Wealtheon hanteert een eigen ontwikkelde anti-cyclische beleggingsstijl. Anticiperend op een verwachte verbetering of verslechtering van het economische klimaat, passen zij de verdeling van de beheerde gelden over de diverse categorieëen en sectoren aan. De risico's van dergelijke aanpassingen worden hierbij continue geëvalueerd. Wealtheon is bewust geen voorstander van een jarenlange buy & hold-strategie maar ook zeker geen voorstander van daghandel.
Om het hiervoor genoemde anti-cyclische beleid uit te voeren, volgen zij dagelijks wereldwijd ruim 350 macro-economische indicatoren. De beoordeling en interpretatie van de trendmatige ontwikkeling van deze indicatoren wordt vervolgens omgezet in een oordeel over het beleggingsklimaat en de tactische aandelenweging t.o.v. de strategische weging. Hiernaast worden continenten, segmenten, sectoren, bedrijven en rentes, valuta en beursindices op absolute en relatieve wijze beoordeeld.

Wealtheon neemt geen actief beheerde beleggingsfondsen, hedge funds of zogenaamde fund of funds in de portefeuilles op. Dit zou namelijk betekenen dat het feitelijke beheer eigenlijk wordt uitbesteed aan een externe fondsbeheerder waardoor het resultaat afhangt van een derde. Daarnaast brengt het opnemen van fondsen in een portefeuille extra beheerkosten voor de cliënt met zich mee. Wealtheon houdt het beheer volledig in eigen hand. Hun overtuiging is namelijk dat zij uiteindelijk door de cliënt zijn aangesteld als vermogensbeheerder.

In het totale beleggingsproces van Wealtheon staat risicobeheersing volgens Wealtheon op een hoog niveau. Het tijdig verlagen van bijvoorbeeld de weging in aandelen of het reduceren van de gemiddelde looptijd van uw beleggingen in obligaties kan hierbij essentieel zijn. Wealtheon hanteert daarom in haar beleggingsprofielen ruime bandbreedtes om actief posities te kunnen verkopen/verkopen en liquiditeiten op/af te bouwen.

Op verzoek is een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid beschikbaar.

Negatieve uitsluitingWealtheon hanteert de ESG-uitgangspunten voor het uitsluiten van 'niet-passende' beleggingsinstrumenten.
ActiefRuime bandbreedte beleggingsprofielen aan de 'onderzijde' met als doel snel liquiditeiten op te kunnen bouwen bij een negatief beurssentiment.
ModelportefeuilleDe modelportefeuilles zijn afgestemd op één van de 6 risicoprofielen en vormen het uitgangspunt voor het beleggingsbeleid van elke cliënt. Op verzoek is maatwerk mogelijk in aanvulling op de modelmatige uitvoering van het beheer. Cliënten kunnen negatieve uitsluitingen aan het beleggingsbeleid toevoegen. Daarnaast kan er een voor de cliënt afgestemd cashflow-beleid gevoerd worden.
Duurzaam, WaardebehoudAfhankelijk van de persoonlijke doelstellingen van de cliënt, Afhankelijk van de persoonlijke doelstellingen van de cliënt
Aandelen, Indextrackers, ObligatiesDe portefeuille wordt opgebouwd uit individuele aandelen. Indien en voorzover deze niet toereikend zijn wordt gekozen voor indextrackers (regio- of sectorinvulling), Zie hiervoor, De obligatieportefeuille wordt opgebouwd uit individuele obligaties, aangevuld met indextrackers uit spreidingsoverwegingen.
Nee
Abn Amro, Binck Bank
JaIdentiek beleid cliënten en aandeelhouders Wealtheon
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement