Doelstelling

Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minstegelijk is aan de samengestelde benchmark en tegelijkertijd voorhet fonds een zo hoog mogelijke ESG-score te realiseren. Debenchmark bestaat uit: 45% van de samengestelde benchmarkvan Euro Obligatiepool, 45% van de samengestelde benchmarkvan Wereld Aandelenpool, 5% EONIA en 5% GPR 250 EuropeIndex, UK 20%, UCITS.

Beleggingsbeleid

- ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal belegt in obligaties,liquiditeiten, beursgenoteerde aandelen envastgoedondernemingen

- Het fonds voert geen eigen valutabeleid. Dat gebeurt in deonderliggende beleggingen.

- De ondernemingen, overheden en instellingen in het fondsworden beoordeeld op milieu-, maatschappelijke enbestuurlijke prestaties (Environment, Social en Governancecriteria). Een negatieve beoordeling kan tot gevolg hebbendat een onderneming wordt uitgesloten. Bij twijfel kanengagement worden aangegaan om verbetering testimuleren. Aan alle obligaties en aan in ieder geval alleEuropese en Noord-Amerikaanse aandelen waarin het fondskan beleggen, wordt een ESG-score toegekend.

Negatieve uitsluitingFundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria) Ondernemingen, overheden en instellingen worden beoordeeld op naleving vanmilieu, maatschappelijke en bestuurlijke prestaties: rechten van de mens, fundamentele arbeidsrechten, corruptie, het milieu, wapens, dierenwelzijn, klant- en productintegriteit. Schending van de beginselen kunnen leiden tot uitsluiting.
PassiefACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal belegt in obligaties, beursgenoteerde wereldwijde aandelen, Europees vastgoed - passief en liquiditeiten. Er wordt altijd belegd binnen het profiel en ingespeeld op de marktontwikkelingen en economische vooruitzichten. Afhankelijk daarvan wordt gekozen voor meer of minder obligaties of aandelen. Zo worden de risico's gespreid en wordt geprofiteerd van economische ontwikkelingen over de hele wereld. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark.
Modelportefeuille
Duurzaam, Groei
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, Obligaties
Ja
Onbekend
Nee
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement