B.A. van Doorn & Comp Vermogensbeheer

De eerste vennootschappelijke registratie van B.A. van Doorn & Comp dateert uit 1831. De heer B.A. van Doorn 'kantoorhoudende bezijden het paleis aan de Dam' oefende aldaar het beroep uit van farmaceut. Deze activiteit werd in 1850 verkocht. Sindsdien hield B.A. van Doorn zich bezig met participaties en beleggingen op de beurs van Amsterdam. Vanaf 1999 richt de firma zich op persoonlijk vermogensbeheer. Inmiddels ligt het belegd vermogen tegen de € 1 miljard en werkt de firma voor ruim 100 particulieren en vermogensfondsen.

Kernbegrippen van Vermogensbeheer B.A. van Doorn & Comp zijn onafhankelijk, vertrouwen, specialist, gedegen beleggingsbeleid en ervaren team. De vermogensbeheerder streeft naar transparante portefeuilles met vooral indexfondsen en lage kosten. B.A. van Doorn & Comp belegt met name in indexfondsen en met een core-satellite benadering, waarbij de kern van de portefeuille bestaat uit eenvoudige fondsen en actief gezocht wordt naar satellietbeleggingen voor extra rendement.

Vermogensbeheer door B.A. van Doorn & Comp is mogelijk voor vermogens vanaf € 500.000,-.

Niet beoordeeldB.A. van Doorn & Comp Vermogensbeheer is niet beoordeeld
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
B.A.
Naam aanbieder
B.A. van Doorn & Comp Vermogensbeheer
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
B.A. Van Doorn & Comp. B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 500.000,-
Vestiging(en)
Amsterdam
Jaar actief
1831
Onderscheidingen
-

Beoordeling
Geen gegevens beschikbaar
Organisatie-
Kostenbeleid-
Beleggingsbeleid-
Risicobeleid-

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid B.A. van Doorn & Comp Vermogensbeheer


1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening?

B.A. van Doorn hanteert de volgende beleggingsovertuigingen die de basis vormen voor het beleggingsbeleid en de inrichting van het beleggingsproces:

- B.A. van Doorn gaat er van uit dat beleggingsrisico nemen nodig is om de beleggingsdoelstellingen te halen.
- B.A. van Doorn belegt voor de lange termijn. B.A. van Doorn streeft er naar de doelstellingen van de client te realiseren door de portefeuille zo te positioneren dat op lange termijn het gewenste rendement zal worden gehaald.
- B.A. van Doorn realiseert zich dat de Strategische Beleggingsallocatie 80% á 90% van de uiteindelijke beleggingsresultaten bepaalt.
- B.A. van Doorn gelooft in eenvoudige en transparant opgebouwde portefeuilles. Zo zijn de risico’s van de portefeuille goed te beheersen en heeft de client een goed inzicht in de drijfveren van de portefeuille.
- B.A. van Doorn gebruikt passieve beleggingsvormen waar mogelijk. Actieve keuzes worden echter niet uitgesloten.
- B.A. van Doorn is zich bewust van de impact van kosten op het beleggingsresultaat en beperkt deze dan ook zoveel mogelijk.

2) Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de beleggingsonderneming?

B.A. van Doorn hanteert twee verschillende strategieën. Bij de eerste worden portefeuilles samengesteld met alleen indexfondsen (of Exchange Traded Funds) en staatsobligaties. Bij de tweede benadering worden portefeuilles samengesteld met individuele aandelen, een beperkt aantal indexfondsen en staatsobligaties.

Bij de eerste benadering wordt gebruikt gemaakt van een kwalitatieve benadering met de nadruk op thema’s die de komende periode de vooruitzichten bepalen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve modellen om attractieve sectoren of regio’s te bepalen.

Bij de tweede benadering, waarbij individuele aandelen worden gebruikt, is het zogenaamde “Vliegermodel” het startpunt om de aantrekkelijkheid van bedrijven te bepalen. Hierbij wordt de aantrekkelijkheid gemeten op het gebied van kwaliteit en groei. Dit levert uiteindelijk een portefeuille op met aandelen van hoge kwaliteit. Daarnaast wordt een kwalitatieve benadering gebruikt voor de bepaling van de aantrekkelijkheid van toegevoegde indexfondsen en staatsobligaties.

De transparante opzet van portefeuilles en daarmee de genomen risico’s zorgt er voor dat doorlopende risicometing steeds mogelijk is. De vooruitzichten van de portefeuille als geheel en de individuele posities wordt hierbij doorlopend besproken in de beleggingsvergadering.

3) In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?

B.A. van Doorn heeft vanuit transparantie en kostenoverwegingen een voorkeur voor eenvoudige en transparante beleggingsproducten. De portefeuillebenchmark bestaat uit wereldwijde aandelen en Nederlandse staatsobligaties. Dit zijn dan ook de kernbeleggingen van de portefeuille. Voor aandelenbeleggingen waarbij een sector, stijl of regiovoorkeur bestaat, worden indexfondsen (of ETF’s) gebruikt. Dit is een efficiënte manier om met lage kosten de gewenste exposure te verkrijgen.

B.A. van Doorn vermijdt beleggingen in niet transparante, dure en illiquide alternatieve fondsen. In algemene zin leveren deze weinig toegevoegde waarde aan de portefeuille en hebben (te) hoge kostenniveaus.

Het minimum inlegbedrag is € 500.000,-

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten B.A. van Doorn & Comp Vermogensbeheer


Doorlopende kosten
Periodieke kosten-
Beheerfee-
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
Servicefee-

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


B.A. van Doorn & Comp Vermogensbeheer rendement


Er zijn (op dit moment) geen rendementen bekend. B.A. van Doorn & Comp Vermogensbeheer wil of kan deze niet inzichtelijk maken.

Team B.A. van Doorn & Comp Vermogensbeheer


B.A. van Doorn & Comp Vermogensbeheer biedt (nog) geen inzage in het beleggingsteam.

B.A. van Doorn & Comp Vermogensbeheer

Vergelijk met andere partijen
Analyse rendement & kosten
Hulp bij uw keuze of overstap

Contact Finner

Stephan Freelink
010-3070880
Plan afspraak
Stephan Freelink
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement