Post Vermogensbeheer is opgericht in 2010. De basis voor Post Vermogensbeheer komt voort uit de vraag voor vermogensbeheer/vermogensopbouw van de klanten van financieel planners. Post Vermogensbeheer streeft naar een positie op de markt, die anders is dan alle huidige proposities: meer betrokkenheid, meer zekerheid en meer focus op de groei van het vermogen van de klant. De wijze van werken van Post Vermogensbeheer is complementair aan de financiële planning van de relaties. Het kantoor is gevestigd in Vught en daarnaast is er een bezoekadres in Schaijk en Sneek.

Post onderscheidt zich volgens eigen zeggen met pure professionaliteit gecombineerd met een persoonlijke aanpak. Korte lijnen, betrokkenheid en kwaliteit staan bij Post Vermogensbeheer voorop.

Bij Post is het ook mogelijk om fiscaal voordelig te beleggen voor het pensioen. U kunt dan op een geblokkeerde lijfrenterekening vanaf €100,- (periodiek of eenmalig) inleggen in één van de drie risicoprofielen van Post. Daarbinnen wordt actief gehandeld om de beurs te timen via een verdeling van aandelen, obligaties en contant geld. Daarnaast kunt u vanaf een minimale inleg € 25.000,- een uitkerende lijfrente openen.

BeoordeeldPost is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
Post
Naam aanbieder
Post
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
De Vermogensbeheerders B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 100.000,-
Vestiging(en)
Vught en een bezoekadres in Schaijk en Sneek
Jaar actief
2010
Onderscheidingen
-

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid Post


Het beleggingsbeleid van Post Vermogensbeheer staat volgens hen voor rust en rendement voor hun relaties. In plaats van zich te laten leiden door de waan van de dag kiezen de beleggingsbeslismodellen van Post Vermogensbeheer voor consequente en rationele analyse van de mogelijkheden waarop vervolgens invulling wordt gegeven binnen de portefeuilles. Dit kan volgens Post ook betekenen dat bij te verwachten onrust en chaos op de financiële markt bewust even langs de zijlijn gaat staan totdat de storm geluwd is. Met het verkopen van de risicovollere beleggingen (verkopen van een deel tot zelfs alle aandelenposities) en bewust veilig aan de zijlijn staan onderscheidt Post Vermogensbeheer zich volgens hun van andere partijen. Want naast het vermogen om te groeien, streeft Post Vermogensbeheer naar financiële rust bij zijn relaties.

Post Vermogensbeheer heeft naar eigen inziens een unieke beleggingsfilosofie, welke is gebaseerd op zeer uitgebreid (wetenschappelijk) beleggingsonderzoek en maakt gebruik van een drietal pijlers.

• Index Tracking
• Fundamentele analyse
• Technische analyse

Deze drie pijlers vormen de basis voor de selectie en invulling van de aandelen in de effectenportefeuilles. Voor de technische analyse maakt Post Vermogensbeheer gebruik van zelflerende expertsystemen (modellen). Post Vermogensbeheer is ervan overtuigd dat wanneer beleggers volgens deze filosofie beleggen zij betere beleggingsresultaten zullen behalen dan de meeste andere beleggers. Post maakt geen gebruik van eventuele “rare” en exotische producten. Dit zorgt volgens hen voor rust in de portefeuilles. Elke dag opnieuw wordt op een zeer consistente en zeer uitvoerige wijze door de modellen de aandelenposities opnieuw geanalyseerd en heroverwogen. Emotieloos, consistent en zonder de waan van de dag kenmerkt volgens Post het beleid.

Post Vermogensbeheer hanteert vier beleggingsstrategieën, namelijk: Zeer Defensief, Defensief, Neutraal en Offensief. Bij de keuze van een beleggingsstrategie wordt gekeken naar de huidige gezins- en inkomenssituatie, vermogenspositie, beleggingsdoelstellingen en de wensen van de cliënt. De keuze van een beleggingsstrategie hangt af van de risicoacceptatie en de risicobereidheid.

Post hanteert voor vermogensbeheer een minimum inlegbedrag van 50.000 euro. Het is mogelijk om te kiezen voor fondsbeleggen onder de 50.000 euro.

Geen
ActiefPost vermogensbeheer gelooft in actief beleggen waarbij met behulp van statistische kwantitatieve analyses de risico’s en kansen in de markt tijdig worden geanalyseerd. De modellen van Invest4You geven aan bij het overschrijden van de risiconorm dat de kaspositie dient te worden vergroot. Hierdoor is in het verleden het risico van aandelenpositie`s altijd binnen acceptabele grenzen gebleven.
Modelportefeuille
Groei Met de Dynamisch Europa B Strategie wordt een rendement van ongeveer 7,5% netto per jaar nagestreefd met een laag risico (beweeglijkheid van ongeveer 10%).
Aandelen, Indextrackers, ObligatiesWe hebben sinds 2016 een volledig geautomatiseerde beleggingsmethodiek waarbij er belegd wordt in een vast universum van aandelentrackers.
Nee
Degiro, Saxo Bank
JaDe partners hebben elk een aanzienlijk deel van het eigen vermogen belegd conform de beleggingsmethodieken die door Post Vermogensbeheer worden aangeboden (in vermogensbeheer dan wel in fonds alwaar Post vermogensbeheer optreedt als Operating Company)
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten Post


Doorlopende kosten
Periodieke kostenGeen
BeheerfeeU betaalt een jaarlijkse beheerfee tussen de 1,21% - 1,57% (incl. btw) over het beheerde vermogen, afhankelijk van de depotbank.
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeGemiddelde transactiekosten (inclusief bewaarloon en andere beheerhandelingen) van 1.25% per jaar.

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Post rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

ProfielDefensiefNeutraalOffensiefZeer offensiefZeer defensief


Team Post


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
Dhr Ralf Visschers
Vermogensbeheerder
Dhr Lodewijk Van Meel
Vermogensbeheerder


eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement