Peaks Pensioenbeleggen

Peaks Pensioenrekening

Bij Peaks kunt u naast de vermogensbeheerdienstverlening van Peaks ook fiscaal vriendelijk pensioenbeleggen met de Peaks Pensioenrekening. De kenmerken van de Peaks Pensioenrekening zijn:

  • Belastingvoordeel: Gebruikers kunnen jaarlijks tussen de 37% en 49% van hun inleg op de geblokkeerde Pensioenrekening terugkrijgen via de inkomstenbelastingaangifte. Daarnaast is er geen vermogensbelasting verschuldigd over het geld op de pensioenrekening.
  • Beheer via App: Inleg, risicoprofiel en andere aspecten van de belegging kunnen worden beheerd via de eigen app van Peaks.
  • Automatisering: Periodieke stortingen kunnen geautomatiseerd worden, en er is een optie met behulp van de lifecycle om risico’s automatisch te verminderen naarmate de pensioenleeftijd nadert.
  • Diverse Portfolios: Er zijn vijf beschikbare beleggingsportefeuilles, elk met een ander risicoprofiel, samengesteld uit ETF’s.
Peaks
Naam aanbieder Peaks Type beheer Mixfonds
Onderdeel van Peaks B.V Minimum inlegbedrag € 1,-
Vestiging(en) Amsterdam Jaar actief 2016
Onderscheidingen Gouden stier nominatie 2022, 2023, Capital Best Robo-advisor 2020 (Duitsland)

Beleggingsbeleid Peaks

Met Peaks bouw je gemakkelijk en bewust een pensioen op door te beleggen. Je inleg gaat naar diverse indexfondsen passend bij jouw risicoprofiel. Er zijn meerdere profielen, van conservatief tot avontuurlijk, om te matchen met je risicotolerantie en pensioendoelen.

Welke beleggingsprincipes hanteert de beleggingsonderneming?

Peaks’ beleggingsstrategie rust op vijf fundamenten:
1. Indexbeleggen: Peaks’ portfolio’s benutten indexfondsen. Studies wijzen uit dat dit over tijd vaak beter presteert dan actief beleggen.
2. Globale diversificatie: Peaks investeert in wereldwijd gespreide indexfondsen van diverse aandelen en obligaties, waardoor risico’s verminderen.
3. Duurzaamheid: Peaks kiest voor duurzame indexfondsen, combinerend financieel voordeel met maatschappelijk verantwoord beleggen.
4. Periodieke inleg: Peaks faciliteert regelmatige inleg, waarmee je vermogen opbouwt en spreidt over verschillende tijdstippen.
5. Lange termijn focus: Peaks hanteert een langetermijn beleggingsstrategie, waardoor maximaal geprofiteerd kan worden van het rente-op-rente-effect.

Welke beleggingsaanpak volgt de beleggingsonderneming?

Zoals Johan Cruijff eens stelde: “Eenvoud is het moeilijkste”. Dit geldt ook voor beleggen. Hoewel de kern eenvoudig is, zijn er veel afleidende factoren. Peaks vereenvoudigt dit proces door het zo geautomatiseerd mogelijk te maken. De beleggingswijze van Peaks focust zich op indexbeleggen, omdat studies suggereren dat volgen van de markt tegen minimale kosten het meest effectief is.

In welke beleggingssegmenten wordt geïnvesteerd?
Peaks’ vier portfolio’s verdelen vermogen in aandelen en obligaties. De aandelen zijn verspreid over Noord-Amerika, Europa, Azië-Pacific en opkomende markten, terwijl de obligaties zich concentreren op Europese overheid- en bedrijfsobligaties.

Afsluitend: Peaks verwelkomt alle beleggers, of je nu € 1 of € 1.000.000 investeert. Je kunt al starten vanaf € 1.

Duurzaam Vermogensbeheerders kunnen er voor kiezen om bepaalde bekende richtlijnen te volgen op het gebied van duurzaam beleggen. U vindt hier terug welke methode(n) de beheerder volgt. Bij negatieve uitsluiting wordt bijvoorbeeld niet belegd in aandelen van ondernemingen in de wapen-, tabak en alcoholindustrie. Bij best in class wordt er gekeken hoe de individuele ondernemingen per branche scoren ten opzichte van elkaar op criteria als milieubeleid, arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, en dergelijke. Specialiteit betekent dat de partij expliciet zoekt naar duurzame ondernemingen als invulling van de portefeuille.
Best in class, Negatieve uitsluiting

Actief vs Passief De methode waarvan de aanbieder overtuigd is om de beste resultaten te halen. U kunt met deze filter een voorkeur voor een van beide methode aangeven. Wij zoeken dan een partij die daar bij aansluit. Actief: Inspelen op marktontwikkelingen, actief op zoek naar meer rendement of minder risico dan de markt. Regelmatig transacties om risico/rendement verhouding te optimaliseren. Passief: De markt zo efficiënt mogelijk volgen. Voorspellen van beurzen is niet mogelijk. Door zo min mogelijk te handelen de kosten laag houden. Dit leidt uiteindelijk tot de beste risico/rendement verhouding.
Passief

Portefeuille samenstelling De wijze waarop uw portefeuille is ingericht met verschillende beleggingsproducten. Bij maatwerk krijgt u een portefeuille specifiek ingericht op basis van uw specifieke wensen en voorkeuren. Maatwerk is vaak mogelijk vanaf 100.000 euro of meer. Maatwerk is vaak duurder dan een modelportefeuille. Bij een modelportefeuille belegt u in een portefeuille die voor iedereen met hetzelfde risicoprofiel identiek is.
Modelportefeuille

Doel beleggingsbeleid Wat is het belangrijkste doel dat u met uw vermogen wil bereiken? Sommige partijen specialiseren zich met hun beleggingsbeleid in bepaalde doelen die u als klant wil bereiken. Geef aan wat u belangrijk vindt en wij zoeken een partij die daar bij aansluit.
Groei

Producten Partijen kunnen in verschillende beleggingsproducten beleggen en hebben verschillende specialismen. Heeft u een specifieke voorkeur voor bepaalde beleggingsproducten dan kunt u dat hier aangeven. Dan zoeken wij een partij die daar bij aansluit.
Indextrackers

Eigen producten Maakt en belegt de aanbieder ook in beleggingsproducten die zij zelf ontwikkelen. De aanbieder verdient dan ook geld in de producten waar hij voor u in belegt.
Nee

Depot bank Bank waar de effecten worden aangehouden. Hier kunt u de rekening inzien.
Eigen bewaarstichting

Stichting Derdengelden Peaks

Vermogen partners meebelegd Is het vermogen van de partners ook meebelegd in dezelfde portefeuille waarin u belegt.
Nee

Kosten Peaks

Voor een voorbeeldberekening kunt u gebruik maken van de vergelijker.

Doorlopende kosten
Periodieke kosten Dit zijn de periodiek terugkerende kosten die een aanbieder rekent voor het aanhouden van een rekening of bijvoorbeeld abonnementsdiensten.
Geen
Beheerfee Dit is de vergoeding die een aanbieder rekent voor het beheer van de beleggingsportefeuille.
De getoonde kosten zijn o.b.v. het Premium pakket: – Start: €1,99 per maand voor drie beleggingsrekeningen met een variabele fee van 0,5% (Beste keuze bij een inleg van €0 tot €12.000) – Compleet: €2,99 per maand voor drie beleggingsrekeningen met een lagere variabele fee van 0.4% op jaarbasis (Beste keuze bij een inleg van €12.000 tot €16.000) – Premium €4,99 per maand: vijf beleggingsrekeningen met een lagere variabele fee van 0.25% op jaarbasis (Beste keuze bij een inleg vanaf €16.000)
Performance fee Dit is de vergoeding die een aanbieder ontvangt voor het behalen van een bepaald rendement.
Geen
Transactiekosten Voor de transacties die gedaan worden in de portefeuille, rekent de aanbieder transactiekosten. Deze kunnen per beleggingsobject verschillen.
Peaks rekent geen transactiekosten bij aan- of verkopen, maar er zijn wel spreadkosten van toepassing bij aan- of verkoop van de ETFs op de beurs. Deze verschillen per ETF en marktomstandigheden op de beurs. De klant bepaalt zelf hoe vaak de portefeuille wordt geherbalanceerd.
Servicefee Voor de bewaring en administratieve afhandeling van de portefeuille rekent de aanbieder een vergoeding. Dit is de service fee of bewaarloon die de aanbieder rekent. Daarnaast vallen onder de service fee vaak beheerhandelingen zoals bijvoorbeeld voor de afwikkeling van dividenden. 
Kosten producten Uw portefeuille kan bestaan uit bijvoorbeeld beleggingsfondsen en/of trackers. Elk van deze producten heeft bepaalde kosten, die tonen we hier. Hieronder valt bijvoorbeeld het salaris van de fondsmanager indien voor u belegd wordt in fondsen en de transactiekosten die binnen een fonds worden gemaakt. Deze kosten worden in de koers van het product verwerkt. Hier bedoelen we mee dat de kosten in mindering worden gebracht op de waarde van de beleggingen. Deze kosten worden niet apart in rekening gebracht door de aanbieder. Wij tonen u hier de verwachte productkosten. Deze kosten betaalt u dus aan de fondseigenaar en zijn meestal geen inkomsten voor de partij. Heeft de partij eigen producten dan zijn uw productkosten dus (extra) inkomsten voor de vermogensbeheerder.
De gemiddelde kosten van de producten in de portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel liggen deze naar verwachting tussen de 0.1% en 0.4% per jaar.
Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuille Dit zijn alle kosten die gepaard gaan met het optuigen van een portefeuille als u een rekening opent bij een vermogensbeheerder. Dit zijn bijvoorbeeld de instapkosten voor fondsen en de kosten voor brokers en beurshandelaren (spreads) bij de aankoop van de aandelen en obligaties.
Voor het openen van de Peaks pensioenrekening betaal je eenmalig € 40,-. Peaks rekent geen transactiekosten bij aankopen, maar er zijn wel spreadkosten van toepassing bij aan- of verkoop van de ETFs op de beurs. Deze verschillen per ETF en marktomstandigheden op de beurs.
Kosten afbouw portefeuille Hieronder vallen de kosten die verrekend worden als u uw rekening bij een vermogensbeheerder opzegt en de portefeuille wordt geliquideerd. Dit zijn bijvoorbeeld de uitstapkosten voor de fondsen en de kosten voor brokers en beurshandelaren (spreads) bij de verkoop van de aandelen en obligaties.
Peaks rekent geen transactiekosten bij verkoop of opnames, maar er zijn wel spreadkosten van toepassing bij aan- of verkoop van de ETFs op de beurs. Deze verschillen per ETF en marktomstandigheden op de beurs.

Rendement Peaks

De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt, houdt dan ook rekening met het risico.

Het uiteindelijke jaarrendement voor elke portfolio is gebaseerd op een initiële investering van €10.000 aan het begin van 2018. Je daadwerkelijke rendement kan verschillen door variaties in inlegbedrag, timing en inlegfrequentie. Genoemde rendementen zijn na verrekening van kosten van Peaks, de ETFs en een spread van 4bps. Er wordt aangenomen dat er elk jaar aan het begin opnieuw wordt gebalanceerd.

Profiel Zeer Voorzichtig Voorzichtig Gebalanceerd Ondernemend Avontuurlijk
2023 11.28 13.59 16.05 18.52
2022 -17.6 -17.8 -18 -18.2
2021 6.8 13.4 20.2 26.8

Voor de volledige rendementshistorie kunt u gebruik maken van de pensioenvergelijker.

* De getoonde rendementen over 2024 zijn t/m 31 maart van dat jaar.

PEAKS Pensioen logo
  • Vergelijk met andere partijen
  • Onafhankelijk
  • Gratis en vrijblijvend

Frank van Casteren contact

Frank v. Casteren

Senior vermogenscoach

010 3070880 Plan afspraak