Wolkers & Co fiduciair vermogensbeheer is opgericht in 2005 en gevestigd in Den Haag. Bij Wolkers & Co wordt nauw samengewerkt met Masman Bosman accountants en belastingadviseurs. Door deze samenwerking kan Wolkers & Co optreden als multi-client family office.

Voor Wolkers & Co is vertrouwen essentieel om een optimale vermogensplanning te maken. Wolters & Co integreren alle disciplines in uw beleggingsplan. Er wordt gekeken naar uw risicohouding, beleggingshorizon en individuele omstandigheden. Ook wordt er gezorgd dat het fiscaal, administratief en financieel klopt. U krijgt dan een beleggingsplan waarin uw vermogen verdeeld wordt over een risicomijdend en een risicodragende portefeuille.

Bij Wolkers & Co kunt u rekenen op persoonlijk contact. Uw beleggingsportefeuille wordt regelmatig met u besproken, met een frequentie die u fijn vindt.

De beleggingsfilosofie van Wolkers & Co is samen te vatten als ‘een kern met satellieten’. De kern zijn beleggingen in aandelen van grote bedrijven op ontwikkelde markten, zoals Japan, Europa en de VS. De satellieten zijn gericht op markten die de beheerder meer kans zouden moeten geven om waarde toe te voegen.


Niet beoordeeldWolkers & Co is niet beoordeeld
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
Wolkers
Naam aanbieder
Wolkers & Co
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
Wolkers & Co B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 1.000.000,-
Vestiging(en)
Den Haag
Jaar actief
2005
Onderscheidingen
-

Beoordeling
Geen gegevens beschikbaar
Organisatie-
Kostenbeleid-
Beleggingsbeleid-
Risicobeleid-

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid Wolkers & Co


1. Op welke beleggingsovertuigingen baseert u uw dienstverlening?
Bij Wolkers & Co is het eerste uitgangspunt de overtuiging dat de financiële markten het aanhouden van risicodragende beleggingen zoals aandelen op lange termijn belonen met een rendement na inflatie dat superieur zal zijn aan het rendement op obligaties of spaartegoeden. Dit betekent dat dergelijke beleggingen bij uitstek geschikt zijn om uw vermogen te beschermen tegen zijn grootste vijand: inflatie.

Ten tweede accepteert Wolkers & Co dat een aantal variabelen die de waarde van beleggingen op korte
termijn bepalen, niet te voorspellen zijn. De belangrijkste hiervan zijn de ontwikkeling van rente en wisselkoersen. Daarnaast hebben toevallige en per definitie onvoorspelbare gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld natuurrampen op korte termijn grote invloed. Het proberen in te spelen op niet voorspelbare gebeurtenissen zal op lange termijn ten koste gaan van het rendement. Wolkers & Co zal zijn toegevoegde waarde dus niet zoeken in het voorspellen van macro-economische variabelen.

2. Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert u?
Voorafgaand aan haar dienstverlening maakt Wolkers & Co een uitgebreide financiële analyse van uw situatie of stellen zij – in samenwerking met Masman Bosman accountants & belastingadviseurs – een financieel fiscaal advies op. Hiermee zorgen ze voor een optimale (fiscale) allocatie van het belegbaar vermogen.

Op basis hiervan compartimenteert Wolkers & Co het belegbaar vermogen in een deel dat binnen tien jaar beschikbaar dient te zijn voor bijvoorbeeld consumptie en een deel dat pas na tien jaar beschikbaar hoeft te zijn. Hiermee ontstaan twee separate portefeuilles, de risicomijdende en de risicodragende portefeuille. Hiermee waarborgen ze dat het vermogen dat u op korte termijn nodig heeft niet wordt blootgesteld aan de beweeglijkheid van de markten.

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?
De risicomijdende portefeuille bestaat uit liquide middelen, obligaties en obligatiefondsen. In de risicodragende portefeuille wordt door gebruik van beleggingsfondsen hoofdzakelijk belegd in aandelenmarkten. Dit kan worden aangevuld met beleggingen in fondsen die zich op andere markten richten. In beginsel sluit Wolkers & Co geen fondsen of financiële instrumenten bij voorbaat uit.

4. Hoe wordt de portefeuille opgebouwd?
De risicomijdende portefeuille wordt opgebouwd uit liquiditeiten, obligaties en obligatiefondsen. De nadruk ligt hierbij op goed verhandelbare effecten met een korte looptijd, waarbij beursschommelingen, valuta- en renterisico’s zoveel mogelijk worden vermeden. De risicodragende portefeuille bestaat primair uit actief beheerde aandelenfondsen met een goede spreiding over de wereld. Dit noemen ze de kernbeleggingen. Dit kan worden aangevuld met satellietbeleggingen. Dit zijn fondsen die zich richten op minder efficiënte of kleine markten of opportunistisch gekozen concepten. De satellietbeleggingen hebben ten doel om de beweeglijkheid van de totale portefeuille te dempen, doordat deze beleggingen veelal een lage correlatie hebben met de wereldwijde aandelenmarkten. Anderzijds kunnen deze beleggingen extra rendement toevoegen wanneer zich aantrekkelijke kansen voordoen.

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten Wolkers & Co


Doorlopende kosten
Periodieke kosten-
Beheerfee-
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
Servicefee-

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Wolkers & Co rendement


Er zijn (op dit moment) geen rendementen bekend. Wolkers & Co wil of kan deze niet inzichtelijk maken.

Team Wolkers & Co


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
Dhr. Rick Wolkers
Asset manager/partner
Dhr. Paul Kreukniet
Financial adviser/partner
Mevr. Nathalie Flinterman
Tax adviser/partner
Dhr. Henk Brulleman
Asset manager/partner


eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement