Nationale-Nederlanden behoort met ruim 5 miljoen particuliere en zakelijke klanten tot een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland. Nationale-Nederlanden biedt een compleet assortiment aan producten waaronder verzekeringen, pensioenen, banksparen, sparen, hypotheken, beleggingen en leningen.

Nationale-Nederlanden Bank is onderdeel van NN Groep en beheert het vermogen van particuliere klanten. Zij bieden online vermogensbeheer aan. U kunt starten vanaf € 50,- per maand of € 1.000,- eenmalig. Nationale-Nederlanden maakt gebruik van beleggingsfondsen en indextrackers (ETF's/ETP's). Zij streven naar het behalen van goede en stabiele rendementen, met een risico dat bij u past. Dit doen zij volgens eigen zeggen met behulp van een gestructureerd beleggingsproces.

BeoordeeldNationale-Nederlanden is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
Nationale-Nederlanden
Naam aanbieder
Nationale-Nederlanden
Type beheer
Online beheer
Onderdeel van
Nationale-Nederlanden Bank N.V.
Minimum inlegbedrag
€ 1.000,-
Vestiging(en)
Den Haag, Rotterdam
Jaar actief
1845
Onderscheidingen
Winnaar Cashcow Award 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 'Beste Online Vermogensbeheerder'.

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Visie Nationale-Nederlanden 2023

Finner vroeg Nationale-Nederlanden naar zijn visie voor 2023:


"Om de inflatie het hoofd te bieden blijven centrale banken het monetaire beleid verkrappen (renteverhogingen en het afbouwen van obligatie opkoopprogramma’s). Pas in 2024 worden weer renteverlagingen verwacht. Leidend daarin is de inflatieontwikkeling. In Europa zal dit vooral bepaald worden door de ontwikkeling van de energieprijzen. In de Verenigde Staten zal het meer van de arbeidsmarkt afhangen. Door de hoge rente zal de vraag naar diensten en producten afnemen. Dit zal ook zijn weerslag hebben op de bedrijfsinvesteringen. De hoge inflatie zorgt ook voor hogere looneisen. Voor bedrijven zijn er weinig mogelijkheden om de verkoopprijzen te verhogen. Dit zal uiteindelijk tot margedruk en lagere winsten leiden. Daarom denken wij dat veel westerse economieën in een lichte recessie zullen belanden.


De energieprijzen zullen stabiliseren mits de oorlog in Oekraïne niet weer escaleert. De economische activiteit in China kan weer toenemen nu de Covid-19 maatregelen worden afgebouwd. Beurskoersen reageren doorgaans op toekomstige ontwikkelingen. Beleggers investeren immers voor de langere termijn. Het gaat er dus niet direct om of we een recessie krijgen in 2023 maar hoe diep de recessie wordt en hoelang deze gaat duren. En wanneer de rentepiek verwacht wordt. Er wordt dus meer gekeken vanaf welk moment het economisch weer beter gaat. En de winsten weer gaan stijgen.


Veel negatief nieuws is al in de koersen verwerkt. Hierdoor vinden wij dit een best aantrekkelijk moment om te starten met beleggen of de beleggingen uit te breiden."

Beleggingsbeleid Nationale-Nederlanden


Het Investment Office van Nationale-Nederlanden Bank (NNIO) ziet de economische ontwikkelingen en verwachtingen in de wereld als belangrijk uitgangspunt voor het toewijzen van het vermogen aan de verschillende regio's en beleggingscategorieën. Met beleggingscategorieën bedoelen zij bijvoorbeeld obligaties en aandelen. Spreiding is daarbij een belangrijk middel om het risico te beperken. NNIO streeft met een actief beleggingsbeleid naar lange termijn vermogensgroei. Dat doen zij door de verhouding tussen risico en rendement zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Voor alle beleggingsprofielen hebben zij een voorkeursverdeling gemaakt over de verschillende beleggingscategorieën. Dit noemen zij de strategische asset-allocatie. Vanuit hun visie op de grote economische ontwikkelingen (macro-economische visie) kijken ze hoe aantrekkelijk een beleggingscategorie is ten opzichte van de andere beleggingscategorieën. Dit noemen ze fundamentele analyse. NNIO gebruikt de fundamentele analyse op de kortere termijn voor twee zaken. Ten eerste om de invulling van de beleggingscategorieën vast te stellen. Ten tweede om te bepalen of ze willen afwijken van de voorkeursverdeling. Het NNIO belegt alleen via beleggingsfondsen en indextrackers (ETP's/ETF's). Ze selecteren deze beleggingen op basis van onder andere de volgende factoren:
1. De waarde die deze beleggingen naar hun verwachting gaan toevoegen aan de modelportefeuilles;
2. Of deze beleggingen passen binnen het risico van het beleggingsprofiel.

Voordat ze bepalen of een beleggingsfonds of indextracker in aanmerking komt voor opname in een modelportefeuille voeren ze zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve screening uit.

Bij de kwantitatieve screening kijken ze o.a. naar de volgende elementen:
- Het rendement dat gerealiseerd is en met welk risico dit gepaard ging;
- De kosten van een fonds en hoe eenvoudig het fonds te verhandelen is.

Bij de kwalitatieve screening kijken ze o.a. naar:
- Het beleggingsproces van een fonds, waarin het fonds exact mag beleggen;
- De kwaliteit en ervaring van het fondsmanagement en de samenstelling van hun huidige beleggingsportefeuille.

Doordat NNIO streeft naar een brede verdeling over verschillende aanbieders onderscheiden zij zich volgens eigen zeggen van veel andere aanbieders. Ze beperken zich dus niet tot één aanbieder. Dit noemt NNIO een open architectuur. Met een open architectuur zijn ze in staat om de beleggingsfondsen van aanbieders wereldwijd te selecteren die zij het beste vinden.
Het NNIO is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid, en kent drie commissies: de macro-, aandelen- en obligatiecommissie. De macrocommissie bepaalt de middellange termijn uitgangspunten. In welke regio's wordt er belegd en welke beleggingscategorieën zijn interessant? Ook bepaalt deze commissie op basis van marktkansen of het goed is om de verdeling over bijvoorbeeld aandelen, obligaties en liquiditeiten aan te passen. Of dat het juist beter is om het totale risico in de modelportefeuilles terug te brengen. Op basis van deze uitgangspunten, komen de aandelen- en de obligatiecommissie elk met een voorstel voor de invulling van de modelportefeuilles met beleggingsfondsen en indextrackers. Dit doen zij na een uitgebreid selectieproces. Dit leidt vervolgens tot de definitieve samenstelling van de modelportefeuilles.
Binnen het product Beheerd Beleggen kan u als klant kiezen uit twee type beleggingsportefeuilles: Wereld en Trends. NNIO heeft per type zeventien beleggingsprofielen vastgesteld, elk met hun eigen modelportefeuille op basis van een passende voorkeursverdeling. Door beleggingsprofielvragen te beantwoorden, krijgt de klant het beleggingsprofiel dat het beste bij hem past.

Video Nationale-Nederlanden


Negatieve uitsluiting
ActiefActieve selectie van beleggingsfondsen en ETF's
ModelportefeuilleVoor elk beleggingsprofiel stelt NN een modelportefeuille samen. In het laagste beleggingsprofiel (sparen/liquide) wordt niet belegd.
Groei
Beleggingsfondsen, Indextrackers
Nee
CaceisVoor beursgenoteerde beleggingsfondsen en indextrackers
Ja
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten Nationale-Nederlanden


Doorlopende kosten
Periodieke kostenGeen
BeheerfeeDe beheerfee bedraagt 0,82% per jaar over het gemiddeld belegd vermogen incl. btw. Deze wordt per kwartaal in rekening gebracht. Maximaal gemiddeld € 413,- per kwartaal.
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeGeen

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Nationale-Nederlanden rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

De resultaten t/m 2015 zijn de rendementsgegevens voor Expertfund. Alle huidige kosten waaronder de 1% beheerkosten zijn hiervan afgetrokken. Belegt u met een bedrag groter dan 200k dan liggen de netto rendement hoger ivm de maximum fee. Expertfund is de voorloper van de strategie ‘Wereld’ binnen Beheerd Beleggen en kent een vergelijkbaar beleggingsbeleid. Ook de minimum en maximum risicopercentages die NN gebruikt bij het samenstellen van de portefeuilles voor Expertfund en voor Beheerd Beleggen zijn gelijk voor de gehanteerde profielen.

* De getoonde rendementen over 2023 zijn t/m 30 september van dat jaar.

ProfielDefensief 2Defensief 4Neutraal 4Offensief 2Offensief 6
2023*
1,4%
3%
4,4%
5,8%
7,2%
2022
-9,2%
-12,7%
-12,5%
-12,3%
-12,1%
2021
1,0%
5,1%
9,5%
14,2%
19,1%
2020
1,8%
2,1%
1,8%
1,3%
0,8%
Inzicht in alle rendementen van Nationale-Nederlanden?Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.


Team Nationale-Nederlanden


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
Dhr Michel Engbers
Directeur NNIO
Dhr Rodney Orzeszek
Senior Investment Manager
Dhr Pim Van Tilburg
Senior Investment Manager
Dhr Olaf Arends
Senior Investment Manager
Dhr Enrico Poletti
Investment Manager
Dhr Hein Leeuwen, van
Senior Investment Manager


Nationale-Nederlanden

Vergelijk met andere partijen
Analyse rendement & kosten
Hulp bij uw keuze of overstap

Contact Finner

Stephan Freelink
010-3070880
Plan afspraak
Stephan Freelink
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement