De basisopbouw van een beleggingsportefeuille wordt bepaald door de Strategische Asset Allocatie (SAA). Dit is de verdeling van het te beleggen vermogen over verschillende beleggingscategorieën op basis van het beleggingsprofiel van de cliënt, welk profiel wordt vastgesteld op grond van de bij de cliënt ingewonnen informatie omtrent de financiële positie, doelstellingen, kennis, ervaring en risicobereidheid. Binnen de SAA wordt gezocht naar een optimum tussen risico en rendement binnen het betreffende belleggingsprofiel. De SAA is de belangrijkste factor van het risico en rendement binnen een beleggingsportefeuille en vormt het uitgangspunt van de beleggingsportefeuille.

Rotatiebeleggen is een vorm van vermogensbeheer volgens een specifieke strategie die altijd belegt in de meest kansrijke categorie(ën). Op basis van fundamentele data en koerspatronen wordt belegd in (een combinatie van) aandelen, goud, obligaties en liquiditeiten. De ‘rebalancing’ van de Rotatiebeleggen zal periodiek plaatsvinden. Met de term ‘rebalancing’ bedoelen wij het bepalen van de meest kansrijke categorie(ën) die past bij deze strategie. Op basis van de beste verhandelbaarheid, de laagste kosten en de laagste ‘tracking error’ met de onderliggende index is gekozen om voor deze strategie te beleggen in een viertal ETF’s en een liquiditeitenfonds.

De keuze voor de verhouding van de genoemde ETF’s en liquiditeitenfonds hangt enerzijds af van macro-economische cijfers die maandelijks worden gepubliceerd. Anderzijds wordt naar de (koers)trend gekeken van de verschillende beleggingscategorieën. In grote lijnen kan worden gesteld dat, indien de macro-economische cijfers en de trend in de beleggingscategorieën aandelen en/of goud positief zijn, zij een groter percentage van de strategie zullen vertegenwoordigen. Indien zowel de macro-economische cijfers als de trends van aandelen en/of goud minder krachtig zijn, zal het percentage dat in obligaties en/of liquiditeiten wordt belegd toenemen.

Wijs & van Oostveen gelooft dat een statische portefeuille(verhouding) niet de optimale risico-rendement verhouding heeft bij elke marktomstandigheid. De zogenaamde Tactische Asset Allocatie, namelijk het tijdelijk ophogen of verlagen van een beleggingscategorie of regio vanwege een omstandigheid die een afwijking van de Strategische Asset Allocatie rechtvaardigt, kan relatieve waarde toevoegen aan de portefeuille in de vorm van hoger rendement of het verminderen van risico. Daarnaast zijn niet alle financiële markten volledig efficiënt, waardoor er door de belegger van deze marktinefficiënties kan worden geprofiteerd door het voeren van een actief beleid. Het verwachte extra rendement bij actief beleid moet de extra kosten die hiervoor gemaakt worden meer dan compenseren.

Geen
Actief
Modelportefeuille
Waardebehoud
Aandelen, Indextrackers, Obligaties
Nee
Binck Bank
Nee
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement