Uw jaarruimte benutten – De Belastingdienst betaalt mee aan uw pensioen

Benut uw jaarruimte en laat de Belastingdienst meebetalen aan uw pensioen

De Belastingdienst maakt het mogelijk jaarlijks een deel van uw bruto-inkomen opzij te zetten als aanvulling op het pensioen. Hierover betaalt u nu geen inkomstenbelasting en ook geen vermogensbelasting. Aangezien nog steeds voor meer dan 30% van de Nederlandse werknemers een pensioentekort dreigt, kan het zeker geen kwaad om eens te kijken hoe u uw jaarruimte kunt benutten. In dit artikel leggen wij uit hoe u de jaarruimte eenvoudig berekent en maximaal kunt benutten.

Waar komt de jaarruimte vandaan?

In veel gevallen bouwt u pensioen op bij uw werkgever, naast de AOW die u vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd ontvangt. Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf pensioen op te bouwen. Veel mensen maken hier geen gebruik van omdat zij denken dat deze eerste twee pensioenen, te weten het staatspensioen en werkgeverspensioen, toereikend zijn. Dit is echter vaak niet het geval. Lees meer daarover in het artikel Zelf pensioen opbouwen.

De overheid biedt de ruimte om zelf fiscaal gunstig een spaarpotje op te bouwen. Een degelijke, overzichtelijke en vaak goedkope manier om deze derde pijler in te vullen is pensioenbeleggen. Het bedrag dat u hier jaarlijks via pensioenbeleggen stort is fiscaal aftrekbaar, maar is wel aan een maximum gebonden. Dit is de jaarruimte.

Jaarruimte en reserveringsruimte

De Belastingdienst heeft een tool om de hoogte van uw jaarruimte te berekenen. Hebt u de jaarruimte uit vorige jaren niet gebruikt? Dan komt de fiscus u tegemoet en kunt u de jaarruimte van een aantal voorgaande jaren alsnog inzetten. Dat wordt de reserveringsruimte genoemd. Die regeling wordt eveneens verruimd. In plaats van de 7 voorgaande jaren, kunt u tot 10 jaar benutten. Dat is gunstig voor mensen die te laat zijn begonnen met fiscaalvriendelijk pensioenbeleggen of erachter zijn gekomen dat zij een pensioengat hebben. Zij kunnen zo een inhaalslag maken. Het maximale bedrag voor de reserveringsruimte gaat naar € 38.000,-  

De fiscale voordelen

Beleggen voor uw pensioen is op meerdere manieren fiscaal aantrekkelijk. Over de jaarruimte hoeft u nu geen inkomstenbelasting te betalen. De inkomstenbelasting wordt uitgesteld tot na uw pensionering. Vaak betaalt u dan een lager tarief. Dat levert dus direct voordeel op. Het andere voordeel is dat u over het ingelegde vermogen voor later geen box 3 belasting (vermogensbelasting) hoeft te betalen. Daarom is het belangrijk uw jaarruimte optimaal te benutten. Uw geld staat wel vast tot uw pensioen.

Als u te weinig pensioen opbouwt in loondienst of bijvoorbeeld zzp’er bent, dan heeft u waarschijnlijk jaarruimte. Dat is het bedrag dat u jaarlijks belastingvrij in een persoonlijk pensioenpotje mag storten. En er is goed nieuws: in 2023 heeft de belastingdienst de jaarruimte flink verhoogd. Daardoor kunt u profiteren van nog meer fiscaal voordeel bij de opbouw van extra pensioen. 

Hoeveel kan ik fiscaal voordelig beleggen?

De jaarruimte van dit jaar wordt berekend op basis van wat u vorig jaar heeft verdiend. De maximale jaarruimte geldt als u in het voorgaande jaar géén pensioen in loondienst hebt opgebouwd of gebruik hebt gemaakt van de oudedagsreserve. Hebt u dat wel gedaan, dan gaat dit van de jaarruimte af. 

Wanneer u al pensioen hebt opgebouwd bij een werkgever moet u ook rekening houden met de opbouw bij de huidige werkgever. Dat wordt de Factor A genoemd. Dit staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht. Als u pensioen opbouwt bij een werkgever ontvangt u jaarlijks zo’n overzicht. Dit is de aangroei van uw opgebouwde pensioen. 

Daarnaast moeten eventuele ondernemerspotjes van het pensioengevend salaris af, de Factor F. Dit is de netto-toename van uw Fiscale Oudedagsreserve. Vanaf 1 januari 2023 kunt u geen oudedagsreserve meer vormen. Tot en met 2022 mocht u jaarlijks een deel van de winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening (9,44% of maximaal € 9.632 in 2022). 

In een rekenvoorbeeld voor iemand die nog geen pensioen opbouwt en geen ondernemer is ziet de formule er als volgt uit: 

(Bruto salaris – AOW Franchise) * fiscale ruimte  = jaarruimte

Voorbeeld: Stel dat u vorig jaar € 60.000,- heeft verdiend. In 2023 is de AOW-franchise € 13.646,-. Deze wordt in mindering gebracht omdat u straks een AOW-uitkering ontvangt. Over het inkomen boven de AOW-franchise mag u 30% fiscaal vriendelijk opbouwen. De Factor A is in dit geval 0 omdat er nog geen pensioen wordt opgebouwd. In dit voorbeeld is dit de jaarruimte: 

(€ 60.000 – € 13.646) *30% = € 13.906

Hieronder ziet u hoeveel de maximale jaarruimte zou kunnen zijn bij verschillende bruto-inkomens. 

Jaarlijks bruto-inkomenFactor A
pensioenopbouw
Jaarruimte
€ 30.0000€ 4907
€ 300€ 3026
€ 600€ 1145
€ 50.0000€ 10.586
€ 500€ 7451
€ 1000€ 4637
€ 80.0000€ 19.586
€ 800€ 14.570
€ 1600€ 9875
Bron: Berekenhet.nl

Hoe haal ik het maximale voordeel uit mijn jaarruimte?

Door elk jaar de maximale jaarruimte te berekenen en dit bedrag in te leggen in een beleggingsrekening voor het pensioen kunt u een pensioengat in de toekomst voorkomen en bovendien belastingheffing op de inleg beperken. Ook als u nu start terwijl u afgelopen jaren niet heeft ingelegd, kunt u met terugwerkende kracht alsnog uw jaarruimte benutten via de reserveringsruimte. 

Een rekening voor pensioenbeleggen kunt u hier eenvoudig vergelijken en openen. Misschien komt u na het lezen van dit artikel tot de conclusie dat u het ingewikkeld vindt. Als u ondersteuning zoekt, dan verwijzen wij u graag door naar een gecertificeerd financial planner uit ons netwerk. U kunt ons hiervoor mailen op [email protected].