Sequoia Vermogensbeheer is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Al sinds haar oprichting hanteert zij een transparante en kostenbeperkende werkwijze. Sequoia is in 2000 opgericht en gevestigd in zowel Oosterbeek als Amsterdam. Het werkgebied van Sequoia is heel Nederland. Voor Sequoia staat de klant centraal. Persoonlijk contact, onafhankelijkheid en transparantie zijn hierbij kernwaarden. Het beleggingsbeleid kenmerkt zich door uitgebalanceerde, breed gespreide portefeuilles. Er wordt daarbij gekozen voor een gestage groei. Hiervoor zijn volgens Sequoia belangrijke redenen, namelijk:- Het geeft hun tijd voor een weloverwogen keuze, dit vergroot uw kansen en beperkt uw risico’s.

- Het rendement is aantoonbaar hoger dan bij het constant aanpassen van de beleggingen binnen de portefeuilles.

- Het biedt gemoedsrust.

- Het beperkt de transactiekosten.

- Het nemen van risico’s loont vooral op de lange termijn. Alleen zo kunnen de jaren met hoge rendementen de jaren met lage of negatieve rendementen overtreffen. Het is een voorwaarde om een beleggingsdoel te bereiken.Na een inventarisatie van het risicoprofiel stelt Sequoia een vermogensplan op. Daarin wordt weergegeven hoe het vermogen verdeeld moet worden over meer en minder riskante beleggingsvormen. Een beleggingsportefeuille wordt volgens Sequoia volledig afgestemd op de wensen, eisen en uitgangspunten van de klant. Sequoia hanteert een afgewogen risicospreiding. Door te beleggen in een breed gespreide beleggingsportefeuille worden de risico’s aanzienlijk beperkt. Sequoia beheert vermogens vanaf €250.000 en levert volledig maatwerk vanaf €500.000.Sequoia biedt ook mogelijkheden om een aanvullend pensioen op te bouwen. U kunt dit doen door te sparen of door beleggen. Sparen doet u via een spaarrekening, maar gezien de lage rente is beleggen meestal rendabeler. Via Sequoia kunt u een lijfrente uitkering opbouwen. U legt dan (periodiek) een bedrag in en via beleggingen bouwt u zo een pensioen op. Wanneer u aan alle door de overheid gestelde voorwaarden voldoet, kunt u uw inleg aftrekken van uw inkomen, waardoor u minder belasting betaalt. Een van deze voorwaarden is bijvoorbeeld dat u binnen uw jaarruimte, de maximale inleg, blijft.

BeoordeeldSequoia is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
Sequoia
Naam aanbieder
Sequoia
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
Sequoia Vermogensbeheer N.V.
Minimum inlegbedrag
€ 250.000,-
Vestiging(en)
Amsterdam, Oosterbeek
Jaar actief
2000
Onderscheidingen
-

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid Sequoia


De beleggingsstrategie van Sequoia is gebaseerd op fundamentele analyse. Door economische ontwikkelingen te volgen en hierop een visie te vormen denkt Sequoia de best geschikte portefeuille te kunnen samenstellen. Door fundamentele analyse worden trends in de markten onderscheiden. Bij het analyseren van informatie wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen van financieel economische informatie en diverse kwantitatieve modellen en overzichten.

De portefeuille wordt volgens de vastgestelde strategische gewichten ingericht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de core-satellite methode. Dit zijn portefeuilles die zijn samengesteld uit een kern van geïndexeerde beleggingen, gecombineerd met actieve producten of specifieke indexproducten. De satellietelementen worden toegevoegd voor deelname aan markten of marktsegmenten die naar verwachting meer rendement zullen opleveren.

Op deze manier volgt de portefeuille de bewegingen in de markt (ook wel de beta genoemd), waarbij de satelliet elementen voor extra rendement kunnen zorgen (de alpha van de portefeuille). Een belegging zal in principe voor langere termijn in de portefeuille worden opgenomen. Indien marktomstandigheden veranderen, kan Sequoia hierop inspelen door de allocatie over de beleggingscategorieën voor kortere tijd aan te passen. Er wordt een kortere termijn (tactische) visie voor 1-3 maanden bepaald en besloten of er op basis hiervan aanpassingen van gewichten in de portefeuilles noodzakelijk zijn.

Beslissingen over de spreiding tussen de beleggingscategorieën binnen een portefeuille en eventuele afwijkingen daarop liggen bij het Sequoia Investment Committee. Deze afwijkingen zijn toegestaan tot een bepaald maximum. Om te beoordelen of de vermogensbeheerder bij de samenstelling van de portefeuille voldoet aan de afspraken en doelstellingen die zijn vastgelegd, vindt er een periodieke monitoring plaats. Deze monitoring dient tevens om te beoordelen of met het dan geldende risico-rendementsprofiel de portefeuille in staat is om aan de doelstellingen te voldoen.

Combinatie, GeenSequoia volgt het beleid van de ESG criteria zoals deze ook gehanteerd worden door bijvoorbeeld iShares en Think Capital.
ActiefEen vermogensbeheerder maakt volgens Sequoia altijd actieve keuzes, ook al wordt de kern portefeuille (en soms de gehele portefeuille) met passieve instrumenten opgebouwd.
ModelportefeuilleSequoia heeft hun marktvisie vertaald naar een aantal modelportefeuilles. Vanaf €500.000,- is maatwerk mogelijk.
Groei
IndextrackersEr wordt primair belegd in indextrackers. In de maatwerk portefeuilles kan ook worden gekozen voor individuele effecten.
JaHet beheer van het Fundshare Sequoia Quantum Satis Fund vindt plaats bij Sequoia. Dit fonds kan in overleg opgenomen worden in de portefeuille. Er vindt geen kostenstapeling plaats. De kosten voor de managementfee in het fonds worden teruggestort.
Abn Amro, Binck Bank, Degiro, NIBC MarketsKlant bepaalt zelf de depotbank.
JaHet eigen vermogen van het bedrijf Sequoia Vermogensbeheer wordt niet mee belegd. De individuele partners beleggen conform de Sequoia Vermogensbeheer strategie in een privé portefeuille. De partners beleggen ook in het FundShare Sequoia Quantum Satis Fund.
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten Sequoia


Doorlopende kosten
Periodieke kosten-
BeheerfeeEen jaarlijkse beheerfee (ex BTW):tot EUR 500.000,- 1,00% (collectief beheer via eigen fondsen)tot EUR 1.000.000,- 1,00%tot EUR 2.000.000,- 0,80%tot EUR 5.000.000,- 0,60%vanaf EUR 5.000.000,- 0,40%
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
Servicefee-

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Sequoia rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

De rendementen zijn een gemiddelde van alle rendementen van alle klanten met hetzelfde risicoprofiel. Klanten die tussentijds wisselen van profiel of niet een volledig jaar belegd zijn worden niet meegenomen. Sequoia levert ook maatwerk. Uw individuele resultaat kan afwijken. Sinds 2015 is Sequoia niet meer transparant over haar gerealiseerde rendement.

ProfielBlauwGeelOranje
2020
-
-
-
2019
-
-
-
2018
-
-
-
2017
-
-
-

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Team Sequoia


Sequoia biedt (nog) geen inzage in het beleggingsteam.

Sequoia

Vergelijk met andere partijen
Analyse rendement & kosten
Hulp bij uw keuze of overstap

Contact Finner

Bart Spronk
010-3070880
Plan afspraak
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement