de Sustainalytics score van het bedrijf tot de beste helft in de sector moet horen
ActiefEen vermogensbeheerder maakt volgens Sequoia altijd actieve keuzes, ook al wordt de kern portefeuille (en soms de gehele portefeuille) met passieve instrumenten opgebouwd.
ModelportefeuilleSequoia heeft hun marktvisie vertaald naar een aantal modelportefeuilles. Vanaf €500.000,- is maatwerk mogelijk.
Groei
IndextrackersEr wordt primair belegd in indextrackers. In de maatwerk portefeuilles kan ook worden gekozen voor individuele effecten.
JaHet beheer van het Fundshare Sequoia Quantum Satis Fund vindt plaats bij Sequoia. Dit fonds kan in overleg opgenomen worden in de portefeuille. Er vindt geen kostenstapeling plaats. De kosten voor de managementfee in het fonds worden teruggestort.
Abn Amro, Degiro, NIBC Markets, Saxo BankKlant bepaalt zelf de depotbank.
JaHet eigen vermogen van het bedrijf Sequoia Vermogensbeheer wordt niet mee belegd. De individuele partners beleggen conform de Sequoia Vermogensbeheer strategie in een privé portefeuille. De partners beleggen ook in het FundShare Sequoia Quantum Satis Fund.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten Sequoia


Doorlopende kosten
Periodieke kostenGeen
BeheerfeeEen jaarlijkse beheerfee via vaste staffel (incl. BTW):
tot EUR 500.000,- 1,21% (collectief beheer via eigen fondsen)
vanaf EUR 500.000,- 1,21% (vermogensbeheer)
vanaf EUR 1.000.000,- 0,97%
vanaf EUR 2.000.000,- 0,73%

De getoonde kosten zijn op basis van individueel vermogensbeheer. Dit is mogelijk vanaf €500.000,-. U kunt ook kiezen voor collectief beheer. Uw jaarlijkse beheerfee maar ook uw productkosten zijn dan anders.
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeAll in Service fee via vast staffel ABN Amro (btw-vrij):
< € 500.000 = 0,35% (per jaar)
< € 2.000.000 = 0,2% over het meerdere
>€ 2.000.000 = 0,15% over het meerdere

Er geldt een minimumfee van €300,-. U kunt ook kiezen voor Binckbank als depotbank. Uw kosten kunnen dan afwijken.

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Sequoia rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

De rendementen zijn een gemiddelde van alle rendementen van alle klanten met hetzelfde risicoprofiel. Klanten die tussentijds wisselen van profiel of niet een volledig jaar belegd zijn worden niet meegenomen. Sequoia levert ook maatwerk. Uw individuele resultaat kan afwijken.

ProfielBlauwGroenGeelRoodOranje
2022
-
-13%
-14,6%
-15,8%
-16,8%
2021
-
10,3%
14,5%
17,9%
20,5%
2020
-1,4%
-0,5%
2,1%
4,6%
5,8%
Inzicht in alle rendementen van Sequoia?Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.


Team Sequoia


Sequoia biedt (nog) geen inzage in het beleggingsteam.

Sequoia

Vergelijk met andere partijen
Analyse rendement & kosten
Hulp bij uw keuze of overstap

Contact Finner

Stephan Freelink
010-3070880
Plan afspraak
Stephan Freelink
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement