Florentes Vermogensbeheer is de nieuwe naam van het in 2005 opgerichte LBCM. Florentes heeft op dit moment kantoren in Zeist, Utrecht en Rotterdam. Florentes is gespecialiseerd in vermogensbeheer voor met name ondernemers en vermogende particulieren. Florentes Vermogensbeheer werkt met een zogenaamde ‘Top down’ en ‘Bottom up’ selectie waarbij de keuze voor individuele ondernemingen leidend is. Florentes belegt in kwalitatief hoogwaardige aandelen, vastrentende waarden, vastgoed beleggingen en alternatieve beleggingen. Florentes gelooft dat een actief beleid waarde toevoegt bij de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën. Florentes hanteert 4 risicoprofielen van "Defensief" tot "Zeer Offensief". Afhankelijk van de omvang van het te beleggen vermogen bestaat circa 25% van de portefeuilles uit indexfondsen en/of specifieke beleggingsfondsen. De resterende 75% bestaat uit individuele titels. De "Zeer Offensief" strategie bestaat uit maximaal 25 individuele titels. Vermogensbeheer is bij Florentes mogelijk vanaf een inlegbedrag van € 500.000,-.

BeoordeeldFlorentes is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
Florentes
Naam aanbieder
Florentes
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
Florentes Vermogensbeheer B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Vestiging(en)
Zeist, Utrecht en Rotterdam
Jaar actief
2005
Onderscheidingen
-

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid Florentes


Florentes Vermogensbeheer is de nieuwe naam van het in 2005 opgerichte LBCM. Florentes heeft op dit moment kantoren in Zeist, Utrecht en Rotterdam. Florentes is gespecialiseerd in vermogensbeheer voor met name ondernemers en vermogende particulieren.

Waarin onderscheidt Florentes in haar beleggingsbeleid van andere banken en beleggingsondernemingen?

- Florentes Vermogensbeheer werkt met een zogenaamde ‘Top down’ en ‘Bottom up’ selectie waarbij de keuze voor individuele ondernemingen leidend is. Florentes belegt in kwalitatief hoogwaardige aandelen, vastrentende waarden, vastgoed beleggingen en alternatieve beleggingen.
- Florentes gelooft dat een actief beleid waarde toevoegt bij de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën.

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl heeft Florentes?

- Leidend is de strategische asset allocatie (SAA), die wordt gebaseerd op onder andere macro-economische analyses en de te verwachten lange termijn rendementen. Deze SAA wordt telkens voor 3-4 jaar vastgesteld. Binnen de SAA vinden tactische herverdelingen (TAA) plaats van aandelen, obligaties, vastgoed en alternatieve beleggingen.
- Florentes hanteert 5 risicoprofielen van "Defensief" tot "Zeer Offensief". Afhankelijk van de omvang van het te beleggen vermogen bestaat circa 25% van de portefeuilles uit indexfondsen en/of specifieke beleggingsfondsen. De resterende 75% bestaat uit individuele titels. De "Zeer Offensief" strategie bestaat uit maximaal 25 individuele titels.

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?
- De vermogenscategorieën bij Florentes zijn: aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen.

Beleggingscommissie
Binnen Florentes vermogensbeheer bestaat de Beleggingscommissie uit één voorzitter en minimaal drie vermogensbeheerders en deze zijn voornamelijk verantwoordelijk voor de:

- Vaststelling en periodieke evaluatie van de strategische en tactische asset allocatie van de portefeuille.
- Goedkeuring van ideeën; bij gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter van de Beleggingscommisie.
- Periodieke evaluatie of de portefeuilles nog voldoen aan de criteria op het gebied van rendement, standaarddeviatie en kosten
- Periodieke controle of de portefeuilles in lijn zijn met de geldende asset allocatie, AFM risico standaard- deviaties, het spreidingsbeleid en de maximum omvang van individuele posities.
- Periodieke evaluatie of de individuele beleggingen nog voldoen aan de selectiecriteria en of er aanleiding is tot verkoop. Dit komt tevens tot uitdrukking in de gehanteerde selectielijsten die van toepassing zijn voor alle vermogensbeheerders/kantoren

Vermogensbeheer is bij Florentes mogelijk vanaf een inlegbedrag van € 500.000,-.


CombinatieIndien er specifieke wensen bestaan op het gebied van duurzaamheid probeert Florentes om daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.
ActiefFlorentes heeft een actief beleid op het gebied van portefeuille management met als doel de benchmark te verslaan
ModelportefeuilleVoor grotere vermogens is maatwerk mogelijk
Groei Alle doelen voor het beleggingsbeleid zijn mogelijk
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, ObligatiesHoofdzakelijk wordt er belegd in individuele aandelen, beleggingsfondsen kunnen worden gebruikt op specifieke markten, indextrackers kunnen worden gebruikt om een volledige markt te coveren, er wordt belegd in individuele obligaties
NeeFlorentes heeft geen eigen produkten
Abn Amro, Binck Bank, InsingerGilissen
Ja
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten Florentes


Doorlopende kosten
Periodieke kostenJaarlijks in januari, zal € 126,26 (inclusief BTW, tarief 2021) aan bijdrage toezichthouderkosten in rekening worden gebracht. Dit bedrag kan jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van de ontwikkeling van de kosten van het toezicht. Deze kosten zijn bedoeld voor gedeeltelijke compensatie voor de jaarlijkse kosten van de AFM en de DNB.
BeheerfeeU betaalt een jaarlijkse beheerfee (incl. btw) afhankelijk van uw inleg via een VASTE staffel:
1,45% tot en met € 1 miljoen
1,33% > dan 1 miljoen tot € 2 miljoen
1,21% > dan 2 miljoen tot € 3 miljoen
1,09% > dan 3 miljoen tot € 4 miljoen
0,97% > dan 4 miljoen tot € 5 miljoen
0,85% > dan 5 miljoen tot € 7.5 miljoen
0,73% > € 7.5 miljoen
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeService fee via Binckbank (btw-vrij):
< € 50.000 = 0.22% (per jaar)
< € 250.000 = 0.11% over het meerdere
< € 5.000.000 = 0.055% over het meerdere
€ 5.000.000 = 0.011% over het meerdere

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Florentes rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

De rendementen zijn netto, dat wil zeggen na aftrek van alle kosten op basis van de modelportefeuille met een inleg van 1 miljoen euro.

* De getoonde rendementen over 2022 zijn t/m 31 maart van dat jaar.

ProfielDefensiefNeutraalAmbitieusOffensief
2022*
-3,4%
-3,7%
-4,3%
-4,8%
2021
11,0%
15,2%
21,1%
24,8%
2020
2,2%
7,3%
9,4%
11,7%
2019
11,3%
22,8%
23,2%
33,4%
2018
-5,6%
-9,2%
-10,4%
-6,6%
2017
3,4%
4,9%
8,4%
10,6%

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Team Florentes


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
Dhr. Michiel Bekker RBA
vermogensbeheerder
Dhr. Frank Brouwer RBA
vermogensbeheerder
Dhr. Olaf Siezenis
vermogensbeheerder
Dhr. Knoet Buitenkamp
vermogensbeheerder


Florentes

Vergelijk met andere partijen
Analyse rendement & kosten
Hulp bij uw keuze of overstap

Contact Finner

Bart Spronk
010-3070880
Plan afspraak
Bart Spronk
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement